Dorpsraad Nieuws     Afbeelding invoegen
 
Promotiefilmpje Dorpsraad 
 
De Dorpsraad heeft een kort promotiefilmpje gemaakt.
 

Afbeelding invoegen   Afscheid van twee leden commissie R.O.M. 

Wim Bogers en Eric van Haeringen hebben in juni afscheid genomen van de Dorpsraad. Beide heren waren actief voor de commissie ROM: Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Wim was voorzitter en trad daarom veel in de openbaarheid.  Zowel Eric als Wim zaten in diverse overleggen en hadden een grote schat aan kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening.
Voor de Dorpsraad is ROM een belangrijke commissie. Woningbouw, verkeer, onderhoud van de openbare ruimte en Schiphol zijn onderwerpen waar participatie belangrijk is. lees meer...
 
13 juli 2016

Bewoners omgeving Schiphol starten eigen website voor betere informatievoorziening over Schiphol
 
Bij de start van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is afgesproken dat de informatievoorziening over Schiphol moet worden verbeterd. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat het aanbod van informatie versnipperd is en bovendien niet goed aansluit bij de vraag. 
 
 
Afbeelding invoegen     
Daarom is een Taskforce Stroomlijning Informatievoorziening ingesteld die met concrete oplossingen zou komen. De bewoners hebben diverse voorstellen gedaan voor moderne informatie en communicatie. Helaas heeft dit nog geen zichtbare resultaten opgeleverd. De zgn ORS kiesmannen van de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraad Getsewoud staan volledig achter dit initiatief om via een eigen website zelf maar de voorlichting en nieuwsvoorziening naar burgers te tonen.
De reden is dat de aanbieders dit onderwerp geen prioriteit geven, ondanks een motie in de Tweede Kamer om dit probleem serieus aandacht te geven. lees meer
 
17 juni 2016

Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
         
Afbeelding invoegen   Mag ik mij even voorstellen? 

Als nieuw lid van de dorpsraad wil ik mij hierbij voorstellen. Mijn naam is Lyda Rodenhuis. Ik ben  getrouwd en  moeder van twee jongens (5 en 10 jaar).Sinds tien jaar woon ik met mijn gezin in Nieuw-Vennep. Zelf ben ik opgegroeid in Franeker. Na mijn middelbare school ben ik mode gaan studeren in Amsterdam. In mijn studententijd heb ik mijn man leren kennen en hebben we een tijd in Amsterdam gewoond. Ik heb korte tijd in de mode gewerkt, daarna heb ik verschillende administratieve functies bekleed. Mijn laatste functie was op de Hogeschool van Amsterdam, waarbij ik onder andere de medezeggenschapsraad van de afdeling ondersteunde. In die zin weet ik het een en ander van medezeggenschap.Verder heb ik een brede interesse op verschillende gebieden. 
Momenteel ben ik veel bezig met voeding, maar ik heb ook interesse in het tekenen/schilderen, mode en tuinieren.Ik vind het leuk om met allerlei mensen contact te maken. Vragen die mij bezighouden zijn bijvoorbeeld: Wat beweegt iemand in zijn dagelijks leven? Wat vind hij/zij belangrijk in zijn/haar leven?Het leven in Nieuw-Vennep bevalt mij uitstekend. De mensen zijn behulpzaam en vriendelijk, de leefomgeving is rustig en de voorzieningen zijn voldoende.Het  lijkt me leuk aan het dorp een bijdrage aan te kunnen leveren om het dorp nog mooier, leuker, veiliger, gezonder en gezelliger te maken.   
 
29 mei 2016
Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Mart van Staveren. Ik ben 42 jaar en zolang ook al woonachtig in Nieuw Vennep. Ik ben werkzaam als akkerbouwer en Zzp'er in de infra en cultuurtechnische wereld. Mijn hobby's zijn tuinieren, kaarten en tennis.Ik wil mijzelf inzetten voor een mooier en veiliger dorp!
 
29 mei 2016
  Afbeelding invoegen


  

Bevrijdingsdag Nieuw-Vennep groot succes.


 
Bevrijdingsdag is op 5 mei door vele mensen bezocht. De combinatie vrije dag, mooi weer en een gevarieerd programma had vele Vennepers doen besluiten om deze dag door te brengen op het Harmonieplein.
Bekijk ons fotoalbum die geeft de dag perfect weer.

7 mei 2016
  Afbeelding invoegen


Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind

Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

 
 
Commissie jeugd van de dorpsraad

Waar houdt de commissie zich in 2016 mee bezig?
De bijdrage van de commissie Jeugd heeft betrekking op het gebied van welzijn en zorg en aanverwante terreinen.  
Inzet voor 2016 zal voor de Commissie Jeugd sterk gericht zijn op het versterken van de overlegstructuren met partners uit het veld waarmee voorheen regelmatig overleg werd gevoerd.
 
