"Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen?”
 
 
Op maandag 18 november 2013 hielden we een informatieavond in Pier-K te Nieuw-Vennep met als thema:
 
"Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen?”
 
 • Waarom deze avond?
 • Programma
 • Gastsprekers
 • Algemene informatie
 • Krantenartikelen
Waarom deze avond?

De gemeente Haarlemmermeer heeft als ambitie de meest duurzame gemeente van Nederland te worden.
Om deze ambitie waar te maken wil men o.a. dat 20% van de energie in de Haarlemmermeer in 2020 op een duurzame manier opgewekt wordt. Om hier invulling aan te geven heeft de gemeente besloten ten zuiden van de N207 een windmolenpark te realiseren. De verdere uitwerking van deze plannen heeft geleid tot meer duidelijkheid over wat de bedoeling is, maar het heeft ook gezorgd voor veel vragen.
Een windmolenpark blijkt veel voor- en tegenstanders te hebben die ieder overtuigd zijn van hun gelijk.
 • Maar wie heeft nu eigenlijk gelijk?
 • En wat zijn de feiten over windenergie?

De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep wil graag dat de bewoners van Haarlemmermeer-Zuid en Nieuw-Vennep in het bijzonder hierover zo goed mogelijk geïnformeerd worden zodat men een beter beeld krijgt van wat dit kan betekenen voor de (eigen) omgeving.
Hiervoor werd een Dorpsraad-Café georganiseerd op maandag 18 november in het cultureel centrum Pier-K te Nieuw-Vennep. 
 
Namens de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep werd de avond verzorgd door: Eric van Haeringen, Wim Bogers en Piet Kwak. 
 
De gastsprekers kregen voor de pauze maximaal 10 minuten de tijd om hun standpunt te verduidelijken.
De wijze waarop konden zij zelf bepalen.

Er waren twee sprekers vanuit het openbaar bestuur uitgenodigd:
Gemeente Haarlemmermeer, Wethouder J. Nederstigt (voor windmolens)
Provincie Noord-Holland, Gedeputeerde J. Bond (tegen windmolens) deze kwam helaas niet opdagen

Twee sprekers vanuit de wetenschap:
 • Adviesburo Bosch en van Rijn, Adviseur/partner dhr G. Bosch (voor windmolens)
 • Ad iterim directeur van de NLVOW  Rob Rietveld (tegen windmolens)
Twee sprekers vanuit de lokale bewoners:
 • Stichting windpark Haarlemmermeer-Zuid, Voorzitter dhr L. Buurma (voor windmolens)
 • Dorpsraad Weteringbrug, Voorzitter dhr E. Verpaalen (tegen windmolens)
 
Na de pauze:  
 • Aan de hand van een aantal stellingen gingen we de discussie met elkaar aan.
 • Het betrof een open discussie waaraan iedereen in de zaal kon deelnemen. 
  
Algemene informatie
Hyperlinks naar websites met informatie over de voor- en nadelen van windmolens
 

Hyperlinks naar websites over windmolentechniek.
 
Gastsprekers:
Dhr. John Nederstigt
Wethouder Gemeente Haarlemmermeer
Portefeuille: Duurzaamheid, werk, jeugd en onderwijs
Standpunt VOOR windmolens 
 
Dhr. Jaap Bond
Gedeputeerde
Provincie Noord-Holland
Portefeuille: Landbouw en Landelijk Gebied en "Klimaat en Duurzame energie".  
Standpunt : TEGEN windmolens 
 
Dhr. Luit Buurma
Voorzitter Stichting Windpark Haarlemmermeer –Zuid
Standpunt VOOR windmolens 

Dhr. Geert Bosch
Adviseur /partner van "Bosch en van Rijn”
Standpunt : VOOR windmolens

Dhr Rob Rietveld
Ad-interim directeur van de NLVOW
Standpunt: TEGEN  windmolens
 
Dhr. Erik Verpaalen,
Voorzitter Dorpsraad Weteringbrug,
Standpunt TEGEN windmolens