Afbeelding invoegen
 Cijfers 2017 

 Voor het jaaroverzicht 2017 klik hier
 
Schiphol
 
Als naaste buur van Schiphol hebben we in Nieuw-Vennep zowel de lusten (werkgelegenheid) als de lasten zoals geluid en uitstoot van allerlei schadelijke stoffen.
Vandaar dat de Dorpsraad zich actief opstelt om op de hoogte te blijven van allerlei zaken die ons als dorp raken en daar waar mogelijk een vertegenwoordiger heeft om onze belangen te behartigen. (Zie ook commissie Groen en Grijs)
 
Stand van zaken begin 2017 
 De bewoners vertegenwoordigd in de ORS hebben de MER van 2017 afgewezen. Klik hier voor de onderbouwing.
Eind november 2016 was er crisisoverleg met de kiesmannen. Klik hier voor nadere uitleg.
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft overleg gehad met de vaste Kamercommissie, door de voorzitter van de ORS is een plan van aanpak voor de gerezen problemen gepresenteerd en in april 2017 (na de Kamerverkiezingen) praten we verder.
Klik hier voor plan van aanpak. 
 
Dorpsraadcafé  1 maart 2017
 
Op  1 maart hielden we een dorpsraadcafé over Schiphol, ondanks dat er weinig bezoekers waren konden de met de aanwezigen wel vaststellen dat er gezocht moest worden naar een balans tussen groei en leefbaarheid
Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het dossier Schiphol. 
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers. 
Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken. Vreemd, want juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te zien. Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van ‘vakantie of pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide presentatie is hier te vinden.De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen .. lees meer 
 

Mening van Vennepers over de groei van Schiphol.
 
102 Vennepers hebben de moeite genomen om de enquête van de Dorpsraad en wijkraad Getsewoud over Schiphol in te vullen. De enquête, die bestond uit acht vragen, was via kranten, social media en de nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Het resultaat is niet representatief voor de 31.000 Vennepers, maar geeft wel een beeld van wat leeft onder de inwoners. We zijn ook zeer verheugd over de reacties die bijna de helft van de invullers heeft achtergelaten.  Deze reacties geven ons een duidelijk beeld en kunnen goed gebruikt worden als input voor de dorps- en wijkraad. De dorpsraad en wijkraad Getsewoud willen dan ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.  We hadden de enquête gemaakt via Google-docs, maar al spoedig kwamen er klachten binnen dat voor het invullen van de enquête men over een Google account moest beschikken,  Dit was voor velen een drempel. We hebben daarom de vragen overgezet naar een ander enquêteprogramma en de antwoorden vanuit Google meegenomen. Omdat de enquête voor iedereen op internet in te vullen was, bestond de mogelijkheid dat ook niet Vennepers zich in de discussie zouden mengen en we een vertekend beeld zouden krijgen. Dit blijkt echter mee te vallen.
  • Klik hier voor de enquête uitslagen in grafiekvorm,
  • Klik hier voor een helder overzicht van de geplaatste reacties in de enquête,
  • Klik hier voor de presentatie gehouden in Het Trefpunt als pdf,
  • klik hier voor de Youtube animatie:  Luchthaven van de toekomst 2050 (lengte video = 5 minuten)
 
 
 Afbeelding invoegen
 Vraag 7 Moeten we als dorpsraad over de luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze website en in de nieuwsbrieven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan?

92% stemde voor ja blijven rapporteren en voor bijna 8 % hoeft dit niet   

ORS
Begin 2015 is de OmgevingsRaadSchiphol in het leven geroepen. Hyperlink naar de ORS website 
 
De dorpsraad is eind 2014 bij vele Vennepers langs de deur geweest voor een handtekening voor een kiesman.
Deze kiesman was daardoor gemachtigd om mee te stemmen om een Kaagbaancluster vertegenwoordiger te kunnen kiezen.
een paar keer per jaar komen alle kiesmannen van de Kaagbaan cluster bij elkaar.
 
Bewoners Omgeving Schiphol
De website van de ORS geeft volgens de bewoners onvoldoende de stand van zaken weer, dus hebben de clustervertegenwoordigers zelf een eigen website opgestart waar u de ontwikkelingen van de ORS op de voet kan volgen maar dan wel vanuit bewoners perspectief. Klik hier voor B.O.S. website
 
Politiek
Op 16 februari 2016 heeft de 2e Kamer ingestemd met een nieuw stelsel rond het startbanengebruik. Klik hier voor het artikel 
Ook is er een uitleg van het banengebruik via een korte video op youtube
 
 
Waar staan we als dorpsraad Nieuw Vennep voor in het overleg rondom Schiphol?
Het Schiphol dossier is een levendig geheel dus worden zaken regelmatig aangepast aan de laatste stand van zaken.
Bekijk standpunt dorpsraad Nieuw Vennep over Schiphol.
 
Omdat zaken regelmatig veranderen hebben we een pdf bestand met standpunten van de dorpsraad. 
 
 
Websites en hyperlinks

Luchtmeetnet,
Geeft de luchtkwaliteit boven Nederland weer.

B.A.S. Bewonersaanspreekpunt Schiphol.
Op de pagina’s vab BAS kunt u zien hoe het vliegverkeer van en naar Schiphol zich beweegt, hoe snel en op welke hoogte de vliegtuigen vliegen en wat hun bestemming of herkomst is.Ook wordt op deze pagina’s uitgelegd welke start- en landingsbanen worden gebruikt, wat de pieken en patronen in het vliegverkeer van en naar Schiphol zijn en waarom die zo zijn.Deze informatie is bedoeld om u als omwonende meer inzicht te geven in het vliegverkeer in de omgeving van Schiphol.De vliegtuigbewegingen zijn gebaseerd op radar- en vliegplangegevens die live door Luchtverkeersleiding Nederland worden geleverd.
 
Eventslister
Is een zoekmachine op vliegtuigpassages, gebruikt zelfde info als BAS maar laat een grafische weergave van een vliegtuigpassage zien met info over snelheid, klimsnelheid, hoogte 
 
BewonersOmgevingSchiphol
Tien gekozen bewoners (clustervertegenwoordigers genoemd) praten in de Omgevingsraad Schiphol mee over de ontwikkelingen rond Schiphol: in het Regioforum en met een afvaardiging in het College van Advies. Wij zetten ons onder meer in tegen geluidshinder, milieuvervuiling, onveiligheid onder vliegroutes en ongewenste ontwikkelingen op de grond: denk aan woningbouw dichtbij aan- en uitvliegroutes. Onder Bewonersvisie vatten we onze uitgangspunten samen en omschrijven we het doel van deze website. Ten aanzien van actuele ontwikkelingen formuleren we regelmatig standpunten. Belangrijk nieuws rond Schiphol nemen we ook mee.
 
 
ORS OmgevingsRaadSchiphol
De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. 
 
Luchtvaartnieuws
Laatste nieuwtjes op vliegtuiggebied en Schiphol in bijzonder 
 
 
Werkgroep Toekomst Luchtvaart
Deze groep onderzoekt of er alternatieven zijn voor de luchtvaart en op welke wijze de luchtvaart bijdraagt aan de economie, alles gestaafd via onderzoek en bronvermeldingen. laatste rapport september 2016
 

update: 1 juli 2017