Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen

 
 
Afbeelding invoegen  
Groene kerstboom in Nieuw-Vennep
 
Op zaterdag 10 december om 17.00 uur ontsteekt Annelies Groenewoud, koningin van Nieuw-Vennep de lichtjes in de kerstboom in het centrum. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren dat Nieuw-Vennep verrijkt is met een duurzame boom. Het is inmiddels een traditie dat in het centrum van Nieuw-Vennep een mooie kerstboom staat. De Dorpsraad vond dat het nog beter kon: een vaste boom, zodat we niet onnodig elk jaar een nieuwe boom hoeven laten kappen, plaatsen en weer afvoeren. Dankzij een gezamenlijke actie van de gemeente Haarlemmermeer, Oranjevereniging Beatrix, Ondernemersvereniging OVHZ, het Venneperhart en de Dorpsraad staat er nu een prachtige kerstboom in het hart van het dorp.   
 De bewoners van Ons Tweede Thuis brengen de lichtjes aan in de boom die te vinden is op de kruising Hoofdweg-Venneperweg in het grasveld tussen de Witte Kerk en Hubo Duwêl. Wij zijn trots dat we dit met elkaar kunnen realiseren en daarom geven we een officieel tintje aan het ontsteken van de lichtjes in de boom.
Iedereen is van harte welkom om even langs te komen en een toast uit te brengen op de boom en daarmee natuurlijk op de fijne samenwerking van al deze organisaties in ons dorp. En als je staat te wachten voor de verkeerslichten rond de brug, werp dan een blik op de kerstboom en denk aan al die mooie dingen die er in ons dorp tot stand komen.
 
 9 december

Fototentoonstelling overweldigend succes
 
Heel veel mensen hebben de afgelopen weken een bezoek gebracht aan de fototentoonstelling in Het Trefpunt. De Dorpsraad is erg blij dat zoveel mensen genoten hebben van deze foto’s. Er zaten foto’s bij die nog niet eerder te zien waren geweest. Wij overwegen de tentoonstelling ook in het nieuwe jaar weer ergens een plek te geven
  Afbeelding invoegen     
 En wellicht is het mogelijk nog meer foto’s geschikt te maken om tentoon te stellen.
Deze tentoonstelling was mogelijk gemaakt door Ben Reerink, Piet Klaassen, Peter Bootsman, het Noord-Hollands archief en Copy Partners.
Klik hier voor bekijken van de foto's
 
3 december 2016

Afbeelding invoegen
 
Heeft u  ideeën om leefmilieu te verbeteren?
Denkt u mee over het creëren van een beter leefmilieu rondom Schiphol? Woont u in de directe omgeving van Schiphol (58 Lden gebied)? Hebt u ideeën om het leefmilieu op de grond te verbeteren waardoor er minder geluidsoverlast en minder luchtverontreiniging van Schiphol is? Vult u dan de enquête Schiphol raadpleging Investeren in een beter leefbare Schiphol regio in. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland wil onder bewoners in de directe nabijheid van Schiphol inventariseren hoe zij over een aantal inrichtingsmaatregelen denken.
 En misschien hebt u nog ideeën die kunnen bijdragen aan minder (vliegtuig)lawaai, een schonere lucht en een betere leefomgeving.   Het gaat in deze peiling om wat voor soort maatregelen je op de grond zou kunnen nemen die iets zouden kunnen bijdragen aan het tegengaan van de overlast van Schiphol.  
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten en u vindt deze hier.
De enquête sluit 15 december 2016.     
 
3 december 2016

Afbeelding invoegen
  Werkzaamheden aan gasleiding

Nogal ongebruikelijk op onze website een gemeentelijke aankondiging maar een brief aan de bewoners is niet op tijd verzonden.
Dus helpen we even.

Graag informeren wij u over werkzaamheden die wij vanaf donderdag 1 december gedurende enkele weken zullen uitvoeren ter plaatse van het schelpenpad ter hoogte van de oude Bols fabriek. klik hier voor gehele brief
2 december 2016

Geslaagd Dorpsraadcafe 
 
Thema:  Hoe zit het nu echt rond het centrum van Nieuw-Vennep?
 
Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.
 
