Dorpsraad komt naar je toe Centrum Noord 6 mei 2017
 
Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg, Noorderdreef, Westerdreef en Venneperweg. In dit gebied bevindt zich onder meer een paar flats en een groot leeg gebied, vrij gekomen door het slopen van de Op Dreefschool. Er zijn 2 scholen; Het Mozaïek en Aventurijn. Het gebied ligt er over het algemeen netjes bij. Wat wel op valt is dat in sommige straten de tuinen er keurig bij liggen en in een ander gedeelte in de tuinen het onkruid de overhand heeft. In de buurt van de Warande hebben de bewoners overlast van water o.a. in de kruipruimtes en in de straten. Er was door de gemeente al herhaaldelijk gezegd dat dit aangepakt zou worden maar de bewoners hebben nog steeds geen duidelijkheid. Als er meer duidelijkheid zou zijn wanneer dit aangepakt gaat worden dan geeft dat voor de bewoners wat meer rust mede omdat de leeftijd van de bewoners al wat hoger is. Andere mensen die we spraken hebben vragen over het poepen van honden op het stuk gras bij de Dorpstraat en de Zwanenstraat. Dit is een mooi stuk gras voor de kinderen om op te spelen, maar door het gepoep is dit onmogelijk geworden. In de buurt van de school Het Mozaïek vraagt men zich af wat er gaat gebeuren als die school weggaat. Ook hebben we twee gevaarlijke verkeerssituaties aangetroffen lees hier gehele verslag
 
 
Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart 2016 heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten.
Ondertussen hebben we wel met gebiedsmanagement overlegt en zijn een aantal zaken helder geworden.
Blijven voor ons een aantal zaken die we echt nog via overleg moeten oplossen zoals de overlast HVC, waar we eigenlijk moeten kijken hoe e.e.a. gaat lopen na de verbouwing. Ook het verkeerd parkeren bij de Zadelmaker is geen zaak van handhaving maar gewoon een groot kruis NP op de straat schilderen. Sommige zaken worden opgepakt via regulier onderhoud en komen dit jaar aan bod of staan in 2017 op de planning. Ander hekel punt is de bestrating in de Venneperstraat, dit kan echt niet. Tijdens ons rondje in maart kwamen veel mensen tegen met rollators en wandelstokken, allemaal op pad naar het centrum voor hun boodschapje. Ook daar hebben we nu een gewillig oor gevonden bij de gemeente die met een plan van aanpak komt ivm de vele boomspiegels die ons ons dorp nu eenmaal rijk is.” aldus Peter Bokhorst.

 Klik hier voor het verslag in pdf

 
 Dorpsraad bezoekt de Molenwijk 

Op 26 september 2015 is de dorpsraad op bezoek geweest in de Molenwijk. Het rapport is gereed en is op 4 december overhandigd aan aan Jos Bontekoe, de gebiedsmanager en aan Marcel Leek, gebiedsbeheerder van Nieuw-Vennep, overhandigd.  
Wat is er zoal in het rapport te lezen? Een kleine opsomming;
  • Bij de kinderboerderij heeft de hoofdingang bij regenval gauw wateroverlast,
  • tussen de Distelstraat en Wikkestraat zijn in de betegelde brandgangen geen putjes aangebracht. Ook hier weer wateroverlast tot in de aangrenzende schuren,
  • in de Klaproosstraat zijn er parkeerproblemen, onlangs zijn daar boetes uitgedeeld, 
  • ook de parkeerproblemen rond DIOS kwamen ter sprake en nog een aantal andere zaken.  
  Afbeelding invoegen
In het rapport staan de problemen uitgebreid beschreven en zijn voorzien van foto's.
Per punt is ook een advies van de dorpsraad om de zaak op te kunnen lossen.
Klik hier voor rapport in pdf.
 
    
Afbeelding invoegen   Dorpsraad bezoekt Welgelegen Noord

Zaterdag 6 juni 2015 gingen een aantal bestuursleden van de Dorpsraad Nieuw-Vennep op pad in de wijk Welgelegen Noord.  In groepjes ging men de wijk in om in gesprek te komen met de buurtbewoners. Een aantal mensen had al via mail of facebook gereageerd op de aankondiging dat hun wijk bezocht zou worden. Zij werden door dorpsraadleden opgezocht om hun klachten aan te horen. Alle opmerkingen van deze dag gaat de dorpsraad netjes rubriceren, publiceren en onder de aandacht brengen van betreffende instanties zoals het gebiedsmanagement in Nieuw-Vennep.
De meest genoemde irritaties van bewoners waren:
  • Staat van onderhoud van Noord Park,
  • Parkeren en parkeergelegenheid,
  • Zwerfvuil rond HVC,
  • Aandacht voor speelplekken,
  • Aandacht voor slecht voetpad Onneembare bruggen voor fietsers en rolstoelers in omgeving van de rondweg.
De mensen die onderweg werden aangesproken  vonden het leuk dat de Dorpsraad zijn gezicht liet zien in de wijk. De meeste inwoners waren ook tevreden over de wijk en wonen er met veel plezier.
Sommige mensen waren al donateur en onderweg melden zich spontaan nieuwe donateurs aan. (ondersteunend lidmaatschap kost 5 euro per jaar). Uiteraard heeft iedereen ook een folder ontvangen waarin het werk van de Dorpsraad wordt uitgelegd.
Klik hier om rapport te downloaden.