Zon- en windenergie in de polder? Uw mening telt!
 
Afbeelding invoegen
 
In Haarlemmermeer besparen we de komende jaren energie en wekken we nieuwe energie op.
Dit doen we vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord. De afgelopen maanden is samen met deskundigen van Alliander, Schiphol, LVNL, geluidsdeskundigen, natuurorganisaties, bewonersgroepen, dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers gekeken naar wat er ruimtelijk mogelijk is in Haarlemmermeer.
Hoe de impact op de polder beperkt blijft en waar het ook kansen voor de omgeving biedt.
Hieruit zijn meerdere voorstellen gekomen. Deze voorstellen willen de gemeente aan de inwoners voorleggen.
Het zoekgebied voor zonneakkers rondom Schiphol is door de gemeenteraad vastgesteld.
Maar de gemeente wil graag weten onder welke voorwaarden zonnepanelen in dit gebied geplaatst kunnen worden.

Onderstaand werd pas 29 januari laat in de middag door de gemeente bekend gemaakt en stond dus niet in de lokale weekbladen!

Omdat de brief die naar 30.000 inwoners is gestuurd  bij sommigen later dan gepland op de mat viel heeft de gemeente besloten de sluitingsdatum van de peiling te verlengen van 4 naar 9 februari.
Een extra live chat sessie vindt woensdagavond 3 februari tussen 19.00 - 20.00 uur plaats. Aanmelden kan via de link op de website klik hier.
In het extra bericht van de gemeente meldt ze verder:
"Daarnaast heeft u vast al gemerkt dat we reageren op sociale media. Wij horen geluiden dan inwoners de peiling niet willen invullen omdat ze denken dat besluiten al zijn genomen.
Dit is niet waar. Ieders mening is nu belangrijk dus het wel invullen van de enquĂȘte maakt het verschil."


De peiling is te vinden op  www.haarlemmermeer.nl/peiling en kan tot 9 februari worden ingevuld. 

Waarom zoveel nieuwe energie?
Door afspraken in het Klimaatakkoord moet de gemeente met een serieus bod komen voor de opwek van nieuwe energie. Gebeurt dit niet, dan kan het Rijk straks gebieden aanwijzen waar dit moet gebeuren. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Alle gemeenten in Nederland zoeken nu waar we zon- en windenergie opgewekt zou kunnen worden, maar ook hoe dat moet gebeuren. 
Zonnecarré: Zonnepanelen in een carré opstelling rondom Schiphol. In totaal is dit zoekgebied ongeveer 1000 hectare groot. We verwachten tot 2030 gebruik te maken van ongeveer 300 hectare.     
Spoordriehoek: Windturbines zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege de hoogtegrenzen rondom Schiphol. Wij gaan na of er ruimte is voor 15 windturbines en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen.  
 
Welke scenario's zijn er?
De dorpsraad heeft zelf een overzicht gemaakt van de plattegronden (januari 2021). klik hier 
  • Alvast een kijkje nemen met de ingetekende windturbines via Google? klik hier.
  • Geluidsnormering van windturbines klik hier
  • Informatie over slagschaduw klik hier
De dorpsraad vraagt u ook om gebruik te maken van de mogelijkheid om uw mening te laten horen, in dit maatschappelijk belangrijke onderwerp.