De dorpsraad was er in geslaagd om eindelijk duidelijkheid aan de inwoners te kunnen geven door presentaties van de gemeente Haarlemmermeer, Venneperhart en van de dorpsraad zelf. 
Voor wie het nog eens wil nalezen inclusief plattegronden etc. klik hier 
 
 
19 november 2016
 
 
Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
 
Muzikale kerstmarkt 17 december
 
Direct na de Santa Run wordt voor de 3e maal de muzikale kerstmarkt geopend op het Harmonieplein in Nieuw Vennep. Wie de Voedselbank een warm hart toedraagt – en wie gewoon een leuke middag en avond wil hebben -  komt om 16:00 uur naar de muzikale kerstmarkt. Drie van de vier Rotary clubs die de Haarlemmermeer rijk is organiseren op zaterdag 17 december as de jaarlijkse Santa Run en de Muzikale Kerstmarkt.
De geheel in kerstsfeer opgetuigde markt is van 16.00 tot 21.00 uur. Vanzelfsprekend is ook wie niet aan de Santa Run meedoet van harte welkom.Zoals van een kerstmarkt mag worden verwacht is er een grote diversiteit aan artikelen. Aan hapjes en drankjes ontbreekt het beslist niet: er is veel aandacht voor de inwendige mens.
 
Voor de Voedselbank.
Ieder jaar kloppen er weer meer mensen aan bij een van de vele voedselbanken die ons land rijk is. Afgelopen jaar was er weer een stijging waarneembaar van het aantal mensen die afhankelijk zijn van een voedselbank, namelijk maar liefst 11 procent. Er is daardoor een grote behoefte aan voedselpakketten.Met het organiseren van de kerstmarkt proberen we daaraan bij te dragen.Van de opbrengst van de kerstmarkt worden kerstpakketten samengesteld voor de Voedselbank. Bij de speciale voedselbankkraam kunt u natuurlijk geld doneren, maar ook levensmiddelen schenken.
Bij voorkeur
Koffie, Ragout, Kaas, Spuitbus Slagroom, Kerststollen, Roomboter, Braadboter, Chocolademelk, Blik vruchten, Zonnebloemolie
 

Voor meer informatie www.rc1852.nl en https://www.facebook.com/Rotary1852

30 november 2016

 
 Afbeelding invoegen
 Optreden Pier-K Café 
 • 15.00 – 15.45 uur Trio Petit met als gastsolist Peter Kiel  
 • 16.00 – 16.45 uur The Looters  
 • 17.00 – 17.45 uur Trio Petit met als gastsolist Peter Kiel  
 • 18.00 – 19.30 uur Shantikoor de Marconisten   
 • 20.00 – 21.00 uur Bayou Mosquitos 
Muziekkoepel 
 • 15.30 – 16.40 uur DJ Robby Mop Harmonieplein 
 • 17.00 – 17.45 uur Koor 'Hé Buuf' o.l.v. Anika Esslage  
 • 18.15 – 19.00 uur Bardo Koor o.l.v. Rieneke van Nunen 
 • 19.30 – 21.00 uur Cero dos tres o.l.v. Willemijn Bonder     
Pier K Theaterzaal 
20.00 – 21.15 uur Big Band Haarlemmermeer.    

         
Afbeelding invoegen
  
  Dorpsraadleden helpen met achterstallig onderhoud 

Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden.
Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd.                  
Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek van het gebiedsmanagement kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen. 
De de laatste zaterdag van oktober 2016 zijn enkele leden van de dorpsraad aan de slag geweest en nu staan de bomen weer recht overeind.

26 november 2016

Compensatiebomen 

In overleg met het ministerie van I&M kan de gemeente compensatiebomen gaan planten. De intentie is om de bomen dit najaar te gaan planten. Indien door het weer het planten niet snel genoeg gaat, dan worden de bomen in het voorjaar van 2017 geplant.
Hieronder vind u de documenten met tekeningen waarop de soorten en de locatie van de compensatiebomen zijn weergegeven.
 

1 november 2016
  Afbeelding invoegen     


Afbeelding invoegen   Commissies slaan de handen ineen

Sinds oktober 2016 zijn drie commissies van de dorpsraad Nieuw-Vennep nauwer gaan samenwerken: Commissie Jeugd, Commissie Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving en de commissie CRWH (Cultuur, Recreatie, Welzijn en Historie). We opereren onder naam JVC (Jeugd, Veiligheid, Cultuur).

Waarom samen vergaderen?
 • Kruisbestuiving! De drie commissies hebben onderwerpen die elkaar overlappen en op deze manier kun je elkaar helpen.
 • Maandelijks overleg! Vergaderingen met meerdere personen worden minder snel afgezegd.
 • Aanvullend! Ideeën van de ene commissie kunnen leiden tot nieuwe inzichten bij de andere commissies.

   Zoals gebruikelijk worden de verslagen van de vergaderingen in de maandelijkse vergadering van het Algemeen Bestuur Dorpsraad Nieuw-Vennep op de laatste dinsdag van elke maand besproken.

 
1 november 2016 

 
Vennepse Raden willen recreatief groen
 

  Afbeelding invoegen    
De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders een brief gestuurd. Hoofdzaak is een snelle aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. De voortgang van PARK21 baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar het schijnt, structureel blijft bestaan.
De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het downgraden van de plannen voor PARK21 tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht. 
 
De hele brief kunt u hier lezen.
 
7 oktober 2016


Afbeelding invoegen
Op de foto een bekend straatbeeld, alleen 90 cm aan 
beide kanten van een voetpad zijn gemaaid, daarnaast 
verrijst het riet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maaibeleid
De Vennepse raden, dorpsraad Nieuw-Vennep, en de wijkraden Getsewoud en Linquenda hebben gezamenlijk een brief naar college van B& W gestuurd.
 
Het maaibeleid in Nieuw-Vennep is een raadsbesluit geweest in het kader van bezuinigingen op Beheer en Onderhoud.
Wij begrijpen dat er soms bezuinigingen nodig zijn omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
Het is een afweging waarbij men zoekt naar de beste oplossing om het in de Haarlemmermeer leefbaar en aangenaam te maken, ook in de toekomst. 

Maar het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving

De Vennepse Raden krijgen veel vragen van bewoners: zij laten hun ergernis blijken over het aanzien van het dorp. Waarom dáár wel maaien en daar weer niet.  
Wij wijzen de bewoners erop dat zij via 0900-1852 hun klacht aan de gemeente kenbaar kunnen maken. Ongetwijfeld zijn er veel klachten binnengekomen bij u.  
De Vennepse Raden verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dringend om de bezuinigingen op het maaibeleid te herzien. 
Indien we inzicht krijgen in de bezuinigingen op Beheer en Onderhoud in Nieuw-Vennep kunnen wij een bijdrage leveren door mee te denken over hoe de bezuinigingen mogelijk anders kunnen worden geprioriteerd. 
 
6 oktober 2016  

Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Afbeelding invoegen   Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten." Lees meer en link naar rapport.
 
28 september 2016 Wie ruimt de rotzooi op?
 
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college van B&W.
  Afbeelding invoegen    
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
lees gehele brief aan B&W...
 
5 oktober 2016

 
Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

   

Bevrijdingsdag Nieuw-Vennep groot succes.


 
Bevrijdingsdag is op 5 mei door vele mensen bezocht. De combinatie vrije dag, mooi weer en een gevarieerd programma had vele Vennepers doen besluiten om deze dag door te brengen op het Harmonieplein.
Bekijk ons fotoalbum die geeft de dag perfect weer.

7 mei 2016
 
 
Afbeelding invoegen    

Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind

Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen     Deze website is gemaakt via novosite:  http://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


Plan van aanpak Schiphol 2030

Afbeelding invoegen

Na maanden van stagnatie is het Hans Alders gelukt het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) weer vlot trekken. Op 29 november jl. is een plan van aanpak aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aangeboden om de heikele kwesties aan te pakken. Voor de bewoners zijn dat: de wonderbaarlijke hindervermindering die Schiphol claimt; het meetellen van alle omwonenden in de hinderberekeningen; en het overhevelen van vakantievluchten naar Eindhoven/Lelystad. Het plan bevat ook. lees meer ..

3 december 2016


Gewijzigde bezoektijden PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid

Afbeelding invoegen

PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid Voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening heeft MeerWaarde  op een aantal punten in Haarlemmermeer PlusPunten, laagdrempelige locaties waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening.

Kent u iemand in de omgeving die ondersteuning of hulp nodig heeft? Worstelt u zelf met een probleem en weet u niet goed waar u met uw vragen terecht kunt?
Wilt u vrijwilligerswerk doen maar weet niet zo goed wat?
Zoekt u een vrijetijdsbesteding in de buurt?  Burgers die zich willen aanmelden bij MeerWaarde kunnen zich vanaf 5 december melden bij het gebiedsgerichte PlusPunt.Postcodes 1435 t/m 1438, 2136, 2142, 2144, 2151 t/m 2158 en 2165
PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid. , Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132JR Hoofddorp.

Openingstijden:

 •  Maandag: 09:30 – 12:30 uur
 • Dinsdag: 13:00 – 16:00 uur
 • Donderdag: 13:00 – 16:00 uur
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.T 023 – 569 88 68

 6 december 2016


 

 Afbeelding invoegen

Wordt lid, klik hierboven op plaatje