Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen

    
 
Afbeelding invoegen   Harmoniekoepel start nieuw seizoen

Het derde zomerseizoen van de Harmoniekoepel in Nieuw Vennep opent op vrijdag 5 mei met een groots bevrijdingsfeest. Het feestprogramma start om 17.00 uur met een tour van legerwagens door Nieuw- Vennep en wordt op het plein voortgezet met de officiële openingshandeling, gevarieerde muzikale optredens inclusief speciale acts voor de jeugd, gezellige terrasjes en er zal een Bevrijdingsstamppot worden geserveerd.

 Binnenkort wordt het definitieve programma van Bevrijdingsdag bekend gemaakt via de lokale media, flyers en posters. De koepelorganisatie heeft dit moment aangegrepen om de herkenbaarheid van de muziekkoepel te vergroten door een nieuw eigen logo te lanceren. Het bijgaande logo zal vanaf nu worden gebruikt op flyers, posters en in alle publiciteitsuitingen in de diverse media.

29 maart 2017 

 Informatiemiddag Nederlandse  taalles

MeerWaarde start binnenkort met het aanbieden van taalles voor volwassenen in Nieuw-Vennep.
De taalles wordt gegeven voor iedereen die zijn Nederlandse taal wil verbeteren, op verschillende niveaus. Heeft u interesse in het volgen van taalles of wilt u meer informatie over het aanbod? Kom dan zeker even langs!

Klik hier voor de flyer

25 maart 2017


 
Afbeelding invoegen   
 
Datum: Dinsdag 4 april, 
Tijdstip: 16.00 tot 17.30 uur 
Locatie: Wijkcentrum Het Contact
Sandestein 42, 


 

Afbeelding invoegen  
Groots bevrijdingsfeest 5 mei op Harmonieplein
 
Zet alvast 5 mei in uw agenda, in de late middag en avond een groot feest met vele mogelijkheden voor eten, drinken en muziek.
Meer informatie volgt binnenkort.|
Klik op de flyer voor meer informatie


25 maart 2017

 


 Afbeelding invoegen
 
Discussie 

 
Zoeken naar balans tussen groei en leefbaarheid

Dorpsraadcafé over Schiphol. Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het dossier Schiphol. 
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers. 
Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken. Vreemd, want juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te zien. Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van ‘vakantie of pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide presentatie is hier te vinden.De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen .. lees meer 

3 maart 2017

Mening van Vennepers over de groei van Schiphol.
 
102 Vennepers hebben de moeite genomen om de enquête van de Dorpsraad en wijkraad Getsewoud over Schiphol in te vullen. De enquête, die bestond uit acht vragen, was via kranten, social media en de nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Het resultaat is niet representatief voor de 31.000 Vennepers, maar geeft wel een beeld van wat leeft onder de inwoners. We zijn ook zeer verheugd over de reacties die bijna de helft van de invullers heeft achtergelaten.  Deze reacties geven ons een duidelijk beeld en kunnen goed gebruikt worden als input voor de dorps- en wijkraad. De dorpsraad en wijkraad Getsewoud willen dan ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.  We hadden de enquête gemaakt via Google-docs, maar al spoedig kwamen er klachten binnen dat voor het invullen van de enquête men over een Google account moest beschikken Dit was voor velen een drempel.
 
 Afbeelding invoegen
 Vraag 7 Moeten we als dorpsraad over de luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze website en in de nieuwsbrieven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan?

92% stemde voor ja blijven rapporteren en voor bijna 8 % hoeft dit niet   

We hebben daarom de vragen overgezet naar een ander enquêteprogramma en de antwoorden vanuit Google meegenomen. Omdat de enquête voor iedereen op internet in te vullen was, bestond de mogelijkheid dat ook niet Vennepers zich in de discussie zouden mengen en we een vertekend beeld zouden krijgen. Dit blijkt echter mee te vallen.
  • Klik hier voor de enquête uitslagen in grafiekvorm,
  • Klik hier voor een helder overzicht van de geplaatste reacties in de enquête,
  • Klik hier voor de presentatie gehouden in Het Trefpunt als pdf,
  • klik hier voor de Youtube animatie:  Luchthaven van de toekomst 2050 (lengte video = 5 minuten)
 
2 maart  2017  

Afbeelding invoegen   Commissie Groen en Grijs
 
Op 27 februari vergaderen de commissies 'Groen en Uitvoering' en' Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit' (ROM) voor het eerst samen. Op deze manier zullen de commissies elkaar versterken omdat de werkzaamheden in elkaars verlengde liggen. Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van deze commissie.
 
