Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen

   
 
De enquête over Schiphol is gesloten, we zijn nu bezig de uitkomsten te verwerken.
Woensdag  1 maart maken we uitkomsten bekend in ons dorpsraadcafé en daarna zijn deze te vinden op onze website.

webmaster 25 februari  2017 

Dorpsraadcafé 1 maart 2017

Mening van Vennepers gevraagd over de groei van Schiphol.

Schiphol  maakte in 2016 een onverwachte groei door van aantallen passagiers en men verwacht in 2017 op 500.000 vliegtuigbewegingen uit te komen. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep en wijkraad Getsewoud vragen zich af of de inwoners van Nieuw-Vennep zich bewust zijn van de eventuele gevolgen van een groei van Schiphol na 2020? De toekomst van Schiphol zal ook afhangen welke kleur het kabinet zal krijgen, 
Voor de dorpsraad/wijkraad heel belangrijk;  wat vinden Vennepers van de ontwikkelingen?
Om inzicht te krijgen hebben we een kleine enquête gemaakt.  (nu 25 febr. gesloten voor verwerking data)
Kijk ook op onze Schiphol pagina.
  Afbeelding invoegen    
De gebruikscijfers Schiphol over 2016 bekend klik hier voor Kaagbaancijfers

Tijdens ons dorpsraadcafé geven we eerst een presentatie met daarin de stand van zaken en na de de pauze willen we met elkaar in discussie gaan en uw mening horen.
 
Note:  De term dorpsraadcafé is gebruikt omdat deze naam bij iedere Venneper bekend is, voor het thema Schiphol neemt de wijkraad Getsewoud ook deel in de organisatie.
 
Het Dorpsraadcafé wordt gehouden in Het Trefpunt (naast de Witte kerk) zaal gaat open om 19.30 en het begint om 20.00 uur.
 
update 25 februari  2017

Compensatiebomen

Woensdag 1 februari is door wethouder Marjolein Steffens één van de vele compensatiebomen geplant aan de Valutaweg. Voor de komst van de HSL had de gemeente geluidsschermen gevraagd langs het spoor. Dat werd niet gehonoreerd. Nu na jaren worden er eindelijk vele bomen in ons dorp geplant ter compensatie. Lees hier meer over op onze website. 
 
Afbeelding invoegen 
 
Onze secretaris Jan Kiel heeft een leuk 2 minuten durend filmpje gemaakt waarbij de wethouder antwoord geeft op een vraag van journalist Frans Tol. Klik op bovenstaande foto voor de video.

3 februari 2017.
  Afbeelding invoegen     


Afbeelding invoegen   Dorpsraad in nieuw jasje gestoken

Lentegroen met op de borst het logo en op de rug ‘Dorpsraad Nieuw-Vennep’: dat zijn de jasjes waarin u in het vervolg de Dorpsraad tegenkomt. Uit het bewonersonderzoek kwam naar voren dat de Dorpsraad nog lang niet bij alle inwoners bekend is. Dat is jammer en daar proberen we uiteraard wat aan te doen. 
De acties ‘De Dorpsraad komt naar je toe’, de jubileumactiviteiten en Dorpsraadcafé’s zijn belangrijk om te laten zien wat we doen. Herkenbaar zijn als Dorpsraad is natuurlijk ook van belang, met name bij activiteiten in het dorp. De nieuwe jasjes maken dat wij duidelijk herkenbaar zijn en, nog belangrijker, aanspreekbaar voor iedereen die iets wil delen over ons dorp. Spreek ons gerust aan. We staan iedereen graag te woord!
 
 7 februari 2017

Maaibeleid - 24 januari 2017 

17 dorps- en wijkraden en de gemeenten hebben samen gesproken over het huidige maaibeleid en welke alternatieven er mogelijk zijn. Het plenaire gedeelte bestond uit inzicht in achtergronden en uitleg over wat de winst is bij minder maaien zoals meer biodiversiteit. Daarna kon men in een kleinere groep verder vergaderen over wijkspecifieke problemen. Alle punten worden gebundeld en meegenomen in het beleid. 
 
