Commissie Jeugd 
 
Leden:  Louise van Zandvoort.  

Doelstelling van de commissie Jeugd is het leveren van een bijdrage aan een goed leefklimaat voor de Nieuw-Vennepse jeugd.

Waar houdt de commissie zich in 2016 mee bezig?

De bijdrage van de commissie Jeugd heeft betrekking op het gebied van welzijn en zorg en aanverwante terreinen.  
Inzet voor 2016 zal voor de Commissie Jeugd sterk gericht zijn op het versterken van de overlegstructuren met partners uit het veld waarmee voorheen regelmatig overleg werd gevoerd.
Eerder vond overleg met plaats met o.m. politie, Meerwaarde, overleggroep jeugdoverlast Haarlemmermeer-Zuid, de inhoud van het overleg was voornamelijk elkaar onderling informeren. Tevens was er sprake van een incidenteel overleg met de vertegenwoordigers van de wijkraden Linquenda en Getsewoud waarbij de insteek voornamelijk uitwisseling en informeren betrof.
 
Herstel en intensivering van contacten
Herstel en intensivering van de contacten met externe partijen als Maatvast, Menes, Pier-K, Koepelcommissie en jongerencentrum de Hype genieten prioriteit.Evenzeer van belang vinden wij de inzet op overleg met de gemeente inzake participatie en betrokkenheid vanuit de Dorpsraad ten aanzien van het Jeugdbeleid. 
Voor eind 2016 streeft de commissie Jeugd er concreet naar het volgende te hebben bereikt:       
 • Er vindt 2 à 3 keer per jaar een overleg plaats met externe partijen en vindt onderlinge verbinding plaats van deze partijen in de verwachting dat er discipline-overstijgende activiteiten ontplooid kunnen worden bijv.‘gluren bij de buren’.  
  Daarbij behoort ook onderlinge communicatiebevordering en het aanjagen van een gezamenlijke aanpak.        
 • Begrip participatie meer inhoud geven door in overleg te treden met de gemeente: duidelijk omschrijven:  
  • Begrip participatie,  
  • Hoe beschouwd de gemeente de Dorpsraad,
  • Welke onderdelen uit het Jeugdonderzoek (februari 2016) kunnen verder uitgediept worden. 
 •  Bolsterrein ontwikkeling: hier houden we vinger aan de pols door regelmatig contact te hebben met de initiatiefnemers (vertegenwoordiging Commissie Jeugd en wijkraad Getsewoud) over de invulling van het terrein voor activiteiten voor de jeugd.Voortgang in de besluitvorming van de exploitatie van het terrein.
 
5 april 2016