Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                                                     Kinderboerderij is dicht 
  
 
 Overdracht voorzittershamer
 
Een zwarte bladzijde is omgeslagen, Nieuw-Vennep kan de blik op de toekomst richten. Scheidend dorpsraadvoorzitter Marcel Klein en zijn opvolger Martijn Schouten hebben alle vertrouwen dat hun optimisme terecht is en hopen dat dit zal doordringen tot alle rangen en standen in het dorp. Op de grens van 2021 blikken de twee terug en kijken vooruit. Klein stopt per 1 januari en is blij dat er nog voor het einde van zijn voorzitterschap begonnen gaat worden met de facelift van het centrum. 
       
 "Een jaar geleden maakte ik een lijstje van doelen voor 2020, bovenaan stond het centrum. 
In de loop van dit jaar heb ik meerdere keren geroepen dat er voor 31 december begonnen moet worden met de sloop van bouwvallige panden, en hoewel deze deadline net niet werd gehaald, is het zeer prettig dat de sloopkogel in de eerste week van januari aan het werk gaat. Het doel is bereikt. Eindelijk een nieuw begin." 
 
29 december 2020

 
Groen licht voor sloop oude panden in Venneperstraat


 
Op 28 september 2019 heeft de dorpsraad Nieuw-Vennep de activiteit "fietsen met de raad” georganiseerd. Dit was voor de dorpsraad de start van een campagne om de verpaupering van het centrum een halt toe te roepen en deze trend te keren.
De concrete hulpvraag van de dorpsraad aan de gemeenteraad was om regie te nemen in dit complexe speelveld. Met dank aan Johan Rip is de motie "regie op Nieuwe Kom” unaniem aangenomen. 
Daarna is er veel gebeurd en werd vooral ook duidelijk hoe ingewikkeld dit vraagstuk bleek te zijn en wat maakt dat dit al vele jaren en doorn in het oog is van vele bewoners.
 
Wij zijn binnen de dorpsraad dan ook enorm blij met het goede nieuws dat er een belangrijke stap wordt gezet in het opknappen van het centrum.
Wilma Wonen, Green Real Estate, Paul Bakker en de gemeente zijn het dusdanig met elkaar eens dat de sloop van de panden tussen de Venneperstraat en Poststraat in januari kunnen beginnen.
De onderhandelingen zullen volgend jaar afgerond worden voor definitieve bouw.
 
Als dorpsraad  zijn wij ook vooral Wethouder Booij met haar team binnen de gemeente, maar zeker ook Wilma Wonen, Green Real Estate en Paul Bakker zeer dankbaar dat iedereen vanuit zijn eigen rol heeft gedaan wat nodig is om dit voor elkaar te krijgen.
 
Uiteraard houden wij het vervolg scherp in de gaten maar dankzij deze mensen is er een memorabel moment ontstaan. 
 
Wat een mooi cadeau zo voor de kerst! Wij wensen iedereen hele fijne dagen.
 
Link naar de website van de gemeente over de sloop
Link naar Wilma Wonen over Centrumplan Nieuw-Vennep 
 
22 december 2020

Marc van Staveren wordt de nieuwe penningmeester
 
Op maandag 7 december jongstleden had ik de twijfelachtige eer om de eerste, via een digitale vergadering gekozen bestuurslid van de Dorpsraad Nieuw-Vennep te zijn. Mijn naam is Marc van Staveren en ik mag de functie van Penningmeester gaan vervullen. Ik ben in 1973 geboren in ’s-Gravenhage en sinds 10 jaar woonachtig in Nieuw-Vennep. Ik woon samen met mijn partner en samen hebben we drie kinderen, een tweeling van 15 jaar en één van 21 jaar die zo af en toe aan komen vliegen. Na mijn studie Bouwkunde aan de HTS ben ik inmiddels 25 jaar werkzaam in de (civiele) aannemerij en ik hoop ook mijn bijdrage te kunnen leveren aan de diverse woningbouw- en energiedossiers die er liggen.
 
Op sportief gebied sla ik een balletje bij TC de Kikkers alwaar ik ook ieder jaar het Kikkers Open mag organiseren. Het grootste en gezelligste tennistoernooi in de regio. Daarnaast ben ik ook teamcaptain van het RopaRun team ‘ de Vennepers’ uit het dorp. We zouden dit jaar voor de eerste keer in deze samenstelling van Parijs naar Rotterdam gaan lopen maar helaas ging dat feest niet door. We zijn inmiddels weer gestart met de voorbereidingen van de 2021-loop en we hopen dat deze wel in één of andere vorm kan doorgang. Als penningmeester zal ik de lijn van mijn voorganger doorzetten en zorgdragen voor een adequate boekhouding. Verder hoop ik de komende jaren mijn bijdrage te kunnen leveren aan diverse verbeteringen in ons mooie dorp. Helaas kunnen we de komende tijd elkaar nog niet fysiek ontmoeten maar zodra het weer kan hoop ik met u kennis te mogen maken.
 
19 december 2020

 
 Kinderboerderij is helaas weer dicht


 
Na de laatste informatie en de verzwaringen van de maatregelen in heel Nederland heeft ook de kinderboerderij haar deuren weer gesloten voor bezoekers. Deze maatregel loopt door tot minimaal 19 januari 2021. We wensen iedereen ondanks alles toch goede feestdagen ondanks dat het dit jaar een sober geheel zal zijn. We hopen in 2021 weer te kunnen gaan voor een spetterend jaar want dat hebben we met elkaar toch écht wel verdiend....Alle sterkte en blijf vooral gezond en zorg goed voor elkaar.
 
 
 
 

Beheerders kinderboerderij 

16 december 2020 

Organisaties slaan handen ineen, voor een sfeervol eindejaar

De Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ), Oranjevereniging Beatrix, winkeliersvereniging de Symfonie, BIZ io Centrum Nieuw-Vennep en Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep zijn de samenwerking aangegaan om te zorgen voor een sfeervol verlicht centrum van Nieuw-Vennep. In een tijd als deze, met  COVID-19 in ons midden wilden we iets doen voor de Vennepers. Een hart onder de riem voor de inwoners, het winkelend publiek en de winkeliers. En dat is gelukt. In het begin is het wel even zoeken; het koste wat moeite om tot een goed plan te komen met vijf organisaties,  elk met hun eigen belangen. We kunnen er trots op zijn dat dit ons zo goed gelukt is. Het begin van iets moois. Ook zijn we heel blij dat de gemeente bij onze online overleggen aanwezig was, ons bijstond met raad en daad over wat er wel en niet mogelijk was. Door deze goede samenwerking konden we in korte tijd veel realiseren. Daaruit blijkt hoe belangrijk participatie is om zaken voor elkaar te boksen.
       
We hebben samen een mooi budget bij elkaar gekregen waarvan we onze ‘treur’spar hebben  vervangen door een vlaggenmast. Met kerst kan deze worden voorzien van een kerstboom van licht en de rest van het jaar kunnen we verschillende vlaggen laten wapperen. Daarnaast heeft de brug een sfeervolle uitstraling met ornamenten en kerstgroene lichtgevende croissants. Tot slot heeft het Venneperplein drie prachtig verlichten kerstbomen gekregen neer om het plaatje compleet te maken. Dit hadden we allemaal niet kunnen realiseren zonder de hulp van diverse sponsors. Daarom willen wij de volgende organisaties en personen hartelijk danken: De Lichtschuur, Wilma Wonen, Paul Bakker, de Rustende Jager, Abram Rus van de Decemberhoeve, BLS reclame, Logo’s en Letters, en alle andere mensen die meegedacht en meegeholpen hebben. Wij hopen dat wij een mooi begin hebben gemaakt voor een verdere samenwerking in de toekomst. Hopelijk werkt dit aanstekelijk zodat  bedrijven, inwoners en organisaties zich met elkaar in zetten ten behoeve van een sfeervol gezellig Nieuw-Vennep waarop we met zijn allen heel trots mogen zijn.
 
1 december 2020

 Lichtpuntje in ontwikkeling centrum Nieuw Vennep


  De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft eind september een open brief verzonden over de voortgang van het opknappen van het centrum. We hebben hierin onze zorg geuit over de voortgang. Inmiddels hebben wij een formele reactie gekregen op onze brief (zie bijlage) en daarnaast is er een structureel overleg ingericht om de voortgang inhoudelijk te bespreken.    
Ondertussen is wel duidelijk dat binnen het gemeentelijke apparaat en bij de betrokken project ontwikkelaars alles op alles wordt gezet om in de Venneperstraat op korte termijn resultaten te laten zien. Wij zijn nu iets positiever over de voortgang en denken dat de eerste zichtbare stappen voor de kerst echt haalbaar zijn. Uiteraard kunnen en moeten we pas tevreden zijn als de te verwachten ontwikkeling in het centrum daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wij blijven ons hiervoor hard maken. In de tussentijd zullen wij met betrokken ondernemers van het centrum, OVHZ, Oranjevereniging Beatrix, BIZ in oprichting, gemeente, Pier K, HVC en vele anderen doorgaan met leegstaande etalages in te richten, kerstversiering- en verlichting aan te brengen in het centrum en de Venneperstraat verder aan te kleden met o.a. bloembakken met fruitbomen. Tot het moment dat we daadwerkelijk resultaat zien hebben we nog steeds drie prioriteiten: Het centrum, het centrum en het centrum.    
 
30 november 2020

 
 Twee nieuwe speeltoestellen !
 
We zijn heel blij dat dat we TWEE nieuwe speeltoestellen hebben geplaatst in de speeltuin. Een speelkasteel met glijbaan en een mooie duoschommel zijn begin november officieel in gebruik genomen.  Dit is mogelijk gemaakt door sponsoring van Paul Bakker (PGM Bakker), giften tijdens de Kerstmarkt 2019 en door donatiegeld van onze vaste donateurs! De gebr. Griekspoor hebben de toestellen conform de richtlijnen geplaatst en daarin ook een deel gesponsord. We zijn heel blij dat het op deze manier gelukt is om de speeltuin weer compleet te maken. We hopen dat er binnenkort veel kinderen onbezorgd kunnen komen spelen. 
17 november 2020
       De officiële opening met het doorknippen van een lint
 

 Windenergie
 

 
Wat vind jij belangrijk bij ontwikkeling van een windpark in de omgeving?
 
 Gemeentelijk beleidskader over windmolens:  download hier
 
 
 
 
 
update 23 november 2020
 

 
 Martijn Schouten wordt nieuwe voorzitter Dorpsraad Nieuw-Vennep 
 

 
Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft Martijn Schouten unaniem gekozen tot voorzitter. Per 31 december 2020 zal hij de voorzittershamer overnemen van Marcel Klein.
 
 "Ik verheug mij erop om samen met het Dorpsraadteam de belangen van de Vennepers te vertegenwoordigen. Dit betekent het agenderen van de grote thema’s en belangrijke verbeteringen in het dorp aanpakken die niet worden opgelost of blijven liggen. Deze ambitie vervullen met alle Dorpsraadleden gaat er mede aan bijdragen dat iedereen het vertrouwen krijgt dat de gemeente er ook is voor Nieuw-Vennep met een evenredige aandacht voor haar belangen”.
De Dorpsraad kan dit niet alleen! Bij deze roepen wij alle Vennepers op, die zich betrokken voelen bij het Centrum en ook andere uitdagingen willen oppakken, om mee te doen met het Dorpsraadteam. Samen kunnen we Nieuw-Vennep sterker maken!   Wilt u het hele persbericht lezen, klik hier

29 oktober 2020

  Bankjes in Venneperstraat

Om de Venneperstraat weer wat meer leefbaar en levendiger te maken ‘onthullen’ we 3 bankjes op 11 november. Het is, na het plaatsen van de banner door, onder andere, de Dorpsraad, een nieuw onderdeel in de cosmetische verbeteringen voor de Venneperstraat. Wij begrijpen dat de bankjes uiteraard niet dé oplossing zijn voor de verpaupering van het centrum. Het is het begin van de nieuwe Venneperstraat zoals we die voor ons zien: samenwerking door meerdere partijen met hetzelfde doel voor ogen.
       
Wethouder Mieke Booij heeft begin dit jaar de bankjes beloofd aan Nieuw-Vennep. Vanwege COVID-19 konden deze helaas niet in de zomer worden geplaatst. Toch hopen wij dat de Vennepers elkaar hier ontmoeten op anderhalve meter afstand en dat de bankjes volgend jaar gebruikt worden om een ijsje te eten en te genieten van een kleurrijk en opgeknapt centrum.
 
11 november 2020

 Open brief van de Dorpsraad
 
 

Zoals u allen weet had de dorpsraad drie speerpunten voor 2020: centrum, centrum en nogmaals centrum.
 
 
Helaas is niet alles gelukt wat we voor ogen hadden en daarom hebben we een open brief gestuurd naar allen die betrokken waren bij de plannen voor het centrum van Nieuw-Vennep.
 
 
Hierbij de open brief van Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep met de ‘Oproep tot zorgplicht voor een duurzame ontwikkeling van Nieuw-Vennep Centrum.

28 september 2020


  Even voorstellen; Han Warning, nieuw lid algemeen bestuur Dorpsraad  Op de laatste vergadering voor de zomervakantie ben ik officieel gekozen als lid van de dorpsraad en daarom wil ik mij graag aan u en jullie voorstellen. Mijn naam is Han Warning, ik ben 64 jaar jong en woon, samen met mijn vrouw Marieke, al ruim 20 jaar in Nieuw-Vennep. Na ruim 40 jaar gewerkt te hebben in diverse leidinggevende functies bij de Rabobank ben ik 3 jaar geleden gestopt met werken en gaan genieten van wat meer vrije tijd en mijn hobby’s.  Zo vind ik koken erg leuk, hou van tuinieren, geniet van vakanties dichtbij en wat verder weg, volg colleges aan de Hoger Onderwijs Voor Volwassenen (HOVO) en ben ik als vrijwilliger actief binnen een tweetal besturen die het belangrijke werk van het luchthavenpastoraat op Schiphol faciliteren. 
Verder ben ik momenteel voorzitter en penningmeester van de Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep. Een erg actieve geloofsgemeenschap die als kerk ook herkenbaar en van betekenis wil zijn in Nieuw-Vennep.  Er gebeurt veel goeds in ons mooie dorp Nieuw-Vennep, maar op het gebied van wonen, welzijn en voorzieningen kunnen en moeten veel dingen ook beter. Gemeente, politiek en andere betrokken organisaties en partijen zullen beter moeten luisteren naar en meer rekening moeten houden met de inwoners van Nieuw-Vennep. Na een aantal keren vergaderingen bijgewoond te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat De Dorpsraad door het gemeentebestuur en de politiek als een serieuze  gesprekspartner wordt gezien en dat alle leden binnen de dorpsraad zich met hart en ziel inzetten om de belangen van de inwoners en het dorp te behartigen. Met mijn kennis, ervaring en netwerk  wil ik hier, binnen de Commissie Groen en Grijs en het Algemeen Bestuur, met alle enthousiasme graag een steentje aan bijdragen.
 
7 september 2020

 
Bezoek burgemeester aan Nieuw-Vennep 


  Afgelopen 24 juni mochten wij vanuit de dorpsraad onze burgemeester mevrouw Marianne Schuurmans ontvangen.
Vanwege de maatregelen rondom Corona hadden wij in de voorbereiding goede afspraken gemaakt zodat alle maatregelen netjes opgevolgd konden worden.

Bij het bepalen van de agenda hadden wij aangegeven drie belangrijke onderwerpen in ieder geval op de agenda te willen zetten, te weten het centrum op één het centrum op twee en het centrum op drie. Dit om aan te geven dat dit echt een groot punt van aandacht en ontevredenheid is. 24 juni om half acht was het zover en gingen wij met 8 dorpsraadsleden en de burgemeester op pad vanaf het ontmoetingscentrum op de fiets met ruim 23 graden op de thermometer.  De 1e stop was de Vennperstraat. Hier hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verpaupering van deze omgeving met ook alle bijbehorende (veiligheids) risico’s. We hebben hier aangegeven .... lees meer ...
 
8 juni 2020

Dorpsraad neemt afscheid van Jan Kiel
 

Tijdens de algemene bestuursvergadering van de dorpsraad Nieuw-Vennep 30 juni jl. hebben de leden afscheid genomen van Jan Kiel. Jan had vorig jaar al aangegeven te willen stoppen met het werk van de dorpsraad vanwege een studie die hij graag wilde volgen.Jan heeft zitting gehad in Dagelijks Bestuur, commissie JVC (Jeugd Veiligheid Cultuur) en is de laatste jaren secretaris a/i geweest.

 
  
Ook voelde Jan zich betrokken bij de Kinderboerderij Dierenvreugd, bij één van de klussen heeft Jan vele kruiwagens met zand en tegels verreden.  Bij activiteiten op het Harmonieplein was Jan vaak van de partij om te helpen opbouwen en alles weer op te bergen.
Voorzitter Marcel Klein somde in zijn speech nog meer zaken op : "eeuwige ad interim secretaris iets wat Jan een aantal jaren zorgvuldig heeft gedaan. Het archief gedigitaliseerd, een enorme klus. De website "Leven in Nieuw-Vennep” gemaakt en bijgehouden. Vele zaken werden nauwkeurig uitgewerkt in overzichtelijke schema’s. Vaak was Jan aanwezig om foto’s of een filmpje te maken als er iets bijzonders in het dorp was. Wat we ook met elkaar ondernamen, het was altijd prettig om met Jan samen te werken"  Voor zijn jarenlange inzet kreeg Jan behalve de bekende bos bloemen, ook een cadeaubon.  
 
3 juli 2020

 Dorpsraad verrast medewerkers Dierenvreugd


  Op 1 juli werd de kinderboerderij verrast  door de dorpsraad Nieuw-Vennep, daar stonden opeens Marcel Klein en Ben Haspels op de stoep!
Omdat het de eerste dag was dat een groot deel van onze medewerkers weer konden starten na een bewogen periode, wilde de dorpsraad als blijk van waardering voor
 inzet in de afgelopen periode de beheerders en cliënten verrassen.Dat is dan ook goed gelukt met een bloemetje voor het beheer en een taart voor de medewerkers om met elkaar een frisse doorstart te maken.
Reactie van team dierenvreugd:
We zijn er even stil van, enorm bedankt, dit voelt heel fijn en goed.  We zullen ons altijd met liefde blijven inzetten, met alle fijne mensen om ons heen om van Dierenvreugd die mooie, fijne plek die het voor het dorp is en bovenal een fijne werkplek te waarborgen voor onze medewerkers...Een groot gebaar. Bedankt!
 
Klik hier voor korte video overhandiging van de bloemen (zelf even geluid aanzetten)
 
3 juli 2020 

Venneperstraat

  
 vlnr. Louise van Zandvoort dorpsraad, wethouder Mieke Booij, Bernard Perdaan OVHZ en Raimond v/d Broek Logo's & Letters.
 
Op 24 juni is de eerste stap gezet in het opknappen van de Venneperstraat in Nieuw-Vennep.
Op nummer negen is een banner opgehangen die verwijst naar het verleden en de toekomst van Nieuw-Vennep. Eerder op de dag had de firma Logo's en Letters het pand al ontdaan van het verweerde zonnescherm om daarna in rap tempo het buizenframe met doek te installeren. Om vier uur kwam wethouder Mieke Booij persoonlijk kijken naar het uiteindelijke resultaat. De wethouder en ook gebiedsmanager Paul Heuberger toonden zich enthousiast. Vanuit de dorpsraad willen we onze bijzondere dank naar Raimond uitspreken voor zijn prachtige ontwerp en snelle actie om dit binnen drie werkdagen voor elkaar te krijgen. 
De dorpsraad, de ondernemingsvereniging OVHZ en de gemeente werken samen aan het opknappen van het centrum. Alle leegstaande panden rondom de Venneperstraat krijgen banners, wordt de etalage ingericht of komt er een afbeelding op de ruiten, bankjes en hanging baskets zullen de straat verder 
opfleuren.

25 juni 2020

 Kinderboerderij ontvangt eerste bezoekers 


 
Na een lange en uitgebreide voorbereiding was het op 16 juni om 14.00 uur zo ver. Michiel Schreijnders, beheerder van de kinderboerderij, haalde het hek van slot en de eerste bezoekers konden naar binnen. Ook voor Merauska was het een heugelijk moment, voor het eerst in lange tijd mocht ze nu als bezoekster weer naar binnen. Normaal werkt ze op Dierenvreugd als dierenverzorgster, maar ze mag ze pas 1 juli weer aan het werk. 

 16 juni 2020

  Gemeente begint met voorlichting Pionier-Bolsterrein
 


 
De gemeente heeft op haar website een pagina geopend met meer informatie over het plan voor een nieuw gemengd gebied (dus voor wonen en werken) op het Pionier-Bolsterrein. U vindt daar ook een videopresentatie over het plan, en een reactieformulier. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. 
Er kunnen op termijn ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd worden, vooral appartementen. De nieuwe woningen die hier misschien komen worden, samen met de bestaande bedrijven, zo goed mogelijk in de nieuwe buurt ingepast.

Het masterplan 
Voordat de verandering kan plaatsvinden, maakt de gemeente in overleg met een aantal ontwikkelaars een masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. 
Voor het concept-masterplan wil de gemeente ook graag weten wat u vindt van de plannen, om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden nemen in de ontwikkeling van het terrein.
 Als het masterplan af is, stelt het de voorwaarden waar de plannen aan moeten voldoen.  
Het masterplan wordt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. 
 
 

30 mei 2020

 
Duim voor het team van verzorgers van kinderboerderij Dierenvreugd!
 

 

Met zijn vieren, Gabriëlle Groot, Michiel Schreijnders, Ingeborg Visser, en Prashant Jitan zorgen zij dat de boerderij blijft draaien. De dieren krijgen dagelijks hun natje en droogje en hun verblijf wordt schoon gehouden. Het staat u natuurlijk vrij om de dieren en het jonge spul door de weides te zien springen. Helaas mogen de cliënten van Ons Tweede Thuis door de RIVM regels niet komen helpen en dat is een enorm gemis. 

Elke dag zijn er 1 of meerdere beheerders van het team aanwezig dus...een praatje aan het hek kan en mag altijd!  Hopelijk is het allemaal snel voorbij en kan er weer volop genoten worden van de dieren en de prachtige omgeving van de boerderij. Een duim omhoog dus voor het team van verzorgers! Helaas kan er vanuit het beheer nog geen harde datum genoemd worden wanneer de boerderij weer (gedeeltelijk) open zal kunnen gaan. Om open te kunnen gaan moet er worden voldaan aan behoorlijk wat voorschriften (denk hierbij aan het maximum aantal bezoekers, veiligheid van bezoekers en medewerkers (voornamelijk de doelgroep die werkzaam is op de boerderij en behoren tot de "kwetsbaren”).Achter de schermen wordt er met man en macht gewerkt aan hoe we aan deze voorwaarden kunnen voldoen op een verantwoordelijke manier.Hiervoor vragen we uw geduld en begrip.Ook wat betreft de activiteiten kunnen we nog geen duidelijkheid bieden. We hopen dat Halloween een activiteit is waar we ons op mogen gaan concentreren. De cijfers en ontwikkelingen t.a.v. COVID 19 zullen hierbij doorslaggevend zijn. 

update 12 mei 2020


Coronapunt MeerWaarde 


 
Stichting MeerWaarde heeft een CoronaPunt geopend.
 
tel: 023-30 34 100 om naast hun inzet per gebied ook Haarlemmermeer-breed toegankelijk te zijn voor vragen en zorgen van inwoners, organisaties, lokale ondernemers en bedrijven.
 
 
klik op poster voor vergroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 april 2020
 

Overleg toekomst centrum Nieuw-Vennep 
 
Dinsdag 25 februari was er een gesprek met alle betrokkenen over de toekomst van het centrum van Nieuw-Vennep. Grondeigenaren, ondernemers, vertegen-woordigers van de dorpsraad, de OVHZ, de BIZ Centrum Nieuw-Vennep en de gemeente zaten samen aan tafel. Aanleiding voor het gesprek was de ongerustheid over hoe het centrum van Nieuw-Vennep erbij ligt. Het gaat vooral om de Venneperstraat en omgeving.
Alle partijen willen graag door met de ontwikkeling van het gebied en een gezamenlijke oplossing voor de leegstand van winkels en dichtgetimmerde panden.

Levendig centrum
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze vraagt om ‘Regie op de Nieuwe Kom’. Wethouder Mieke Booij .... lees complete verhaal als pdf

       
 

Steun van de Dorpsraad


 
 Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep steunt de lokale ondernemers, winkeliers, gemeenschap en ons lokale nieuwsblad het Witte Weekblad. Samen komen we sterker uit de coronacrisis'.
 
Dat staat op een pagina in deze krant geplaatst door Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep. Een mooi gebaar, dat wij als krant zeker goed kunnen gebruiken.
 
Door Frans Tol

De Dorpsraad had onlangs (digitaal) overleg schrijft lid Piet Kwak ons. "Eén van de ideeën waar we mee aan de slag gaan is het plaatsen van een advertentiepagina in het Witte Weekblad, waarin de Dorpsraad Nieuw-Vennep een oproep doet om, juist in deze moeilijke tijden, ons zo belangrijke lokale nieuwsblad en onze lokale winkels te steunen". En dat is nodig, want elke ondernemer en winkelier heeft op de een of andere manier last van de crisis.
Klik hier voor het hele artikel
Klik hier voor de advertentie
 
2 april 2020
 

Woningen op voormalig terrein van de Rehobothschool aan de Veldbloemstraat

Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Op het voormalig terrein van de Rehobothschool aan de Veldbloemstraat komen 43 'betaalbare woningen'. De gemeente heeft dit met woningbouwvereniging Ymere afgesproken.

De school werd in 2015 gesloopt. Twee jaar later ging de gemeente met Ymere in gesprek over mogelijke woningbouw op deze plek. Vorig jaar zijn deze gesprekken concreter geworden en heeft Ymere een voorlopig plan opgesteld. Enige vaart is wenselijk want er is een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer, vooral als het gaat om betaalbare woningen voor starters en jongeren. Dit geldt ook in Nieuw-Vennep. 
      
Samen met woningcorporaties kijkt de gemeente waar op korte termijn betaalbare woningen kunnen komen. Het stuk grond aan de Veldbloemstraat is een geschikte locatie. De woningen moeten goed in de bestaande buurt passen. De gemeente heeft daarom een aantal voorwaarden gesteld aan Ymere voor de woningbouw. De nieuwe bebouwing zal .. lees meer .
 
2 april 2020

  
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep zoekt vertegenwoordiger voor de luchtvaart 


  De dorpsraad Nieuw-Vennep is op zoek naar een vertegenwoordiger voor het luchtvaartoverleg. Hij/zij zal ons dorp vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) nieuwe stijl welke, naar verwacht, eind 2020 vorm zal krijgen. Onze huidige kiesman heeft na zijn pensioen (medio 2021) andere plannen, vandaar dat een nieuwe kracht gelijk in de nieuwe ORS met anderen kan beginnen.  
 Ons dorp wordt in drie windstreken langs- en soms overgevlogen dus vinden wij het belangrijk dat we geïnformeerd blijven, niet alleen over geluidshinder, maar ook C02, stikstof en ultrafijnstof verdienen de aandacht.  Een tweede kaagbaan en een te grote groei zonder afspraken met bewoners liggen nog altijd op de loer. Participeren in de ORS- en het Kaagbaanclusteroverleg  heeft voor ons het voordeel dat we informatie direct krijgen en niet plotseling verrast worden door, voor ons dorp, ingrijpende zaken.Tot medio 2021 wordt, indien wenselijk, de kandidaat begeleid in luchtvaart-thema’s. Een specialist past ook in onze visie met betrekking tot Dorpsraad 2.0.  
De meeste vergaderingen worden in het Transpolis centrum in Hoofddorp gehouden en 4 á 5 keer per jaar in het dorpshuis te Badhoevedorp.
Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met secretaris@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
19 februari 2020

Omgevingsgesprekken
 
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?

Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf ‘omgevingsgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. In Nieuw-Vennep werd dit 15 april in Het Trefpunt gehouden waar ruim 30 mensen aanwezig waren. Ook de leden van de Dorpsraad waren aanwezig en hebben hun input gegeven.  De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de omgevingsvisie. Ook de discussie in de jongerengemeenteraad op 3 juli 2019 en de resultaten van het Jongerenpanel- en het Digipanel onderzoek zijn inbreng voor de omgevingsvisie.In de omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen.
Hyperlink naar de kaarten van het omgevingsgesprek Nieuw-Vennep.
Hyperlink naar het verslag van omgevingsgesprek van ons dorp.
 
Per dorp zijn deze gesprekken gehouden en die resulteren in een omgevingsvisie voor de gehele Haarlemmermeer welke in 2024 de omgevingswet gaat vervangen.
Klik hier voor deze zo genaamde  70% versie concept omgevingsvisie, waar we als bewoners nog op kunnen reageren. 
 
9 februari 2020
       
 

 Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein kijkt vooruit

De Dorpsraad heeft komend jaar vier belangrijke thema’s:
 * Nieuw Kom
 * Pionier
 * Park21
 * Nieuw-Vennep West
 
Nieuw Kom
De Nieuwe Kom, oftewel ons dorpscentrum,  is al jaren een doorn in het oog van vele Vennepers. Mede door samenwerking met de winkeliersvereniging staat de Nieuwe Kom weer op de kaart bij het college van B&W. Klein vindt de aanblik van de Venneperstraat en Poststraat met zijn verpauperde panden en leegstaande winkels een gênante vertoning.   
 
Het college is nu aan zet en we hopen dat alle betrokken partijen nu ook inzien dat er bewogen moet worden. De druk op de woningmarkt is hoog en wij hebben een enorm kale vlakte in ons dorpscentrum. Dat is niet te rijmen. Het is dus een prioriteit van de dorpsraad om druk op de ketel te houden bij het college van B&W.
Pionier
In de eerste helft van 2020 zal met een masterplan en bestemmingsplan duidelijk worden hoe dit gebied eruit zal gaan zien. De eerste stap zal het Westerkwartier zijn (ex Argo drukkerij terrein) waar naar verwachting in het 1e kwartaal mee begonnen gaat worden.
Park 21
We zijn als dorpsraad altijd duidelijk over Park21 geweest.  Het moet een recreatiegebied worden voor de.....lees meer 
 29 januari 2020
 

Donatie Ploeg Kozijnen aan de kinderboerderij

 

 
En dan ligt er rond de kerstdagen opeens een brief in de bus van Ploeg kozijnen met daarin een vermelding dat we in het nieuwe jaar uitgenodigd zijn om een cheque van € 650 in ontvangst te nemen.  In plaats van de geijkte kerstgeschenken aan relaties hebben zij voor dit jaar besloten dit gereserveerde bedrag te verdelen over een aantal goede doelen.  De doelen mochten worden aangedragen door medewerkers.  Edwin Broos, medewerker van Ploeg kozijnen was vrijwilliger en heeft veel betekend bij de opbouw van de kinderboerderij, heeft ons aangedragen als goed doel.  Wat een kerstgedachte van dit bedrijf.
Zij hebben ons in het verleden al eerder gesponsord met het welkomstbord en nu deze verrassing.  Fantastisch! 
Duim omhoog voor Ploeg kozijnen!
 
 
 4 februari 2020

 Hulp van het Herbert Vissers College 

Weer iets om blij van te worden.
 
Dinsdag 17 december kwam Sjoerd Geerlings van het HVC, samen met de leerlingen Tess en Indy, naar kinderboerderij Dierenvreugd om een door hen op school gemaakte deksel voor de zandbak te brengen.  Zo houden we het zand lekker droog en schoon.
 
Super bedankt meiden, we zijn er erg blij mee!
 
4 februari 2020 
       
 

Gemeente en Wilma Wonen gaan samenwerken op Pionier-Bolsterrein

De gemeente Haarlemmermeer gaat samenwerken met Wilma Wonen op het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Dat terrein ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Wilma Wonen heeft stukken grond (percelen) gekocht op het Pionier-Bolsterrein. De gemeente gaat nu met Wilma Wonen samenwerken om het opnieuw ontwikkelen van deze percelen te onderzoeken. Het plan is om van het bedrijventerrein Pionier-Bolsterrein een gemengd woon-werkgebied te maken.
Overeenkomst
Voor de samenwerking sluiten de gemeente en Wilma Wonen een intentieovereenkomst. Het doel van de samenwerking is het onderzoeken van de mogelijkheden en voorwaarden voor het in de toekomst opnieuw ontwikkelen van deze percelen. De overeenkomst heeft ook als doel de kosten van de gemeente voor de voorbereiding door Wilma Wonen te laten betalen.Masterplan
De samenwerking tussen de gemeente en Wilma Wonen loopt vooruit op het vaststellen van het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. De gemeente werkt nu aan dit plan dat in de loop van 2020 besproken wordt met betrokkenen en omwonenden. De gemeente organiseert dan ook bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en vastgoedeigenaren. Na deze participatie wordt het concept-masterplan verder aangepast. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.
Vertrek Van Groningen
In september 2020 vertrekt Van Groningen van de huidige locatie. Met het komende vertrek van Van Groningen, is de interesse vanuit woningontwikkelaars voor het gebied sterk toegenomen. Meerdere ontwikkelaars hebben percelen op het Pionier-Bolsterrein gekocht.
Om op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen van dit terrein klik hier.
 
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
 
update 3 februari 2020

Dorpsvlag 
 

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum.Van alle dorpskernen heeft alleen Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 7 januari 2020

 
 
Motie "Vreemd " unaniem aangenomen in gemeenteraad
 
Afgelopen donderdag 3 oktober is in de gemeenteraad unaniem de motie Vreemd aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de regie van de Nieuwe Kom ter hand te nemen.
De motie is het gevolg van het bezoek van een delegatie raadsleden 28 september jl. aan Nieuw-Vennep. Zij waren hier op uitnodiging van de dorpsraad. (Een uitgebreid verslag van andere onderwerpen die tijdens fietsen met de raad aan de orde zijn geweest wordt nog later gepubliceerd).
 
Klik hier voor een video fragment waarin de motie wordt ingediend en bijbehorende reacties.


 
 
Foto links: Jasmijn v. Vliet houdt haar betoog voor raads- en dorpsraad leden
Foto rechts:  Marcel Klein voorzitter dorpsraad Nieuw-Vennep en Jasmijn v. Vliet
 
4 oktober 2019 

    Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
  • Gratis 24 uur parkeren bij station
  • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
  • Komst van Jeugdland
  • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
  • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
  • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
We gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

          Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


Overig Nieuws

Zoekgebied windturbines


In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is het zuiden van de Haarlemmermeer aangewezen als zoekgebied voor het plaatsen van windturbines.
De in het gebied betrokken dorpsraden hebben een presentatie gehad over de mogelijke varianten. Belangrijkste punt voor de dorpsraad Nieuw-Vennep is dat de plannen te veel onduidelijkheden en aannames bevatten. Met name de onduidelijkheden over de ashoogte (moet nog met Schiphol besproken worden) en geluid zijn voor ons belangrijke zaken. De dorpsraad heeft daar ook nadere vragen over gesteld.

Rond 21 januari zullen bewoners van de betreffende dorpen een enquête in de bus krijgen. Voor Nieuw-Vennep zijn dat de zuidelijkste wijken

Klik hier voor kaart zoekgebied wind

Update 3 januari 2021


Herenboerderij in Leimuiden

 

Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren. En dat ‘gewoon’ van je eigen boerderij, verzorgd door je eigen boer. Herenboeren weten dat het kan, en hoe het voelt. In Leimuiden komt op Vriezekoop Noord 4 een echte  Herenboerderij.  Als Herenboer pak je eigenlijk een stukje regie terug op zoiets belangrijks als je eigen eten; behalve lekker en gezond is dat ook leuk en leerzaam. Want van iets meer kennis van je dagelijkse eten, word je niet slechter toch? Herenboeren zijn ondernemend, want gedeeld eigenaar van hun eigen boerderij. Als huishouden investeer je eenmalig in je lidmaatschap. Verder delen de Herenboeren alle kosten die nodig zijn om hun bedrijf te laten draaien. Hoeveel precies, daarover besluiten ze samen, maar een tientje per persoon per week is een aardig richtbedrag. Help ons om de 200ste Herenboer in te schrijven vòòr 1 februari 2021.Er worden online infosessie gehouden. Klik hier voor website.

6 januari 2021


Fraai document over de Ringvaart en dijk

 

De Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeerpolder zijn voor onze hele gemeente Haarlemmermeer van belang als landschappelijke en recreatieve structuur. Na vaststelling van de ‘Visie Ringdijk en Ringvaart’ door de gemeente Haarlemmermeer in 2017, is er een onderzoek gestart naar de historie en het erfgoed van de ringdijk en ringvaart. Een van de onderdelen daarvan was de opdracht aan het bureau SteenhuisMeurs om het verhaal van de ringdijk en ringvaart te verhelderen en mogelijke monumenten te selecteren. Dit hebben zij gedaan met veld- en archiefonderzoek, maar ook door bewoners van de dorpen langs de ringvaart uit te nodigen om hun verhalen te vertellen. Inmiddels is het onderzoek afgerond en een prachtig rapport vervaardigd. Zij hebben negen verhaallijnen opgesteld (het narratief) die gezamenlijk het verhaal van dit gebied vertellen.
Voor iedere bewoners van de polder is dit een prachtig document met veel achtergrondinformatie. Voor jong en oud zijn zeker de hoofdstukken 'De waterwolf' en 'De Droogmakerij' interessant, hierin wordt met vele kaarten en andere illustraties de geschiedenis waarom de Haarlemmermeer droog gemaakt moest worden en hoe dat is gebeurd. Klik hier voor gehele document (7Mb)

16 november 2020


Boekje Dorpsdiender , leuk voor in de schoen of onder de kerstboom


Het boekje Dorpsdiender is een bloemlezing, gebaseerd op vijf jaar gelijknamige columns (47) in het Witte Weekblad van NieuwVennep. Geertje Bos beschrijft hierin Haspels’ ervaringen uit het rijke politieverleden. Mocht u een getekend exemplaar willen hebben dan kan de Bruna daar voor zorgen. Stuur een mail naar bruna8189@planet.nl , eventueel met tekst zoals: voor de jarige.. .. dan wordt dat geregeld,. Of natuurlijk gewoon in de winkel bestellen.  Omdat de dorpsraad een medesponsor van het boekje is, kunt u het op vertoon van onze Nieuwsbrief (papieren of digitale versie) tegen een gereduceerd tarief kopen. Normaal €10,00 en nu voor slechts €7,50.

 16 november 2020


 

 Nieuwsoverzicht gemeente Haarlemmermeer over Nieuw-Vennep 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

 Meldingen openbare ruimte 


 
Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte.