Energie commissie


Leden van de energiecommissie:
  • Marlène Hogervorst (voorzitter)
  • Lyda Rodenhuis
  • Peter Bootsman
Onderwerpen
  • R.E.S. Regionale Energie Strategie 
  • Windturbine zoekgebied
  • Van het gas af


Vanuit de gemeente zijn mensen bezig de energietransitie voor te bereiden. 
Ter herinnering: door de overheid is opgelegd: dat in 2050 alle huizen energieneutraal moeten zijn.
Elke Venneper zal hier mee te maken krijgen dus is een commissie samengesteld  
 
 
 
Afbeelding invoegen
  Deze pagina wordt nog opgebouwd

De dorpsraad maakte in zijn algemene bestuursvergadering 29 oktober 2019 kennis met deze materie door een presentatie vanuit de gemeente.  

Het was een  boeiende presentatie waar we veel van opgestoken hebben. 
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 (mei 2019) gaven we aan graag met nieuwe mensen te willen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.
Een aparte energietransitiecommissie met deze experts zou daarin uitstekend passen. Delen van kennis onderling, maar ook de dorpsraad als platform gebruiken met communicatie naar onze bewoners van Nieuw-Vennep.
Voor reacties mail naar webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
onderliggende pagina zon- en windzoekgebied