Dorpsraad Nieuws     Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen

Bekijk onze fotoalbums op de website die de komende weken nog aangevuld zullen worden. Het album Vroeger en nu laat het foto’s zien van hoe een bepaalde plek rond eind jaren 50 er uit zag en in 2016.  
Het album 60 jaar Dorpsraad laat activiteiten zien waar we ons de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden. Aanvullingen en oude foto’s zijn van harte welkom. 
 
 
11 mei 2016

 
Meer details over de markt op het Harmonieplein 
De film voor de kinderen is de Minions om 14.00 uur en 15.30 de tweede voorstelling bij voldoende belangstelling. Bij elke voorstelling vol=vol
 
Wat kunt u op de lokale producten markt verwachten?
Looye tomaten, onze buren uit Burgerveen waren direct in om de Vennepers te laten proeven van hun beroemde honing en koningstomaten. Tomaten eten moet volgens Looye een smaakbeleving zijn. De dorpsraad was enkele weken geleden bij de fa. Looye voor een rondleiding en inderdaad de tomaten smaken een stuk beter dan bij de supermarkt vandaan.
 
Silly Bikes, heeft zijn werkplaats  in een gedeelte bij van Dijk garage. Misschien heeft u de eigenaar Remco al eens gezien in het dorp op een van zijn prachtige creaties . Betaalbare retrofietsen al dan niet voorzien van een kunstig weggewerkte elektromotor en accu. Op de markt staan een paar modellen.
 
Ploeg kozijnen, niet alleen kunststof kozijnen  maar ook puien en dakkapellen worden door dit bedrijf gevestigd aan in het bedrijvenpark Zuid  Ploegkozijnen laat op de markt zijn profielen zien.... lees meer 
 
 19 mei 2016


Bevrijdingsdag Nieuw-Vennep groot succes.


 
Bevrijdingsdag is op 5 mei door vele mensen bezocht. De combinatie vrije dag, mooi weer en een gevarieerd programma had vele Vennepers doen besluiten om deze dag door te brengen op het Harmonieplein.
Bekijk ons fotoalbum die geeft de dag perfect weer.

7 mei 2016
  Afbeelding invoegen


Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind

Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

 
 
Commissie jeugd van de dorpsraad

Waar houdt de commissie zich in 2016 mee bezig?
De bijdrage van de commissie Jeugd heeft betrekking op het gebied van welzijn en zorg en aanverwante terreinen.  
Inzet voor 2016 zal voor de Commissie Jeugd sterk gericht zijn op het versterken van de overlegstructuren met partners uit het veld waarmee voorheen regelmatig overleg werd gevoerd.
 
 
    Jongerencentrum de HypeAfbeelding invoegen

Eerder vond overleg met plaats met o.m. politie, Meerwaarde, overleggroep jeugdoverlast Haarlemmermeer-Zuid, de inhoud van het overleg was voornamelijk elkaar onderling informeren. Tevens was er sprake van een incidenteel overleg met de vertegenwoordigers van de wijkraden Linquenda en Getsewoud waarbij de insteek voornamelijk uitwisseling en informeren betrof. lees meer....

 5 april 2016

 
Afbeelding invoegen   Annelies Groenewoud is onze nieuwe koningin

Annelies Groenewoud is gekozen tot nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep. De Vennepse is de elfde dorpskoningin en volgt Truus Klerk op.
De nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep is geboren en getogen in het dorp. Ze stond jaren voor de klas in Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Vijfhuizen en deed jeugdwerk voor de Protestantse Gemeente De Rank. Daarnaast zit ze al 7 jaar in de dorpsraad. Uiteraard zijn we als dorpsraad trots op "onze” koningin.

 
 
28 april 2016

Informatiemarkt De Symfonie

Het was druk in de stand van De Dorpsraad afgelopen zaterdag op de Informatiemarkt in De Symfonie. Veel mensen kwamen langs om hun mening te laten horen over het centrum. We waren blij dat veel mensen de plannen voor de nieuwbouw in de Jhr. Van de Pollstraat, net als wij, mooi vinden. We vonden het ook fijn dat veel mensen kwamen vertellen dat ze op zoek zijn naar een mooi  lees meer...

  Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen   Dorpsraad komt naar je toe.. Oude Dorp Zuid-West op zaterdag 5 maart.

In 2016 pakken we de draad weer op met het bezoeken van wijken in ons dorp. Het Oude Dorp is op zich een groot gebied daarom hebben we het gebied voor ons bezoek beperkt tot binnen de geografische grenzen van; Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg. 
De volgende keren bezoeken we de andere gebieden in de kern van het dorp. lees meer.. 
Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen   Voorzitter blikt terug en vooruit

In een interview met Witte Weekblad verslaggever Frans Tol blikt onze dorpsraad voorzitter terug en vooruit. 
 
Klik hier voor het artikel in pdf
 
 
17 januari 2016

Dorpsraad komt naar je toe: rapport Molenwijk is overhandigd 

Misschien een beetje aan de late kant maar uiteindelijk is het rapport bezoek Molenwijk overhandigd aan gebiedsmanager Jos Bontekoe en gebiedsbeheerder Marcel Leek. Dorpsraad voorzitter Peter Bokhorst lichtte het rapport toe. Dhr. Leek gaf aan in januari een aantal genoemde plekken te gaan bekijken met één van de dorpsraadsleden. Uiteraard vroegen we ook naar de status van rapport Welgelegen, de wijk die in we in juni hadden bezocht. Met name de overlast lees meer...
  Afbeelding invoegen

Commissie Groen en Uitvoering

De commissie zet zich in om ons dorp "groen” te houden. De commissie bestaat uit 4 personen: Louise van Zandvoort, Erno Kiljan, Willemijn van Klingeren en Annelies Groenewoud. In de commissie zitten een lid van de wijkraad Linquenda en een lid van wijkraad Getsewoud. Wij komen ongeveer één maal per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. lees meer...
  Afbeelding invoegen

 Deze website is gemaakt via novosite:  http://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370


 

Overig Nieuws


 Bijzondere bomen geplant

Afbeelding invoegen 

Onze commissie Groen en Uitvoering is zeer verheugd met het nieuwe beleid van de gemeente om meer verschillende soorten bomen te planten. De eerste bomen (Japanse sierkersen) werden door wethouder Marjolein Steffens geplant  op de hoek Venneperweg –Hoofdweg Westzijde tegenover De Witte Kerk.


 

Handhavingsrapportage Schiphol 2015


Op grond van de Wet luchtvaart en de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) dient de Inspectie Leefomgeving en Transport elk halfjaar een verslag uit te brengen over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten. In februari 2016 is een verslag uitgebracht over het gebruiksjaar 2015. Dit verslag is door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In deze rapportage wordt verslag gedaan over de periode 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.