 26 februari  2017
  

  
Compensatiebomen

Woensdag 1 februari is door wethouder Marjolein Steffens één van de vele compensatiebomen geplant aan de Valutaweg. Voor de komst van de HSL had de gemeente geluidsschermen gevraagd langs het spoor. Dat werd niet gehonoreerd. Nu na jaren worden er eindelijk vele bomen in ons dorp geplant ter compensatie. Lees hier meer over op onze website. 
 
Afbeelding invoegen 
 
Onze secretaris Jan Kiel heeft een leuk 2 minuten durend filmpje gemaakt waarbij de wethouder antwoord geeft op een vraag van journalist Frans Tol. Klik op bovenstaande foto voor de video.

3 februari 2017.
  Afbeelding invoegen     


Afbeelding invoegen   Dorpsraad in nieuw jasje gestoken

Lentegroen met op de borst het logo en op de rug ‘Dorpsraad Nieuw-Vennep’: dat zijn de jasjes waarin u in het vervolg de Dorpsraad tegenkomt. Uit het bewonersonderzoek kwam naar voren dat de Dorpsraad nog lang niet bij alle inwoners bekend is. Dat is jammer en daar proberen we uiteraard wat aan te doen. 
De acties ‘De Dorpsraad komt naar je toe’, de jubileumactiviteiten en Dorpsraadcafé’s zijn belangrijk om te laten zien wat we doen. Herkenbaar zijn als Dorpsraad is natuurlijk ook van belang, met name bij activiteiten in het dorp. De nieuwe jasjes maken dat wij duidelijk herkenbaar zijn en, nog belangrijker, aanspreekbaar voor iedereen die iets wil delen over ons dorp. Spreek ons gerust aan. We staan iedereen graag te woord!
 
 7 februari 2017

Maaibeleid - 24 januari 2017 

17 dorps- en wijkraden en de gemeenten hebben samen gesproken over het huidige maaibeleid en welke alternatieven er mogelijk zijn. Het plenaire gedeelte bestond uit inzicht in achtergronden en uitleg over wat de winst is bij minder maaien zoals meer biodiversiteit. Daarna kon men in een kleinere groep verder vergaderen over wijkspecifieke problemen. Alle punten worden gebundeld en meegenomen in het beleid. 
 
30 januari 2017
  Afbeelding invoegen
 

Afscheid Annelies Groenewoud
 
In de decembervergadering hebben we afscheid genomen van dorpsraadlid Annelies Groenewoud. Zij heeft zich in het verleden beziggehouden met de commissie jeugd en de laatste jaren is de nadruk komen te liggen op de commissie groen.
Daarnaast was Annelies de drijvende kracht achter de commissie Donateurs. Voor de Dorpsraad was Annelies erg waardevol, omdat zij als autochtone Venneper die altijd werkzaam is geweest in het onderwijs, erg veel mensen kent. Ook de huidige voorzitter van de Dorpsraad, Peter Bokhorst, heeft bij haar in de kleuterklas gezeten. Wanneer je met Annelies ergens een kraam van de Dorpsraad bemenst, is het altijd gezellig, want Annelies kent iedereen. Door haar inzet voor de Dorpsraad, maar ook op andere plekken in ons dorp, is Annelies ook dit jaar gekozen tot Koningin van Nieuw-Vennep.
Door privé-omstandigheden heeft zij moeten besluiten om haar werk voor de Dorpsraad te beëindigen. Wij vinden het fijn dat we in voorkomende gevallen een beroep op haar mogen doen.
 
07 januari 2017
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
 
Start experiment startroute Kaagbaan

Op 5 januari 2017 start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Voor Nieuw-Vennep zou dat 32 (berekende) minder gehinderden opleveren. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt.Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van.. lees gehele persbericht 
 
02 januari 2017


Fototentoonstelling overweldigend succes
 
Heel veel mensen hebben de afgelopen weken een bezoek gebracht aan de fototentoonstelling in Het Trefpunt. De Dorpsraad is erg blij dat zoveel mensen genoten hebben van deze foto’s. Er zaten foto’s bij die nog niet eerder te zien waren geweest. Wij overwegen de tentoonstelling ook in het nieuwe jaar weer ergens een plek te geven
  Afbeelding invoegen     
En wellicht is het mogelijk nog meer foto’s geschikt te maken om tentoon te stellen.
Deze tentoonstelling was mogelijk gemaakt door Ben Reerink, Piet Klaassen, Peter Bootsman, het Noord-Hollands archief en Copy Partners.
Klik hier voor bekijken van de foto's
 
3 december 2016

 
Geslaagd Dorpsraadcafe 
 
Thema:  Hoe zit het nu echt rond het centrum van Nieuw-Vennep?
 
Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.
 
De dorpsraad was er in geslaagd om eindelijk duidelijkheid aan de inwoners te kunnen geven door presentaties van de gemeente Haarlemmermeer, Venneperhart en van de dorpsraad zelf. 
Voor wie het nog eens wil nalezen inclusief plattegronden etc. klik hier 
 
 
19 november 2016
 
 
Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
         
Afbeelding invoegen
  
  Dorpsraadleden helpen met achterstallig onderhoud 

Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden.
Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd.                  
Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek van het gebiedsmanagement kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen. 
De de laatste zaterdag van oktober 2016 zijn enkele leden van de dorpsraad aan de slag geweest en nu staan de bomen weer recht overeind.

26 november 2016

Compensatiebomen 

In overleg met het ministerie van I&M kan de gemeente compensatiebomen gaan planten. De intentie is om de bomen dit najaar te gaan planten. Indien door het weer het planten niet snel genoeg gaat, dan worden de bomen in het voorjaar van 2017 geplant.
Hieronder vind u de documenten met tekeningen waarop de soorten en de locatie van de compensatiebomen zijn weergegeven.
 

1 november 2016
  Afbeelding invoegen     


Afbeelding invoegen   Commissies slaan de handen ineen

Sinds oktober 2016 zijn drie commissies van de dorpsraad Nieuw-Vennep nauwer gaan samenwerken: Commissie Jeugd, Commissie Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving en de commissie CRWH (Cultuur, Recreatie, Welzijn en Historie). We opereren onder naam JVC (Jeugd, Veiligheid, Cultuur).

Waarom samen vergaderen?
  • Kruisbestuiving! De drie commissies hebben onderwerpen die elkaar overlappen en op deze manier kun je elkaar helpen.
  • Maandelijks overleg! Vergaderingen met meerdere personen worden minder snel afgezegd.
  • Aanvullend! Ideeën van de ene commissie kunnen leiden tot nieuwe inzichten bij de andere commissies.

     Zoals gebruikelijk worden de verslagen van de vergaderingen in de maandelijkse vergadering van het Algemeen Bestuur Dorpsraad Nieuw-Vennep op de laatste dinsdag van elke maand besproken.

 
1 november 2016 

 
Vennepse Raden willen recreatief groen
 

  Afbeelding invoegen    
De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders een brief gestuurd. Hoofdzaak is een snelle aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. De voortgang van PARK21 baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar het schijnt, structureel blijft bestaan.
De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het downgraden van de plannen voor PARK21 tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht. 
 
De hele brief kunt u hier lezen.
 
7 oktober 2016


Afbeelding invoegen
Op de foto een bekend straatbeeld, alleen 90 cm aan 
beide kanten van een voetpad zijn gemaaid, daarnaast 
verrijst het riet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maaibeleid
De Vennepse raden, dorpsraad Nieuw-Vennep, en de wijkraden Getsewoud en Linquenda hebben gezamenlijk een brief naar college van B& W gestuurd.
 