 
    Jongerencentrum de HypeAfbeelding invoegen

Eerder vond overleg met plaats met o.m. politie, Meerwaarde, overleggroep jeugdoverlast Haarlemmermeer-Zuid, de inhoud van het overleg was voornamelijk elkaar onderling informeren. Tevens was er sprake van een incidenteel overleg met de vertegenwoordigers van de wijkraden Linquenda en Getsewoud waarbij de insteek voornamelijk uitwisseling en informeren betrof. lees meer....

 5 april 2016

 
Afbeelding invoegen   Annelies Groenewoud is onze nieuwe koningin

Annelies Groenewoud is gekozen tot nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep. De Vennepse is de elfde dorpskoningin en volgt Truus Klerk op.
De nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep is geboren en getogen in het dorp. Ze stond jaren voor de klas in Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Vijfhuizen en deed jeugdwerk voor de Protestantse Gemeente De Rank. Daarnaast zit ze al 7 jaar in de dorpsraad. Uiteraard zijn we als dorpsraad trots op "onze” koningin.

 
 
28 april 2016

Informatiemarkt De Symfonie

Het was druk in de stand van De Dorpsraad afgelopen zaterdag op de Informatiemarkt in De Symfonie. Veel mensen kwamen langs om hun mening te laten horen over het centrum. We waren blij dat veel mensen de plannen voor de nieuwbouw in de Jhr. Van de Pollstraat, net als wij, mooi vinden. We vonden het ook fijn dat veel mensen kwamen vertellen dat ze op zoek zijn naar een mooi  lees meer...

  Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen   Dorpsraad komt naar je toe.. Oude Dorp Zuid-West op zaterdag 5 maart.

In 2016 pakken we de draad weer op met het bezoeken van wijken in ons dorp. Het Oude Dorp is op zich een groot gebied daarom hebben we het gebied voor ons bezoek beperkt tot binnen de geografische grenzen van; Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg. 
De volgende keren bezoeken we de andere gebieden in de kern van het dorp. lees meer.. 
Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen   Voorzitter blikt terug en vooruit

In een interview met Witte Weekblad verslaggever Frans Tol blikt onze dorpsraad voorzitter terug en vooruit. 
 
Klik hier voor het artikel in pdf
 
 
17 januari 2016

Dorpsraad komt naar je toe: rapport Molenwijk is overhandigd 

Misschien een beetje aan de late kant maar uiteindelijk is het rapport bezoek Molenwijk overhandigd aan gebiedsmanager Jos Bontekoe en gebiedsbeheerder Marcel Leek. Dorpsraad voorzitter Peter Bokhorst lichtte het rapport toe. Dhr. Leek gaf aan in januari een aantal genoemde plekken te gaan bekijken met één van de dorpsraadsleden. Uiteraard vroegen we ook naar de status van rapport Welgelegen, de wijk die in we in juni hadden bezocht. Met name de overlast lees meer...
  Afbeelding invoegen

Commissie Groen en Uitvoering

De commissie zet zich in om ons dorp "groen” te houden. De commissie bestaat uit 4 personen: Louise van Zandvoort, Erno Kiljan, Willemijn van Klingeren en Annelies Groenewoud. In de commissie zitten een lid van de wijkraad Linquenda en een lid van wijkraad Getsewoud. Wij komen ongeveer één maal per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. lees meer...
  Afbeelding invoegen

 Deze website is gemaakt via novosite:  http://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370


 

Overig Nieuws


 

Locatieonderzoek en participatieproces asielzoekerscentrum.

 Afbeelding invoegen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het raadsvoorstel Locatieonderzoek en participatieproces asielzoekerscentrum.  Hierbij de link naar het nieuwsbericht op de website van de gemeente Haarlemmermeer over dit besluit.
Link voor complete document te downloaden.

Meer informatie?
Op de website van gemeente Haarlemmermeer is een lijst met meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden te vinden.
29 juni 2016

Schiphol wil uitbreiden met dependance en extra baan

Afbeelding invoegen 

Met het oog op de toekomst denkt Schiphol over de bouw van een extra vliegveld in het nabijgelegen Haarlemmermeer laten bouwen. Het zou een ‘dependance’ moeten worden om het drukke Schiphol te ontlasten. Schiphol West zou moeten worden neergezet tussen de A4, A5 en A9, waar al grond is gereserveerd. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.
Het idee is om bij Haarlemmermeer een tweede aankomst- en vertrekgebouw neer te zetten, alsmede een zevende landingsbaan aan te leggen. Schiphol West zou een meer ‘stadsgerichte’ terminal moeten worden, staat in een stuk van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
lees meer 


 

Handhavingsrapportage Schiphol 2015


Op grond van de Wet luchtvaart en de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) dient de Inspectie Leefomgeving en Transport elk halfjaar een verslag uit te brengen over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten. In februari 2016 is een verslag uitgebracht over het gebruiksjaar 2015. Dit verslag is door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In deze rapportage wordt verslag gedaan over de periode 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.