Maandag 10 november  2014 Thema veiligheid
Tijdens een goed bezocht Dorpsraadcafé werden vele facetten van veiligheid in het algemeen in de Haarlemmermeer en Nieuw-Vennep in het bijzonder belicht.
Teamchef Fred Roest Politie Haarlemmermeer Basisteam Noord Hoofddorp opende de avond met een korte presentatie over de zogenaamde High impact crime van de afgelopen jaren.
Vele cijfers hadden een neerwaartse trend waar men als politie ook hard aan werkte. De hr Roest gaf enkele voorbeelden van uiteindelijk successen. Helaas gaat één cijfer omhoog en dat is nl de fietsen diefstal, met name bij het station worden veel fietsen gestolen.
Roest gaf aan dat veel zaken voorkomen kunnen worden als de burger de preventie adviezen van de politie  opvolgt.  Simpele dingen zoals je fiets met een ketting aan een paal, ramen en deuren dicht en op slot als je weggaat, geen dure spullen in het zicht als je de auto parkeert zijn heel algemeen en simpel. Ook kritisch zijn naar hang en sluitwerk van je deuren kan al helpen. Nu is het mode om bij voor of achterdeur de cilinder uit het slot te trekken. Dit kan voorkomen worden met een speciaal beslag zodat de cilinder er niet meer uit kan.
Teamchef Roest eindigde met de wens dat hij het al een geslaagde avond zou vinden als meer mensen in Nieuw-Vennep  zich zouden aanmelden voor Burgernet. 
Daarna was het de beurt aan Kitty de Bot die iets vertelde over Burgernet.
Veel criminaliteit en vermissingen worden opgelost door de oplettendheid van de burgers.
Aangemelde mensen krijgen bij een politiemelding nl informatie om bijvoorbeeld uit te kijken naar een bepaald persoon of auto.  Dit kan per telefoon of per sms. 

Marijke van de Molegraaf gaf inzicht in de taken en bevoegdheden van de BOA. BOA staat voor Bijzondere Opsporings Ambtenaar, vaak herkenbaar aan zwarte uniform met de tekst Handhaving en Toezicht.  Deze mensen werken nauw samen met de politie , Bureau Halt en Meerwaarde. BOA’s mogen bijvoorbeeld aanhouden, bekeuren, aanspreken en controleren op handhaving van milieuzaken, honden uitlaatgebieden en horeca om maar iets te noemen.
Soms gaan ze in burger.

Voorts kwam de hr. Piet van Sprang voorzitter van de ANBO vertellen over de veiligheidsbeleving van ouderen. 
De hr. Raphael Kriek van de winkeliers  Venneper Hart vertelde over veiligheid van uit het perspectief van de winkeliers. Hij gaf aan dat de geüniformeerde mensen die bij de Symfonie rond lopen geen bewakers zijn maar toezichthouders.
Voor sommige mensen was wijkagent  Hans v Rooijen het hoogtepunt. Hij vertoonde wat kleine filmpjes over babbeltrucs, verhaaltjes waarmee oplichters met name ouderen geld afhandig maken. Zeer vaak toegepaste zijn trucjes en smoezen om bankpasjes in handen te krijgen en pincodes om zogenaamd de pas te kunnen blokkeren. 

Hans v Rooijen gaf aan om vooral geen vreemden binnen te laten, met welke smoes dan ook.
  • Zijn het mensen met een officiële functie dan moeten zij zich legitimeren. Bij twijfel niet binnen laten.
  • Doe de deur dicht en bel de desbetreffende instantie of het klopt dat meneer of mevrouw  gestuurd is om iets te doen.
  • Laat desbetreffende persoon buiten staan.
  • Laat ook geen reparaties doen door mensen die zomaar aanbellen.
  • Voor reparaties; schakelt u  erkende bedrijven  in en maakt u  van te voren een prijsafspraak en laat dat op papier zetten. 
 
Kortom het was een zeer informatieve avond onder leiding van Dorpsraadlid Piet Kwak .
Gelukkig is de conclusie ook dat het best veilig is in Nieuw-Vennep. 15 november 2014