30 januari 2017
 
  Afbeelding invoegen
 

Afscheid Annelies Groenewoud
 
In de decembervergadering hebben we afscheid genomen van dorpsraadlid Annelies Groenewoud. Zij heeft zich in het verleden beziggehouden met de commissie jeugd en de laatste jaren is de nadruk komen te liggen op de commissie groen.
Daarnaast was Annelies de drijvende kracht achter de commissie Donateurs. Voor de Dorpsraad was Annelies erg waardevol, omdat zij als autochtone Venneper die altijd werkzaam is geweest in het onderwijs, erg veel mensen kent. Ook de huidige voorzitter van de Dorpsraad, Peter Bokhorst, heeft bij haar in de kleuterklas gezeten. Wanneer je met Annelies ergens een kraam van de Dorpsraad bemenst, is het altijd gezellig, want Annelies kent iedereen. Door haar inzet voor de Dorpsraad, maar ook op andere plekken in ons dorp, is Annelies ook dit jaar gekozen tot Koningin van Nieuw-Vennep.
Door privé-omstandigheden heeft zij moeten besluiten om haar werk voor de Dorpsraad te beëindigen. Wij vinden het fijn dat we in voorkomende gevallen een beroep op haar mogen doen.
 
07 januari 2017
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
 
Start experiment startroute Kaagbaan

Op 5 januari 2017 start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Voor Nieuw-Vennep zou dat 32 (berekende) minder gehinderden opleveren. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt.Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van.. lees gehele persbericht 
 
02 januari 2017

 

Fototentoonstelling overweldigend succes
 
Heel veel mensen hebben de afgelopen weken een bezoek gebracht aan de fototentoonstelling in Het Trefpunt. De Dorpsraad is erg blij dat zoveel mensen genoten hebben van deze foto’s. Er zaten foto’s bij die nog niet eerder te zien waren geweest. Wij overwegen de tentoonstelling ook in het nieuwe jaar weer ergens een plek te geven
  Afbeelding invoegen     
En wellicht is het mogelijk nog meer foto’s geschikt te maken om tentoon te stellen.
Deze tentoonstelling was mogelijk gemaakt door Ben Reerink, Piet Klaassen, Peter Bootsman, het Noord-Hollands archief en Copy Partners.
Klik hier voor bekijken van de foto's
 
3 december 2016

 
Geslaagd Dorpsraadcafe 
 
Thema:  Hoe zit het nu echt rond het centrum van Nieuw-Vennep?
 
Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.
 
De dorpsraad was er in geslaagd om eindelijk duidelijkheid aan de inwoners te kunnen geven door presentaties van de gemeente Haarlemmermeer, Venneperhart en van de dorpsraad zelf. 
Voor wie het nog eens wil nalezen inclusief plattegronden etc. klik hier 
 
 
19 november 2016
 
 
Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
         
Afbeelding invoegen
  
  Dorpsraadleden helpen met achterstallig onderhoud 

Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden.
Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd.                  
Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek van het gebiedsmanagement kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen. 
De de laatste zaterdag van oktober 2016 zijn enkele leden van de dorpsraad aan de slag geweest en nu staan de bomen weer recht overeind.

26 november 2016

Compensatiebomen 

In overleg met het ministerie van I&M kan de gemeente compensatiebomen gaan planten. De intentie is om de bomen dit najaar te gaan planten. Indien door het weer het planten niet snel genoeg gaat, dan worden de bomen in het voorjaar van 2017 geplant.
Hieronder vind u de documenten met tekeningen waarop de soorten en de locatie van de compensatiebomen zijn weergegeven.
 

1 november 2016
  Afbeelding invoegen     


Afbeelding invoegen   Commissies slaan de handen ineen

Sinds oktober 2016 zijn drie commissies van de dorpsraad Nieuw-Vennep nauwer gaan samenwerken: Commissie Jeugd, Commissie Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving en de commissie CRWH (Cultuur, Recreatie, Welzijn en Historie). We opereren onder naam JVC (Jeugd, Veiligheid, Cultuur).

Waarom samen vergaderen?
  • Kruisbestuiving! De drie commissies hebben onderwerpen die elkaar overlappen en op deze manier kun je elkaar helpen.
  • Maandelijks overleg! Vergaderingen met meerdere personen worden minder snel afgezegd.
  • Aanvullend! Ideeën van de ene commissie kunnen leiden tot nieuwe inzichten bij de andere commissies.

     Zoals gebruikelijk worden de verslagen van de vergaderingen in de maandelijkse vergadering van het Algemeen Bestuur Dorpsraad Nieuw-Vennep op de laatste dinsdag van elke maand besproken.

 
1 november 2016 

 
Vennepse Raden willen recreatief groen
 

  Afbeelding invoegen    
De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders een brief gestuurd. Hoofdzaak is een snelle aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. De voortgang van PARK21 baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar het schijnt, structureel blijft bestaan.
De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het downgraden van de plannen voor PARK21 tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht. 
 
De hele brief kunt u hier lezen.
 
7 oktober 2016


Afbeelding invoegen
Op de foto een bekend straatbeeld, alleen 90 cm aan 
beide kanten van een voetpad zijn gemaaid, daarnaast 
verrijst het riet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maaibeleid
De Vennepse raden, dorpsraad Nieuw-Vennep, en de wijkraden Getsewoud en Linquenda hebben gezamenlijk een brief naar college van B& W gestuurd.
 
Het maaibeleid in Nieuw-Vennep is een raadsbesluit geweest in het kader van bezuinigingen op Beheer en Onderhoud.
Wij begrijpen dat er soms bezuinigingen nodig zijn omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
Het is een afweging waarbij men zoekt naar de beste oplossing om het in de Haarlemmermeer leefbaar en aangenaam te maken, ook in de toekomst. 

Maar het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving

De Vennepse Raden krijgen veel vragen van bewoners: zij laten hun ergernis blijken over het aanzien van het dorp. Waarom dáár wel maaien en daar weer niet.  
Wij wijzen de bewoners erop dat zij via 0900-1852 hun klacht aan de gemeente kenbaar kunnen maken. Ongetwijfeld zijn er veel klachten binnengekomen bij u.  
De Vennepse Raden verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dringend om de bezuinigingen op het maaibeleid te herzien. 
Indien we inzicht krijgen in de bezuinigingen op Beheer en Onderhoud in Nieuw-Vennep kunnen wij een bijdrage leveren door mee te denken over hoe de bezuinigingen mogelijk anders kunnen worden geprioriteerd. 
 
6 oktober 2016  

Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Afbeelding invoegen   Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten." Lees meer en link naar rapport.
 
28 september 2016 Wie ruimt de rotzooi op?
 
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college van B&W.
  Afbeelding invoegen    
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
lees gehele brief aan B&W...
 
5 oktober 2016

 
Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

   

Bevrijdingsdag Nieuw-Vennep groot succes.


 
Bevrijdingsdag is op 5 mei door vele mensen bezocht. De combinatie vrije dag, mooi weer en een gevarieerd programma had vele Vennepers doen besluiten om deze dag door te brengen op het Harmonieplein.
Bekijk ons fotoalbum die geeft de dag perfect weer.

7 mei 2016
 
 
Afbeelding invoegen    

Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind

Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen     Deze website is gemaakt via novosite:  http://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


 Jeugdland in vakantie extra open vanaf 10.00 uur

Afbeelding invoegen

 Van maandag 20 februari t/m zaterdag 25 februari is Jeugdland extra open vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag 24 februari is het weer Oud-Hollandse spelletjes dag. Van 15.00 tot 16.00 uur kun je met een gratis strippenkaart alle leuke spellen doen zoals ringsteken, sla de muis, blikgooien, elektrospiraal en nog veel meer. Op de andere dagen wordt ook elke dag een leuke activiteit georganiseerd, zoals op woensdag 22 februari pizza maken. Je mag natuurlijk ook je hut mooier maken, lekker skelteren of het pontje uitproberen. Ook als het iets minder mooi weer is kun je heerlijk op Jeugdland spelen. Lekker in de binnenzandbak, knutselen, tafeltennis, pingpong, keyboard, lekker lezen en nog veel meer.

hyperlink naar Jeugdland.

19 febr 2017


Wat zeggen de belangrijkste politieke partijen in hun programma over Schiphol?

Afbeelding invoegen

Op de website Bewoners Omgeving Schiphol kunt u een overzicht vinden wat de belangrijkste politieke partijen in hun programma hebben opgenomen over de luchthaven Schiphol. Klik hier voor hyperlink.

10 februari 2017 


Gewijzigde bezoektijden PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid

Afbeelding invoegen

PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid Voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening heeft MeerWaarde  op een aantal punten in Haarlemmermeer PlusPunten, laagdrempelige locaties waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening.

Kent u iemand in de omgeving die ondersteuning of hulp nodig heeft? Worstelt u zelf met een probleem en weet u niet goed waar u met uw vragen terecht kunt?
Wilt u vrijwilligerswerk doen maar weet niet zo goed wat?
Zoekt u een vrijetijdsbesteding in de buurt?  Burgers die zich willen aanmelden bij MeerWaarde kunnen zich vanaf 5 december melden bij het gebiedsgerichte PlusPunt.Postcodes 1435 t/m 1438, 2136, 2142, 2144, 2151 t/m 2158 en 2165
PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid. , Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132JR Hoofddorp.

Openingstijden:

  •  Maandag: 09:30 – 12:30 uur
  • Dinsdag: 13:00 – 16:00 uur
  • Donderdag: 13:00 – 16:00 uur
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.T 023 – 569 88 68

 6 december 2016


 

 Afbeelding invoegen

Wordt lid, klik hierboven op plaatje