Het maaibeleid in Nieuw-Vennep is een raadsbesluit geweest in het kader van bezuinigingen op Beheer en Onderhoud.
Wij begrijpen dat er soms bezuinigingen nodig zijn omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
Het is een afweging waarbij men zoekt naar de beste oplossing om het in de Haarlemmermeer leefbaar en aangenaam te maken, ook in de toekomst. 

Maar het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving

De Vennepse Raden krijgen veel vragen van bewoners: zij laten hun ergernis blijken over het aanzien van het dorp. Waarom dáár wel maaien en daar weer niet.  
Wij wijzen de bewoners erop dat zij via 0900-1852 hun klacht aan de gemeente kenbaar kunnen maken. Ongetwijfeld zijn er veel klachten binnengekomen bij u.  
De Vennepse Raden verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dringend om de bezuinigingen op het maaibeleid te herzien. 
Indien we inzicht krijgen in de bezuinigingen op Beheer en Onderhoud in Nieuw-Vennep kunnen wij een bijdrage leveren door mee te denken over hoe de bezuinigingen mogelijk anders kunnen worden geprioriteerd. 
 
6 oktober 2016  

Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Afbeelding invoegen   Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten." Lees meer en link naar rapport.
 
28 september 2016 Wie ruimt de rotzooi op?
 
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college van B&W.
  Afbeelding invoegen    
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
lees gehele brief aan B&W...
 
5 oktober 2016

 
Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

   

Bevrijdingsdag Nieuw-Vennep groot succes.


 
Bevrijdingsdag is op 5 mei door vele mensen bezocht. De combinatie vrije dag, mooi weer en een gevarieerd programma had vele Vennepers doen besluiten om deze dag door te brengen op het Harmonieplein.
Bekijk ons fotoalbum die geeft de dag perfect weer.

7 mei 2016
 
 
Afbeelding invoegen    

Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind

Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen     Deze website is gemaakt via novosite:  http://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


Vennepers gezocht 

Afbeelding invoegen

Dit jaar komt PARK21 aan de kant van Nieuw-Vennep steeds meer tot leven. Maar niet zonder de inzet van Vennepers zelf!  We zijn op zoek naar inwoners die willen meedenken en ontwerpen.Achter de Van Zantenhal aan de IJweg, parallel aan de Noordelijke Randweg tot aan de Drie Merenweg, ligt een stuk grond dat de gemeente voor PARK21 in 2016 in handen heeft gekregen. In 2017 wil de gemeente dit deel van PARK21, aan de kant van Nieuw-Vennep, tot leven laten komen.Samen met omwonenden, bewoners van Nieuw-Vennep en initiatiefnemers lees meer..

29 maart 2017


Activiteiten Jeugdland 

 Afbeelding invoegen

klik op de posters voor vergroting

Afbeelding invoegen

29 maart2017


Groot onderhoud Kaagbaan

Afbeelding invoegen

Op Schiphol wordt van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan. In deze periode wordt de Kaagbaan buiten gebruik gesteld. Dit jaar is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij in ruim negen weken tijd verschillende soorten werkzaamheden worden gecombineerd. Aansluitend aan het groot onderhoud, wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni in tien nachten geveegd. Tijdens het vegen is de baan gesloten voor vliegverkeer. Lees meer..

18 maart 2017


Jaargegevens 2016 Bewoners Aanspreekpunt Schiphol zijn bekend

Afbeelding invoegen

Groei op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol heeft in haar jubileumjaar een recordaantal van 63,6 miljoen passagiers verwelkomd. Ook het vrachtvolume nam toe. Het totaal aantal vliegbewegingen* kwam uit op 492.657, een stijging van 6,5%

lees meer (hyperlink naar jaarrapport.

4 maart 2017.


 

 Afbeelding invoegen

Word lid, klik hierboven op plaatje