Waarom deze energietransitie pagina?

Vanuit de gemeente zijn mensen bezig de energietransitie voor te bereiden. Ter herinnering: door de overheid is opgelegd: dat in 2050 alle huizen energieneutraal moeten zijn.
De dorpsraad maakte in zijn algemene bestuursvergadering 29 oktober 2019 kennis met deze materie door een presentatie vanuit de gemeente.  

Het was een  boeiende presentatie waar we veel van opgestoken hebben. 
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 (mei 2019) gaven we aan graag met nieuwe mensen te willen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.
Een aparte energietransitie commissie met deze experts zou daarin uitstekend passen. Delen van kennis onderling, maar ook de dorpsraad als platform gebruiken met communicatie naar onze bewoners van Nieuw-Vennep.
Voor reacties mail naar webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
Uitslag  enquête zon- en windturbine zoekgebieden januari 2021

Afbeelding invoegen
  De gemeente heeft de uitslag van de enquête over zon- en windenergie bekend gemaakt.
Klik hier voor het volledige rapport.
 
Enkele cijfers:
 • 90.000 mensen zijn via sociale media en 25.000 via gemeentelijke kanalen bereikt.
 • 30.000 inwoners kregen een brief van de gemeente.
 • Er zijn twee chatsessies gehouden waaraan totaal 96 mensen hebben deel genomen.
 • Een informatiefilmpje dat uitgebreid uitleg gaf over het proces en de gezamenlijke opgave is 550 keer bekeken.
 • 3805 mensen hebben enquête ingevuld waarvan 15 schriftelijk en 130 uit buurtgemeenten.
 • 3805 is 12,7% van 30.000 (mensen die een brief van de gemeente hebben gekregen).(3255 mensen hebben de enquête ingevuld zonder het begeleidende informatiefilmpje te hebben bekeken)
 • Van de direct in de omgeving wonende geeft 67-89% er de voorkeur aan om de huidige situatie te handhaven en geen windturbines te plaatsen.
 • Van de (719) Vennepers vindt 91% behoud van biodiversiteit, 81% slagschaduw 79% vliegveiligheid, en 90%  hinder van geluid belangrijk.
 • Zeven op de tien inwoners vinden duurzame energie zeer belangrijk tot belangrijk(73%) 
Het college van B&W stelt: gegeven de uitkomsten van de opiniepeiling , de zaken die nog uitgezocht moeten worden en om verder in gesprek te gaan met de inwoners en betrokken partijen in het (windturbine) zoekgebied overweegt het college de raad voor te stellen nu géén zoekgebied aan te wijzen maar dit verder uit te werken naar RES 2.0
 
update 10 april 2021

onderliggende pagina zon- en windzoekgebied


 
 
Informatie energietransitie Haarlemmermeer
 
In 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we geen fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas meer gebruiken. En dat huizen en kantoren comfortabeler worden gemaakt, door betere verlichting en isolatie. Onze energie wordt dan duurzaam opgewekt.

 Afbeelding invoegen

Er staat veel te gebeuren, maar we hebben daar de tijd voor. Om iedereen in Haarlemmermeer te kunnen laten meedoen, is het van belang dat we nu aan de slag gaan. Daarom stelde de gemeente Haarlemmermeer een plan op hoe we dit aanpakken. Ook wordt er nog veel uitgezocht en bedacht, want de energietransitie is behoorlijk ingrijpend. Dat doen we niet alleen, inwoners en ondernemers willen we hierbij betrekken. Want samen maken we de plannen beter voor iedereenlees meer 

 
 
Notitie Energietransitie Haarlemmermee 
 
De energietransitie is een ontwikkeling waarvan we in Nederland aan het begin staan. In deze transitie zal onze energievoorziening grootschalig veranderen doordat er verschillende maatschappelijke, economische, ecologische en technologische ontwikkelingen tegelijk plaats vinden. 
 Afbeelding invoegen
 
Deze notitie beschrijft wat dit betekent voor Haarlemmermeer en voor de rol van de gemeente. 
 
Download notitie (pdf mei 2018)
 

 Programmatische aanpak energietransitie Haarlemmermeer 

"licht warm en mobiel zonder fossiel" juli 2019
 
Het voorliggende programma Energietransitie Haarlemmermeer geeft invulling aan die lokale en regionale opgave voor de gemeente. Die opgave is best groot. Om dat in kaart te brengen is een Ruimtelijke Verkenning uitgevoerd . Uit die verkenning blijkt dat het invullen van de energievraag van de gemeente binnen haar grenzen leidt tot de noodzaak voor 3300 ha aan zonnepanelen naast het vullen van 90% van alle dakoppervlakken, het realiseren van vijftien windturbines in de gemeente en het aardgasvrij maken van gemiddeld acht woningen per werkdag in de periode 2020-2050. En dat onder de veronderstelling dat het ons lukt om, tegen de groei in van woningen, bedrijven, datacenters en mobiliteit, de energievraag constant te houden
 
Afbeelding invoegen
 

 

 
 
Aardgasvrij in de Haarlemmermeer 

 

