Inloopavond van Haeringenplantsoen
        9 oktober 2017
 
Op de druk bezochte inloopavond in De Rank over het Van Haeringenplantsoen waren ongeveer 80 mensen af gekomen. De planning was om twee keer een presentatie te geven maar dat liep uit op een presentatie van ruim een uur. Vlak voor en na de presentatie konden bewoners de plannen op grote borden bekijken.
De eerste spreker was Stan van der Laan, projectleider van de gemeente, en de tweede spreekster was Saskia van Diemen, landschapsarchitecte.
 
Door de hr. van der Laan werd teruggekeken naar de opzet van het renovatieplan, wat was de bedoeling, wat is er gebeurd en welke overleggen zijn er geweest?
Ook kwam er een overzicht met het jaartal en het aantal bomen wat in dat jaar gerooid zou worden.

 Afbeelding invoegen

Door mw. van Diemen werd eerst de functie van het plantsoen uitgelegd. Het is  een buurtpark voor de bewoners in een straal van ongeveer 400 meter.
Door het unieke karakter met de treurwilg bij het water, de aanwezigheid van een koningsboom en een gedenkteken van Dr. Van Haeringen is het volgens de architecte meer dan zomaar een buurtpark.
Zij bedankte mw. Brons-Loden voor haar inzet. Zij heeft in zeer korte tijd een beplantingsschema gemaakt. Sommige van haar ideeën zijn verwerkt in het nieuwe voorstel. 
Beide sprekers benadrukten dat het renovatieplan vooral bedoeld is om het plantsoen "toekomstproof" te maken, zodat ons nageslacht ook kan genieten van een mooi plantsoen.
 
Uit de zaal kwamen diverse vragen.
Een aantal vragen en de antwoorden van de sprekers leest u hieronder.
 
Groenbeheersplan.
Er zijn diverse klassen van onderhoud van A+ t/m D.
Hoe wordt het plantsoen de komende jaren onderhouden?
Antwoord: Na de nieuwe aanplant is het een jaar A+ (onderhouden zoals het bij de aanplant was), zodat alle aanplant de kans krijgt goed ”aan te slaan”. Daarna wordt overgegaan naar B en een klein beetje C.
Afbeelding invoegen

Geld/budget.
Is het uitgetrokken geld voor alle plannen de komende jaren beschikbaar?
Antwoord: Ja, we plannen 5 jaar vooruit. Dus wanneer wordt besloten de Spaanse Aken in 2021 te vervangen dan hebben we nu geld voor nieuwe bomen en grondverbetering. Besluiten we om dit door te zetten naar laten we zeggen 2027 dan is daar geen geld voor gereserveerd en zal er dus opnieuw begroot moeten worden en budget gereserveerd moeten worden.
 
Spaanse Aken.
Als de bewoners nu beslissen om de Spaanse aken in 2021/22 te vervangen voor andere bomen dan wil de gemeente de bomen in 2018 bestellen en de bomen bij de kweker verder laten groeien zodat de bomen iets dikker zijn. De huidige bomen proberen te stimuleren door nu wat aan de grondkwaliteit te doen heeft volgens de deskundige geen zin. De Spaanse Aken zijn gestopt met uitbotten. Als een boom niet meer uitbot dan is hij begonnen met dood gaan. Dat proces kan heel lang duren maar de bomen gaan echt niet meer groeien. Grondkwaliteit nu verbeteren vinden wij als deskundigen zonde van het geld.
 
Karakteristieke treurwilg bij de vijver.
Deze zal in overleg met de bewoners gesnoeid worden, of niet. Door te snoeien en het gewicht in de top te verminderen helpen we de boom zodat de overlevingskansen groter worden.
 
Kapvergunning
Moet de gemeente een kapvergunning aanvragen voor de bomen in het plantsoen?
Antwoord: Ja, voor bomen die op 1 meter hoogte dikker zijn dan 20 cm, moet een kapvergunning aangevraagd worden.
 
Vertegenwoordiging
De bewonersgroep vroeg of het goed was om een vertegenwoordiging te kiezen om namens de groep bewoners te kunnen overleggen met de gemeente.
Antwoord: Dat is onwenselijk want het is een democratisch proces, dus mensen met andere geluiden moeten ook hun stem kunnen laten horen. Reageer vooral via de website van de gemeente.  Wel zegde de hr. Treep alle medewerking toe als de groep cijfers, details etc willen hebben. Ook als ze qua tijd een paar dagen meer nodig hebben om bepaalde zaken rond te krijgen zou hij daar niet moeilijk over doen.
 
En nu?
Wat het uiteindelijk gaat worden is een open eind. Waar de ene bewoner pleit om de begroeiing vooral wat hoog te houden, roept een ander dat het juist wat lager moet om meer zicht te hebben. Zo passeerden ook de zitbanken, spechten en overwinterende egels de revue.
De bewonersgroep gaat zich nog bezinnen over hoe één en ander aangepakt moet worden, via goede communicatie met de achterban, om naar buiten te treden.
Een moeilijke taak want er zijn ook bewoners die vinden dat er best wat gesnoeid en gezaagd mag worden om het plantsoen echt weer aanzien te geven, in plaats van de troosteloze aanblik die het nu vaak heeft.  De vraag, wat zijn nu de juiste maatregelen om het plantsoen toekomstproof te maken, is moeilijk te beantwoorden.
Gemeente en bewoners zullen met elkaar er uit moeten komen.
 
Mening Dorpsraad
Bij een patstelling tussen gemeente en bewoners is het standpunt van de Dorpsraad om het voorstel van de gemeente uit te voeren, mits dit voorstel is aangepast met mogelijke voorstellen vanuit de bewoners.   
 
Peter Bootsman 10 oktober 2017 
 
Hyperlink naar gemeente website over de plannen van Haeringenplantsoen
 
Hyperlink  naar reactieformulier van de gemeente
 
Hyperlink naar foto's van de bomen met stip