Park21
 

Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1000 hectare te wachten op uw initiatieven. Het gebied wordt aangeduid met Park21.
Park21 willen we samen tot stand brengen.
Met inwoners en agrariŽrs maar vooral ook met u, ondernemers en andere publieke partijen.
In Park21, met als bestanddelen polder, park en vrije tijd (Ďleisureí) lopen de sferen sterk uiteen.
Er is rust én dynamiek, weidsheid en beslotenheid Park21 levert voor de inwoners van Haarlemmermeer en de hele metropoolregio Amsterdam economische en maatschappelijke baten op. Wij hopen dat de vonk bij u overslaat en doen een beroep op uw pioniersgeest.
Wij raken graag met u in gesprek over uw plannen voor dit unieke gebied, aldus de wervende teksten van de gemeente Haarlemmermeer Hyperlink naar Park 21 informatie
 

  Afbeelding invoegen
Bezoek projectteam PARK21 aan de Dorpsraad Nieuw-Vennep  30 januari 2018
 
Op 30 januari kwamen projectmanagers PARK21  Tessel van Toorn en Frits Vloon een bezoek brengen aan de Dorpsraad. 
Tijdens de openbare AB vergadering gaven ze  uitleg over verschillende onderwerpen rondom de ontwikkeling van PARK21. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Kavelgewijze ontwikkeling, Prioritaire structuur, Lopende projecten, Initiatieven, AgrariŽrs,Betrokken partijen, Bestemmingsplan en MER, Leisure, Deelgebied 1, Ontwikkeling terrein Van Zanten en als laatste zeker niet onbelangrijk:  Unieke kans voor de bewoners van Nieuw-Vennep.
In dit laatste onderwerp worden bewoners van Nieuw-Vennep met klem gevraagd mee te helpen, mee te denken met de plannen rondom PARK21.  Meer informatie leest u verderop in dit stuk.   
 
Kavelgewijze ontwikkeling
Park21 is ingedeeld in deelgebieden.  Totaal  708 hectare.  Het park is nooit af, en het gebied zal altijd in ontwikkeling zijn.   
 
Afbeelding invoegen
 

Prioritaire structuur
Het Park heeft een prioritaire structuur bestaande uit het Parkhart en Waterbekken        
 
Lopende projecten
Momenteel is het projectteam bezig met Deelgebied 1, kavel ĎAchter van Zantení  , kavel achter kleine Vennep en de Parklanden.
 Afbeelding invoegen
 

 Initiatieven
Momenteel zijn er zoín 130 initiatieven bekend om de deelgebieden te ontwikkelen. Gesprekken met initiatiefnemers zijn gaande. Niet alle initiatieven zijn haalbaar of het ontbreektgewoon aan goed businessplan.  
 
Veel initiatieven wordt met betrokken partijen overwogen. 
 
AgrariŽrs
Individuele gesprekken vinden nu plaats met verschillende agrariŽrs in verschillende deelgebiedenGesproken wordt over  waterbeheer,  kavelruil binnen de Haarlemmermeer, transitie van boerenbedrijf en eventueel verkoop van grond. 
 
Betrokken Partijen
Naast natuurlijk de AgrariŽrs gaf het projectteam  aan uitvoerig met de verschillende partijen te overleggen: Grondeigenaren, MRA (https://www.metropoolregioamsterdam.nl/)   Omliggende gemeenten, Hoogheemraadschap, Provincie, Wijk- en dorpsraden, klankbordgroepen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan en MER
Het MER/ Bestemmingsplan wordt per thema een werkgroep opgericht en er vind overleg plaats met LTO Haarlemmermeer. 
 
Leisure
Bedoeling is om Amsterdam enigszins te ontlasten van Toerisme. Daarom wordt een deel  van Park 21 ingericht als evenementen gebied.  Hetzij festivals en anderzijds Toeristische attracties zoalsFlora en Fauna tentoonstellingen (Bloembollen of promotie Agrarische producten.  Meer kunt u lezen op http://hollandworld.nl/   Deelgebied 1
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om een parkeerplaats aan te leggen in de buurt van de speelplaats, moestuinPARK21 en het klimparkPARK21. De rest van de polderkamer wordt mogelijk een collectieve voedseltuin. 
 
De Dorpsraad maar zeker ook de bewoners van Nieuw-Vennep wordt gevraagd hierover mee te denken.
 
Ontwikkeling terrein Van Zanten
Verschillende ideeŽn passeren de revue wanneer het gaat om de inrichting van 5 hectare openbaar ingerichte parklaag achter de Van Zanten.  Zo wordt er gesproken over een compensatiebos, verleggen/ herinrichten van het fietspad. Een algemene parkeerplaats voor PARK21, aansluiting op de noordelijke randweg en recreatieve routes die aansluiten op de toekomstige ontwikkeling van PARK21.  Daarnaast zijn er plannen voor een tijdelijk elektrische motorcross , voedseltuin/bos en verplaatsing scouting Kagiwepi uit Nieuw-Vennep.Voor het onderwerp voedseltuin vraagt het projectteam nadrukkelijk om hulp van/ participatie met mensen uit met name Nieuw-Vennep.
 
Afbeelding invoegen
 
 PARTICIPATIE
 Participatie bewoners Nieuw-Vennep . UNIEKE KANS: DENK MEE MET PARK21 !
Unieke kans voor de bewoners van Nieuw-Vennep om mee te denken over de verschillende initiatieven.  
Zo zijn ideeŽn geopperd voor bijvoorbeeld een speelplek, picknickplek, blote voetenpad, bloemenweide, ringsloten en wandelpaden  (ook voor minder validen)
Ook hier weer het nadrukkelijke verzoek om mee te denken! Er zijn verschillende mogelijkheden voor bewoners van Nieuw-Vennep om mee te denken, te participeren zoals dat zo mooi heet,  met PARK21. 
 
Belangstellenden kunnen zich melden bij:
 
T.van.Toorn@haarlemmermeer.nl Tessel van Toorn, projectmanager Nieuwe Kom en PARK21 
Of
 eva.reichardt@haarlemmermeer.nl  Eva Reichardt   Projectsecretaresse 
 
Klankbordgroep PARK21
Behandelen van  themasessies vanuit MER bestemmingsplan.Gebruikersgroep PARK21
Nadenken over verschillende onderwerpen genoemd in dit stuk waaronder de collectieve voedseltuin en het van de grond krijgen van Maatschappelijke initiatieven.Zeker belangrijk ook is meedenken over de Groen en recreatiestrook rondom Nieuw-Vennep.  
Waarom ? 
Er zijn verschillende gebieden rondom Nieuw-Vennep zogenaamde zoekgebiedenwaar al dan niet in de toekomst gebouwd gaat worden. Des te belangrijker is het voor de bewoners van Nieuw-Vennep zich in te blijven zetten voor de belangrijk groen en recreatiegebieden !   
 
 
Afbeelding invoegen
Al met al een zeer geslaagde avond voor de Dorpsraad en voor de bewoners van Nieuw-Vennep. 
Het Park21 is volop in ontwikkeling en heeft uw hulp nodig! 
Meld u aan en denk mee om de gebieden rondom Nieuw-Vennep een mooie GROENE bestemming te geven ! 
 
Frans Engelander   12 februari 2018