Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen


Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein blikt terug en vooruit 
 
Door Frans Tol
 

  Marcel Klein beleefde een druk eerste jaar als voorzitter van de Vennepse dorpsraad. Het Witte Weekblad blikt met hem terug op 2018 en kijkt uiteraard vooruit naar wat het komende jaar gaat brengen. "Ik hoop op korte lijnen met de politiek."Marcel Klein is nu ruim een jaar de dorpsraadvoorzitter van Nieuw-Vennep. "Ik kijk terug op een voor ons boeiend jaar als dorpsraad. Een jaar waarin toch veel gebeurd is. Voor onze laatste vergadering in 2018 heb ik op de website onze nieuwsbrieven nog eens doorgelezen en zag dat er in zo’n jaar toch heel wat thema’s langskomen. Grote thema’s zoals de inrichting van Park21, de groei van Schiphol, de nieuwbouw in de Nieuwe Kom, die van Getsewoud West en de Pionier. 
Maar ook kleinere belangrijke zaken zoals het opfleuren van het dorp via bloembakken. Dan zie ook weer eens wat een mooi archief onze website is.
 
Inhoudelijk 
Aan de keukentafel in zijn woning in Getsewoud benadrukt Klein dat hij met de dorpsraad vooral kwalitatief inhoudelijk bezig wil zijn. "Iedereen in de dorpsraad focust zich op een bepaald thema. Wij zijn ..... lees het gehele artikel
 
15 januari 2019

Verslag van de jaarlijkse kerstmarkt Dierenboerderij
 
Ook dit jaar was het weer een groot succes met heel veel bezoekers die konden genieten van allerlei dingen. Natuurlijk een markt met kramen waar van alles te koop of te bewonderen was. En als je dan over de markt loopt kon je zomaar tegen twee kerstvrouwen aanlopen. Voor de kinderen was er marshmallows maken bij een lekker warm vuurtje of binnen een prachtig kerststukje maken. Wilde je een mooie foto?  Dat kon bij de fotograaf.  Er was een optreden van het Dickens koor uit Nieuw-Vennep.  Gekleed in de stijl van Dickens brengen ze prachtige liederen ten gehore.
En voor de vrolijke noot speelde Ukelol, een damesband die bekende songs speelt op de ukelele.  Natuurlijk was er ook gezorgd voor de inwendige mens. Er was van alles te eten en te drinken: van koffie tot glühwein en bier en van poffertjes en oliebollen tot een barbeque.  Op de kinderboerderij werken veel cliënten van Stichting Ons Tweede Thuis. Zij speelden een rol in de levende kerststal met daarbij de dieren van de kinderboerderij.  Bij de kerststal zat  een verhalenverteller een mooi kerstverhaal voorlezen. Om alles te kunnen bekostigen was er een loterij met meer dan 300 honderd prijzen en vele mensen kochten ook lootjes.
Dankzij deze bijdragen, giften van particulieren en de vele sponsoren is er voldoende opgehaald om weer te kunnen besteden aan onze kinderboerderij. 
Kortom, het was een groot succes !  
Wilt u weten wat er allemaal gebeurt op de kinderboerderij ? Ga dan naar www.facebook.com/Kinderboerderij.Dierenvreugd en blijf ons volgen.\

 Harde wind dwingt de kerstmarkt naar binnen


  Tijdens het opbouwen van de grote kerstmarkt vrijdagochtend werd om 11.30 uur geconstateerd dat het wel lekker droog werd maar dat de voorspelde windkracht op het plein nog werd versterkt, door de positie van het plein. Al geplaatste tenten stonden te dansen op het plein. Met de voorspelling van nog meer aanwakkerende wind heeft de Harmoniekoepelcommissie in overleg met Tent Direct moeten besluiten de markt buiten af te blazen. 
 Na maanden van voorbereiding een trieste beslissing, maar veiligheid staat natuurlijk voorop.  Al om 12.30 uur tijdens een noodoverleg werd ook in overleg met de directie en medewerkers van Pier-K besloten om de markt en feest in Pier-K te houden. De mensen van bloemen en plantenzaak Somkido hebben de speciaal voor de markt gemaakte entree van 3 ski huisjes verplaatst naar Pier-K, en was daar de feestelijke en verlichtte entree. De filmzaal werd vrijgemaakt, en met de hulp van vrijwilligers van Pier-K, Maatvast, Transportmuseum en de Dorpsraad stond er voor 16 uur weer een echte kerstmarkt, waar een klein dorp toch groot in kan zijn!! En op deze manier kon ook het kerstdiner in het Ontmoetingscentrum binnen gewoon doorgaan. Het kerstfeest met veel live kerstmuziek was in de bar van Pier K, de markt met 30 kramen was in de filmzaal en daar tussen in was het eten en drinken van BioExpress, kerst satés van Da Finsy en de bar van het  OC. Goed om te constateren dat heel veel mensen onze nieuwe locatie konden vinden want alle marktkramen spraken van een leuke markt waar goed is verkocht. Er heerste zoals gezegd, een gezellige drukte.
 
Heel goed dat er adequaat is opgetreden door de Koepelcommissie, want later was er nog meer wind.


 Advies dorpsraad over rotonde

 
 
De commissie Groen en Grijs heeft een advies naar de gemeente gestuurd over de nieuw aan te leggen rotonde hoek Venneperweg Oosterdreef. De gemeente zal overleggen met de projectleider over onze adviezen
 
Klik hier voor het advies
 
 
 
 
 
 
 

31 december 2018


Truus Klerk zwaait af
 
Dinsdag 9 december hebben we als Dorpsraad afscheid genomen van onze penningmeester Truus Klerk. Zij had onvoldoende tijd meer ter beschikking om alle taken goed te vervullen. Bovendien was zij zelf van mening dat het na 12 jaar ook goed is als nieuwe mensen met andere ideeën de Dorpsraad komen versterken.
Tijdens de laatste vergadering van 2018 hebben we als bestuur afscheid genomen en Truus een prachtige fotocollage met bijzondere momenten van de afgelopen periode overhandigd.

       
 Inmiddels zijn we in gesprek met kandidaten voor de functie van penningmeester. Uiteraard zal de nieuwe penningmeester nog door Truus worden ingewerkt. Ook voor kinderboerderij Dierenvreugd en het project ‘Leven in Nieuw-Vennep’ zal Truus zich blijven inzetten.Wij zijn als Dorpsraad erg blij met mensen zoals Truus die zich jarenlang willen inzetten voor de leefbaarheid in Nieuw-Vennep. Zelf zegt zij dat de Dorpsraad een heel fijne groep mensen is, die zich allemaal van harte inzetten. ‘Zo lang blijven doe je alleen als je er zelf ook veel plezier in hebt: goede vergaderingen, interessante onderwerpen en waardering voor je werk’. Wil jij je ook met veel plezier inzetten voor Nieuw-Vennep? Neem even contact op met onze secretaris , secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl want er komen veel projecten aan waar we hulp bij kunnen gebruiken.
 
16 december 2018
 
 

 Dorpsraad sluit zich aan bij LBBL

 Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart. Niet alleen Schiphol, maar ook de andere luchthavens in Nederland veroorzaken hinder voor de omwonenden. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat we gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de hinder te beperken.De LBBL vindt dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. Juist die doelstelling was voor de Dorpsraad wel een moeilijk punt. 
       
De Dorpsraad is niet op voorhand tegen de groei van, in ons geval, Schiphol. 
Maar de Dorpsraad ziet ook dat de hinder en de veiligheidsrisico’s steeds toenemen en dat het milieu forse schade lijdt. Wij kunnen ons dan ook .. lees verder

De werkgroep toekomst luchtvaart geeft via een persbericht een heldere uitleg waarom minder groei geen invloed hoeft te hebben op de economie en de werkgelegenheid.

