Druk bezocht dorpsraadcafé over: Hoe zit het nu echt met het centrum van Nieuw-Vennep?

Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november 2016 aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.

Gemeente Haarlemmermeer

Het spits werd afgebeten door Frits van Loon en Tessel van Toorn beide van de gemeente Haarlemmermeer. 
Eerst werd ons geheugen even opgefrist wat ook al weer de bedoeling was in de zgn. Nieuw Kom. Daarna kregen we te zien wat er al gerealiseerd was zoals de huizen rond de Elemastraat en het Harmonieplein met de muziekkoepel, Pier K, en speelveld voor de jeugd .

C- rand

 De C-rand is zo genoemd omdat de groep gebouwen/woningen op de hoek van de Gelevinkstraat en de Doorbraak  wordt gesitueerd. Als volslagen verassing kwam de onthulling dat de plaatsing van een school in dit gebouw wordt onderzocht. 
E.e.a. wordt ingegeven doordat er een dalend aantal leerlingen is bij verschillende scholen. Dit in combinatie met verouderde gebouwen en de wens van schoolbesturen voor een unilocatie in het centrum, liggen mede ten grondslag om deze wens te onderzoeken.

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 Horecastrook

Ook een reeks gebouwen aan elkaar in C vorm maar dan op de hoek Gelevinkstraat met de Venneperstraat richting Symfonie. Hier zou daghoreca, winkels en woningen moeten komen. Planning met vergunningen eind 2017. 

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 Supermarkt

Allereerst werd er ingegaan op het aantal supermarkten verdeeld over de wijken in ons dorp. Een extra supermarkt is niet wenselijk. Verplaatsing van ene wijk naar het centrum kan, mits er geen leegstand komt op de bestaande locatie.  Het centrum is ook de enige mogelijke locatie omdat zowel Getsewoud als Linquenda vol zitten, waarbij de laatste een parkeerprobleem heeft.


Martkgebouw

Geïnspireerd door het Borneohof gebouw in Amsterdam zou ons Marktgebouw diverse verdiepingen krijgen met o.a. publieke ruimtes voor politie, gemeente, horeca en een multifunctionele zaal als mede een aantal  (37)woningen onderdak moeten bieden.  Planning vergunning juli 2017 

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 Medisch Maatschappelijk Centrum

Gepland aan de Doorbraak, een groot gebouw met  2 verdiepingen. Hier zullen een aantal huisartsen, een fysiotherapeut, wijkzorg Amstelring en psychologen van Mentaal Beter gehuisvest worden. Eerste paal hoopt men in jan/febr 2017 te kunnen slaan. 

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

J.v de Pollstraat

Als laatste kwamen de woningen van de J.v. de Pollstraat nog op het scherm voorbij. Met een gepland verkeerscirculatieplan. Vanuit het publiek kwamen de vragen vooral over het bouwverkeer, en de drempels op de Venneperweg.  De rotonde van de doorbraak stond ook ter discussie, vrachtwagens zouden deze niet kunnen nemen. Volgens dhr. v. Loon wordt dat nog onderzocht. Ook werd er een vraag gesteld over de slechte bereikbaarheid van het centrum vanuit Getsewoud. De Schoolstraat betrekken bij 2 twee rijbanen zoals dichterbij de Symfonie werd door de vraagstelster als mogelijk oplossing genoemd. Men hoopt in januari/februari 2017 de eerste paal de grond in te slaan.


Piet Krop namens Venneperhart

Dhr. Krop begon met diagram over dat klagen op een gegeven moment geen zin heeft, evenmin kop in het zand steken of ons als Calimero voelen en gedragen of bekvechten. Dat alles draagt niet bij aan een oplossing voor het winkeliersprobleem in ons dorp.  De winkeliers waren volgens de dhr. Krop nu eindelijk tot inzicht gekomen dat ze elkaar nodig hebben, in welk gebied men ook maar zijn winkel heeft. Onderling samenwerken versterkt de band en kan een positieve uitstraling hebben naar het winkelende publiek. Doordat het Venneperhart nu met een duidelijke visie komt kan de gemeente ook meer betekenen en zal misschien eerder geneigd zijn wat zaken aan te pakken dan wanneer iedereen over elkaar heen buitelt. 

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

Dhr. Krop ging daarna inhoudelijk in op de problemen van het gebouw de Symfonie zoals een onzichtbare entree en gesloten winkelplint. Ook het winkelgebied was niet duidelijk, evenals een slechte uitstraling en versnippering. E.e.a. moet anders door duidelijke entrees, een herkenbare en eenduidige signering (vlaggen/banners) sfeer en aankleding. Er passeerden enkele tekeningen met impressies van o.a. een andere aankleding van het Venneperplein en een nieuwe brug met een rotonde als klapstuk. Vanuit het publiek kwamen diverse reacties. Meest opvallende was dat men (nog) niet had nagedacht waar het winkelende publiek nou zijn fiets moest stallen. Een ander reageerde met de vraag waarom er geen enkel stuk speeltuig voor de kinderen was, zelfs een eenvoudige wipkip is nergens te bekennen. Kijk eens door de ogen van ouders was het advies. Ook wat meer groen, planten, bloemen zou de boel ook wat meer opfleuren kwamen als suggesties naar voren.  

Afbeelding invoegen

Peter Bokhorst namens de dorpsraad Nieuw-Vennep

De dorpsraad heeft een duidelijke visie over de verkeerscirculatie rond het marktgebouw waarbij er geen doorgaand verkeer vanaf de Eugenie Prevenaireweg via Venneperstraat naar de Gelevinkstraat of vice versa mogelijk mag zijn. Dit zal tot sluipverkeer leiden en vrachtwagens zouden eventueel via de Venneperstaat kunnen rijden. Een onwenselijke situatie want deze huizen zijn niet onderheid. 

 Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen

In de visie van de Dorpsraad moet de Poststraat in 2 richtingen berijdbaar worden en zal er dwars door de huidige middenberm de Poststraat doorgetrokken moeten worden zodat verkeer rechtstreeks richting Getsewoud kan rijden.

Dhr. Bokhorst kwam ook met een namens de dorpsraad geuite wens om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken vanuit de J.v.d Pollstraat richting Gelevinkstraat/Doorbraak etc. De gemeente heeft in zijn plan een inrijverbod op die plek opgenomen. De twee partijen zullen daar nog wel overleg over hebben is onze verwachting. 

Aansluitend op de presentatie van dhr. Krop kwam ook de Dorpsraad met een visie over het Venneperplein met wat impressies en als verassing een foto met de muziekkoepel op het Venneperplein met een andere wegindeling zodat grotere terrassen mogelijk worden. Iemand uit het publiek reageerde overtuigend dat Vennepers maar 1 dingen willen; rust en voor de deur van winkelcentrum parkeren, dus maak maar weer een parkeerplaats van het Venneperplein. Activiteiten doe je dan maar een stuk verderop bij de Rustende Jager, niemand heeft er last van als daar een stuk weg is afgesloten.  Veel bijval kwam er niet vanuit de zaal.
Ook was er een vraag waarom er laat in de avond niet meer uit de parkeergarage kon worden weggereden. Dat maakt de horeca toegankelijker. Dhr. Bokhorst was het hier helemaal mee eens en trok de vergelijking met de Tuinweg in Hoofddorp waar je met je parkeerkaartje de deur naar de parkeergarage kan openen. Dat zou dan aan de kant van het Venneperplein moeten gebeuren.

Andere visie op inrichting bij Marktgebouw
Tot slot kwam dhr. Bokhorst nog met een andere visie over het invulling geven aan de strook bij het toekomstige Marktgebouw. Zeer verrassend kwam de optie om op de hoek Gelevinkstraat/ Venneperstraat geen gebouwen/huizen te plaatsen maar een redelijk groot parkeerterrein te realiseren. Dit zou dan mooi centraal liggen om eventueel alle kanten op te kunnen. Dhr. Bokhorst benadrukte wel dat dit zijn visie was als bouwer en die mensen kijken nu eenmaal met andere ogen naar gebouwen en omgevingen.
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

Al met al een goede bijeenkomst waarbij we als dorpelingen nu eindelijk eens inzicht kregen wat de stand van zaken is over de invulling van ons dorpshart. Maar ook nu, eerst maar eens wachten dat de eerste heipalen de grond in gaan en dan kan het misschien wel ineens snel gaan met ons dorpshart.


 Afbeelding invoegen
Wethouder Horn
 Afbeelding invoegen
Piet Krop
 Afbeelding invoegen
In de pauze druk overleg
 Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen
Voorzitter Peter Bokhorst
 

 Afbeelding invoegen
Voor-overleg

Samensteller Peter Bootsman 19 november 2016