Dorpsraad Nieuws     Afbeelding invoegen
 

Informatiemarkt De Symfonie

Het was druk in de stand van De Dorpsraad afgelopen zaterdag op de Informatiemarkt in De Symfonie. Veel mensen kwamen langs om hun mening te laten horen over het centrum. We waren blij dat veel mensen de plannen voor de nieuwbouw in de Jhr. Van de Pollstraat, net als wij, mooi vinden. We vonden het ook fijn dat veel mensen kwamen vertellen dat ze op zoek zijn naar een mooi appartement in Nieuw-Vennep maar dat er..  lees meer  

  Afbeelding invoegen
 


Afbeelding invoegen   Dorpsraad komt naar je toe.. Oude Dorp Zuid-West op zaterdag 5 maart.

In 2016 pakken we de draad weer op met het bezoeken van wijken in ons dorp. Het Oude Dorp is op zich een groot gebied daarom hebben we het gebied voor ons bezoek beperkt tot binnen de geografische grenzen van; Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg. 
De volgende keren bezoeken we de andere gebieden in de kern van het dorp. lees meer.. 
Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen   Voorzitter blikt terug en vooruit

In een interview met Witte Weekblad verslaggever Frans Tol blikt onze dorpsraad voorzitter terug en vooruit. 
 
Klik hier voor het artikel in pdf
 
 
17 januari 2016

Dorpsraad komt naar je toe: rapport Molenwijk is overhandigd 

Misschien een beetje aan de late kant maar uiteindelijk is het rapport bezoek Molenwijk overhandigd aan gebiedsmanager Jos Bontekoe en gebiedsbeheerder Marcel Leek. Dorpsraad voorzitter Peter Bokhorst lichtte het rapport toe. Dhr. Leek gaf aan in januari een aantal genoemde plekken te gaan bekijken met één van de dorpsraadsleden. Uiteraard vroegen we ook naar de status van rapport Welgelegen, de wijk die in we in juni hadden bezocht. Met name de overlast lees meer...
  Afbeelding invoegen

Commissie Groen en Uitvoering

De commissie zet zich in om ons dorp "groen” te houden. De commissie bestaat uit 4 personen: Louise van Zandvoort, Erno Kiljan, Willemijn van Klingeren en Annelies Groenewoud. In de commissie zitten een lid van de wijkraad Linquenda en een lid van wijkraad Getsewoud. Wij komen ongeveer één maal per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. lees meer...
  Afbeelding invoegen

 

 

Overig Nieuws


Wie meldt zich aan als de nieuwe beheerder van de biologische moestuin in de Venneperhout?

Afbeelding invoegen

De biologische moestuin, een initiatief van Miriam Geurts, heeft sinds april 2014 gestalte gekregen in het Venneperhout.  Miriam had in 2013 een subsidiebedrag van € 20.000,- gewonnen en nog eens € 5000 opgehaald via crowdfunding. We zijn nu 2 jaar verder en de moestuin loopt goed. Ze heeft inmiddels een flinke groep vaste klanten die in de tuin hun groentes, fruit en kruiden komen kopen. Alle producten zijn geteeld zonder kunstmest lees meer.. 


 Zittingsdatum beroep KPN locatie Laan van Berlioz

 Afbeelding invoegen

 Van de rechtbank in Haarlem hebben wij bericht gehad dat het beroep van KPN voor de locatie Laan van Berlioz in behandeling wordt genomen.De zitting zal plaatsvinden op 29 maart a.s. om 13.30 uur en zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen. Het adres van de rechtbank is Simon de Vrieshof 1 te Haarlem.U kunt aanwezig zijn als toehoorder.


Drinkpakken ook in de plastic container  Afbeelding invoegen

Lege drinkpakken (sap en zuivelpakken) mogen vanaf dit jaar samen met plastic in de plastic container in de buurt. Drinkpakken en plastic zijn gemakkelijk samen in te zamelen en worden daarna weer van elkaar gescheiden. Het plastic wordt gesorteerd in zes verschillende materiaalsoorten die weer als grondstoffen worden verwerkt. lees meer.. 


Verslag bewoners vertegenwoordiging ORS 4e kwartaal 2015

Schiphol komt de afspraak niet na om het aantal nachtvluchten verminderen. Het argument dat men al genoeg doet aan hinderbeperking deugt niet. Nu Schiphol in gebreken is en de reductie niet vrijwillig plaatsvindt, moet die wettelijk worden afgedwongen. Niet morrelen aan het akkoord en geen uitvluchten De afgelopen maanden zijn de spanningen ......  lees meer  

Hogesnelheidstreinen of vliegen binnen Europa?
 Afbeelding invoegen
De Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft de Dorpsraad verzocht om een petitie onder uw aandacht te brengen. Zij stellen dat een gedeelte van het Europese luchtvaartverkeer kan worden vervangen door hogesnelheidstreinen. Hierdoor zou de groei van het luchtverkeer van Schiphol na 2020 kunnen worden beperkt.De Dorpsraad neemt lees meer.....