UMTS mast, een langlopend dossier. 
Sinds 2004 loopt er reeds een aanvraag van KPN voor plaatsing van een UMTS-zendmast in het zuid-westelijke deel van Nieuw-Vennep.
 
De geschiedenis in vogelvlucht
Deze eerste aanvraag – voor een mast nabij de rotonde Componistenweg - Laan van Berlioz –  is door het Gemeentebestuur geweigerd, waartegen KPN in beroep is gegaan bij de Rechtbank te Haarlem.
Ook de Dorpsraad Nieuw-Vennep, de Wijkraad Getsewoud en een groot aantal particulieren heeft  tegen dit plan bezwaar gemaakt.
Op 27 oktober 2011 heeft de Rechtbank deze zaak behandeld. Zonder dat er een uitspraak is gedaan is de behandeling daarna geschorst, en is dat feitelijk nog steeds.
In januari 2013 heeft KPN een nieuwe aanvraag tot plaatsing van een UMTS-zendmast ingediend.
De hiervoor gekozen locatie is in het groengebied tussen Sportveldweg/Zichtweg en de Nieuwerkerkertocht.
Over deze aanvraag is op 23 oktober 2014 een hoorzitting gehouden door de gemeente, waarin vele burgers en organisaties hun bezwaren tegen dit plan hebben aangegeven. Onlangs heeft het Gemeentebestuur ook deze aanvraag afgewezen. KPN heeft inmiddels bericht dat tegen dit besluit GEEN beroep zal worden aangetekend.
Hoewel  het bereik van mobiele telefonie etc. in delen van Getsewoud en Linquenda slecht is, komt hiervoor dus nog geen oplossing. Onduidelijk is nu wat de volgende stappen zullen zijn. (september 2015)
 
Beleidsnota 2014 van de gemeente
In juni 2014 kwam de gemeente met een beleidsnota.
Belanghebbenden en de gemeente krijgen aanzienlijk meer invloed op de locatiekeuze voor telecommunicatiemasten, zo begint de aanhef op de gemeentelijke website. 
De mogelijkheid voor burgemeester en wethouders om de plaatsing van telecommunicatiemasten in Haarlemmermeer te beperken vanwege (bezorgdheid van inwoners over) mogelijke gezondheidseffecten bestaan niet.
Wél kunnen burgemeester en wethouders invloed uitoefenen op de stedenbouwkundige inpassing van deze antennes. Dat zijn hun belangrijke bevindingen na verschillende onderzoeken.
Zij presenteren hiervan de uitkomsten in hun nota ‘Beleid masten voor mobiele telecommunicatie’Klik hier voor de nota 
 
In februari 2013  kwam de gemeente met een bericht dat KPN voornemens is om een UMTS mast te gaan plaatsen  tussen  de Zichtweg en busbaan in. Klik hier voor de brief van de gemeente.
 
De bewoners rondom de beoogde plek verzamelden zich in een actiegroep. klik hier voor website.
 
Er zijn al diverse zendmasten in Nieuw-Vennep.  Klik hier voor locaties en de specificaties van enkele masten. 
 
Hoe wordt zendmast-straling gemeten? Klik hier voor een uitleg.

Hoe ziet zo'n meetrapport er uit?  Klik hier voor een rapport van vergelijkbare zendmast zoals KPN voornemens is te plaatsen.