Dorpsraad Nieuws     Afbeelding invoegen

 
Fototentoonstelling in Het Trefpunt

 De Dorpsraad heeft daarvan een aantal foto’s uitgezocht en op dezelfde plek een nieuwe foto laten maken. Beide foto’s zijn op groot formaat naast elkaar afgedrukt door Copy Partners. De foto’s hangen in de ruime hal van Het Trefpunt en worden door veel bezoekers uitgebreid bekeken.
  Afbeelding invoegen
‘Weet je dat niet meer..’ of ‘O, ja, dat was ook zo’ zijn veel gehoorde uitspraken. Ook voor nieuwe Vennepers is het leuk om te zien hoe veel plekken in de loop der jaren veranderd zijn. De tentoonstelling is nog tot 3 december te bekijken. Op werkdagen is Het Trefpunt elke ochtend geopend. De middagen, avonden en op zaterdag kunt u altijd een afspraakje maken door te bellen met 0252-672476. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Het Trefpunt is te vinden aan de Hoofdweg 1318, naast de Witte Kerk.

22 oktober 2016


Afbeelding invoegen   Inloopavond nieuw parkeerbeleid 

Op 24 oktober is tussen 19.30 en 21.30 uur een inloopbijeenkomst in het Trefpunt in Nieuw-Vennep over het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid.
 

21 oktober 2016Vennepse Raden willen recreatief groen
 

  Afbeelding invoegen
De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders een brief gestuurd. Hoofdzaak is een snelle aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. De voortgang van PARK21 baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar het schijnt, structureel blijft bestaan.
De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het downgraden van de plannen voor PARK21 tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht. 
 
De hele brief kunt u hier lezen.
 
7 oktober 2016


Maaibeleid

Afbeelding invoegen
Op de foto een bekend straatbeeld, alleen 90 cm aan
beide kanten van een voetpad zijn gemaaid, daarnaast
verrijst het riet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vennepse raden, dorpsraad Nieuw-Vennep, en de wijkraden Getsewoud en Linquenda hebben gezamenlijk een brief naar college van B& W gestuurd.
 
Het maaibeleid in Nieuw-Vennep is een raadsbesluit geweest in het kader van bezuinigingen op Beheer en Onderhoud.
Wij begrijpen dat er soms bezuinigingen nodig zijn omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
Het is een afweging waarbij men zoekt naar de beste oplossing om het in de Haarlemmermeer leefbaar en aangenaam te maken, ook in de toekomst. 

Maar het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving

De Vennepse Raden krijgen veel vragen van bewoners: zij laten hun ergernis blijken over het aanzien van het dorp. Waarom dáár wel maaien en daar weer niet.  
Wij wijzen de bewoners erop dat zij via 0900-1852 hun klacht aan de gemeente kenbaar kunnen maken. Ongetwijfeld zijn er veel klachten binnengekomen bij u.  
De Vennepse Raden verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dringend om de bezuinigingen op het maaibeleid te herzien. 
Indien we inzicht krijgen in de bezuinigingen op Beheer en Onderhoud in Nieuw-Vennep kunnen wij een bijdrage leveren door mee te denken over hoe de bezuinigingen mogelijk anders kunnen worden geprioriteerd. 
 
6 oktober 2016

Verslag Dorpsraad  

Op 30 augustus is de vorige dorpsraadvergadering geweest.
 
Lees hier het verslag.
  Afbeelding invoegen
  

Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Afbeelding invoegen   Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten." Lees meer en link naar rapport.
 
28 september 2016


Wie ruimt de rotzooi op?
 
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college van B&W.
  Afbeelding invoegen
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
 
5 oktober 2016

Afbeelding invoegen   Afscheid van twee leden commissie R.O.M. 

Wim Bogers en Eric van Haeringen hebben in juni afscheid genomen van de Dorpsraad. Beide heren waren actief voor de commissie ROM: Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Wim was voorzitter en trad daarom veel in de openbaarheid.  
Zowel Eric als Wim zaten in diverse overleggen en hadden een grote schat aan kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening.Voor de Dorpsraad is ROM een belangrijke commissie. Woningbouw, verkeer, onderhoud van de openbare ruimte en Schiphol zijn onderwerpen waar participatie belangrijk is. lees meer...
 
13 juli 2016

Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

      
Afbeelding invoegen   Mag ik mij even voorstellen? 

Als nieuw lid van de dorpsraad wil ik mij hierbij voorstellen. Mijn naam is Lyda Rodenhuis. Ik ben  getrouwd en  moeder van twee jongens (5 en 10 jaar).Sinds tien jaar woon ik met mijn gezin in Nieuw-Vennep. Zelf ben ik opgegroeid in Franeker. Na mijn middelbare school ben ik mode gaan studeren in Amsterdam. In mijn studententijd heb ik mijn man leren kennen en hebben we een tijd in Amsterdam gewoond. Ik heb korte tijd in de mode gewerkt, daarna heb ik verschillende administratieve functies bekleed. Mijn laatste functie was op de Hogeschool van Amsterdam, waarbij ik onder andere de medezeggenschapsraad van de afdeling ondersteunde. In die zin weet ik het een en ander van medezeggenschap.Verder heb ik een brede interesse op verschillende gebieden. 
Momenteel ben ik veel bezig met voeding, maar ik heb ook interesse in het tekenen/schilderen, mode en tuinieren.Ik vind het leuk om met allerlei mensen contact te maken. Vragen die mij bezighouden zijn bijvoorbeeld: Wat beweegt iemand in zijn dagelijks leven? Wat vind hij/zij belangrijk in zijn/haar leven?Het leven in Nieuw-Vennep bevalt mij uitstekend. De mensen zijn behulpzaam en vriendelijk, de leefomgeving is rustig en de voorzieningen zijn voldoende.Het  lijkt me leuk aan het dorp een bijdrage aan te kunnen leveren om het dorp nog mooier, leuker, veiliger, gezonder en gezelliger te maken.   
 
29 mei 2016
Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Mart van Staveren. Ik ben 42 jaar en zolang ook al woonachtig in Nieuw Vennep. Ik ben werkzaam als akkerbouwer en Zzp'er in de infra en cultuurtechnische wereld. Mijn hobby's zijn tuinieren, kaarten en tennis.Ik wil mijzelf inzetten voor een mooier en veiliger dorp!
 
29 mei 2016
  Afbeelding invoegen


  

Bevrijdingsdag Nieuw-Vennep groot succes.


 
Bevrijdingsdag is op 5 mei door vele mensen bezocht. De combinatie vrije dag, mooi weer en een gevarieerd programma had vele Vennepers doen besluiten om deze dag door te brengen op het Harmonieplein.
Bekijk ons fotoalbum die geeft de dag perfect weer.

7 mei 2016

 
 
Afbeelding invoegen

Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind

Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

 
 
Commissie jeugd van de dorpsraad

Waar houdt de commissie zich in 2016 mee bezig?
De bijdrage van de commissie Jeugd heeft betrekking op het gebied van welzijn en zorg en aanverwante terreinen.  
Inzet voor 2016 zal voor de Commissie Jeugd sterk gericht zijn op het versterken van de overlegstructuren met partners uit het veld waarmee voorheen regelmatig overleg werd gevoerd.
 
 
    Jongerencentrum de HypeAfbeelding invoegen

Eerder vond overleg met plaats met o.m. politie, Meerwaarde, overleggroep jeugdoverlast Haarlemmermeer-Zuid, de inhoud van het overleg was voornamelijk elkaar onderling informeren. Tevens was er sprake van een incidenteel overleg met de vertegenwoordigers van de wijkraden Linquenda en Getsewoud waarbij de insteek voornamelijk uitwisseling en informeren betrof. lees meer....

 5 april 2016

 
Afbeelding invoegen   Annelies Groenewoud is onze nieuwe koningin

Annelies Groenewoud is gekozen tot nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep. De Vennepse is de elfde dorpskoningin en volgt Truus Klerk op.
De nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep is geboren en getogen in het dorp. Ze stond jaren voor de klas in Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Vijfhuizen en deed jeugdwerk voor de Protestantse Gemeente De Rank. Daarnaast zit ze al 7 jaar in de dorpsraad. Uiteraard zijn we als dorpsraad trots op "onze” koningin.

 
 
28 april 2016

Informatiemarkt De Symfonie

Het was druk in de stand van De Dorpsraad afgelopen zaterdag op de Informatiemarkt in De Symfonie. Veel mensen kwamen langs om hun mening te laten horen over het centrum. We waren blij dat veel mensen de plannen voor de nieuwbouw in de Jhr. Van de Pollstraat, net als wij, mooi vinden. We vonden het ook fijn dat veel mensen kwamen vertellen dat ze op zoek zijn naar een mooi  lees meer...

  Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen   Dorpsraad komt naar je toe.. Oude Dorp Zuid-West op zaterdag 5 maart.

In 2016 pakken we de draad weer op met het bezoeken van wijken in ons dorp. Het Oude Dorp is op zich een groot gebied daarom hebben we het gebied voor ons bezoek beperkt tot binnen de geografische grenzen van; Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg. 
De volgende keren bezoeken we de andere gebieden in de kern van het dorp. lees meer.. 
Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen   Voorzitter blikt terug en vooruit

In een interview met Witte Weekblad verslaggever Frans Tol blikt onze dorpsraad voorzitter terug en vooruit. 
 
Klik hier voor het artikel in pdf
 
 
17 januari 2016

Dorpsraad komt naar je toe: rapport Molenwijk is overhandigd 

Misschien een beetje aan de late kant maar uiteindelijk is het rapport bezoek Molenwijk overhandigd aan gebiedsmanager Jos Bontekoe en gebiedsbeheerder Marcel Leek. Dorpsraad voorzitter Peter Bokhorst lichtte het rapport toe. Dhr. Leek gaf aan in januari een aantal genoemde plekken te gaan bekijken met één van de dorpsraadsleden. Uiteraard vroegen we ook naar de status van rapport Welgelegen, de wijk die in we in juni hadden bezocht. Met name de overlast lees meer...
  Afbeelding invoegen

Commissie Groen en Uitvoering

De commissie zet zich in om ons dorp "groen” te houden. De commissie bestaat uit 4 personen: Louise van Zandvoort, Erno Kiljan, Willemijn van Klingeren en Annelies Groenewoud. In de commissie zitten een lid van de wijkraad Linquenda en een lid van wijkraad Getsewoud. Wij komen ongeveer één maal per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. lees meer...
  Afbeelding invoegen

 Deze website is gemaakt via novosite:  http://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370


 

Overig Nieuws


 Vennip live

Afbeelding invoegen

Donderdag 27 oktober thema:
Queen.
Pier-K toegang is gratis en het begint om 20.00 uur

Optredende bands:

  • Blind date
  • Heartache avenue 
  • Chick

 

16 oktober 2016

ORS-bewoners keuren gebruiksplan Schiphol 2017 af

Afbeelding invoegen

 De gebruiksprognose Schiphol 2017 (GP2017)is afgekeurd wegens strijd met afspraken. "De Gebruiksprognose Schiphol 2017 ademt de sfeer van ongebreidelde groei, wat in strijd is met de letter en de geest van het Aldersakkoord ("selectieve groei mainport”) en de politieke doelstelling in de Actieagenda van het kabinet ("ontwikkeling in balans met de omgeving”)."

De bewonersdelegatie keurt de GP2017 af. Schiphol stelt jaarlijks een gebruiksprognose op om inzicht te geven in het verwachte gebruik van het baan- en routestelsel en de daaruit resulterende lokale geluidsbelasting. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt advies uit of deze prognose toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de lokale geluidsbelasting voor het komend jaar (met een vooruitblik voor de jaren erna) en of deze past binnen de gelijkwaardigheidscriteria en de baangebruiksregels. De Gebruiksprognose 2017 (GP2017) voldoet niet aan de beoogde informatiebehoefte om de eenvoudige reden dat onduidelijk blijft waarom de afspraken van het Aldersakkoord niet worden nagekomen

lees meer....

01 oktober 2016


Locatieonderzoek en participatieproces asielzoekerscentrum.

 Afbeelding invoegen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het raadsvoorstel Locatieonderzoek en participatieproces asielzoekerscentrum.  Hierbij de link naar het nieuwsbericht op de website van de gemeente Haarlemmermeer over dit besluit.
Link voor complete document te downloaden.

Meer informatie?
Op de website van gemeente Haarlemmermeer is een lijst met meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden te vinden.
29 juni 2016