Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                                                                                                                                                                                                          
 Besloten bestuursvergadering 16 juli
 

 

Normaal gesproken zijn de bestuursvergaderingen van de dorpsraad openbaar.

Echter de vergadering van 16 juli as zal niet openbaar zijn. Het is dus dan niet mogelijk deze bij te wonen. 

 

 10 juli 2024.


Stem voor rotondes!
 

 

De Dorpsraad en haar partners zijn volop in gesprek met de gemeente om de doorstroming in ons dorp te verbeteren, zowel nu als in de toekomst. Onze gemeenschap groeit, en het is essentieel dat onze infrastructuur en verkeersplanning met ons mee evolueren. Samen kunnen we zorgen voor een veilige, efficiënte en aangename woonomgeving voor iedereen.

Ons doel is om samen met de gemeente concrete oplossingen te vinden die de doorstroming bevorderen en de verkeersveiligheid verbeteren. Een nieuwe rotonde op kruispunt Hoofdweg-Zuiderdreef en een nieuwe rotonde op het kruispunt Hoofdeweg-Noorderdreef zijn naar ons idee goede oplossingen om de doorstroom in het dorp te verbeteren. Niet alleen nu, maar juist ook straks als de nieuwe wijken gebouwd gaan worden.

Bent u vóór dit plan? Laat dan uw stem horen en stem via deze link

 8 juni 2024.


Opening Social Sofa bord en start fotowedstrijd
 

 

De dorpsraad Nieuw-Vennep nodigt eenieder uit om aanwezig te zijn bij het feestelijk plaatsen en onthullen van een informatiebord bij de Social Sofa in de Venneperstraat op zaterdag 25 mei om 11.00 uur.

Het is ook het startmoment van de Social Sofa fotowedstrijd 2024. Iedereen wordt uitgenodigd een foto van hem/haarzelf te maken op/bij de social sofa. Meerdere keren dit jaar wordt de mooiste/origineelste/meest romantische foto van de Social Sofa bekroond met een leuke originele Social Sofa prijs.

Inzenden van de foto’s kan naar: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl.


Voor meer info, klik hier.

 14 mei 2024.Gemeente zoekt verhalen van positieve gezondheid  

 

 

Vanuit de gemeente wordt onderzoek uitgevoerd naar de individuele verhalen en ervaringen van inwoners van Haarlemmermeer met betrekking tot hun positieve gezondheid.
De gemeente is op zoek naar inwoners met bijzondere en persoonlijke (gezondheids-) verhalen die bereid zijn om deze met hen te delen. Ze zijn vooral geïnteresseerd in verhalen waarin thema's als veerkracht en weerbaarheid centraal staan, bijvoorbeeld van mensen die een ziekte hebben overwonnen of hebben leren leven met een aandoening. 
Voor meer informatie klik hier

 13 mei 2024.Wat een spetterend 5 mei feest! 

 

 

Het traditionele 5 mei evenement op het Harmonieplein was weer  feestelijk, druk, zonnig, met heerlijke muziek, kortom een spetterde dag.
Het begon met de aankomst van de lopers van de Vernepener Hardloop Academy die, na een run met onderweg  zeer slecht weer, het bevrijdingsvuur brachten vanuit Wageningen. De wethouder had een mooi verhaal over vrede en voor het Wilhelmus werden de vlaggen gehesen door de lokale Veteranen.
Daarna was er, in het Ontmoetingscentrum, een vrijheidsmaaltijd met meer dan 70 deelnemers! Tegelijkertijd gaf de boerenkapel  BOOH op het plein het startsein voor een middag met veel live muziek, met als grote klapper onze vaste 5 mei band Undecided met meerdere blazers, gitaar, drums, toetsenist en 2 fantastische zangeressen. Gezamenlijk zorgden zij ervoor dat er zelfs werd gedanst op het plein en er nog ruim na "sluitingstijd” feest was op het Harmonieplein.
De jonge Vennepers werden dit jaar verwend met een echte grote zweefmolen, en ook de vrijheidsmarkt met meerdere foodtrucks was een prachtige en nuttige aanvulling voor dit mooie en gezellige evenement.
Volgend jaar vieren we 80 jaar vrijheid, wat zal dat een feest worden!

 6 mei 2024.


  De Social Sofa
 

 

We ontvingen een mooi stukje proza van onze dorpsgenoot Piet van Straalen. Goed psssend bij de social sofa dachten wij.

Klik hier om deze mooie tekst te lezen! 

 

3 mei 2024Wie wil meehelpen met het onderhoud van Venneperhout 


 

Staatsbosbeheer start een nieuwe vrijwilligersgroep en is op zoek naar mensen om te helpen het Venneperhout te verzorgen.
Het werk bestaat uit het snoeien van struiken en bomen, onderhoud aan boomgaardjes en soms maai- en hooiwerkzaamheden. De groep werkt van augustus tot en met februari, iedere laatste zaterdag van de maand van 9:30-14:00.

Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken en je steentje bij te dragen aan het natuurbeheer en groenonderhoud van de Venneperhout meld je dan hier aan.

 30 april 2024.


 Duidelijkheid over terrein oude zwembad 


 

De gemeente heeft vorig jaar aangegeven, dat ze de mogelijkheden willen onderzoeken voor een invulling van de oude zwembadlocatie bij de Oosterdreef. Inmiddels is besloten dat er alleen flexwoningen komen op deze locatie. Er waren ideeën over Woonwagenstandplaatsen, maar deze zijn niet tijdelijk en daarom niet geschikt voor deze locatie. Afhankelijk van gesprekken met het rijk gaat het over 25 tot maximaal 77 flexwoningen, die er dan 15 jaar zullen staan. Na uitwerken van de plannen zullen de omwonenden betrokken worden.

27 april 2024
.


 

 Concrete plannen middengebied Nieuwe Kom 


 

De gemeente is nu, na het bereiken van de akkoorden over gebouw Mercator, eigenaar geworden van het gehele Middengebied van De Nieuwe Kom. Dit bestaat uit drie kavels.
Op twee daarvan moeten woonblokken komen en de derde is bedoeld voor parkeren. Uitgegaan wordt van 84 sociale woningen en 125 dure appartementen. Rond de zomer van 2024 worden de stukken gepubliceerd waarop ontwikkelaars die willen bouwen in het Middengebied zich kunnen inschrijven.

zie ook. 

24 april 2024.

 
 Nieuw-Vennep krijgt eigen milieustraat 


 

Op het bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep zal een milieustraat komen. Volgens Meerlanden is dit nodig omdat de straat in Rijsenhout niet kan uitbreiden en Heemstede aangeeft dat te veel Haarlemmermeerders daar hun afval komen brengen.
Een 2e milieustraat in Haarlemmermeer is mede nodig ivm de voorgenomen bouw van 20.000 woningen tot 2040. 
De vergunningen moeten nog aangevraagd worden, dus het kan nog even duren voordat de 2e milieustraat een feit is.

 voor meer info zie.

 23 april 2024.

 
 Hof van Charbon: Nieuwbouwproject in het centrum 


 

Binnenkort start de verkoop van de 18 grondgebonden woningen in het project 'Hof van Charbon' in het centrum van Nieuw-Vennep.
In het Hof van Charbon worden 6 twee onder een kap woningen, 4 hoekwoningen en 8 tussenwoningen gerealiseerd.
Naar verwachting zal in de zomer 2024 alle verkoopdocumentatie klaar zijn en kan de inschrijving starten.

Voor meer info zie.

 20 april 2024.

 

 Nieuwe voorzitter gezocht


 

In de afgelopen jaren is de waarde van de Dorpsraad voor Nieuw-Vennep heel zichtbaar geweest. De positieve druk die wij hebben uitgeoefend op de gemeenteraad in Hoofddorp heeft veel verandering teweeggebracht. 
 
Eindelijk is er meer zicht op nieuwbouw in het centrum (de palen moeten nog wel worden geslagen!) en is door de aandacht voor het centrum de boel flink opgeknapt. Wij hebben samen met de bewonerscommissie Bosstraat de grote stankproblemen van Waeles weten te agenderen. Tevens is er nu aandacht voor verkeer in en rondom Nieuw-Vennep en wordt dit serieus bekeken. Daarnaast een geweldige Social Sofa en vele andere evenementen die Vennepers dichter bij elkaar hebben gebracht.       .

 
Dit is tot stand gekomen door de inzet van alle vrijwilligers van de Dorpsraad en ook de geweldige samenwerking met OVHZ, BIZ Centrum en de Oranjevereniging Beatrix. Ook hebben wij een zeer goede relatie met de politiek weten op te bouwen, de Dorpsraad wordt gehoord en serieus genomen!
 
Er staat weer veel te gebeuren in de Vennep de komende jaren en hier had ik graag aan bijgedragen als voorzitter. Maar sinds kort heb ik een nieuwe baan waar ik erg blij mee ben. Een nieuwe baan betekent ook alle aandacht om dit tot een succes te maken. Dit zal veel tijd en energie van mij vragen, waardoor ik mijn rol als voorzitter van de Dorpsraad niet meer kan vervullen. Helaas zal de Dorpsraad dan ook op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter. 
 
Voorzitter van de Dorpsraad betekent sturing geven aan een groep enthousiaste en gezellige vrijwilligers  die zich allemaal willen inzetten voor een mooier en beter Nieuw Vennep. Onderhouden van contacten met de politiek en natuurlijk onze belangrijke partner organisaties in Nieuw-Vennep. Het mooie is dat iedereen naar hetzelfde doel toe werkt, dus met enige inzet kan je echt iets bereiken!

Dus wil je onderdeel worden van dit team, neem contact op en ik geef graag wat meer achtergrondinformatie wat het betekent om voorzitter te zijn.