28 november 2018 (update 2 december )

 Vul de kale plekken

Het centrum heeft er heel veel, maar ook in de rest van Nieuw-Vennep staan panden leeg of zijn stukken grond aan het verrommelen. De Dorpsraad maakte een uitgebreid rapport met een overzicht en bood dit afgelopen zaterdag wethouder Tom Horn aan. Wij hopen dat de gemeente inziet dat er echt iets moet gebeuren. Bij de gemeenteraads-verkiezingen op 21 november kunnen ook de inwoners laten zien wat zij belangrijk vinden. Klik hier voor rapport. 

   Wethouder Thom Horn neemt de USB stick in ontvangst van voorzitter Marcel Klein
Lege kavels en lege panden.
Nieuw-Vennep telt maar liefst negen (bijna) leegstaande kavels. De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad dit allemaal in kaart gebracht. En dan hebben we het alleen over de kavels. Er staan ook heel veel (winkel)panden leeg en ook dat geeft ons dorp een slechte uitstraling.
 

16 oktober 2018

Dorpsraad komt met eigen MER over heuvels in Park21  
 
Veertig vrachtwagens die tweeënhalf jaar lang heen en weer rijden van Amsterdam naar Nieuw-Vennep. Dat is nodig om de grond voor de vier meter hoge heuvels die de gemeente Haarlemmermeer in Park 21 wil aanleggen, aan te voeren.
Wij stelden een Milieu Effect Rapportage op, zodat we een weloverwogen advies kunnen geven aan de gemeente.
De CO2-uitstoot bedraagt 5,43 miljoen kilogram.
       
 Dat zou betekenen dat we in Park 21 meer dan 5000 bomen moeten planten die dan 50 jaar nodig hebben om al deze CO2 te compenseren.
Belangrijke feiten voor de Dorpsraad om straks met een weloverwogen advies te komen.
 
Download de M.E.R. van de dorpsraad
 
18 september 2018

  Plantenbakken in centrum van Nieuw-Vennep
 
Heeft u onze nieuwe plantenbakken in het centrum al bewonderd? Na overleg met de gemeente zijn de bakken voorzien van gaten voor de drainage, wat het onderhoud zal vergemakkelijken. Een plantenbak is verhuisd van de hoek bij Family naar de wijk Linquenda. De gemeente blijft de eigenaar van de bakken maar Bloemenweijden heeft gezorgd voor de kleurenpracht in de bakken bij de ING. Family regelt het onderhoud voor de bakken bij zijn eigen onderneming en inmiddels zijn ook voor Sylvia's Leeuwtje de plantenbakken gevuld. Het is een lust voor het oog en een aanwinst voor de gemeente. Wij hopen dat iedereen ervan kan blijven genieten in elk jaargetijde! We hebben dit mede te danken  aan het volhouden van Louise van Zandvoort, lid van de dorpsraad Commissie Groen & Grijs. 
 
1 oktober 2018
       

 
Gift van Meerwinkel aan Dierenvreugd


  Begin augustus mochten kinderboerderij Dierenvreugd een heel mooi bedrag in ontvangst nemen van Meerwinkel uit Hoofddorp. Daar zijn we heel erg blij mee en danken alle medewerkers voor deze fantastische steun. We gaan samen met onze vrijwilligers een overdekt verblijf maken voor onze watervogels aan de vijverrand.  Wanneer de er weer een ophokplicht van kracht zal zijn kunnen we de watervogels een veilig en fijn 
onderkomen bieden die past bij het predikaat "Dierenvreugd" . We zullen ervoor zorg dragen dat elke euro besteed zal worden aan het beoogde project. Nogmaals, heel hartelijk dank, jullie zijn toppers!
 
18 augustus 2018 

 Q&A bijeenkomst Nota Bodembeheer is gereed
 
Tijdens de openbare voorlichting Nota Bodembeheer 3 juli j.l. werden de vragen en antwoorden genoteerd. Deze week zijn ze gepubliceerd.
 
