Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen


 Informatiebijeenkomst industriegrond  
 
 Dinsdagavond 3 juli verzorgt de Gemeente Haarlemmermeer een informatiebijeenkomst over de Nota Bodembeheer. Deskundigen geven uitleg over de gevolgen van het gebruik van industriegrond in Park 21 en er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur in Het Trefpunt, Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep.
De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 24 mei jl. ingestemd met de nota Bodembeheer. Daarin is gebiedsspecifiek beleid .opgenomen voor PARK21 (park tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep).
12 juni 2018
      
 Het wordt mogelijk om heuvels in dit park aan te leggen met industriegrond uit Amsterdam. Voor het afnemen van deze grond betaalt de gemeente Amsterdam aan Haarlemmermeer. De Dorpsraad maakt zich daar zorgen over en wil meer informatie. Daarom organiseert de gemeente deze avond met deskundigen van o.a. de GGD en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De Dorpsraad roept iedereen op om naar deze avond te komen. Laat je goed informeren, zodat je weet wat de risico’s zijn. Juist omdat het een verkiezingsjaar is, waarin we onze nieuwe gemeenteraad kiezen, is het belangrijk dat inwoners weten wat ze willen. We rekenen op uw komst!

 
Download de nota klik hier (1 Mb)
Download de bijlage met kaarten etc. klik hier (9 Mb)
 
20 juni 2018
   Gefeliciteerd!

De Dorpsraad wil iedereen in Nieuw-Vennep feliciteren met het behaalde diploma!
 
 
 

13 juni 2018

 Feestweek 

De feestweek is weer gestart.
 
Het complete programma hebben we digitaal beschikbaar. (8Mb)
Klik op de bijgaande foto voor download
 
14 juni 2018
 
 

 
 
 Reactie dorpsraad op Nota Bodembeheer

 
De Dorpsraad is teleurgesteld dat de gemeenteraad de Nota Bodembeheer heeft aangenomen. Daarmee heeft de raad het mogelijk gemaakt dat heuvels in Park 21, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep worden aangelegd met industriegrond uit Amsterdam. Gelukkig hebben we nog wel een sprankje hoop. De projectleiders van Park 21 hebben aangegeven dat er alternatieven zijn voor de heuvels en dat gekozen kan worden voor een park zonder aanvoer van de Amsterdamse grond.
Wij vinden het heel belangrijk dat we geen risico nemen met grond bij de aanleg van een park. Wanneer u als inwoner dat met ons eens bent, hebben we uw steun heel hard nodig. Want alleen als wij als Vennepers massaal laten zien dat wij deze grond niet willen en aanvaarden dat we dan 43 miljoen euro tekort komen, kunnen we dit misschien nog tegen houden. Natuurlijk willen we meedenken in het doorvoeren van bezuinigen op Park 21 om dit tekort op te vangen.  De gemeente Haarlemmermeer organiseert binnenkort een informatieavond waarin ze uitleg geven over de industriegrond uit Amsterdam. Zodra wij weten wanneer deze avond gehouden gaat worden, zullen we dit publiceren. 
 
 5 juni 2018

 Nieuws van de kinderboerderij
 
 Afgelopen zaterdag 2 juni organiseerden  we een klusdag op de kinderboerderij. Er werd gewerkt aan een overkapping  achter een gebouw om extra opslagruimte voor spullen te creëren.
Dit alles met materiaal gesponsord via vrijwilligers gemonteerd door vrijwilligers! Nieuwe vrijwilligers en andere hulp is welkom op het gebied van uitvoering/organisatie van activiteiten en we kunnen altijd handen gebruiken op de verschillende klusdagen!

      
In het witte weekblad zal ook aandacht geschonken worden aan deze hulpvraag, we zien de reacties graag tegemoet.  dierenvreugd@onstweedethuis.nl of op 0252-672785

Overige activiteiten
De kweekkas is inmiddels besteld t.b.v. de moestuin en zal naar verwachting over twee weken geleverd worden waarna we hem gaan proberen z.s.m. te plaatsen/opbouwen. 
 
Op 30 juni a.s. organiseren we een barbecue voor onze cliënten en alle vrijwilligers die ons steunen bij wijze van bedankje voor alle hulp en steun de afgelopen jaren! 
 
We zien de bezoekersaantallen de laatste jaren steeds meer aan het stijgen en daar zijn we enorm trots op.  Zie ook de facebookpagina van de kinderboerderij.

30 mei 2018

 Goed geïnformeerd over Schiphol


  In november kiest Nieuw-Vennep een nieuwe kiesman (een soort afgevaardigde namens de inwoners) voor de ORS (Omgevingsraad Schiphol). Onze huidige kiesman gaf in de Dorpsraadvergadering van mei een presentatie over de ingewikkelde vraagstukken die spelen rondom onze luchthaven. Deze presentatie bevat erg veel relevante informatie die we graag met u delen.

Klik hier om de presentatie te bekijken.
Bent u geïnteresseerd in Schiphol of weet u er heel veel van? Wij komen graag in contact met mensen die zich kandidaat willen stellen als kiesman voor de ORS. Heeft u naar aanleiding van deze presentatie andere vragen of opmerkingen? Neem gerust even contact met ons op via secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl.


3 juni 2018

 
Teleurstellende uitslag stemming Nota Bodembeheer 
 
De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 24 mei gestemd over de Nota Bodembeheer en die is met ruime meerderheid aangenomen.
De fracties hadden elk hun eigen motivatie om voor of tegen te stemmen. De Dorpsraad vergadert dinsdag 29 mei en zal daarna met een reactie komen.
 
update 25 mei 2018

 Privacy verklaring
 
Afbeelding invoegen  
De stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep respecteert de privacy van al haar donateurs en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie. Als u zich aanmeldt als donateur van onze stichting vragen ... lees de gehele verklaring.
 
25 mei 2018

 
Geen vervuilde grond in Park21
 

 Afbeelding invoegen
 
 In het toekomstig gebied van Park21 wil de gemeente grond van industrie kwaliteit aanvoeren van buiten de gemeentegrenzen om heuvels aan te leggen. De Dorpsraad vindt dit zeer discutabel.
Op 24 mei stemt de gemeenteraad over dit besluit. 
Ben je het met ons eens? Benader dan de partij waarop jij zou stemmen en vertel hen jouw mening.
En als je facebook of twitter gebruikt: deel dan dit filmpje. 
De Dorprsaad vindt het zeer discutabel om grond aan te brengen die veel sterker vervuild is dan de ondergrond. En dan nog eens van buiten de gemeentegrenzen, namelijk uit Amsterdam.
En onze gemeente ontvangt 43 miljoen euro voor het afnemen van deze grond.
Onze voorzitter schrijft het volgende over Park 21:
  
update 19 mei 2018

 Voorzitter Dorpsraad spreekt tijdens de raadsessie over de nota bodembeheer 26 april jl.
 
Tijdens de raadsessie over de Nota Bodembeheer heeft onze voorzitter Marcel Klein ingesproken i.v.m. met onze zorgen over Park21 en de mogelijke komst van vervuilde grond of zoals de wethouder het liever noemt "licht verontreinigde grond".
 
Voor een kort verslag klik hier
 
 
update  2 mei  2018
 
 klik op de foto om de video te starten
 lengte 6 minuten
 
Afbeelding invoegen
Originele video bron:  Gemeente Haarlemmermeer.
   

 5 mei viering druk bezocht
 
De 5 mei viering op het Harmonieplein werd mede door het mooie weer en het uitgebreide programma druk bezocht.
 
Video opnamen van o.a de parade met legertrucks en impressie van de optredens   klik hier  (5:49 min)

Video met compilatie van foto's ondersteund met op het plein gespeelde muziek klik hier  (5:36 min.)
 
 update 10 mei 2018

 Het schaapscheer /lente feest was een succes 

Afbeelding invoegen   Zondag 6 mei waren er naar schatting zo'n 450 bezoekers op het feest afgekomen. Men kon kijken en zelfs helpen bij het schapenscheren, er was een door Jumbo gesponsord springkussen aanwezig voor kinderen, een hele tafel vol fruit hebben we  gesponsord gekregen van de Hoogvliet. Voorts was er een rietvlechter in actie te zien en was er een heuse imker met allerlei bijen producten, zoals kaarsen, zeep, en uiteraard honing.  
De jonge bezoekers konden geschminkt worden of zich uitleven met kleuren.En je kon ook gewoon in- of juist uit de zon zitten of lekker in de zandbak spelen.Het was een leuke dag, dit was niet gelukt zonder onze vrijwilligers!
 
We hebben een kleine video gemaakt klik hier
 
 8 mei 2018

    
 Biodiversiteit: meten is weten
 
Hoe zorgen we voor meer verschillende planten en diersoorten in Haarlemmermeer? Om daar achter te komen liet de gemeente op 15 plekken in Haarlemmermeer meten wat de mogelijkheden zijn. Ingenieurs voerden daar in december 2017 een biodiversiteitsmeting uit.

Wat is een biodiversiteitsmeting?
Biodiversiteit zegt iets over de hoeveelheid en balans van alles wat er leeft in een bepaald gebied. 
     Afbeelding invoegen
 Zoals planten, dieren, schuilplaatsen, voedsel, water en veiligheid. Het meet wat er mogelijk is voor biodiversiteit in een bepaald gebied.
 • Er is bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van dood hout of zelfs dode bomen.
 • De groei van mossen en de bloeiperiode van verschillende kruiden.
 • Maar ook of er geleidelijk oplopende oevers aanwezig zijn in het te onderzoeken gebied. lees meer....
 28 maart 2018

Dorpsraad zet vraagtekens bij komst van vervuilde grond naar Park 21
 
Persbericht:

 De Dorpsraad Nieuw-Vennep vraagt zich af of het maken van heuvels in Park 21 een goede reden is om onze waardevolle landbouwgrond te overdekken met mogelijk vervuilde grond uit Amsterdam. Moeten inwoners een risico accepteren omdat we een mooier park willen?
Om in Park21 heuvels te maken heeft de gemeente Haarlemmermeer extra grond nodig. Deze grond is niet beschikbaar in Haarlemmermeer. Grond met dezelfde kwaliteitsclassificatie als de huidige grond kost vele miljoenen euro’s en heeft vanwege het transport nadelige gevolgen voor het milieu ( C02-uitstoot).
De gemeente denkt de oplossing te hebben gevonden door grond van de gemeente Amsterdam te gebruiken. Haarlemmermeer ontvangt geld voor het overnemen van deze grond.Om import van deze grond mogelijk te maken heeft de gemeente;  lees het gehele bericht....
 

 
 Zaterdag 24 maart NL schoonmaakdag
Afbeelding invoegen
 
De dorpsraad Nieuw-Vennep vond het een goed idee om zelf ook de handen uit de mouwen te steken, een spontane actie om met NLschoon mee te doen. Met vijf leden verzamelden we om 10:00 uur en hebben uiteindelijk de Dorpstraat, een stuk Noorderdreef, Westerdreef, Venneperweg gedaan. Het resultaat was 6 volle zakken vuil met veel plastic en blikjes. 

Onderweg kwamen we nog een schoonmaakploeg uit Linquenda tegen. Ook in Getsewoud heeft men mee gedaan met de actie en vanuit NMXC werd de omgeving van het station onder handen genomen.
Wist u dat een blikje 50 jaar blijft liggen en plastic flessen oneindig lang?

24 maart 2018

 Voorzittershamer overgedragen
 
Afbeelding invoegen
 
Tijdens de laatste dorpsraad vergadering op 19 december is de voorzittershamer officieel overgedragen van Peter Bokhorst aan Marcel Klein. Peter Bokhorst wenste de nieuwe voorzitter veel succes en hoopte dat onder de nieuwe voorzitter de dorpsraad blijft bijdragen aan verbeteringen in ons mooie dorp. Marcel bedankte Peter voor de afgelopen weken waarin Marcel door Peter wegwijs is gemaakt in het dorpsraadleven.
 
 
 
 
 
21 december 2017

  Dr. Van Haeringenplantsoen
Afbeelding invoegen
Foto: Hans ter Hoek
 
De gemeente heeft het plan voor de renovatie definitief vastgesteld. Op de website van de gemeente Haarlemmermeer zijn alle plannen te vinden: klik hier voor doorverwijzing naar gemeente website.

 
 
 

5 december 2017

  We hebben een nieuwe voorzitter 

Afbeelding invoegen
De gaande en komende man...
 
 Marcel Klein is door het bestuur van de stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep benoemd als voorzitter. 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is de keus van de Dorpsraad gevallen op Marcel Klein. Net als de huidige voorzitter is hij woonachtig in Getsewoud.
Marcel is 38 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen.
Hij krijgt energie van het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Als voorzitter van de Dorpsraad kan hij daarom veel betekenen voor ons mooie dorp. 
 
Afbeelding invoegen
Het hele bestuur is erg blij dat zo snel een opvolger gevonden is
8 november 2017>> update 18 januari 2018

 Even voorstellen.... Frans Engelander
 
Als nieuw verkozen bestuurslid van de Dorpsraad Nieuw-Vennep wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Frans Engelander, ben 50 jaar en woon inmiddels 8 jaar in Nieuw-Vennep met mijn vrouw Tosca. 
Samen zijn wij de ouders van 1 zoon en 2 dochters in de leeftijd van 15, 12 en 9 jaar oud. 
Daarnaast hebben wij nog een schat van hond. Een Bearded Collie van nu anderhalf jaar oud. In mijn vrije tijd varen we af en toe een leuk tochtje met onze oude zeilboot, Het is een fantastische manier om op het water onze mooie Bollenstreek te ontdekken. Daarnaast vind ik het leuk om af en toe op de mountainbike of op de racefiets te stappen.Samen met ons gezin wandelen wij vaak met onze hond in de vele natuurgebieden die Nederland rijk is.  In de zomervakantie mag ik graag de duiksport beoefenen om het mooie onderwaterleven te ontdekken. .

  Afbeelding invoegen
 Mijn beroep kan ik het beste omschrijven als ICT Netwerk Consultant. Ben nu ongeveer 27 jaar actief binnen de ICT branche.Ik word ingehuurd door bedrijven om veel uitdagende projecten op te pakken. Meestal word ik op de niet alledaagse zwaardere projecten gezet. Mijn talent ligt niet alleen op het technische vlak maar zeker ook in het snel contacten leggen, met verschillende afdelingen /instanties, om projecten te doen slagen. Binnen de ICT wereld is het configureren van machines over het algemeen vrij ... lees meer......
16 november 2017

 Inloop avond van Haeringenplantsoen 9 oktober
 
Afbeelding invoegen
  Op de druk bezochte inloopavond in De Rank over het Van Haeringenplantsoen waren ongeveer 80 mensen af gekomen. De planning was om twee keer een presentatie te geven maar dat liep uit op een presentatie van ruim een uur. Vlak voor en na de presentatie konden bewoners de plannen op grote borden bekijken.
De eerste spreker was Stan van der Laan, projectleider van de gemeente, en de tweede spreekster was Saskia van Diemen, landschapsarchitecte.

Door de hr. van der Laan werd teruggekeken naar de opzet van het renovatieplan, wat was de bedoeling, wat is er gebeurd en welke overleggen zijn er geweest?
Ook kwam er een overzicht met het jaartal en het aantal bomen wat in dat jaar gerooid zou worden. lees meer..
14 oktober 2017

 
 Afbeelding invoegen
 Heeft u een vraag over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? 
Ga naar Sociale kaart Haarlemmermeer,  www.socialekaarthaarlemmermeer.nl

15 oktober 2017


Dorpsraad tegen de proef met stoplichten op kruising Oosterdreef-Venneperweg

De verkeerslichten op de kruising Oosterdreef-Venneperweg staan, bij wijze van proef, vanaf maandag 4 september een maand lang uit. De stoplichten zijn aan vervanging toe. Maar het is ook mogelijk de verkeerslichten weg te halen en geen nieuwe te plaatsen, denkt de gemeente Haarlemmermeer. Om inzichtelijk te krijgen of dit daadwerkelijk zo is, worden de lichten een maand lang uitgezet. 

  Afbeelding invoegen     
De dorpsraad Nieuw-Vennep vindt dit een slecht plan. De stoplichten werken prima en de doorstroming is bij dit kruispunt goed. Door de lichten uit te zetten lopen de kwetsbaarste verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, gevaar.  Heel veel mensen gaan op de fiets of lopend naar het station. Dat moet op een veilige manier kunnen.  Ondanks het negatieve advies van de dorpsraad, start de gemeente toch het experiment. Er staan borden om te waarschuwen dat de verkeerslichten uit zijn. Na een maand wordt het experiment geëvalueerd.
 
--> Gebruik je dit kruispunt vaak en is je tijdens het experiment iets opgevallen? We horen graag je mening. Reageer op onze facebookpagina, of stuur ons een mailtje (secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl).

4 september 2017 

 Een veelbelovende samenwerking is nu officieel 

Maandag 22 mei is officieel beklonken dat kinderboerderij Dierenvreugd en stichting vriendenkring (voor de activiteiten) vanaf nu samen verder zullen gaan onder de vleugels van de Dorpsraad Nieuw-Vennep
Zo heeft de vroegere vriendenkring weer een voltallig bestuur en kunnen we het voortbestaan van de kinderboerderij beter borgen. De combinatie van de twee verschillende vroegere stichtingen is gewijzigd in "Stichting Dierenvreugd".
  Afbeelding invoegen
 De kinderboerderij is een fantastische werkplek voor cliënten van Ons tweede thuis en daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die zich met vereende krachten inzetten om de kinderboerderij continu te verbeteren, te onderhouden en de activiteiten te organiseren voor jong en oud. Op het zonnige terras van Dierenvreugd werd de handtekening gezet. We zijn trots op deze prachtige plek in ons dorp en hopen op een mooie, constructieve en vruchtbare samenwerking. (lees ook stukje dorpsraad redt Dierenvreugd iets verder op onze homepagina)
 
23 mei 2017

   Website dorpsraad nu ook veilig door SSL certificaat 
 
Vanaf heden is onze website van de dorpsraad ook veilig.De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist van elke website dat de verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dus ook als bezoekers een contactformulier invullen is er sprake van het verzenden van vertrouwelijke gegevens en dient de website eigenaar alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze gegevens te beveiligen tegen enige vorm van misbruik. Dit wordt geregeld met een zgn SSL certificaat.
Afbeelding invoegen
 
13 mei 2017

 Dorpsraad redt Dierenvreugd
 
Afbeelding invoegen
 
Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers waren er wel, maar bestuursleden waren niet te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep neemt de bestuurstaken op zich, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn. Door het wegvallen van diverse bestuursleden bij Stichting Vrienden van kinderboerderij Dierenvreugd, was de toekomst van de stichting onzeker geworden.
Deze stichting organiseert de activiteiten die op de boerderij gehouden worden.
Hoewel de kinderboerderij er prachtig bij ligt en altijd een bezoek waard is, zijn activiteiten toch erg belangrijk. Bovendien is er een team geweldige vrijwilligers dat zich daarvoor wil inzetten. De Dorpsraad vindt de kinderboerderij een belangrijke plek in Nieuw-Vennep en heeft samen met beheerders en vrijwilligers gezocht naar een oplossing. Besloten is om de stichting over te dragen aan de Dorpsraad om in de toekomst de continuïteit van de activiteiten op de kinderboerderij te waarborgen. De Dorpsraad neemt alle bestuursfuncties over. Ook zien wij mogelijkheden om de activiteiten op de boerderij uit te breiden.
Deze plek is belangrijk voor het hele dorp, voor kinderen en volwassenen.
Maandag 22 mei zal de stichting officieel worden overgedragen aan de Dorpsraad.
Samen met de vrijwilligers, beheerders en Ons Tweede Thuis hopen wij dat alle Vennepers nog lang mogen genieten van de dieren en de activiteiten op deze prachtige boerderij. 
 
6 mei 2017

  Zoeken naar balans tussen groei en leefbaarheid

 Afbeelding invoegen
 
Discussie 

 
Dorpsraadcafé over Schiphol.
 
Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het dossier Schiphol. 
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers. Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken.
Vreemd, want juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te zien. Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van ‘vakantie of pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide presentatie is hier te vinden.De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen .. lees meer 

3 maart 2017

Mening van Vennepers over de groei van Schiphol.
 
102 Vennepers hebben de moeite genomen om de enquête van de Dorpsraad en wijkraad Getsewoud over Schiphol in te vullen. De enquête, die bestond uit acht vragen, was via kranten, social media en de nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Het resultaat is niet representatief voor de 31.000 Vennepers, maar geeft wel een beeld van wat leeft onder de inwoners. We zijn ook zeer verheugd over de reacties die bijna de helft van de invullers heeft achtergelaten.  Deze reacties geven ons een duidelijk beeld en kunnen goed gebruikt worden als input voor de dorps- en wijkraad. De dorpsraad en wijkraad Getsewoud willen dan ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.  We hadden de enquête gemaakt via Google-docs, maar al spoedig kwamen er klachten binnen dat voor het invullen van de enquête men over een Google account moest beschikken Dit was voor velen een drempel.
 
 Afbeelding invoegen
 Vraag 7 Moeten we als dorpsraad over de luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze website en in de nieuwsbrieven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan?

92% stemde voor ja blijven rapporteren en voor bijna 8 % hoeft dit niet   

We hebben daarom de vragen overgezet naar een ander enquêteprogramma en de antwoorden vanuit Google meegenomen. Omdat de enquête voor iedereen op internet in te vullen was, bestond de mogelijkheid dat ook niet Vennepers zich in de discussie zouden mengen en we een vertekend beeld zouden krijgen. Dit blijkt echter mee te vallen.
 • Klik hier voor de enquête uitslagen in grafiekvorm,
 • Klik hier voor een helder overzicht van de geplaatste reacties in de enquête,
 • Klik hier voor de presentatie gehouden in Het Trefpunt als pdf,
 • klik hier voor de Youtube animatie:  Luchthaven van de toekomst 2050 (lengte video = 5 minuten)
 
2 maart  2017  

 
 
Afbeelding invoegen   Dorpsraad in nieuw jasje gestoken

Lentegroen met op de borst het logo en op de rug ‘Dorpsraad Nieuw-Vennep’: dat zijn de jasjes waarin u in het vervolg de Dorpsraad tegenkomt. Uit het bewonersonderzoek kwam naar voren dat de Dorpsraad nog lang niet bij alle inwoners bekend is. Dat is jammer en daar proberen we uiteraard wat aan te doen. 
De acties ‘De Dorpsraad komt naar je toe’, de jubileumactiviteiten en Dorpsraadcafé’s zijn belangrijk om te laten zien wat we doen. Herkenbaar zijn als Dorpsraad is natuurlijk ook van belang, met name bij activiteiten in het dorp. De nieuwe jasjes maken dat wij duidelijk herkenbaar zijn en, nog belangrijker, aanspreekbaar voor iedereen die iets wil delen over ons dorp. Spreek ons gerust aan. We staan iedereen graag te woord!
 
 7 februari 2017

  
Geslaagd Dorpsraadcafe 
 
Thema:  Hoe zit het nu echt rond het centrum van Nieuw-Vennep?
 
Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.
 
De dorpsraad was er in geslaagd om eindelijk duidelijkheid aan de inwoners te kunnen geven door presentaties van de gemeente Haarlemmermeer, Venneperhart en van de dorpsraad zelf. 
Voor wie het nog eens wil nalezen inclusief plattegronden etc. klik hier 
 
 
19 november 2016
 
 
Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
      
Afbeelding invoegen   Commissies slaan de handen ineen

Sinds oktober 2016 zijn drie commissies van de dorpsraad Nieuw-Vennep nauwer gaan samenwerken: Commissie Jeugd, Commissie Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving en de commissie CRWH (Cultuur, Recreatie, Welzijn en Historie). We opereren onder naam JVC (Jeugd, Veiligheid, Cultuur).

Waarom samen vergaderen?
 • Kruisbestuiving! De drie commissies hebben onderwerpen die elkaar overlappen en op deze manier kun je elkaar helpen.
 • Maandelijks overleg! Vergaderingen met meerdere personen worden minder snel afgezegd.
 • Aanvullend! Ideeën van de ene commissie kunnen leiden tot nieuwe inzichten bij de andere commissies.

   Zoals gebruikelijk worden de verslagen van de vergaderingen in de maandelijkse vergadering van het Algemeen Bestuur Dorpsraad Nieuw-Vennep op de laatste dinsdag van elke maand besproken.

 
1 november 2016 

 
Vennepse Raden willen recreatief groen
 

  Afbeelding invoegen    
De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders een brief gestuurd. Hoofdzaak is een snelle aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. De voortgang van PARK21 baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar het schijnt, structureel blijft bestaan.
De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het downgraden van de plannen voor PARK21 tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht. 
 
De hele brief kunt u hier lezen.
 
7 oktober 2016


Afbeelding invoegen
Op de foto een bekend straatbeeld, alleen 90 cm aan 
beide kanten van een voetpad zijn gemaaid, daarnaast 
verrijst het riet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maaibeleid
De Vennepse raden, dorpsraad Nieuw-Vennep, en de wijkraden Getsewoud en Linquenda hebben gezamenlijk een brief naar college van B& W gestuurd.
 
Het maaibeleid in Nieuw-Vennep is een raadsbesluit geweest in het kader van bezuinigingen op Beheer en Onderhoud.
Wij begrijpen dat er soms bezuinigingen nodig zijn omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
Het is een afweging waarbij men zoekt naar de beste oplossing om het in de Haarlemmermeer leefbaar en aangenaam te maken, ook in de toekomst. 

Maar het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving

De Vennepse Raden krijgen veel vragen van bewoners: zij laten hun ergernis blijken over het aanzien van het dorp. Waarom dáár wel maaien en daar weer niet.  
Wij wijzen de bewoners erop dat zij via 0900-1852 hun klacht aan de gemeente kenbaar kunnen maken. Ongetwijfeld zijn er veel klachten binnengekomen bij u.  
De Vennepse Raden verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dringend om de bezuinigingen op het maaibeleid te herzien. 
Indien we inzicht krijgen in de bezuinigingen op Beheer en Onderhoud in Nieuw-Vennep kunnen wij een bijdrage leveren door mee te denken over hoe de bezuinigingen mogelijk anders kunnen worden geprioriteerd. 
 
6 oktober 2016  

Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Afbeelding invoegen   Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten." Lees meer en link naar rapport.
 
28 september 2016 Wie ruimt de rotzooi op?
 
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college van B&W.
  Afbeelding invoegen    
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
lees gehele brief aan B&W...
 
5 oktober 2016

 
Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

   
Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen     Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


 Full COLOUR festival        30 juni 

 
De tweede editie van dit kleurrijke festival zal worden gehouden op zaterdag 30 juni van 11.00 tot 16.00 uur op het Harmonieplein aan de Elemastraat.
Dit jaar wordt het een echt familiefeest met heel veel activiteiten vooral voor de jeugd.
Er wordt onder meer een groot, internationaal voetbaltoernooi gespeeld waaraan Nederland WEL meedoet!!!
Maar ook een spectaculaire toneelvoorstelling en een heel bijzondere modeshow met als thema:'Integratie in kleding', waarvoor al maanden een team van mode-ontwerpers aan creaties werkt uit zeven verschillende landen. Deze zullen worden getoond door negentien modellen op een heuse catwalk, begeleid door........ lees meer
 
17 juni 2018

 Protest manifestatie 23 juni

 
 
Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen.       
 • De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;·        
 • Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen;·        
 • Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto.·        
 • In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen. 
Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege .......lees meer
 
11 juni2018

Douglas DC-2 is in Nieuw-Vennep!
 

DC-2, bekend in Nederland als de  "Uiver" is afgelopen donderdag 31 mei in Nieuw-Vennep gearriveerd. De eigenaar, een particulier, heeft besloten de machine te doneren aan het museum. In het museum wordt hard gewerkt om het vliegtuig gereed te maken voor expositie.
Na een grondige wasbeurt wordt nu de verf afgebeten en wordt de romp gepoetst. Men denkt binnen een week of twee de romp op het middengedeelte van de vleugel te plaatsen. Het museum is in het weekend open.
Klik hier voor video aankomst in Nieuw-Vennep.

update 5 juni 2018

een heuse catwalk, begeleid door muziek.Zaterdag 30 juni is ook de afsluiting van de manifestatie Iktoon Haarlemmermeer en ook zij tonen die dag hun kunsten.Om kennis te kunnen maken met diverse lokale producten staan er wel dertig kramen op het plein met .......lees meer

9 juni 2018

  Video over veiligheid op Schiphol van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Afbeelding invoegen
 Klik op de afbeelding

17 maart 2018

      Melding openbare ruimte

Afbeelding invoegen

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app,  ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte.ving kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte 

14 mei 2017


   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje