Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen
 
Hoe wekt Haarlemmermeer in de toekomst energie op?
 

 
In de gemeente Haarlemmermeer is volop aandacht voor de energietransitie: hoe gaan wij over naar nieuwe energie en wat zijn hiervan de gevolgen? Dit is het onderwerp van een serie bijeenkomsten in december. Met onder andere een informatief spel (Serious Game) gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers na wat dit betekent voor het landschap. In de Serious Game Energie gaat de gemeente samen met de deelnemers na waar ruimte is voor zonneparken en windmolens.
 

 Op een grote kaart van de gemeente gaan de deelnemers gezamenlijk puzzelen hoe nieuwe energie kan worden opgewekt. En waar dat zou kunnen. Wat betekent het als alle parkeerplaatsen worden overdekt met zonnepanelen? Kunnen er windmolens bij Schiphol?
De gemeente gaat hierover het gesprek aan en leert wat wel en niet kan
Inwoners en ondernemers zijn welkom. Het spel wordt op drie verschillende plekken en data (2, 3 en 10 december) gespeeld. 
Zo kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen. De inhoud van deze drie bijeenkomsten is gelijk. Iedereen in Haarlemmermeer kan deelnemen aan zowel de Serious Game als de informatiebijeenkomst over energieopwekking. Meedoen aan de game en de bijeenkomst is kosteloos.  

Nieuw-Vennep
De Serious Game Energie wordt gespeeld in Nieuw Vennep op maandag 2 december van 19.30 tot 21.30 uur in het Trefpunt in Nieuw-Vennep. 
 
Aanmelden  
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan energie@haarlemmermeer.nl.
Laat in verband met de organisatie weten wanneer en hoeveel personen er komen.  
19 november 2019

Halloween op kinderboerderij Dierenvreugd


 
Op zaterdag 26 oktober was kinderboerderij Dierenvreugd omgetoverd tot een enge omgeving om samen met toneelvereniging De Korenbloem Halloween te vieren.
Er hingen spoken, je hoorde enge geluiden en er waren heel enge figuranten die je de stuipen op het lijf bezorgen. En het werd een groot succes met meer dan 400 bezoekers waaronder 200 kinderen! Vanaf 18.30 uur ging het hek open en kon je in de safe zone (op de kinderboerderij) van
alles doen zoals knutselen, in enge voelbakken voelen, vleermuis happen, marshmallows bakken boven een vuurtje of een foto laten maken bij de fotograaf. De cavia’s in de Beestenboel moesten even ruimte maken voor groepen van bezoekers die daar een super eng verhaal te horen kregen. Na het verhaal kon men kiezen: blijven in de safe zone of durf je met de groep naar de scare zone? De scare zone was in het wandelpark achter de kinderboerderij. Langs een met lichtjes gemarkeerde route liep je door het enge bos en kwam je allemaal enge figuranten tegen. Aan het eind liep je door het laboratorium met de gekke professor, een absoluut hoogtepunt van de route. Dit met daarbij nog enge spoken, mistige wolken en donkere wandelpaden maakten het voor sommige kinderen zelfs een beetje te eng. Maar iedereen vond het een geweldige ervaring. Ouders en kinderen waren erg enthousiast en de organisatie heeft alleen maar positieve reacties gehad. Dus dat gaan we volgend jaar zeker weer doen!
 
7 november 2019

Dorpsraad laat zich voorlichten over energietransitie 
  
Tijdens de algemene bestuursvergadering van oktober heeft de dorpsraad Nieuw-Vennep zich laten voorlichten over de energietransitie. Vanuit de gemeente zijn mensen bezig deze transitie voor te bereiden. Ter herinnering: door de overheid is opgelegd: dat in 2050 alle huizen energieneutraal moeten zijn. Onze eerste kennismaking was via een leuk kortdurend spel de (impactcalculator). Deze maakt mensen bewust 
      