 
28 juli 2018

 
Gemeenteraad akkoord met aankoop grond van Groningen recycling 
 
  
Hieronder de tekst van B&W

Met de aankoop van de grondeigendommen en daarmee de verplaatsing van het recyclingbedrijf Van Groningen (hierna genoemd: Van Groningen) aan de Staringstraat en Bergsmastraat te Nieuw-Vennep willen we ruimte creëren om de herontwikkeling van bedrijventerrein de Pionier/Bols te Nieuw-Vennep mogelijk te maken. 
      
 We nemen met de verplaatsing de overlast van dit bedrijf voor de omgeving (milieu- en verkeershinder) weg en kunnen de locatie ontwikkelen. Daarnaast ontstaan, door het wegnemen van milieuhinder in het gebied, kansen op nieuwe initiatieven voor herstructurering en transformatie. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-159136.html 

 
Wat gaat B&W daarvoor doen?
We besluiten tot het aankopen van de percelen van Van Groningen met een totale oppervlakte van 13.981 m2 . We sluiten daartoe een koopovereenkomst met Van Groningen.  Tevens stellen we apart aan de raad voor een planologisch voorbereidingsbesluit te nemen met betrekking tot bedrijventerrein de Pionier met het oog op de herontwikkeling ervan. Hiermee voorkomen we dat er planologisch juridisch ontwikkelingen worden gefaciliteerd die de mogelijke herontwikkeling op het terrein van Van Groningen, maar ook voor het gehele bedrijventerrein de Pionier, zouden kunnen beperken of belemmeren. Lees de gehele brief van B&W
Zie ook officiële bekendmakingen voorbereidingsbesluit 
 

20 juli 2019

  Industriegrond naar Park 21: meer informatie  
 
"Industriegrond wordt in Nederland altijd gebruikt voor geluidswallen en dergelijke. Daar heeft geen inwoner iets over te zeggen en daar komt altijd geld bij mee.” "De Haarlemmermeer behoort tot de schoonste grond van Nederland.” "Een afdeklaag van 50 cm zorgt dat inwoners niet in contact komen met de industriegrond.”
Zomaar wat uitspraken die op de informatieavond over de Nota Bodembeheer werden gedaan. De Nota Bodembeheer gaat over veel meer dan alleen de heuvels in Park 21.
Maar de heuvels zijn het onderwerp waarover de Dorpsraad zich zorgen maakt. 
      
De gemeente Haarlemmermeer had gezorgd dat er een flink aantal deskundigen in de zaal waren om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Hoewel gebruik van deze kwaliteit grond volgens de deskundigen toegestaan is en aanvaardbare risico’s oplevert, blijft de Dorpsraad van mening dat het maken van de heuvels niet noodzakelijk is en we de risico’s liever helemaal niet lopen. Tijdens de avond werd duidelijk dat de gemeente werkt aan een aantal scenario’s voor het maken van de heuvels. Daarbij wordt ook een scenario bedacht zonder heuvels van industriegrond.
Deze scenario’s worden door de gemeente ook aan de Dorpsraad voorgelegd. Vervolgens moet een MER (Milieu Effect Rapportage) worden opgesteld en een Bestemmingsplan worden vastgesteld. Natuurlijk realiseert de Dorpsraad zich dat het niet gebruiken van industriegrond betekent dat we ook zo’n 50 miljoen euro mislopen. Euro’s die door de gemeente volledig in het Park geïnvesteerd zouden worden. Park 21 zou er zonder dat geld totaal anders uit komen te zien. Het is de vraag of de Vennepers dat een probleem vinden. De gemeente gaat ervan uit dat de eerste vrachtwagens met grond over anderhalf jaar kunnen gaan rijden. En er moeten heel wat vrachtwagens gaan rijden om al die grond te verplaatsen. Eén van de bezoekers van de informatieavond had uitgerekend hoeveel Co2 daarbij vrijkwam. Om dat te compenseren zouden we wel een héél groen Park moeten maken. De Dorpsraad hoopt zich na de zomer te kunnen buigen over de voorgestelde scenario’s. We houden u op de hoogte.
 
Download de nota klik hier (1 Mb)
Download de bijlage met kaarten etc. klik hier (9 Mb)
 
6 juli 2018
 

  Privacy verklaring
 
Afbeelding invoegen  
De stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep respecteert de privacy van al haar donateurs en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie. Als u zich aanmeldt als donateur van onze stichting vragen ... lees de gehele verklaring.
 
25 mei 2018

   
  Dr. Van Haeringenplantsoen
Afbeelding invoegen
Foto: Hans ter Hoek
 
De gemeente heeft het plan voor de renovatie definitief vastgesteld. Op de website van de gemeente Haarlemmermeer zijn alle plannen te vinden: klik hier voor doorverwijzing naar gemeente website.

 
 
 

5 december 2017

  We hebben een nieuwe voorzitter 

Afbeelding invoegen
De gaande en komende man...
 
 Marcel Klein is door het bestuur van de stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep benoemd als voorzitter. 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is de keus van de Dorpsraad gevallen op Marcel Klein. Net als de huidige voorzitter is hij woonachtig in Getsewoud.
Marcel is 38 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen.
Hij krijgt energie van het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Als voorzitter van de Dorpsraad kan hij daarom veel betekenen voor ons mooie dorp. 
 
Afbeelding invoegen
Het hele bestuur is erg blij dat zo snel een opvolger gevonden is
8 november 2017>> update 18 januari 2018

  Inloop avond van Haeringenplantsoen 9 oktober
 
Afbeelding invoegen
  Op de druk bezochte inloopavond in De Rank over het Van Haeringenplantsoen waren ongeveer 80 mensen af gekomen. De planning was om twee keer een presentatie te geven maar dat liep uit op een presentatie van ruim een uur. Vlak voor en na de presentatie konden bewoners de plannen op grote borden bekijken.
De eerste spreker was Stan van der Laan, projectleider van de gemeente, en de tweede spreekster was Saskia van Diemen, landschapsarchitecte.

Door de hr. van der Laan werd teruggekeken naar de opzet van het renovatieplan, wat was de bedoeling, wat is er gebeurd en welke overleggen zijn er geweest?
Ook kwam er een overzicht met het jaartal en het aantal bomen wat in dat jaar gerooid zou worden. lees meer..
14 oktober 2017

 
 Afbeelding invoegen
 Heeft u een vraag over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? 
Ga naar Sociale kaart Haarlemmermeer,  www.socialekaarthaarlemmermeer.nl

15 oktober 2017


 
 
 Een veelbelovende samenwerking is nu officieel 

Maandag 22 mei is officieel beklonken dat kinderboerderij Dierenvreugd en stichting vriendenkring (voor de activiteiten) vanaf nu samen verder zullen gaan onder de vleugels van de Dorpsraad Nieuw-Vennep
Zo heeft de vroegere vriendenkring weer een voltallig bestuur en kunnen we het voortbestaan van de kinderboerderij beter borgen. De combinatie van de twee verschillende vroegere stichtingen is gewijzigd in "Stichting Dierenvreugd".
  Afbeelding invoegen
 De kinderboerderij is een fantastische werkplek voor cliënten van Ons tweede thuis en daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die zich met vereende krachten inzetten om de kinderboerderij continu te verbeteren, te onderhouden en de activiteiten te organiseren voor jong en oud. Op het zonnige terras van Dierenvreugd werd de handtekening gezet. We zijn trots op deze prachtige plek in ons dorp en hopen op een mooie, constructieve en vruchtbare samenwerking. (lees ook stukje dorpsraad redt Dierenvreugd iets verder op onze homepagina)
 
23 mei 2017

   Website dorpsraad nu ook veilig door SSL certificaat 
 
Vanaf heden is onze website van de dorpsraad ook veilig.De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist van elke website dat de verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dus ook als bezoekers een contactformulier invullen is er sprake van het verzenden van vertrouwelijke gegevens en dient de website eigenaar alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze gegevens te beveiligen tegen enige vorm van misbruik. Dit wordt geregeld met een zgn SSL certificaat.
Afbeelding invoegen
 
13 mei 2017

  Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


Zaterdag 9 februari filmavond op Jeugdland
 

Na het succes van de vorige filmavonden organiseert Jeugdland op zaterdag 9 februari weer een filmavond. We draaien de geweldig leuke tekenfilm Big hero 6 op een megagroot doek. Deze film gaat over een jongen die een lieve robot krijgt. Samen met 4 andere kinderen moet hij een schurk zien te stoppen. Of dit goed afloopt zie je op 9 februari. De entree is 2 euro inclusief popcorn en glaasje fris in de pauze. De zaal is gaat open om 18.30 uur en de film start om 18.45 uur. Om 20.30 uur is de film afgelopen. Kaartjes zijn op de avond zelf verkrijgbaar of vooraf aan de balie van Jeugdland. Deze film is voor kinderen van 6 jaar en ouder
15 januari 2019

Crisiskaart ook in de gemeente Haarlemmermeer
  

klik op de foto voor youtube filmpje 
 
 Inwoners van Haarlemmermeer die door psychische problemen niet meer de deur uit durven te gaan, omdat ze bang zijn om 'buiten' in een crisis te raken, kunnen nu beroep doen op de zogenaamde Crisiskaart. Daarop kunnen zij aangeven wat hulpdiensten moeten doen op het moment dat ze zelf niet meer voor reden vatbaar zijn.
Mensen die in een geestelijke crisis verkeren, door bijvoorbeeld een psychose, kunnen op dat moment vaak zelf moeilijk uitleggen wat voor hulp ze nodig hebben. Door de Crisiskaart op zak te steken kunnen hulpdiensten op die kaart zien wat zij het beste kunnen doen met de betreffende persoon en welke mensen ze bijvoorbeeld moeten bellen..U kunt een Crisiskaart aanvragen bij Cliëntenbelang, tel 020 5777999 of mail naar crisiskaart@clientenbelang.nl  en meer informatie over de kaart op www.crisiskaart.nl
 
11 januari 2019

 Akkoord over groei Schiphol onhaalbaar

 
Er is afgelopen weken/maanden veel over Schiphol geschreven. Onderstaand artikel van Haarlems Dagblad geeft de juiste afspiegeling en gebeurtenissen weer. (webmaster)

Een akkoord over de groei van Schiphol tot 2030 is onhaalbaar geworden nu de bewoners hun standpunt hebben verhard. Onderhandelaar Hans Alders zal eind deze maand zijn opdracht aan de minister moeten teruggeven. Een breed gedragen akkoord is niet meer haalbaar nu de bewoners tot 2024 helemaal geen groei meer op Schiphol willen. „We moeten nog wel vergaderen, maar de standpunten zijn niet meer te verenigen”, concludeert bewoners-vertegenwoordiger Kees van Ojik. Mede-onderhandelaar Matt Poelmans deelt die conclusie. „Maar de komende twee jaar zullen we dan verder praten over het luchtvaartbeleid.” De omslag is het gevolg van een al lopend intern conflict bij de bewoners. Daar zijn tien clustervertegenwoordigers (twee per startbaan). Een meerderheid vindt de huidige grens van 500.000 vluchten genoeg. Geen extra vluchten, omdat lees meer...
 
11 januari 2019

 PlusPunt Nieuw-Vennep /Zuid


Voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening.

MeerWaarde heeft op een aantal punten in Haarlemmermeer PlusPunten, laagdrempelige locaties waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienst-verlening. Kent u iemand in de omgeving die ondersteuning of hulp nodig heeft? Worstelt u zelf met een probleem en weet u niet goed waar u met uw vragen terecht kunt? Wilt u vrijwilligerswerk doen maar weet niet zo goed wat? Zoekt u een vrijetijdsbesteding in de buurt? Loop dan eens binnen bij het PlusPunt in de Venneperstraat. Voor meer info en openingstijden klik hier 
De dorpsraad had bij zijn AB vergadering j.l. september twee medewerkers op bezoek die e.a.a. vertelden over hun werk en ook als sociaal werker jeugd.
Op YouTube staat een informatief filmpje over dit werk... klik hier
 
24 oktober 2018

    Melding openbare ruimte


Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app,  ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte 


    Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje