Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
Kom dinsdag 26 september naar het openbare gedeelte van de vergadering van het Algemeen Bestuur om 19.30 uur in de Rank.
Mark Lammertink zal een presentatie geven over Metropoolregio Amsterdam     (MRA - bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam, en is ook de naam van het grondgebied waarop de samenwerking betrekking heeft).

 


Geslaagd Dorpsraadcafé


  Geslaagd Dorpsraadcafé "Voorkom oplichting ”
Het café , georganiseerd door de Dorpsraad Nieuw-Vennep, werd door ruim veertig mensen bezocht. Voorlichters van de Rabobank en politie namen de bezoekers mee in de wereld van oplichting. Belangrijkste lessen van de avond; 
 • Geen enkel bedrijf of organisatie zal een bericht sturen dat je NU direct moet betalen.       
 • Mocht u toch twijfelen, zoek dan zelf op internet het telefoonnummer op van het bedrijf of instelling. 
 • Bel dat gevonden nummer en vraag of er nog een betaling openstaat.
 • Gebruik niet het nummer wat op de mail staat, dat kan van de fraudeur zelf zijn.
 • Een veilige bankkluisrekening bestaat niet. Als een bankfraude wordt vermoed door de bank, dan grijpt de bank in door de rekening te blokkeren.
Tip Vraag bij de overheid de informatiebox " Financieel veilig ouder worden” aan. Deze box zit vol met informatiefolders met inhoud over brede gebieden. Bij de Rabobank (en wellicht ook bij andere banken) zijn veel hulpmiddelen te verkrijgen zoals een cardreader met grotere display en toetsen, ook kan het apparaat voorlezen. Tevens zijn er bankpas trekkers voor mensen met weinig kracht in de handen een zgn. Gripr in de vorm van een sleutelhanger. Zie bijlage
 
19 september 2023

 
Mag ik mij even voorstellen: Bastiaan van Aalst
 
Beste Vennepers,
 
Ik ben Bastiaan van Aalst, via deze weg wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij voorstellen aan Nieuw-Vennep. Ik denk dat velen van jullie mij wel kennen. De afgelopen jaren was ik het gezicht bij de evenementen op het Harmonieplein en was ik verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte van ieder evenement. Het opzetten van evenementen waar jong en oud een plek hebben en lokale artiesten een kans krijgen daar ligt mijn passie. Een paar maanden geleden werd ik door de oude voorzitter van de Harmoniekoepelcommissie gevraagd om mij aan te sluiten bij de Dorpsraad.
Hij wilde graag dat ik bij de commissie JVC kwam(JVC=Jeugd, Veiligheid & Cultuur). Dit heb ik met beide handen aangepakt. Ik heb er erg veel zin in om mij in te zetten voor Cultuur en Jeugd. Ik denk dat ik de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan bij de Harmoniekoepel goed kan gebruiken bij mijn nieuwe functie binnen de Dorpsraad. Daarnaast ga ik... lees verder.

 
 15 september 2023

 Welgelegen: wijkvernieuwing


 
Het project heeft een nieuwe naam: Wijkvernieuwing Welgelegen
De gemeente gaat het begrip ’wijkvernieuwing’ in de toekomst steeds meer gebruiken. We willen namelijk een meer ‘buurtgerichte aanpak’ van projecten. Dit betekent grotere projecten waarbij alles in een bepaalde buurt of wijk wordt aangepakt. Zo kunnen we verschillende werkzaamheden met elkaar combineren. Denk bijvoorbeeld ook aan de energietransitie en het klimaatbestendig maken (de omgeving aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is) van een buurt of wijk. 

Vanwege de grootte van het project en de gecombineerde aanpak, is het project in uw wijk het 1e project waar we het begrip ‘wijkvernieuwing’ gebruiken. Daarom noemen we dit project vanaf nu ‘wijkvernieuwing Welgelegen’.
Goed nieuws: kredietaanvraag goedgekeurd door gemeenteraad.
In onze brief van 23 mei stond dat we geld gingen aanvragen voor dit project. Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanvullende kredietaanvraag van € 11.145.000,-- voor dit project. Er is nu genoeg geld gereserveerd. We kunnen het project verder voorbereiden en uitvoeren volgens het voorlopig ontwerp dat we op 31 januari 2023 aan u hebben laten zien.... lees gehele bewonersbrief
 
Bron: gemeente Haarlemmermeer 12 september 2023
Van de voorzitter
 

 
Beste Vennepers,
 
Na een hopelijk voor iedereen fijne vakantieperiode is ook de dorpsraad met veel energie weer begonnen. Er gebeurt veel in het dorp en we hebben het gevoel dat we vooruit gaan in het centrum, de Vliegerweide wordt dit najaar van beplanting voorzien en er wordt gebouwd in de Veldbloemstraat. Daarnaast blijven we goed kijken naar het groen (wordt er echt wel gemaaid) en natuurlijk het flexwonen. In het centrum gaan we stapje voor stapje vooruit. Voor de zomer heeft Wilma-Green wonen een nieuw plan ingediend voor de Venneperstraat, nu is de gemeente weer aan zet.  Veel vrijwilligers dragen een steentje bij aan de Social Sofa. Ik ben erg blij dat deze grote groep vrijwilligers ook zoveel aandacht krijgt van Vennepers, het is echt een "sociale sofa”. Het tussengebied bij de Doorbraak wordt eindelijk aangepakt en regelmatig onderhouden. Wij zijn hier blij mee, het wordt netjes. Maar we houden de gemeente in de gaten dat ze niet alleen enthousiast een nieuw park aanleggen maar ook uiteindelijk gaan bouwen. Wilt u meer weten of bijdragen, kom gezellig langs bij onze vergadering, elke laatste dinsdag van de maand.

Martijn Schouten  3 september 2023

Social Sofa 
 
 
Een impressie van het werk 
 
 
U heeft allen de tent zien staan in ons dorp.
Misschien was u wel nieuwsgierig maar durfde de stap niet te zetten. Of u heeft mogelijk een praatje aangeknoopt met de mensen in de tent. En daarna zo enthousiast dat u nu deelgenoot bent geworden van een nieuw gezelschap: de mozaïekers!Sinds mei wordt er met veel plezier, professionaliteit en creativiteit erg gepassioneerd gewerkt aan een mozaïekbankje welke straks een sieraad voor ons centrum zal zijn. 
Het was even afkicken toen de storm de tent aan flarden blies en we moesten wachten op een nieuw exemplaar. En dat de sofa echt een Social Sofa is geworden blijkt uit de (groeiende) groep vrijwilligers. Zij vormen inmiddels een hechte gezelschap, nemen koffie en koekjes mee en wordt er vooral veel gelachen tijdens het mozaïeken. We hebben een aantal foto’s gemaakt om dit te illustreren.
Schroom vooral niet om een volgende keer dat u aarzelend langsloopt, toch vooral naar binnen te gaan! 


3 september 2023

Krimp Schiphol mag toch doorgaan, oordeelt gerechtshof
 
De krimp van Schiphol naar 460.000 vliegbewegingen per jaar mag toch doorgaan. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld in het voordeel van de Staat. Die stond in de rechtszaal tegenover luchtvaartmaatschappijen die de krimp wilden voorkomen.
In april oordeelde de rechter nog dat de krimp niet mocht doorgaan omdat het kabinet niet de juiste stappen had doorlopen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ging daartegen in beroep omdat de uitspraak volgens hem niet in het belang van omwonenden van Schiphol was. Nu hij gelijk heeft gekregen, is het eerdere vonnis van de rechter van tafel.

 
Krimp in twee stappen

Nu mogen er jaarlijks nog 500.000 vluchten landen en vertrekken op Schiphol per jaar. Het kabinet wilde dat terugbrengen naar 460.000 per jaar vanwege geluidshinder voor omwonenden. Geluidsnormen worden al jarenlang overschreden, maar dat werd een tijd gedoogd. lees meer

 
Bron NOS  7 juli 2023

 
Kap en omvorming essenlaan Venneperhout

Door: Anne Voorbergen, Staatsbosbeheer. 
 
De in de jaren 1990 aangeplante essenlaan in de Venneperhout heeft last van de essentaksterfte: een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet meer herstellen. Gezien de slechte staat waarin de essen verkeren, is Staatsbosbeheer genoodzaakt deze bomen te kappen. De laan wordt opnieuw ingeplant, dankzij de financiële bijdrage van Kite, een in Hoofddorp gevestigd biofarmaceutisch bedrijf. Afhankelijk van nader vleermuisonderzoek vindt de kap van de essenlaan, of een eerste gedeelte daarvan, plaats in het najaar of de winter van 2023/2024.
 

4 juni 2023 
 
 

 Eerste steentjes gelegd voor de Vennepse Social Sofa
 

 
 Martijn Schouten, voorzitter Dorpsraad Nieuw-Vennep, sprak in zijn speech de hoop uit dat de sofa zal leiden tot inspiratie om met de genoemde creativiteit en samenwerking het project Mercator mogelijk te maken. Nieuw-Vennep verdient een mooi centrum, laat Mercator daar de basis voor zijn. Deze Vennepse Sofa staat voor al het mooie wat Nieuw Vennep te bieden heeft en symbolisch geplaatst op het toekomstige Symfonieplein, onderdeel van project Mercator.
Martijn Schouten: "Door de inzet van de vele Dorpsraadvrijwilligers en met speciale dank aan de Vennepse kunstenaars, Riet Vermeulen en Rick Triest, is de sofa mogelijk gemaakt. Het ontwerp is geweldig geworden, een echt kunstwerk voor Nieuw-Vennep.
Het staat voor samenwerking, dankzij Wilma en Green en de inzet van de gemeente, ondernemers en winkeliers die dit mogelijk hebben gemaakt. Veel Vennepers hebben zich al aangemeld om te helpen plakken. Deze Vennepse Sofa is daarom een toonbeeld van samenwerking voor een mooier en gezellig centrum”.
Hierna worden de wethouder Steffens en de kunstenaars uitgenodigd om de eerste steentjes te plaatsen in het ‘hart’ van I love Nieuw-Vennep. 
 
12 juni 2023

Bevrijdingsdag op het Harmonieplein
 
Vele Vennepers waren uitgelopen om het jaarlijkse Vennepse bevrijdingsfestival te beleven waaronder zoals gebruikelijk het officieel het hijsen van onze nationale driekleur. De eer was dit keer aan kinderburgemeester Ramses Opdam, die onder het toeziend oog van de "echte grote” burgemeester  Marianne Schuurmans de vlag mocht hijsen.
 
Burgemeester Schuurmans in haar toespraak:
"Stonden we gisteren stil bij de oorlogsslachtoffers, vandaag vieren we het feest van de bevrijding”, sprak Schuurmans in haar toespraak. "Een oorlog laat diepe sporen achter, bij diegenen die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden. Maar de pijn, het verdriet, de woede, de onmacht én het schuldgevoel liggen als een zware schaduw over de naoorlogse gezinnen.” "We vieren de vrijheid, en het is goed dat we daar ieder jaar weer bij stil staan.
 
 
 
 

9 mei 2022
 
 
 
 Foto:  Stanley Galistan

Van de voorzitter
 
Afbeelding invoegen
 
Beste Vennepers,
 
De Dorpsraad heeft een paar drukke maanden achter de rug. Wij hebben ons hard gemaakt voor een betere doorstroming van verkeer door Nieuw-Vennep, de gehele gemeenteraad plus ambtenaren mogen ontvangen en richten ons nu op de mogelijke komst van flexwoningen op het voormalig zwembadterrein. Ik ben erg blij met de goede samenwerking met de ondernemers en winkeliers. Gezamenlijk geven we een sterk geluid af richting Hoofddorp. Gelukkig dat de wethouder nu, na enige moeite, akkoord is gegaan met een Verkeersplan (VSP) waar Vennepers wat aan gaan hebben. We zien dezelfde moeite om goed naar inwoners te luisteren terug bij het centrum. Na veel aandringen is de, reeds een jaar geleden beloofde planning, eindelijk zichtbaar voor iedereen en heeft de wethouder na aandringen van de VVD toegezegd om in het tweede kwartaal met nieuws te komen. Dit lijken allemaal kleine dingen, maar als het zo gemakkelijk was…..In ieder geval werkt de Dorpsraad samen met de gemeente om het Harmonieplein ... lees verder..
 
 2 mei 2023

 
Verkeers Struktuur Plan in de ijskast

Afbeelding invoegen
  De Dorpsraad Nieuw-Vennep, OVHZ en Biz centrum hadden in januari gezamenlijk een visie ingediend op het Verkeers Struktuur Plan  (VSP). Dat waren concrete voorstellen om de huidige verkeersproblemen op te lossen. Later zou er dan naar de toekomst kunnen worden gekeken. 
 
 De gemeenteraad heeft de oorspronkelijke plannen in de ijskast gezet nadat verschillende politieke partijen een motie hadden ingediend met het verzoek aan B&W om naar de inwoners te luisteren. Het verkeersplan wordt geparkeerd tot er onderzoeken naar de bereikbaarheid van het dorpscentrum, betere verkeersdoorstroming op de Dreven en de toegankelijkheid van de nieuwe wijk op het Pionier-Bolsterrein zijn gedaan. 
Pas daarna zal er naar het verkeersplan gekeken worden. Vervolgens moet er elke twee jaar een evaluatie worden gedaan om te kijken of de plannen brengen wat Nieuw-Vennep nodig heeft. Nieuw-Vennep heeft baat bij de trieste ontwikkeling van Badhoevedorp. Daarvoor werd ook een verkeersplan gemaakt en dat blijkt helemaal niet te werken. De raad wil zulke toestanden in het tweede dorp van Haarlemmermeer voorkomen. 
 
11 april 2023

Dierenvreugd zoekt dringend vrijwilligers!!!

 Jullie kennen de activiteiten op de kinderboerderij vast wel: paasfeest, geboortefeest, Halloween en de kerstmarkt.  Om deze en andere kleinschalige activiteiten te organiseren zijn handen en organisatietalenten nodig in welke vorm dan ook. Dit kan zijn incidentele hulp bij activiteiten, deelnemen aan de vergaderingen t.b.v. de organisatie, lid worden van het activiteitenteam, noem het maar op....alle hulp is nodig!! ).  
  Afbeelding invoegen
 Daarnaast zoeken we mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken voor verschillende klussen.  Denk daarbij aan schilderwerkzaamheden, lichte bestratingswerkzaamheden, schoonmaak etc. etc. Wil je helpen of meer informatie en ben je minimaal 16 jaar?  
Meld je dan aan (*) via dierenvreugd@onstweedethuis.nl.  
 
(*) bij structurele vrijwillige werkzaamheden is het kosteloos opvragen van een VOG onderdeel van de procedure.      
 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt? 

 Landelijke Opschoondag  
 
Afbeelding invoegen  
De landelijke opschoondag werd in Nieuw-Vennep georganiseerd door Buurt-Clean-up Nieuw-Vennep. Zij organiseren elke maand in een wijk die ontdaan wordt van zwerfafval. Afgelopen zaterdag was het centrum aan de beurt en totaal 30 mensen gingen om 10.00 uur aan de slag. Dit keer waren we als Dorpsraad ook goed vertegenwoordigd. Onderweg werd er door dorpsgenoten getoeterd en gezwaaid, sommige mensen vroegen informatie omdat ze de volgende keer ook mee willen doen. Om 11.15 uur kwamen we terug met onze buit, o.a. een enorme  hoeveelheid blikjes en plastic werden opgedoken. Het toppunt was twee metalen lachgascilinders. Birgit van Winkel Centrum Nieuw-Vennep had de koffie en koek geregeld, gesponsord door Jumbo van Vliet. De Hema had koffiebonnen ter beschikking gesteld. Voordat we naar huis gingen kwam een auto van de gemeente alles ophalen en was het Harmonieplein weer schoon.

Kortom een geslaagde actie.  
De volgende Buurtcleanup gaat plaatsvinden in de Bachlaan op 1 april (dat is geen grap.) 

Klik hier om in te schrijven 
 
 19 maart 2023
  Afbeelding invoegen
  

 Nieuw dak voor pluimveeverblijf

Mooi werk van Houthandel Getsewoud, de kippen zijn jullie dankbaar dat ze weer een goed dak boven hun hoofd hebben en dat ze geen bezoek meer kunnen krijgen van de vogels van buitenaf!! Dank voor de inzet en natuurlijk heel veel dank aan alle donateurs van stichting Dierenvreugd. Tot slot voelen we ons gesteund door de bijdrage van de  Rabo club support !! 
Zonder jullie zijn dergelijke projecten simpelweg niet mogelijk.... fantastisch!!

17 februari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Reactie Dorpsraad op mediaberichten Marktgebouw
 
Afbeelding invoegen
 
Begin februari zijn in de diverse media stukken gepubliceerd over de onenigheid tussen de gemeente en twee projectontwikkelaars met betrekking tot de grond waar het Marktgebouw zou moeten komen. De Dorpsraad Nieuw-Vennep betreurt deze ontwikkelingen; dit leidt tot meer vertraging in de verdere ontwikkeling van onze dorpskern.  Meerdere keren heeft de Dorpsraad er bij de gemeente op aangedrongen om te gaan bouwen op het kavel wat wel geheel in eigendom is van de gemeente. 
Helaas kiest men voor een andere weg; bouwen op een plek waar je ruzie hebt met je buurman. Het is jammer dat er na 22 jaar discussie er alleen maar mooie plannen zijn gemaakt en er nog geen paal in de grond is geslagen. Uiteindelijk zijn onze inwoners de grootste verliezers.
We roepen alle partijen op om te stoppen met discussiëren en te beginnen met het bebouwen van een dorpskern om trots op te zijn.   

 
7 februari 2023

Opnieuw inrichten deel van wijk Welgelegen 

Afbeelding invoegen
 
De gemeente is bezig met het voorbereiden van het opnieuw inrichten van een deel van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. Om droge voeten te houden, gaan we een deel van de wijk Welgelegen klimaatbestendig maken. Dit is het aanpassen van de omgeving aan het klimaat dat aan het veranderen is. 
Ook gaan we een ‘drainagetransportriool’ aanleggen. Dit is een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is.

Klik hier voor hyperlink naar de gemeente pagina voor meer informatie.
 
5 februari 2023


Wandelbos bij Dierenvreugd wordt onder handen genomen
Afbeelding invoegen
 
 
Dinsdag 7 februari a.s. komt tussen 9.00 en 12.00 uur onze prachtige Krinkels verbind aanhanger op de parkeerplaats te staan bij het Piet van Houtenpark/ kinderboerderij Dierenvreugd .Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers kunnen voorbijgangers vragen stellen over het wandelbos en waarom wij behoorlijk aan het snoeien zijn, welke flora en fauna zit er in het wandelbos. Onze ecoloog de uitvoerder en de projectleider zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden

27 januari 2023.
  

 VSP
 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ centrum en de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) hebben hun gezamenlijke reactie op het concept VerkeersStructuurPlan  (VSP) ingestuurd. Genoemde partijen hebben een duidelijke visie over het verkeer.
Hoofdlijn is dat wij vinden dat de verkeersproblemen in het centrum en op de Dreven eerst aangepakt moeten worden alvorens de gewenste planning van het VSP doorgang kan vinden. Ter ondersteuning hebben we gezamenlijk een boekje gemaakt met de titel: Venneps Speerpunten Plan.         
Klik hier voor het boekje in pdf. 
 
20 januari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Interview Dorpsraadvoorzitter met Witte Weekblad

Afbeelding invoegen    "Wat steeds meer opvalt is dat de gemeente grote ambities heeft die niet passen bij de lokale situatie.” Dat maakt voor Martijn Schouten hoe relevant een dorpsraad is. "Onze gemeente is te klein om de juiste stappen te zetten om haar doelen te bereiken. Simpele vraagstukken worden alleen verbeterd als ze onder de aandacht worden gebracht door de dorpsraad.”
Martijn Schouten staat voor het tweede jaar als voorzitter aan het roer van Dorpsraad Nieuw-Vennep. Het jaar waarin de dorpsraad haar 65ste verjaardag heeft gevierd. Het is echter niet allemaal koek en ei binnen de dorpsgrenzen..... Lees gehele interview op de website van het Witte Weekblad


 29 december 2022

 Marktgebouw 
 
Burgemeester en wethouders hebben besloten te gaan starten met de aanbesteding van het Marktgebouw. Het is een belangrijke stap op weg naar een levendig en aantrekkelijk centrum van Nieuw-Vennep. Het Markgebouw komt op de hoek van de Poststraat en de Gelevinkstraat.
De gemeente wil het Marktgebouw een maatschappelijke, culturele en commerciële functie geven met daarboven woningen.
Meer informatie over het besluit en het Marktgebouw leest u in het artikel van InforMeer. 
Het hele collegebesluit kunt u lezen in de nota van B&W (pdf)

10 december 2022
 
 Afbeelding invoegen
 Bron: Stefanova Architecten
 
 
 
 


Samenwerking
 
Afbeelding invoegen   Ook dit jaar zijn we als Vennepse gemeenschap er weer in geslaagd om kerstbomen op het Venneperplein te krijgen, de brug en twee vlaggenmasten te versieren. Het lijkt zo simpel, even de lichtjes in de kerstboom hangen maar het is een hele keten van samenspel. Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ centrum Nieuw-Vennep, winkeliersvereniging Symfonie, de OVHZ verdeelden de taken en met 15 vrijwilligers, inclusief Vennie is ons centrum in kerstsferen! 

Grote dank aan een hele keten van mensen en bedrijven die het mogelijk hebben gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.  Abram Rus van de Decemberhoeve voor het transport van de bomen, Joep en Ben Ham voor de verreiker, Rob Blom met de hoogwerker.  Voor de warme en koude versnaperingen en de aanmoedigingen voor en tijdens de opbouw:  Jumbo van Vliet Nieuw-Vennep, HEMA Nieuw-Vennep, Lunchroom Plein 7 en Orries eten & drinken.  En de mensen achter de schermen voor het regelen van de bomen, ophangen van de lichtornamenten, sleutels voor paaltjes, stroomkasten etc.  Geniet allemaal van ons mooie plein als je Centrum Nieuw-Vennep doorkruist en maak er prachtige feestdagen van!
 
4 december 2022

 Melden van overlast 

Afbeelding invoegen
 
Enige tijd geleden werd er door omwonenden overlast ervaren van (mogelijke) drugsdealers op de parkeerplaats rondom het gebouw Sarabande. Door de politie en de handhaving is er de afgelopen tijd zichtbaar (en niet zichtbaar) toezicht geweest. 
Bij hen zijn er geen meldingen meer binnengekomen over drugsdealen of andere overlast rondom Sarabande.  Mocht u alsnog overlast ervaren verzoeken wij u dat vooral te melden.
Dat kan bij: 
 • Politie 112 (spoed)
 • Politie 0900-8844 (geen spoed)·        
 • Handhaving 0900-1852  
Specifiek voor meldingen van overlast door jeugd kan men vanaf 16.30 uur mailen naar de straatcoaches van de gemeente Haarlemmermeer op: straatcoaches@haarlemmermeer.nl 
De straatcoaches ontvangen deze melding dan direct op hun mobiele telefoon. Zijn de straatcoaches niet in gelegenheid om op korte termijn te reageren dan wordt er alsnog zo spoedig mogelijk een politie-eenheid gestuurd. Overlastlocaties kunnen pas worden meegenomen in de surveillances als er meldingen gedaan worden door omwonenden.
Denk bij meldingen ook aan zo goed mogelijke omschrijving van:
 • Personen (hoeveel, schattingen van leeftijden, gedragen kleding etc.)        
 • Voertuigen (hoeveel, merk, kleur, kenteken etc.)      
 • Waarom er melding gedaan wordt: vuurwerk, vermoedelijk drugsdealen, geluidsoverlast etc.
Geplaatst namens de wijkagenten.
 
27 november 2022

 Gift van €2950 door Rabo ClubSupport actie

Afbeelding invoegen   Wij (Stichting Dierenvreugd) mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst €2950.44....WOW!!!
Dit betekent dat er ongelofelijk veel mensen op ons hebben gestemd waardoor we zo hoog zijn geeindigd!
Onze speciale dank gaat uit naar een ieder die de moeite heeft genomen om op ons te stemmen. Helemaal te gek. Het is dus zeker niet voor niets geweest.
Stichting Dierenvreugd draagt er zorg voor dat elke euro rechtstreeks ten goede zal komen aan de kinderboerderij! In dit geval zal van dit geld het dak van het pluimvee verblijf worden vernieuwd....
 
20 oktober 2022

 Geslaagd Venneperfestival!

Het Venneperfeest op het Harmonieplein van 24 september was een groot succes.  Naar schatting hebben ruim 1500 mensen het festival bezocht. De Dorpsraad vierde haar 65e verjaardag (1 jaar later dan gepland) en was tevens de grootste sponsor. Er waren optredens van drie bands, dansoptredens van Thaise danseressen en Wendy’s Dance Company.  
  Afbeelding invoegen
Lokale kunstenaars lieten hun werken zien in een gezellig opgezet tentenkamp.  
Het Ontmoetingscentrum verzorgde de bar en voor de hartige hap was er een frietkraam, barbecue en Indiaas eten. In het midden van het plein konden kinderen hun kleedjesmarkt houden. De kinderen konden ook een (gratis!) bezoek brengen aan de schminktafel en bij karikaturist. Beiden werden druk bezocht. Uiteraard was de plantjesmarkt met alles voor één euro een grote publiekstrekker.  Het geheel werd georganiseerd door de Harmoniekoepel met inzet van vele vrijwilligers. Harry Maarse vertolkte de rol als gastheer en praatte de middag aan elkaar.  Onze dank gaat uit naar Gertjan van Bloemenshop Somkido; hij stelde belangeloos de vele tenten beschikbaar. Om ons fotoalbum te bekijken van het feest klik hier
 
27 september 2022

 Voorzitter spreekt de raad toe over zorgen aanpak energiecrisis
 
Afbeelding invoegen
klik op de afbeelding voor afspelen
 
9 september 2022

 
 
 
Dorpsvlag  

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum. Van alle dorpskernen hebben Spaarndam, Rijsenhout en Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 update 2 april 2023
            Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik op plaatje hierboven.  

Elke laatste dinsdag van de maand vergadering, deze zijn openbaar.


 Overig Nieuws  


 Dashboard voor raadsstukken

Afbeelding invoegen

Klik hier, voor de link naar het dashboard inkomende raadsstukken.


Nieuwsoverzicht over Nieuw-Vennep 

 Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

Meldingen openbare ruimte  

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem  Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte. 

update 14 maart 2022