De energievoorziening van Nederland gaat veranderen. Uiterlijk in 2050 moet de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Aardgas is een fossiele brandstof die opraakt, bij de verbranding komt het broeikasgas CO₂ vrij. CO₂ versterkt de opwarming van de aarde en daarmee ook klimaatverandering. Inmiddels zijn er verschillende goede alternatieven voor aardgas.
De rijksoverheid geeft gemeenten een belangrijke en bepalende rol bij het aardgasvrij worden. Wat betekent dit voor u?    
Afbeelding invoegen            
Als inwoner of ondernemer gaat u de veranderingen  merken. Uw woning of bedrijfspand gaat in de toekomst anders verwarmd worden en u gaat over op elektrisch (inductie)koken. Wanneer dit gebeurt, en op welke manier, hangt af van uw situatie. Een nieuwbouw woning van het aardgas afhalen is redelijk makkelijk. Voor bestaande bouw zijn de uitdagingen groter. De komende periode worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt. Hieronder vindt u meer informatie per onderwerp.
 • Nieuwbouw: indien u in een nieuwbouwhuis gaat wonen of u bent ontwikkelaar van nieuwbouw
 • Bestaande bouw: bent u eigenaar of huurt u een woning of ander gebouw dat u aardgasloos wilt maken
 • Alternatieven voor aardgas: woningen en bedrijfspanden kunnen op verschillende manieren verwarmd worden 
 • (op de website van de gemeente zijn de hyperlinks actief)
Hyperlink naar aardgasvrij in Haarlemmermeer

 

 

 

Informatie persoonlijke scans over uw huis. Wat laat je liggen? 
 
Wil jij je woning verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen? Dan ben je bij ‘Wat laat je liggen?’ aan het juiste adres. Wij streven ernaar woningen duurzamer, voordeliger, aantrekkelijker en comfortabeler te maken. Op basis van jouw type woning en bouwjaar laten we zien welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie. Op watlaatjeliggen.nl kun je terecht voor al je vragen op het gebied van (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken en de financieringsmogelijkheden voor het aanschaffen en toepassen van de maatregelen.
 Afbeelding invoegen
Wij helpen je als bewoner zoveel mogelijk bij het realiseren van een duurzame woning. 
 
 hyperlink naar website  of via het  energieloket van de gemeente en daar de nieuwe website aanklikken

 

 
 
Winst uit je woning

WoonWijzerwinkel

Afbeelding invoegen

Wij willen woningen duurzamer, voordeliger, aantrekkelijker en comfortabeler maken. En dat is het veiligst, effectiefst en efficiëntst als alle betrokken partijen goed samenwerken. Daarom organiseren wij gezamenlijke inkoopacties waar iedereen profijt van heeft: Woningbezitters krijgen een scherp aanbod, passend advies, kwaliteit en een goede service. Gemeenten werken zo aan een flinke en efficiënte verlaging van de CO2-emissie.De uitvoerende bedrijven hebben een mooie opdracht die ze efficiënt kunnen uitvoeren.
 
Hyperlink naar winstuitjewoning

  
Winst uit je woning
  
 
 Tips voordat u aan de slag gaat


 
Voordat u aan de slag gaat is het handig om een aantal zaken helder te hebben
 • Wat is uw leeftijd?
 • Hoe lang denkt u nog in uw huis te blijven wonen?
 • Gaan uw kinderen er later in wonen?
 • Wilt u verduurzamen of meer comfort of gaat u voor beide?
 • Laat u goed voorlichten per onderwerp.
 • Wat kost het?
 • Wat levert het op/bespaart het?
 • Is het een erkend bedrijf met de juiste certificering?
 • Wat zijn de garanties?
 • Zijn de kosten inclusief of exclusief arbeidsloon?  (met name offertes voor glas vervanging  zijn daarin soms onduidelijk)
 • Hoe check ik mijn ramen? Klik hier
 • Elk product heeft zijn eigenschappen en specificaties, vraag naar de voor- en nadelen.
 • Niet elk product kan zomaar toegepast worden, lees dus zelf goed of een product of manier van isoleren wel bij u van toepassing is. (voorbeeld: houten vloeren isoleren moet zorgvuldig gebeuren i.v.m. vocht regulatie)
 • Bekijk meerdere websites die iets over een product vertellen, milieucentraal is een goede en overzichtelijke website.
 • Ga niet alleen af op gebruikerservaringen bij websites van fabrikanten, sommige bedrijven filteren de reacties.
 • Vaak wordt er verwezen naar de mogelijkheden van subsidies. Die moet u soms zelf aanvragen en dat moet toegekend worden.  Houd i.v.m. de financiering er dus rekening mee dat een subsidie niet toegekend kan worden. Dat voorkomt teleurstellingen of financiële problemen.
 • Er komt geen verbod op de verkoop van cv-ketels (Oorspronkelijk zou er een verbod op 1 januari 2021 ingaan).Wel wordt nu sterk geadviseerd ketels te kopen in combinatie met duurzame alternatieven als energiezuinige (hybride) warmtepompen. Na 2025 wordt gekeken of een algeheel cv-ketelverbod alsnog noodzakelijk is. 
 • Klik hier voor website met informatie over cv-ketel vervangen.

 
Hierboven twee voorbeelden hoe bewoners de energietransitie invulling geven in de polder. Blauw zijn zonnepanelen, rood zijn de windmolens 3 Mw per stuk. Bijeenkomst 2 december 2019 in Het Trefpunt 
 
Update  6 maart 2024