Groet,

Martijn 
 
 15 april 2024.

 Stand van zaken appartementencomplex DUET 


 

De kopers van een appartement in het complex DUET hebben afgelopen week te horen gekregen dat Houtkonstruktie Friesland (HKF) definitief failliet is verklaard en dat de aannemingsovereenkomst wordt beëindigd.
Volgens de projectontwikkelaar is het project zeker niet van de baan. Timpaan is druk in gesprek met een nieuwe aannemer. Verwacht wordt dat rond de zomer van 2024 een nieuwe koopovereenkomst aangeboden kan worden aan de voormalig kopers die nog door willen met project DUET. Afhankelijk van de voortgang in de verkoop zou de bouw in het laatste kwartaal van 2024 kunnen aanvangen.

voor meer informatiek klik hier.

 10 april 2024.


 Gemeente tekent intentieverklaring planstudie HOV


 

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland de intentieovereenkomst Planstudie HOV Haarlemmermeer zuidwest ondertekend.
De nieuwe HOV-verbinding biedt inwoners van de nieuwe woningbouwlocaties het noodzakelijke openbaar vervoer. De planstudie gaat over het deel vanaf Lisserbroek, via Nieuw-Vennep-west en Hoofddorp-zuid naar station Hoofddorp.
Het HOV-tracé Lisserbroek bevindt zich al in de realisatiefase. Beide projecten sluiten op elkaar aan. Voor meer informatie zie

6 april 2024.
 


 Klankbordgroep Marktgebouw


 

De projectontwikkelaar van het marktgebouw heeft een klankbordgroep ingericht, waarin De Dorpsraad participeert. Verschillende onderwerpen zijn aan de orde geweest. Onder andere de ontwikkelingen rondom het plan, bouwverkeersstromen, de toegankelijkheid van de parkeergarage voor de toekomstige bewoners, de ontsluiting van de bibliotheek en ook het omkappen van twee bomen en de bestemming daarvan. Vooralsnog loopt het totale project goed op planning, naar verwachting zal in het 3e kwartaal van 2024 de verkoop starten en in het 1e kwartaal van 2025 de bouw starten. De totale bouwperiode zal 1,5 jaar zijn. 

Voor meer informatie over het project zie

26 maart 2024.
 


 
Kinderboerderij opgeknapt tijdens NL Doet dag


 

Op 15 maart was het weer de landelijke NL Doet dag. Een flinke club van zo’n 20 vrijwilligers hadden zich aangemeld om onze kinderboerderij op te knappen. De educatieve ruimte is grotendeels geschilderd, er is een modderbad voor de varkens aangelegd en er is zand bij de konijnen en kippen aangevuld (zo'n 8 m3). Verder is de kas uit elkaar gehaald. Hulde aan alle vrijwilligers die zo hard gewerkt hebben.

15 maart 2024.

Bomenaanplant in Nieuw-Vennep
 
De gemeente heeft de afgelopen maand op verschillende plaatsen bomen aangeplant: Er zijn 40 bomen aangeplant in Welgelegen Noord, bij de Calatravabrug, ook in de Wadi's. Verder is er een boomgaard aangelegd in De Doorbraak en op Laagveld.
 
 
4 maart 2024.
 


Mag ik me even voorstellen: Hans Pallada 

Beste Vennepers,

Op 1 maart ben ik benoemd in het bestuur van de Dorpsraad met als portefeuille de commisse Grijs en Groen.
Het leek me goed om e even voor te stellen: mijn naam is Hans Pallada, geboren en getogen in Amsterdam, maar sinds 2001 wonen we in Nieuw-Vennep en ben dus al aardig "ingeburgerd” in het Vennepse gebeuren. We hebben een tijdje in Getsewoud gewoond, maar sinds 2006 in het oude dorp en dat bevalt goed. Het mooie van Nieuw-Vennep vind ik dat het nog een echt dorp is, dat veel mensen elkaar kennen en dat iedereen elkaar ook groet, dat maakt het gezellig.
Ik heb een technische achtergrond (Elektrotechniek in Delft gestudeerd) en al jaren werkzaam bij de ING. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met het gezin, fietsen en wandelen. Daarnaast heb ik  lees meer . . .
 
4 maart 2024
 

 Drie bestuursleden hebben ons verlaten
 

  We hebben afscheid genomen van deze 3 kanjers - tezamen meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad en de Kinderboerderij Dierenvreugd; dat is een flinke aderlating! Tijdens de afscheidsborrel werden er vele herinneringen opgehaald aan voorbijgaande jaren en wat er allemaal bereikt is
En wat er natuurlijk ook nog op ons wensenlijstje staat. We bedanken Eric, Mart en Peter voor hun inzet, betrokkenheid en saamhorigheid. En wat de Dorpsraad betreft is dit geen vaarwel maar een lees meer
 
 5 maart 2024 

Een kerstcadeau voor Nieuw-Vennep


  Een kerstcadeau voor Nieuw-Vennep
Vijf jaar geleden heeft de Dorpsraad het dorpscentrum tot prioriteit bestempeld: centrum, centrum en nog eens centrum. De inzet van alle vrijwilligers, in goede samenwerking met de gemeent
e, Wethouder Steffens-van de Water en de ontwikkelaars heeft resultaat opgeleverd.
 Er is een overeenkomst tussen de gemeente met Wilma Wonen en Green Real Estate voor de bouw van Mercator aan de Venneperstraat.
In het hele centrum zijn nu bouwactiviteiten en het lijkt eindelijk te gaan lukken om alle lege plekken op te vullen.
Hier wordt iedereen blij van, het maakt Nieuw-Vennep leefbaarder, gezelliger en er komen er woningen waar veel mensen naar op zoek zijn.
De vlag gaat natuurlijk uit bij de eerste paal, maar na 30 jaar is er eindelijk uitzicht op realisatie, dat moeten we met zijn allen toch even gaan vieren!

Zoals u heeft kunnen lezen in het Witte Weekblad zijn we ook op zoek naar nieuwe
vrijwilligers; onze gezamenlijke inzet leidt tot resultaat. Dus als u zin en tijd heeft bent u van
harte welkom om het team te komen versterken.

Ik wens u fijne dagen,
Voorzitter Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep; Martijn Schouten
 
24 december 2023

Kap essenlaan Venneperhout begin december
 
Door essentaksterfte geveld 

De in de jaren 1990 aangeplante laan met essen in de Venneperhout heeft last van de essentaksterfte: een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet meer herstellen. De bomen sterven langzaam af en laten met harde wind grote takken vallen. De essenlaan wordt daarom gekapt. De aannemer start in de week van 4-8 december en zal ongeveer vijf werkdagen aan het werk zijn. Gedurende de kapperiode is het fietspad afgesloten en fietsers worden omgeleid via een omleidingsroute. Voor wandelaars blijven delen toegankelijk, afhankelijk van de voortgang van de aannemer.  lees verder ...
 28 november 2023 
 

Donatie van Rabo Club Support voor Dierenvreugd 
 

 
Kinderboerderij Dierenvreugd mocht onlangs het fantastische bedrag van €1532,15 ontvangen van de Rabobank.  Via "Rabo Club Support" waarbij mensen die lid zijn van de Rabobank konden op ons stemmen en is dit fantastische bedrag de einduitslag. Er is dus ongelofelijk veel op ons gestemd door mensen die de Kinderboerderij Dierenvreugd een warm hart toedragen.
Het bedrag zal terecht komen bij Stichting Dierenvreugd en elke euro zal worden besteed aan het aanschaffen van nieuw, duurzaam buitenmeubilair. Wij willen de Rabobank hartelijk bedanken en natuurlijk alle mensen die op ons hebben gestemd!
 
22 november 2023

 De laatste steentjes..............


 
Na ongeveer 950 uur knippen, passen en vervolgens plakken van bijna 450.000 stukjes mozaïek hebben onze Vennepse Meesterplakkers een echt meesterwerk afgeleverd.
 
Een project waar zij en heel Nieuw-Vennep trots op kunnen zijn.
Een prachtige Vennepse "Social Sofa” voor ons nieuwe centrum.
 

De volgende stappen in het proces zijn het afwerken door de leverancier, zoals het voegen en het aanbrengen van een beschermlaag. Tot slot moet de zware Sofa nog op zijn tijdelijke plek in de Venneperstraat getild worden.
 
Wij verwachten dat nog dit jaar de Sofa officieel in gebruik kan worden genomen, waarvoor wij dan graag de wethouder en alle sponsors uitnodigen om dit met onze Meesterplakkers en Vennepers feestelijk te vieren.
 
Het zou mooi zijn als de Sofa, nu nog staand op de stelconplaten, wordt beschermd en verfraaid met enige (hoge) begroeiing aan achter- en zijkanten. Zo ontstaat er een pleintje tot men begint met bouwen in de Venneperstraat en door de beschutting nodigt de Sofa je uit voor een sociaal zitje.
 
Als de voortekenen ons niet bedriegen kan de tijdelijke plek misschien wel korter zijn dan we denken? Maar dan verhuizen wij de Sofa (snel) naar het Venneperplein, om uiteindelijk op een later tijdstip zijn vaste plek te krijgen op het Symfonieplein.
 
Wij danken alle Vennepers die dit mooie project mogelijk hebben gemaakt: natuurlijk de Meesterplakkers, maar zeker ook onze sponsors zoals BIZ, OVHZ, Logo’s en Letters,
De Gezellige DJ, Wilma Wonen en Green Real Estate en gemeente Haarlemmermeer.

 
Namens de Dorpsraad,Louise van Zandvoort en Piet Kwak   6 november 2023

Weer uitstel bouw Mercator
 
De gemeente en projectontwikkelaars Wilma/Green hebben laten weten dat er meer tijd nodig is om tot een overeenstemming te komen voor het bouwplan van Mercator. Dat heeft de wethouder via een brief aan de gemeenteraad laten weten. Dat er opnieuw weer een vertraging met het project is valt niet uit te leggen aldus Dorpsraad voorzitter Martijn Schouten. Via een interview in het Witte Weekblad kunt u lezen wat hij van deze ontwikkelingen vindt.
 
update 15 oktober
 
I

Geslaagd Dorpsraadcafé


 
Geslaagd Dorpsraadcafé "Voorkom oplichting

Het café , georganiseerd door de Dorpsraad Nieuw-Vennep, werd door ruim veertig mensen bezocht. Voorlichters van de Rabobank en politie namen de bezoekers mee in de wereld van oplichting. Belangrijkste lessen van de avond; 
  • Geen enkel bedrijf of organisatie zal een bericht sturen dat u NU direct moet betalen.       
  • Mocht u toch twijfelen, zoek dan op internet het telefoonnummer op van het bedrijf of instelling. 
  • Bel dat gevonden nummer en vraag of er nog een betaling openstaat.
  • Gebruik niet het nummer wat op de mail staat; dat kan van de fraudeur zelf zijn.
  • Een veilige bankkluisrekening bestaat niet. Als een bankfraude wordt vermoed door de bank, dan grijpt de bank in door de rekening te blokkeren.
Tip: Vraag bij de overheid de informatiebox " Financieel veilig ouder worden” aan. Deze box zit vol met informatiefolders met inhoud over allerlei gebieden. Bij de Rabobank (en wellicht ook bij andere banken) zijn veel hulpmiddelen te verkrijgen zoals een cardreader met grotere display en toetsen, ook kan het apparaat voorlezen. Tevens zijn er bankpastrekkers voor mensen met weinig kracht in de handen een zgn. Gripr in de vorm van een sleutelhanger. Zie bijlage
 
19 september 2023

 
Mag ik mij even voorstellen: Bastiaan van Aalst
 
Beste Vennepers,
 
Ik ben Bastiaan van Aalst, via deze weg wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij voorstellen aan Nieuw-Vennep. Ik denk dat velen van jullie mij wel kennen. De afgelopen jaren was ik het gezicht bij de evenementen op het Harmonieplein en was ik verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte van ieder evenement. Het opzetten van evenementen waar jong en oud een plek hebben en lokale artiesten een kans krijgen daar ligt mijn passie. Een paar maanden geleden werd ik door de oude voorzitter van de Harmoniekoepelcommissie gevraagd om mij aan te sluiten bij de Dorpsraad.
Hij wilde graag dat ik bij de commissie JVC kwam(JVC=Jeugd, Veiligheid & Cultuur). Dit heb ik met beide handen aangepakt. Ik heb er erg veel zin in om mij in te zetten voor Cultuur en Jeugd. Ik denk dat ik de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan bij de Harmoniekoepel goed kan gebruiken bij mijn nieuwe functie binnen de Dorpsraad. Daarnaast ga ik... lees verder.

 
 15 september 2023

 Welgelegen: wijkvernieuwing


 
Het project heeft een nieuwe naam: Wijkvernieuwing Welgelegen
De gemeente gaat het begrip ’wijkvernieuwing’ in de toekomst steeds meer gebruiken. We willen namelijk een meer ‘buurtgerichte aanpak’ van projecten. Dit betekent grotere projecten waarbij alles in een bepaalde buurt of wijk wordt aangepakt. Zo kunnen we verschillende werkzaamheden met elkaar combineren. Denk bijvoorbeeld ook aan de energietransitie en het klimaatbestendig maken (de omgeving aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is) van een buurt of wijk. 

Vanwege de grootte van het project en de gecombineerde aanpak, is het project in uw wijk het 1e project waar we het begrip ‘wijkvernieuwing’ gebruiken. Daarom noemen we dit project vanaf nu ‘wijkvernieuwing Welgelegen’.
Goed nieuws: kredietaanvraag goedgekeurd door gemeenteraad.
In onze brief van 23 mei stond dat we geld gingen aanvragen voor dit project. Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanvullende kredietaanvraag van € 11.145.000,-- voor dit project. Er is nu genoeg geld gereserveerd. We kunnen het project verder voorbereiden en uitvoeren volgens het voorlopig ontwerp dat we op 31 januari 2023 aan u hebben laten zien.... lees gehele bewonersbrief
 
Bron: gemeente Haarlemmermeer 12 september 2023
Van de voorzitter
 

 
Beste Vennepers,
 
Na een hopelijk voor iedereen fijne vakantieperiode is ook de dorpsraad met veel energie weer begonnen. Er gebeurt veel in het dorp en we hebben het gevoel dat we vooruit gaan in het centrum, de Vliegerweide wordt dit najaar van beplanting voorzien en er wordt gebouwd in de Veldbloemstraat. Daarnaast blijven we goed kijken naar het groen (wordt er echt wel gemaaid) en natuurlijk het flexwonen. In het centrum gaan we stapje voor stapje vooruit. Voor de zomer heeft Wilma-Green wonen een nieuw plan ingediend voor de Venneperstraat, nu is de gemeente weer aan zet.  Veel vrijwilligers dragen een steentje bij aan de Social Sofa. Ik ben erg blij dat deze grote groep vrijwilligers ook zoveel aandacht krijgt van Vennepers, het is echt een "sociale sofa”. Het tussengebied bij de Doorbraak wordt eindelijk aangepakt en regelmatig onderhouden. Wij zijn hier blij mee, het wordt netjes. Maar we houden de gemeente in de gaten dat ze niet alleen enthousiast een nieuw park aanleggen maar ook uiteindelijk gaan bouwen. Wilt u meer weten of bijdragen, kom gezellig langs bij onze vergadering, elke laatste dinsdag van de maand.

Martijn Schouten  3 september 2023

Social Sofa 
 
 
Een impressie van het werk 
 
 
U heeft allen de tent zien staan in ons dorp.
Misschien was u wel nieuwsgierig maar durfde de stap niet te zetten. Of u heeft mogelijk een praatje aangeknoopt met de mensen in de tent. En daarna zo enthousiast dat u nu deelgenoot bent geworden van een nieuw gezelschap: de mozaïekers!Sinds mei wordt er met veel plezier, professionaliteit en creativiteit erg gepassioneerd gewerkt aan een mozaïekbankje welke straks een sieraad voor ons centrum zal zijn. 
Het was even afkicken toen de storm de tent aan flarden blies en we moesten wachten op een nieuw exemplaar. En dat de sofa echt een Social Sofa is geworden blijkt uit de (groeiende) groep vrijwilligers. Zij vormen inmiddels een hechte gezelschap, nemen koffie en koekjes mee en wordt er vooral veel gelachen tijdens het mozaïeken. We hebben een aantal foto’s gemaakt om dit te illustreren.
Schroom vooral niet om een volgende keer dat u aarzelend langsloopt, toch vooral naar binnen te gaan! 


3 september 2023

Krimp Schiphol mag toch doorgaan, oordeelt gerechtshof
 
De krimp van Schiphol naar 460.000 vliegbewegingen per jaar mag toch doorgaan. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld in het voordeel van de Staat. Die stond in de rechtszaal tegenover luchtvaartmaatschappijen die de krimp wilden voorkomen.
In april oordeelde de rechter nog dat de krimp niet mocht doorgaan omdat het kabinet niet de juiste stappen had doorlopen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ging daartegen in beroep omdat de uitspraak volgens hem niet in het belang van omwonenden van Schiphol was. Nu hij gelijk heeft gekregen, is het eerdere vonnis van de rechter van tafel.

 
Krimp in twee stappen

Nu mogen er jaarlijks nog 500.000 vluchten landen en vertrekken op Schiphol per jaar. Het kabinet wilde dat terugbrengen naar 460.000 per jaar vanwege geluidshinder voor omwonenden. Geluidsnormen worden al jarenlang overschreden, maar dat werd een tijd gedoogd. lees meer

 
Bron NOS  7 juli 2023

 
Kap en omvorming essenlaan Venneperhout

Door: Anne Voorbergen, Staatsbosbeheer. 
 
De in de jaren 1990 aangeplante essenlaan in de Venneperhout heeft last van de essentaksterfte: een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet meer herstellen. Gezien de slechte staat waarin de essen verkeren, is Staatsbosbeheer genoodzaakt deze bomen te kappen. De laan wordt opnieuw ingeplant, dankzij de financiële bijdrage van Kite, een in Hoofddorp gevestigd biofarmaceutisch bedrijf. Afhankelijk van nader vleermuisonderzoek vindt de kap van de essenlaan, of een eerste gedeelte daarvan, plaats in het najaar of de winter van 2023/2024.
 

4 juni 2023 
 
 

 Eerste steentjes gelegd voor de Vennepse Social Sofa
 

 
 Martijn Schouten, voorzitter Dorpsraad Nieuw-Vennep, sprak in zijn speech de hoop uit dat de sofa zal leiden tot inspiratie om met de genoemde creativiteit en samenwerking het project Mercator mogelijk te maken. Nieuw-Vennep verdient een mooi centrum, laat Mercator daar de basis voor zijn. Deze Vennepse Sofa staat voor al het mooie wat Nieuw Vennep te bieden heeft en symbolisch geplaatst op het toekomstige Symfonieplein, onderdeel van project Mercator.
Martijn Schouten: "Door de inzet van de vele Dorpsraadvrijwilligers en met speciale dank aan de Vennepse kunstenaars, Riet Vermeulen en Rick Triest, is de sofa mogelijk gemaakt. Het ontwerp is geweldig geworden, een echt kunstwerk voor Nieuw-Vennep.
Het staat voor samenwerking, dankzij Wilma en Green en de inzet van de gemeente, ondernemers en winkeliers die dit mogelijk hebben gemaakt. Veel Vennepers hebben zich al aangemeld om te helpen plakken. Deze Vennepse Sofa is daarom een toonbeeld van samenwerking voor een mooier en gezellig centrum”.
Hierna worden de wethouder Steffens en de kunstenaars uitgenodigd om de eerste steentjes te plaatsen in het ‘hart’ van I love Nieuw-Vennep. 
 
12 juni 2023

Bevrijdingsdag op het Harmonieplein
 
Vele Vennepers waren uitgelopen om het jaarlijkse Vennepse bevrijdingsfestival te beleven waaronder zoals gebruikelijk het officieel het hijsen van onze nationale driekleur. De eer was dit keer aan kinderburgemeester Ramses Opdam, die onder het toeziend oog van de "echte grote” burgemeester  Marianne Schuurmans de vlag mocht hijsen.
 
Burgemeester Schuurmans in haar toespraak:
"Stonden we gisteren stil bij de oorlogsslachtoffers, vandaag vieren we het feest van de bevrijding”, sprak Schuurmans in haar toespraak. "Een oorlog laat diepe sporen achter, bij diegenen die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden. Maar de pijn, het verdriet, de woede, de onmacht én het schuldgevoel liggen als een zware schaduw over de naoorlogse gezinnen.” "We vieren de vrijheid, en het is goed dat we daar ieder jaar weer bij stil staan.
 
 
 
 

9 mei 2022
 
 
 
 Foto:  Stanley Galistan

Van de voorzitter
 
Afbeelding invoegen
 
Beste Vennepers,
 
De Dorpsraad heeft een paar drukke maanden achter de rug. Wij hebben ons hard gemaakt voor een betere doorstroming van verkeer door Nieuw-Vennep, de gehele gemeenteraad plus ambtenaren mogen ontvangen en richten ons nu op de mogelijke komst van flexwoningen op het voormalig zwembadterrein. Ik ben erg blij met de goede samenwerking met de ondernemers en winkeliers. Gezamenlijk geven we een sterk geluid af richting Hoofddorp. Gelukkig dat de wethouder nu, na enige moeite, akkoord is gegaan met een Verkeersplan (VSP) waar Vennepers wat aan gaan hebben. We zien dezelfde moeite om goed naar inwoners te luisteren terug bij het centrum. Na veel aandringen is de, reeds een jaar geleden beloofde planning, eindelijk zichtbaar voor iedereen en heeft de wethouder na aandringen van de VVD toegezegd om in het tweede kwartaal met nieuws te komen. Dit lijken allemaal kleine dingen, maar als het zo gemakkelijk was…..In ieder geval werkt de Dorpsraad samen met de gemeente om het Harmonieplein ... lees verder..
 
 2 mei 2023

 Verkeers Struktuur Plan in de ijskast

Afbeelding invoegen
  De Dorpsraad Nieuw-Vennep, OVHZ en Biz centrum hadden in januari gezamenlijk een visie ingediend op het Verkeers Struktuur Plan  (VSP). Dat waren concrete voorstellen om de huidige verkeersproblemen op te lossen. Later zou er dan naar de toekomst kunnen worden gekeken. 
 
 De gemeenteraad heeft de oorspronkelijke plannen in de ijskast gezet nadat verschillende politieke partijen een motie hadden ingediend met het verzoek aan B&W om naar de inwoners te luisteren. Het verkeersplan wordt geparkeerd tot er onderzoeken naar de bereikbaarheid van het dorpscentrum, betere verkeersdoorstroming op de Dreven en de toegankelijkheid van de nieuwe wijk op het Pionier-Bolsterrein zijn gedaan. 
Pas daarna zal er naar het verkeersplan gekeken worden. Vervolgens moet er elke twee jaar een evaluatie worden gedaan om te kijken of de plannen brengen wat Nieuw-Vennep nodig heeft. Nieuw-Vennep heeft baat bij de trieste ontwikkeling van Badhoevedorp. Daarvoor werd ook een verkeersplan gemaakt en dat blijkt helemaal niet te werken. De raad wil zulke toestanden in het tweede dorp van Haarlemmermeer voorkomen. 
 
11 april 2023

Dierenvreugd zoekt dringend vrijwilligers!!!

 Jullie kennen de activiteiten op de kinderboerderij vast wel: paasfeest, geboortefeest, Halloween en de kerstmarkt.  Om deze en andere kleinschalige activiteiten te organiseren zijn handen en organisatietalenten nodig in welke vorm dan ook. Dit kan zijn incidentele hulp bij activiteiten, deelnemen aan de vergaderingen t.b.v. de organisatie, lid worden van het activiteitenteam, noem het maar op....alle hulp is nodig!! ).  
  Afbeelding invoegen
 Daarnaast zoeken we mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken voor verschillende klussen.  Denk daarbij aan schilderwerkzaamheden, lichte bestratingswerkzaamheden, schoonmaak etc. etc. Wil je helpen of meer informatie en ben je minimaal 16 jaar?  
Meld je dan aan (*) via dierenvreugd@onstweedethuis.nl.  
 
(*) bij structurele vrijwillige werkzaamheden is het kosteloos opvragen van een VOG onderdeel van de procedure.      
 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt? 

 Landelijke Opschoondag  
 
Afbeelding invoegen  
De landelijke opschoondag werd in Nieuw-Vennep georganiseerd door Buurt-Clean-up Nieuw-Vennep. Zij organiseren elke maand in een wijk die ontdaan wordt van zwerfafval. Afgelopen zaterdag was het centrum aan de beurt en totaal 30 mensen gingen om 10.00 uur aan de slag. Dit keer waren we als Dorpsraad ook goed vertegenwoordigd. Onderweg werd er door dorpsgenoten getoeterd en gezwaaid, sommige mensen vroegen informatie omdat ze de volgende keer ook mee willen doen. Om 11.15 uur kwamen we terug met onze buit, o.a. een enorme  hoeveelheid blikjes en plastic werden opgedoken. Het toppunt was twee metalen lachgascilinders. Birgit van Winkel Centrum Nieuw-Vennep had de koffie en koek geregeld, gesponsord door Jumbo van Vliet. De Hema had koffiebonnen ter beschikking gesteld. Voordat we naar huis gingen kwam een auto van de gemeente alles ophalen en was het Harmonieplein weer schoon.

Kortom een geslaagde actie.  
De volgende Buurtcleanup gaat plaatsvinden in de Bachlaan op 1 april (dat is geen grap.) 

Klik hier om in te schrijven 
 
 19 maart 2023
  Afbeelding invoegen
  

 Nieuw dak voor pluimveeverblijf

Mooi werk van Houthandel Getsewoud, de kippen zijn jullie dankbaar dat ze weer een goed dak boven hun hoofd hebben en dat ze geen bezoek meer kunnen krijgen van de vogels van buitenaf!! Dank voor de inzet en natuurlijk heel veel dank aan alle donateurs van stichting Dierenvreugd. Tot slot voelen we ons gesteund door de bijdrage van de  Rabo club support !! 
Zonder jullie zijn dergelijke projecten simpelweg niet mogelijk.... fantastisch!!

17 februari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Reactie Dorpsraad op mediaberichten Marktgebouw
 
Afbeelding invoegen
 
Begin februari zijn in de diverse media stukken gepubliceerd over de onenigheid tussen de gemeente en twee projectontwikkelaars met betrekking tot de grond waar het Marktgebouw zou moeten komen. De Dorpsraad Nieuw-Vennep betreurt deze ontwikkelingen; dit leidt tot meer vertraging in de verdere ontwikkeling van onze dorpskern.  Meerdere keren heeft de Dorpsraad er bij de gemeente op aangedrongen om te gaan bouwen op het kavel wat wel geheel in eigendom is van de gemeente. 
Helaas kiest men voor een andere weg; bouwen op een plek waar je ruzie hebt met je buurman. Het is jammer dat er na 22 jaar discussie er alleen maar mooie plannen zijn gemaakt en er nog geen paal in de grond is geslagen. Uiteindelijk zijn onze inwoners de grootste verliezers.
We roepen alle partijen op om te stoppen met discussiëren en te beginnen met het bebouwen van een dorpskern om trots op te zijn.   

 
7 februari 2023
 


 
Dorpsvlag  

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum. Van alle dorpskernen hebben Spaarndam, Rijsenhout en Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 update 2 april 2023
            Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik op plaatje hierboven.  

Elke laatste dinsdag van de maand vergadering, deze zijn openbaar.


 Overig Nieuws  


 Webinars


Het Energieloket Haarlemmermeer organiseert regelmatig webinars. Deze webinars organiseren ze zelf of samen met hun partners. Bekijk hier de laatste webinars en de eerstvolgende webinar(s).

2 februari 2024


D66 stelt vragen aan het college over kansen-gelijkheid rond onderwijs
 

 Kansengelijkheid begint bij een kansrijke start voor ieder kind. Daarvoor is het beste onderwijs voor alle kinderen in Haarlemmermeer nodig. Wat D66 Haarlemmermeer betreft vraagt de aanpak van (taal)onderwijsachterstanden bij alle doelgroepen om structurele aandacht omdat dit de kansengelijkheid onder Haarlemmermeerse kinderen vergroot.D66 heeft daarom aan het college een aantal vragen gesteld.  Deze vragen kun je hier lezen.

3 maart 2023


Dashboard voor raadsstukken

Afbeelding invoegen

Klik hier, voor de link naar het dashboard inkomende raadsstukken.


Nieuwsoverzicht over Nieuw-Vennep 

 Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

Meldingen openbare ruimte  

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem  Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte. 

update 14 maart 2022