 van de invloed op het milieu van ieder zijn eigen dagelijkse handelen met o.a. eten, drinken en manier van reizen.  Daarna volgde een korte presentatie over hoe de gemeente de energietransitie in de Haarlemmermeer wil aanpakken en wat dat gaat betekenen voor Nieuw-Vennep. Opvallend was hierbij dat er om de twee jaar gekeken wordt of er nieuwe technologieën voor verduurzaming zijn, die misschien beter toegepast kunnen worden dan bestaande technieken. De eerste stappen vanuit de gemeente zal voornamelijk voorlichting zijn naar bedrijven en inwoners om iedereen kennis te laten nemen van de transitie en wat de uitgestippelde route is.  In december is Nieuw-Vennep al meteen aan de beurt met een voorlichtingsavond (onder voorbehoud 16 december). 
Ook maakten we kennis met NMCX, het centrum voor duurzaamheid. Dit centrum is een belangrijke partner en spil in het meenemen van inwoners en ondernemers in de dorpskernen voor de komende jaren binnen de energietransitie van Haarlemmermeer. Vanuit NMCX gaat er ook aandacht naar mensen die te weinig geld hebben om nu hun energierekening te kunnen betalen. Daarvoor is de zogenaamde Energiecoach in het leven geroepen. (ondanks onze welvaart neemt het aantal mensen toe die niet meer kunnen rondkomen met hun inkomsten). 
Al met al een boeiende presentatie waar we veel van opgestoken hebben. In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 (mei 2019) gaven we aan graag met nieuwe mensen te willen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen. Een aparte energietransitiecommissie met deze experts zou daarin uitstekend passen. Delen van kennis onderling, maar ook de dorpsraad als platform gebruiken met communicatie naar onze bewoners van Nieuw-Vennep.
We zullen later hierop terugkomen.
 
7 november 2019

Ruim 1700 euro van Rabo Clubsupport voor Dierenvreugd!
 

 
Zaterdag 19 oktober werd Dierenvreugd zeer verrast door het mooie bedrag wat wij van de Rabo Clubsupport hebben mogen ontvangen namelijk het supermooie bedrag van 1705,81 euro. Wow! Iedereen super bedankt voor het stemmen op ons....Het bedrag zal ten goede komen aan de grote opknapbeurt en het aantrekkelijker maken van de educatieve ruimte!
 
21 oktober 2019

 Motie "Vreemd " unaniem aangenomen in gemeenteraad
 
Afgelopen donderdag 3 oktober is in de gemeenteraad unaniem de motie Vreemd aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de regie van de Nieuwe Kom ter hand te nemen.
De motie is het gevolg van het bezoek van een delegatie raadsleden 28 september jl. aan Nieuw-Vennep. Zij waren hier op uitnodiging van de dorpsraad. (Een uitgebreid verslag van andere onderwerpen die tijdens fietsen met de raad aan de orde zijn geweest wordt nog later gepubliceerd).
 
Klik hier voor een video fragment waarin de motie wordt ingediend en bijbehorende reacties.


 
 
Foto links: Jasmijn v. Vliet houdt haar betoog voor raads- en dorpsraad leden
Foto rechts:  Marcel Klein voorzitter dorpsraad Nieuw-Vennep en Jasmijn v. Vliet
 
4 oktober 2019 

 Wijkraad Linquenda definitief opgeheven
 

 
Het is wellicht inmiddels bekend dat de wijkraad van Linquenda met ingang van 1 mei 2019 definitief is opgeheven. Er meldden zich eind 2018 geen vrijwilligers  om de wijkraad te versterken na het aftreden van zowel de voorzitter dhr. Hoogendoorn als de secretaris mw. Holthuijsen. Ook de functie van penningmeester zou binnenkort voor een vacature zorgen. Ondanks een paginagroot interview in het Witte Weekblad met de heer Hoogendoorn waarin  om een aantal mensen werd gevraagd
 om de wijkraad voort te kunnen laten bestaan, kwam er geen reactie.Toen er al besloten was door de mensen van het zittende bestuur om de wijkraad op te heffen, kwamen er nog twee reacties, maar het was al te laat. Inmiddels is de dorpsraad Nieuw-Vennep, die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van het "oude dorp ", bereid gevonden om ook de wijk Linquenda in haar "verzorgings gebied " op te nemen. De wijk is overigens wel binnen de Dorpsraad vertegenwoordigd door mw. van Klingeren, een bewoonster van Linquenda die ook in de wijkraad zitting had. Op deze manier kunnen de belangen van Linquenda, de groenste wijk van Nieuw-Vennep, toch bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht.
 
9 september 2019  

  Even voorstellen, nieuw lid algemeen bestuur:  Marléne Hogervorst

Graag wil ik mij even voorstellen als een nieuw gezicht binnen de dorpsraad mijn naam is Marléne. Geboren en getogen in Nieuw- Vennep. Moeder van dochter Dina, en de tweelingbroers Perry en Bardo. Ik werk in het bedrijf van mijn ouders als houthakker, en heb sinds 3,5 jaar een eigen webwinkel voor de verkoop van BBQhout. 

Sinds enige tijd ben ik ook bezig om mijn eigen bedrijf in de healthy en beauty op te starten. Hierin verkoop ik producten ter bevordering van gezondheid en huidverzorging. Ook coach ik mensen met hun gewichtsbeheersing, en train ik nieuwe gezichten in de branche met het opstarten van hun eigen onderneming. Daarnaast, houd ik van koken, knutselen, handwerken,
       
tuinieren en klussen,alles wat mijn ogen zien willen mijn handen maken. Ook vind ik het leuk om me in te zetten om activiteiten te organiseren voor de jeugd op de kinderboerderij.  Vanaf jonge leeftijd vind ik politiek interessant. Daarom heb ik me ook weer aangesloten bij de dorpsraad van Nieuw-Vennep. Toen ik 18 was mocht ik al een paar jaren meedraaien in de dorpsraad. Nu ik wat meer tijd heb wil ik mij graag weer inzetten voor de verbeterpunten binnen ons dorp. 
Mijn interesses liggen bij het planten van meer bomen, in plaats van het kappen voor bijvoorbeeld biomassacentrales. Het krijgen van riolering op bedrijventerrein Spoorzicht, het centrum van Nieuw-Vennep weer te laten bruisen. En meer voorzieningen voor jeugd ouder dan 12 jaar. 

19 augustus 2019

 Inspraak en besluiten over Schiphol
 

 
Op 16 juli was er in Expohal in Hoofddorp een uitleg van het ministerie over de toekomst van de luchtvaart in ons land. Omdat de Omgevingsraad (ORS) geen consensus wist te bereiken over het aantal vliegtuigbewegingen (VTB) dat ze rondom Schiphol wilden toestaan, verwees de ORS de beslissing richting politiek en zal minister Cora van Nieuwenhuizen die afweging dit keer zelf moeten maken. Al eerder maakte de minister bekend dat Schiphol na 2020 mag groeien naar 540.000 VTB. (dat kunnen per dag dus 100 extra bewegingen zijn) 
 
Nadat het stof van protesten van bewonersvertegenwoordigers was neergedaald kwam de minister met wat uitleg dat deze toename "verdient " moest worden door de luchtvaartsector zoals dat er een aantoonbare vermindering moet zijn van het aantal gehinderden. Voor de complete tekst klik hier. 
CE Delft heeft een onderzoeksrapport uitgebracht Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? Een kritische analyse van veelgehoorde argumenten, klik hier voor het rapport.
 
22 juli 2019 

 
Omgevingsgesprekken met bewoners en gemeente 
  
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?


Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf omgevingsgesprekken met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen.
 
Verslagen van de omgevingsgesprekken
Tijdens de vijf omgevingsgesprekken hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alles wat tijdens de gesprekken op die kaarten is genoteerd, is weergegeven in de kaarten hieronder. Voor elk omgevingsgesprek is ook een 'rad van de leefomgeving' gemaakt.
Voor Nieuw-Vennep; 
19 juli 2019

 In gesprek met wethouder Nobel over Schiphol


  Wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel is bezig met zijn tour door de polder om met mensen in gesprek te gaan over Schiphol. Hij wil vooral een luisterend oor zijn. Op 4 juli was Nieuw-Vennep aan de beurt. In een ontspannen en open sfeer wisselden de dorpsraadleden Lyda Rodenhuis en Peter Bootsman van gedachten over Schiphol. Met name zorgen over groei en de daarbij behorende uitstoot (luchtkwaliteit) en geluid kwamen aan bod. 
We boden de wethouder een papieren versie aan van onze enquête over Schiphol die we in 2017 hebben gehouden. Klik hier voor uitslag van die enquête. Uiteindelijk zal er een boekje komen over alle gesprekken die in de polder gehouden zijn.  Enkele uren na ons het gesprek met de wethouder kwam het bericht dat de minister toch groei van Schiphol aankondigt.
 
6 juli 2019

 Geslaagd Full Colour festival

 
 
Zaterdag 29 juni was het Harmonieplein omgetoverd tot een groot kleurrijk festivalterrein. Deze dag hebben we kunnen genieten van diverse culturen met de daarbij behorende dans, zang, muziek en eten. Ivm de warmte waren veel partytenten en parasols neergezet zodat iedereen een plekje in de schaduw kon opzoeken.  Eén van de hoogtepunten was een modeshow van kleurrijke creaties van diverse ontwerpers uit zo'n 6 verschillende landen. De organisatoren: Stichting Amalia Haarlemmermeer, Pier-K,  Maatvast, Wij Doen mee, Vluchtelingen werk Nederland, dorpsraad Nieuw-Vennep en de vele vrijwilligers hebben een prachtige dag verzorgt. Wethouder Marjolein Steffens die het festival opende, sprak van een geweldige initiatief wat nu al voor de derde keer werd gehouden.

30 juni 2019


 Raadsfractie van Groen Links op bezoek in Nieuw-Vennep
 
 
Lyda Rodenhuis van de dorpsraad neemt de bloemzaadbommen in ontvangst van Maaike Ballieux
   Op 29 mei j.l. waren een aantal leden van de Groen Links raadsfractie op visite in ons dorp. Na de verkiezingen en college besprekingen was het wat rustiger en een prima moment om verder kennis te maken en van gedachten te wisselen.De dorpsraadleden, Lyda, Willemijn, Ben en Peter namen de fractieleden mee op een korte wandeling door het centrum van ons dorp. Via de Venneperstraat, Gelevinkstraat, Poststraat en Venneperplein om zo een goed beeld te krijgen van ons niet zo bruisende centrum. (de fractie van GL heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. klik hier). Onderweg hebben we het cadeautje (bloemzaadbommen) van GL op diverse plekken in het centrum tot "ontploffing" gebracht. Na de wandeling kwamen in Het Trefpunt nog de onderwerpen Schiphol en Park21 ter sprake.
Beide partijen vonden het een zeer prettige en leerzame ontmoeting. Zoals we al eerder berichtten gaan we met alle raadsleden fietsen in ons dorp. Waarschijnlijk gaat dat op zaterdag 21 september plaatsvinden.
 
27 juni 2019
 

Groenrenovatie Noordrand 

Op 11 juni was er een informatiebijeenkomst in de kantine van de tennisvereniging Nieuw-Vennep.
De aanwezigen werden bijgepraat over de groenrenovatie van de Noordrand: de aanleiding, de oorzaak en de oplossing.

Op de website van de gemeente kunt u alles nalezen. Tot en met 24 juni 2019 kunt u hier een reactie geven en meedenken over welke soorten bomen er terug worden geplaatst.
 
Naast de tennisbaan (zie foto hiernaast) wordt er al gekeken wat werkt bij grondverbetering: Gaat u over een maand kijken hoe de bloemenpracht eruit ziet?
 
11 juni 2019
      

  Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
  • Gratis 24 uur parkeren bij station
  • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
  • Komst van Jeugdland
  • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
  • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
  • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
Wij gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

  Druk bezochte Bevrijdingsdag
 
Bevrijdingsdag 2019 was druk bezocht, meer dan 1000 mensen hebben langs de route gestaan van de oude legervoertuigen of waren op het Harmonieplein getuige van diverse optredens of konden de voertuigen bezichtigen.Vrijwilligers van het  Nederlands Transport Museum hadden al vroeg in de ochtend een pantservoertuig van eind jaren dertig en een verkenningsvliegtuig uit 1943 geplaatst op het Harmonieplein. 


 
De ruim 60 voertuigen vertrokken rond 12:00 uur vanaf het museum en door de straten van Nieuw-Vennep was het geratel van rupsbanden van een echte tank te horen.
Locoburgemeester Marjolein Steffens nam van een groep jongeren het 1e exemplaar van boekje History Repeated in ontvangst. History Repeated is een project rondom de Tweede Wereldoorlog, geïnitieerd door Stichting Maatvast, dat is gericht op het bewustmaken van jongeren van de gruwelijkheden die zich toen hebben afgespeeld. 18 jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar hebben hieraan deelgenomen. Eind maart is het 3 maanden durende project afgerond met een bezoek aan Auschwitz.
Naast de demonstratie van oude leger handwapens was er veel muziek van lokale zangeressen, een optreden van Big Band Haarlemmermeer, de dames Swing the Mood en een rapper.  Mede door de geweldige inzet van al die vrijwilligers was ook deze Bevrijdingsdag een geweldig evenement waar we als Nieuw-Vennep trots op mogen zijn.
 
 
update 7 mei 2019

  Stemmers bedankt!


 
De dorpsraad Nieuw-Vennep wil iedereen die gestemd heeft op de ING actie 'help Nederland vooruit' hartelijk bedanken!
Wij beginnen nu met de aanvraag voor een Social Sofa in de fruittuin aan de IJweg. Op onze website en via Facebook kunt u alle vervolgstappen volgen!
 
 

10 maart 2019

Harmoniekoepel jaarprogramma 2019


20 december Harmoniekoepel kerstmarkt
Deze wordt gehouden in grote tenten op het Harmonieplein. De hoogste kerstverlichting van Nieuw-Vennep zal van veraf te zien zijn, natuurlijk komt de kerstman, er is veel live muziek en kun je genieten van lekkere hapjes, oliebollen, warme wijn en chocomel. Het wordt een traditioneel familiekerstfeest.
 
15 maart 2019
     
 
 

Martijn Schouten onze nieuwe penningmeester

Beste Vennepers, hierbij wil ik mij voorstellen als de nieuwe penningmeester van de dorpsraad. Mijn naam is Martijn Schouten en sinds kort woonachting in Nieuw Vennep.  Ik heb een lange tijd een grote binding met Nieuw-Vennep vanwege mijn vrouw die is geboren in dit mooie dorp. Na een lang verblijf in het buitenland hebben we dan ook gekozen om hier te gaan wonen. Wij hebben een gezin met drie kinderen en mijn hobbies zijn hardlopen, zeilen en golf. De reden om mij in te zetten voor de dorpsraad is het belang dat ik hecht om zelf een steentje bij te dragen aan de ontwikkelingen in Nieuw Vennep. Ik ben erg blij om dit te doen als penningmeester , iets waar ik eerder veel ervaring mee heb opgedaan.  Ik kijk er naar uit om met u samen te werken aan een nog mooier Nieuw Vennep en hartelijk dank voor uw blijvende steun aan de dorpsraad. 
 
Groet, Martijn Schouten
 
4 maart 2019
       
 

Activiteiten 2019 Kinderboerderij Dierenvreugd
 
 Zondag 15 december  Kerstmarkt
Voor wie van kerst en gezelligheid houdt: de jaarlijkse kerstmarkt. Een markt met kramen waarop van alles te koop is, koortjes, marshmallows maken, glühwein en lekkere hapjes, een levende kerststal  en een een loterij met prijzen. En natuurlijk is de kerstman er ook.     
Noteert u de data alvast in uw agenda ?
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op onze kinderboerderij ?  Ga dan naar www.facebook.com/Kinderboerderij.Dierenvreugd
 
       
20 februari 2019

 Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein blikt terug en kijkt vooruit 
 
Door Frans Tol
 

  Marcel Klein beleefde een druk eerste jaar als voorzitter van de Vennepse dorpsraad. Het Witte Weekblad blikt met hem terug op 2018 en kijkt uiteraard vooruit naar wat het komende jaar gaat brengen. "Ik hoop op korte lijnen met de politiek."Marcel Klein is nu ruim een jaar de dorpsraadvoorzitter van Nieuw-Vennep. "Ik kijk terug op een voor ons boeiend jaar als dorpsraad. Een jaar waarin toch veel gebeurd is. Voor onze laatste vergadering in 2018 heb ik op de website onze nieuwsbrieven nog eens doorgelezen en zag dat er in zo'n jaar toch heel wat thema's langskomen. Grote thema's zoals de inrichting van Park21, de groei van Schiphol, de nieuwbouw in de Nieuwe Kom, die van Getsewoud West en de Pionier. 
Maar ook kleinere belangrijke zaken zoals het opfleuren van het dorp via bloembakken. Dan zie ook weer eens wat een mooi archief onze website is.
 
Inhoudelijk 
Aan de keukentafel in zijn woning in Getsewoud benadrukt Klein dat hij met de dorpsraad vooral kwalitatief inhoudelijk bezig wil zijn. "Iedereen in de dorpsraad focust zich op een bepaald thema. Wij zijn ..... lees het gehele artikel
 
15 januari 2019 

 Truus Klerk zwaait af
 
Dinsdag 9 december hebben we als Dorpsraad afscheid genomen van onze penningmeester Truus Klerk. Zij had onvoldoende tijd meer ter beschikking om alle taken goed te vervullen. Bovendien was zij zelf van mening dat het na 12 jaar ook goed is als nieuwe mensen met andere idee�n de Dorpsraad komen versterken.
Tijdens de laatste vergadering van 2018 hebben we als bestuur afscheid genomen en Truus een prachtige fotocollage met bijzondere momenten van de afgelopen periode overhandigd.
       
 Inmiddels zijn we in gesprek met kandidaten voor de functie van penningmeester. Uiteraard zal de nieuwe penningmeester nog door Truus worden ingewerkt. Ook voor kinderboerderij Dierenvreugd en het project Leven in Nieuw-Vennep zal Truus zich blijven inzetten.Wij zijn als Dorpsraad erg blij met mensen zoals Truus die zich jarenlang willen inzetten voor de leefbaarheid in Nieuw-Vennep. Zelf zegt zij dat de Dorpsraad een heel fijne groep mensen is, die zich allemaal van harte inzetten. Zo lang blijven doe je alleen als je er zelf ook veel plezier in hebt: goede vergaderingen, interessante onderwerpen en waardering voor je werk. Wil jij je ook met veel plezier inzetten voor Nieuw-Vennep? Neem even contact op met onze secretaris , secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl want er komen veel projecten aan waar we hulp bij kunnen gebruiken.
 
16 december 2018 

  Vul de kale plekken

Het centrum heeft er heel veel, maar ook in de rest van Nieuw-Vennep staan panden leeg of zijn stukken grond aan het verrommelen. De Dorpsraad maakte een uitgebreid rapport met een overzicht en bood dit afgelopen zaterdag wethouder Tom Horn aan. Wij hopen dat de gemeente inziet dat er echt iets moet gebeuren. Bij de gemeenteraads-verkiezingen op 21 november kunnen ook de inwoners laten zien wat zij belangrijk vinden. Klik hier voor rapport. 

   Wethouder Thom Horn neemt de USB stick in ontvangst van voorzitter Marcel Klein
Lege kavels en lege panden.
Nieuw-Vennep telt maar liefst negen (bijna) leegstaande kavels. De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad dit allemaal in kaart gebracht. En dan hebben we het alleen over de kavels. Er staan ook heel veel (winkel)panden leeg en ook dat geeft ons dorp een slechte uitstraling.
 
16 oktober 2018

Dorpsraad komt met eigen MER over heuvels in Park21  
 
Veertig vrachtwagens die twee en een half jaar lang heen en weer rijden van Amsterdam naar Nieuw-Vennep. Dat is nodig om de grond voor de vier meter hoge heuvels die de gemeente Haarlemmermeer in Park 21 wil aanleggen, aan te voeren.
Wij stelden een Milieu Effect Rapportage op, zodat we een weloverwogen advies kunnen geven aan de gemeente.
De CO2-uitstoot bedraagt 5,43 miljoen kilogram.
       
 Dat zou betekenen dat we in Park 21 meer dan 5000 bomen moeten planten die dan 50 jaar nodig hebben om al deze CO2 te compenseren.
Belangrijke feiten voor de Dorpsraad om straks met een weloverwogen advies te komen.
 
Download de M.E.R. van de dorpsraad
 
18 september 2018

        Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


Overig Nieuws


Kerstmarkten in Nieuw-Vennep 

Kinderboerderij Dierenvreugd
Na het grote succes van vorig jaar met 1200 bezoekers organiseert de activiteitencommissie Dierenvreugd ook dit jaar weer een kerstmarkt. Deze wordt gehouden op zondag 15 december van 11:00 - 16:00 uur. Klik hier als u een kraam wilt huren.
 
Harmonieplein
Vrijdag 20 december, de Harmoniekoepel kerstmarkt op 20 december van 16:00 tot 21:00 uur. In onze nieuwsbrief van december zullen we uiteraard meer informatie geven over beide markten
20 november 2019

  Melding openbare ruimte

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte