Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen               
  
Martijn Schouten wordt nieuwe voorzitter Dorpsraad Nieuw-Vennep 


 
Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft Martijn Schouten unaniem gekozen tot voorzitter. Per 31 december 2020 zal hij de voorzittershamer overnemen van Marcel Klein.
 
 "Ik verheug mij erop om samen met het Dorpsraadteam de belangen van de Vennepers te vertegenwoordigen. Dit betekent het agenderen van de grote thema’s en belangrijke verbeteringen in het dorp aanpakken die niet worden opgelost of blijven liggen. Deze ambitie vervullen met alle Dorpsraadleden gaat er mede aan bijdragen dat iedereen het vertrouwen krijgt dat de gemeente er ook is voor Nieuw-Vennep met een evenredige aandacht voor haar belangen”.
De Dorpsraad kan dit niet alleen! Bij deze roepen wij alle Vennepers op, die zich betrokken voelen bij het Centrum en ook andere uitdagingen willen oppakken, om mee te doen met het Dorpsraadteam. Samen kunnen we Nieuw-Vennep sterker maken!   Wilt u het hele persbericht lezen, klik hier

29 oktober 2020

Website minder hinder Schiphol 

Schiphol en LVNL zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken. Zo willen ze de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Goed om te weten: wat het kabinet ook besluit over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, Schiphol en LVNL zijn vastberaden om door te gaan met hinderbeperking en het programma met maatregelen die op de website minderhinderschiphol.nl staan. Er wordt altijd samenwerking gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid in Nederland.
       
Uitvoeringsplan hinderreductie
In een Kamerbrief van 5 juli 2019 over de ontwikkeling van Schiphol vraagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Schiphol om samen met andere partijen uit de sector en de omgeving een uitvoeringsplan hinderreductie op te stellen. De minister heeft aangegeven dat zij eraan hecht dat de hinderreductie gepaard gaat met concrete en zichtbare maatregelen voor de omgeving, die ook aansluiten bij hoe de hinder door omwonenden wordt beleefd.

Vier thema’s
Op de minderhinder website zie je welke extra maatregelen de partijen willen nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en in de nacht. 
Lees meer over deze 4 thema’s.
Op de website van Schiphol is ook een vragenlijst die bewoners kunnen invullen.
 
9 oktober 2020


Open brief van de Dorpsraad
 
 

Zoals u allen weet had de dorpsraad drie speerpunten voor 2020: centrum, centrum en nogmaals centrum.
 
 
Helaas is niet alles gelukt wat we voor ogen hadden en daarom hebben we een open brief gestuurd naar allen die betrokken waren bij de plannen voor het centrum van Nieuw-Vennep.
 
 
Hierbij de open brief van Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep met de ‘Oproep tot zorgplicht voor een duurzame ontwikkeling van Nieuw-Vennep Centrum.

28 september 2020


Wie wordt de nieuwe voorzitter van de dorpsraad in 2021? 


 
Vanaf eind 2017 ben ik actief binnen de dorpsraad om iedere week, samen met hele actieve medebestuursleden, te kijken naar hoe we de samenleving in Nieuw-Vennep steeds een stapje beter kunnen maken. Door een duidelijke strategie te bepalen, actief in contact te blijven met bewoners en ondernemers, goed contact met de gemeente en de enorme inzet van alle bestuursleden, boeken we ook hele mooie resultaten. Voor mij persoonlijk waren deze afgelopen 3 jaar bijzonder. Door een fusie van mijn toenmalige werkgever ben ik in april 2018 van baan veranderd en werd ik eindverantwoordelijk voor een arbodienst. Door ontwikkelingen in de markt heb ik deze arbodienst mogen begeleiden in een transitie naar een expertisecentrum op preventie en verzuim maar ook deels outsourcing van werkzaamheden.

Duurzaam inzetbaar en professionele doorontwikkeling

Duurzame inzetbaarheid, continue verbeteren en vitaliteit. Thema’s waar ik in mijn werk dagelijks mee bezig ben. In de huidige tijd mag ik nog zeker 27 jaar aan het arbeidsproces deelnemen. Zeker gezien alle ontwikkelingen in de markt.... lees verder

4 september 2020

 Even voorstellen; Han Warning, nieuw lid algemeen bestuur Dorpsraad


  Op de laatste vergadering voor de zomervakantie ben ik officieel gekozen als lid van de dorpsraad en daarom wil ik mij graag aan u en jullie voorstellen. Mijn naam is Han Warning, ik ben 64 jaar jong en woon, samen met mijn vrouw Marieke, al ruim 20 jaar in Nieuw-Vennep. Na ruim 40 jaar gewerkt te hebben in diverse leidinggevende functies bij de Rabobank ben ik 3 jaar geleden gestopt met werken en gaan genieten van wat meer vrije tijd en mijn hobby’s.  Zo vind ik koken erg leuk, hou van tuinieren, geniet van vakanties dichtbij en wat verder weg, volg colleges aan de Hoger Onderwijs Voor Volwassenen (HOVO) en ben ik als vrijwilliger actief binnen een tweetal besturen die het belangrijke werk van het luchthavenpastoraat op Schiphol faciliteren. 
Verder ben ik momenteel voorzitter en penningmeester van de Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep. Een erg actieve geloofsgemeenschap die als kerk ook herkenbaar en van betekenis wil zijn in Nieuw-Vennep.  Er gebeurt veel goeds in ons mooie dorp Nieuw-Vennep, maar op het gebied van wonen, welzijn en voorzieningen kunnen en moeten veel dingen ook beter. Gemeente, politiek en andere betrokken organisaties en partijen zullen beter moeten luisteren naar en meer rekening moeten houden met de inwoners van Nieuw-Vennep. Na een aantal keren vergaderingen bijgewoond te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat De Dorpsraad door het gemeentebestuur en de politiek als een serieuze  gesprekspartner wordt gezien en dat alle leden binnen de dorpsraad zich met hart en ziel inzetten om de belangen van de inwoners en het dorp te behartigen. Met mijn kennis, ervaring en netwerk  wil ik hier, binnen de Commissie Groen en Grijs en het Algemeen Bestuur, met alle enthousiasme graag een steentje aan bijdragen.
 
7 september 2020

Kerstmarkt 2020 Dierenvreugd gaat niet door

De activiteitencommissie van Dierenvreugd heeft helaas moeten besluiten dat de kerstmarkt, die gepland stond voor zondag 13 december, niet door kan gaan. Door de corona zijn er strenge regels voor het organiseren van een evenement zoals: maximaal aantal bezoekers, de 1,5 meter afstand tussen mensen het continue ontsmetten van spullen en de controle op de naleving van dit alles gedurende het evenement. We hadden in de maand juli nog de hoop dat de maatregelen minder streng zouden worden, maar het tegendeel bleek waar: in verband
met de toename van het aantal besmettingen kwam de 
       
overheid in augustus met extra maatregelen om met name het samenkomen van grote groepen mensen tegen te gaan. Voor ons was het toen duidelijk: in deze onzekere tijden een kerstmarkt goed en veilig organiseren is niet te doen.We vinden het erg jammer, maar gezondheid en veiligheid gaan voor alles.
 
2 september 2020

Bezoek burgemeester aan Nieuw-Vennep 


  Afgelopen 24 juni mochten wij vanuit de dorpsraad onze burgemeester mevrouw Marianne Schuurmans ontvangen.
Vanwege de maatregelen rondom Corona hadden wij in de voorbereiding goede afspraken gemaakt zodat alle maatregelen netjes opgevolgd konden worden.

Bij het bepalen van de agenda hadden wij aangegeven drie belangrijke onderwerpen in ieder geval op de agenda te willen zetten, te weten het centrum op één het centrum op twee en het centrum op drie. Dit om aan te geven dat dit echt een groot punt van aandacht en ontevredenheid is. 24 juni om half acht was het zover en gingen wij met 8 dorpsraadsleden en de burgemeester op pad vanaf het ontmoetingscentrum op de fiets met ruim 23 graden op de thermometer.  De 1e stop was de Vennperstraat. Hier hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verpaupering van deze omgeving met ook alle bijbehorende (veiligheids) risico’s. We hebben hier aangegeven .... lees meer ...
 
8 juni 2020

Dorpsraad neemt afscheid van Jan Kiel
 

Tijdens de algemene bestuursvergadering van de dorpsraad Nieuw-Vennep 30 juni jl. hebben de leden afscheid genomen van Jan Kiel. Jan had vorig jaar al aangegeven te willen stoppen met het werk van de dorpsraad vanwege een studie die hij graag wilde volgen.Jan heeft zitting gehad in Dagelijks Bestuur, commissie JVC (Jeugd Veiligheid Cultuur) en is de laatste jaren secretaris a/i geweest.

 
  
Ook voelde Jan zich betrokken bij de Kinderboerderij Dierenvreugd, bij één van de klussen heeft Jan vele kruiwagens met zand en tegels verreden.  Bij activiteiten op het Harmonieplein was Jan vaak van de partij om te helpen opbouwen en alles weer op te bergen.
Voorzitter Marcel Klein somde in zijn speech nog meer zaken op : "eeuwige ad interim secretaris iets wat Jan een aantal jaren zorgvuldig heeft gedaan. Het archief gedigitaliseerd, een enorme klus. De website "Leven in Nieuw-Vennep” gemaakt en bijgehouden. Vele zaken werden nauwkeurig uitgewerkt in overzichtelijke schema’s. Vaak was Jan aanwezig om foto’s of een filmpje te maken als er iets bijzonders in het dorp was. Wat we ook met elkaar ondernamen, het was altijd prettig om met Jan samen te werken"  Voor zijn jarenlange inzet kreeg Jan behalve de bekende bos bloemen, ook een cadeaubon.  
 
3 juli 2020

 
Dorpsraad verrast medewerkers Dierenvreugd


  Op 1 juli werd de kinderboerderij verrast  door de dorpsraad Nieuw-Vennep, daar stonden opeens Marcel Klein en Ben Haspels op de stoep!
Omdat het de eerste dag was dat een groot deel van onze medewerkers weer konden starten na een bewogen periode, wilde de dorpsraad als blijk van waardering voor
 inzet in de afgelopen periode de beheerders en cliënten verrassen.Dat is dan ook goed gelukt met een bloemetje voor het beheer en een taart voor de medewerkers om met elkaar een frisse doorstart te maken.
Reactie van team dierenvreugd:
We zijn er even stil van, enorm bedankt, dit voelt heel fijn en goed.  We zullen ons altijd met liefde blijven inzetten, met alle fijne mensen om ons heen om van Dierenvreugd die mooie, fijne plek die het voor het dorp is en bovenal een fijne werkplek te waarborgen voor onze medewerkers...Een groot gebaar. Bedankt!
 
Klik hier voor korte video overhandiging van de bloemen (zelf even geluid aanzetten)
 
3 juli 2020 

Venneperstraat

  
 vlnr. Louise van Zandvoort dorpsraad, wethouder Mieke Booij, Bernard Perdaan OVHZ en Raimond v/d Broek Logo's & Letters.
 
Op 24 juni is de eerste stap gezet in het opknappen van de Venneperstraat in Nieuw-Vennep.
Op nummer negen is een banner opgehangen die verwijst naar het verleden en de toekomst van Nieuw-Vennep. Eerder op de dag had de firma Logo's en Letters het pand al ontdaan van het verweerde zonnescherm om daarna in rap tempo het buizenframe met doek te installeren. Om vier uur kwam wethouder Mieke Booij persoonlijk kijken naar het uiteindelijke resultaat. De wethouder en ook gebiedsmanager Paul Heuberger toonden zich enthousiast. Vanuit de dorpsraad willen we onze bijzondere dank naar Raimond uitspreken voor zijn prachtige ontwerp en snelle actie om dit binnen drie werkdagen voor elkaar te krijgen. 
De dorpsraad, de ondernemingsvereniging OVHZ en de gemeente werken samen aan het opknappen van het centrum. Alle leegstaande panden rondom de Venneperstraat krijgen banners, wordt de etalage ingericht of komt er een afbeelding op de ruiten, bankjes en hanging baskets zullen de straat verder 
opfleuren.

25 juni 2020

 Kinderboerderij ontvangt eerste bezoekers 


 
Na een lange en uitgebreide voorbereiding was het op 16 juni om 14.00 uur zo ver. Michiel Schreijnders, beheerder van de kinderboerderij, haalde het hek van slot en de eerste bezoekers konden naar binnen. Ook voor Merauska was het een heugelijk moment, voor het eerst in lange tijd mocht ze nu als bezoekster weer naar binnen. Normaal werkt ze op Dierenvreugd als dierenverzorgster, maar ze mag ze pas 1 juli weer aan het werk. 

 16 juni 2020

 
Kinderboerderij Dierenvreugd gaat per 16 juni beperkt open!

Afgelopen week zijn we voorzichtig gestart met het bieden van dagbesteding aan een aantal van onze medewerkers.
Superfijn dat we weer iets kunnen bieden aan onze (kwetsbare) doelgroep. Wanneer de ontwikkelingen positief blijven, zoals de tendens momenteel gelukkig is, zullen we per 1 juli uitbreiden naar een grotere groep die normaliter dagbesteding heeft op de kinderboerderij.  Velen van hen hebben noodgedwongen lange tijd thuis gezeten onder strikte maatregelen, zonder bezoek van familie etc.

       Binnenkort mag je me weer aaien
Een zéér ingrijpende periode voor hen en hun naasten.
We kijken er naar uit om ook voor hun de veilige en vertrouwde werkplek te kunnen bieden waar ze met zoveel liefde zichzelf inzetten voor de dagelijkse klussen. Daarnaast is er, ook voor onze trouwe bezoeker, per 16 juni (op de maandagen zijn we altijd gesloten) weer de mogelijkheid om een bezoek aan de door velen geliefde kinderboerderij te brengen. Dit zal wel onder bepaalde condities plaatsvinden. De details zullen wij tijdig voor de opening verder delen. In ieder geval zal dus per dinsdag 16 juni de kinderboerderij haar deuren weer openen. Dit zal zijn op dinsdag t/m zondag van 14:00 tot 16:00 met een vooralsnog maximum bezoekersaantal van 30 personen tegelijk. Daarnaast zal er een vaste looproute worden gecreëerd en bepaalde gebouwen en faciliteiten zullen nog niet volledig toegankelijk zijn. Op deze wijze willen we voorzichtig gaan "proefdraaien" en in de praktijk ervaren wat praktisch haalbaar maar bovenal veilig is volgens de gestelde richtlijnen vanuit het RIVM, de VSKBN en natuurlijk stichting Ons Tweede Thuis. We hebben begrip voor het feit dat het misschien teleurstellend kan zijn dat de tijden afwijkend zijn, niet alles toegankelijk is en het misschien niet mogelijk is om iedereen toegang te kunnen bieden bij drukte. Hierin vertrouwen we op uw begrip. De voorzichtigheid is onze prioriteit aangezien we werken met een kwetsbare doelgroep waarin we de risico's tot een minimum willen beperken. Een periode als hiervoor willen we met alle macht voorkomen.
Wij hopen jullie weer te mogen verwelkomen vanaf bovengenoemde datum en tijd. We werken er hard voor om alles in goede banen te leiden en dat gaat, met uw begrip en medewerking zeker lukken!! Alvast dank, verdere informatie volgt!
 
(Bovenstaande openingstijden gelden voor alle kinderboerderijen binnen de Haarlemmermeer.) 
 
Beheer Kinderboerderij Dierenvreugd.
 
7 juni 2020 

 Gemeente begint met voorlichting Pionier-Bolsterrein
 


 
De gemeente heeft op haar website een pagina geopend met meer informatie over het plan voor een nieuw gemengd gebied (dus voor wonen en werken) op het Pionier-Bolsterrein. U vindt daar ook een videopresentatie over het plan, en een reactieformulier. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. 
Er kunnen op termijn ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd worden, vooral appartementen. De nieuwe woningen die hier misschien komen worden, samen met de bestaande bedrijven, zo goed mogelijk in de nieuwe buurt ingepast.

Het masterplan 
Voordat de verandering kan plaatsvinden, maakt de gemeente in overleg met een aantal ontwikkelaars een masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. 
Voor het concept-masterplan wil de gemeente ook graag weten wat u vindt van de plannen, om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden nemen in de ontwikkeling van het terrein.
 Als het masterplan af is, stelt het de voorwaarden waar de plannen aan moeten voldoen.  
Het masterplan wordt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. 
 
 

30 mei 2020

Videovergadering Algemeen Bestuur

Nadat eerdere vergaderingen niet door konden gaan vanwege de RIVM regels heeft de dorpsraad zijn algemeen bestuursvergadering van 21 april via videoconferencing gedaan.
Na voorbereidingen van Martijn Schouten, onze penningmeester, konden we allemaal inloggen en deelnemen. Helaas konden niet alle leden van de partij zijn want er moest ook nog gewerkt worden
.
 
 
 
27 april 2020
       
 

 
Duim voor het team van verzorgers van kinderboerderij Dierenvreugd!
 

 

Met zijn vieren, Gabriëlle Groot, Michiel Schreijnders, Ingeborg Visser, en Prashant Jitan zorgen zij dat de boerderij blijft draaien. De dieren krijgen dagelijks hun natje en droogje en hun verblijf wordt schoon gehouden. Het staat u natuurlijk vrij om de dieren en het jonge spul door de weides te zien springen. Helaas mogen de cliënten van Ons Tweede Thuis door de RIVM regels niet komen helpen en dat is een enorm gemis. 

Elke dag zijn er 1 of meerdere beheerders van het team aanwezig dus...een praatje aan het hek kan en mag altijd!  Hopelijk is het allemaal snel voorbij en kan er weer volop genoten worden van de dieren en de prachtige omgeving van de boerderij. Een duim omhoog dus voor het team van verzorgers! Helaas kan er vanuit het beheer nog geen harde datum genoemd worden wanneer de boerderij weer (gedeeltelijk) open zal kunnen gaan. Om open te kunnen gaan moet er worden voldaan aan behoorlijk wat voorschriften (denk hierbij aan het maximum aantal bezoekers, veiligheid van bezoekers en medewerkers (voornamelijk de doelgroep die werkzaam is op de boerderij en behoren tot de "kwetsbaren”).Achter de schermen wordt er met man en macht gewerkt aan hoe we aan deze voorwaarden kunnen voldoen op een verantwoordelijke manier.Hiervoor vragen we uw geduld en begrip.Ook wat betreft de activiteiten kunnen we nog geen duidelijkheid bieden. We hopen dat Halloween een activiteit is waar we ons op mogen gaan concentreren. De cijfers en ontwikkelingen t.a.v. COVID 19 zullen hierbij doorslaggevend zijn. 

update 12 mei 2020


Coronapunt MeerWaarde 


 
Stichting MeerWaarde heeft een CoronaPunt geopend.
 
tel: 023-30 34 100 om naast hun inzet per gebied ook Haarlemmermeer-breed toegankelijk te zijn voor vragen en zorgen van inwoners, organisaties, lokale ondernemers en bedrijven.
 
 
klik op poster voor vergroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 april 2020
 

Overleg toekomst centrum Nieuw-Vennep 
 
Dinsdag 25 februari was er een gesprek met alle betrokkenen over de toekomst van het centrum van Nieuw-Vennep. Grondeigenaren, ondernemers, vertegen-woordigers van de dorpsraad, de OVHZ, de BIZ Centrum Nieuw-Vennep en de gemeente zaten samen aan tafel. Aanleiding voor het gesprek was de ongerustheid over hoe het centrum van Nieuw-Vennep erbij ligt. Het gaat vooral om de Venneperstraat en omgeving.
Alle partijen willen graag door met de ontwikkeling van het gebied en een gezamenlijke oplossing voor de leegstand van winkels en dichtgetimmerde panden.

Levendig centrum
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze vraagt om ‘Regie op de Nieuwe Kom’. Wethouder Mieke Booij .... lees complete verhaal als pdf

       
 

Steun Dorpsraad


 
 'Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep steunt de lokale ondernemers, winkeliers, gemeenschap en ons lokale nieuwsblad het Witte Weekblad. Samen komen we sterker uit de coronacrisis'.
 
Dat staat op een pagina in deze krant geplaatst door Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep. Een mooi gebaar, dat wij als krant zeker goed kunnen gebruiken.
 
Door Frans Tol

De Dorpsraad had onlangs (digitaal) overleg schrijft lid Piet Kwak ons. "Eén van de ideeën waar we mee aan de slag gaan is het plaatsen van een advertentiepagina in het Witte Weekblad, waarin de Dorpsraad Nieuw-Vennep een oproep doet om, juist in deze moeilijke tijden, ons zo belangrijke lokale nieuwsblad en onze lokale winkels te steunen". En dat is nodig, want elke ondernemer en winkelier heeft op de een of andere manier last van de crisis.
Klik hier voor het hele artikel
Klik hier voor de advertentie
 
2 april 2020
 

Woningen op voormalig terrein van de Rehobothschool aan de Veldbloemstraat

Bron: Gemeente haarlemmermeer
Op het voormalig terrein van de Rehobothschool aan de Veldbloemstraat komen 43 'betaalbare woningen'. De gemeente heeft dit met woningbouwvereniging Ymere afgesproken.

De school werd in 2015 gesloopt. Twee jaar later ging de gemeente met Ymere in gesprek over mogelijke woningbouw op deze plek. Vorig jaar zijn deze gesprekken concreter geworden en heeft Ymere een voorlopig plan opgesteld. Enige vaart is wenselijk want er is een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer, vooral als het gaat om betaalbare woningen voor starters en jongeren. Dit geldt ook in Nieuw-Vennep. 
      
Samen met woningcorporaties kijkt de gemeente waar op korte termijn betaalbare woningen kunnen komen. Het stuk grond aan de Veldbloemstraat is een geschikte locatie. De woningen moeten goed in de bestaande buurt passen. De gemeente heeft daarom een aantal voorwaarden gesteld aan Ymere voor de woningbouw. De nieuwe bebouwing zal .. lees meer .
 
2 april 2020

  
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep zoekt vertegenwoordiger voor de luchtvaart 


  De dorpsraad Nieuw-Vennep is op zoek naar een vertegenwoordiger voor het luchtvaartoverleg. Hij/zij zal ons dorp vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) nieuwe stijl welke, naar verwacht, eind 2020 vorm zal krijgen. Onze huidige kiesman heeft na zijn pensioen (medio 2021) andere plannen, vandaar dat een nieuwe kracht gelijk in de nieuwe ORS met anderen kan beginnen.  
 Ons dorp wordt in drie windstreken langs- en soms overgevlogen dus vinden wij het belangrijk dat we geïnformeerd blijven, niet alleen over geluidshinder, maar ook C02, stikstof en ultrafijnstof verdienen de aandacht.  Een tweede kaagbaan en een te grote groei zonder afspraken met bewoners liggen nog altijd op de loer. Participeren in de ORS- en het Kaagbaanclusteroverleg  heeft voor ons het voordeel dat we informatie direct krijgen en niet plotseling verrast worden door, voor ons dorp, ingrijpende zaken.Tot medio 2021 wordt, indien wenselijk, de kandidaat begeleid in luchtvaart-thema’s. Een specialist past ook in onze visie met betrekking tot Dorpsraad 2.0.  
De meeste vergaderingen worden in het Transpolis centrum in Hoofddorp gehouden en 4 á 5 keer per jaar in het dorpshuis te Badhoevedorp.
Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met secretaris@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
19 februari 2020

Omgevingsgesprekken
 
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?

Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf ‘omgevingsgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. In Nieuw-Vennep werd dit 15 april in Het Trefpunt gehouden waar ruim 30 mensen aanwezig waren. Ook de leden van de Dorpsraad waren aanwezig en hebben hun input gegeven.  De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de omgevingsvisie. Ook de discussie in de jongerengemeenteraad op 3 juli 2019 en de resultaten van het Jongerenpanel- en het Digipanel onderzoek zijn inbreng voor de omgevingsvisie.In de omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen.
Hyperlink naar de kaarten van het omgevingsgesprek Nieuw-Vennep.
Hyperlink naar het verslag van omgevingsgesprek van ons dorp.
 
Per dorp zijn deze gesprekken gehouden en die resulteren in een omgevingsvisie voor de gehele Haarlemmermeer welke in 2024 de omgevingswet gaat vervangen.
Klik hier voor deze zo genaamde  70% versie concept omgevingsvisie, waar we als bewoners nog op kunnen reageren. 
 
9 februari 2020
       
 

 Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein kijkt vooruit

De Dorpsraad heeft komend jaar vier belangrijke thema’s:
 * Nieuw Kom
 * Pionier
 * Park21
 * Nieuw-Vennep West
 
Nieuw Kom
De Nieuwe Kom, oftewel ons dorpscentrum,  is al jaren een doorn in het oog van vele Vennepers. Mede door samenwerking met de winkeliersvereniging staat de Nieuwe Kom weer op de kaart bij het college van B&W. Klein vindt de aanblik van de Venneperstraat en Poststraat met zijn verpauperde panden en leegstaande winkels een gênante vertoning.   
 
Het college is nu aan zet en we hopen dat alle betrokken partijen nu ook inzien dat er bewogen moet worden. De druk op de woningmarkt is hoog en wij hebben een enorm kale vlakte in ons dorpscentrum. Dat is niet te rijmen. Het is dus een prioriteit van de dorpsraad om druk op de ketel te houden bij het college van B&W.
Pionier
In de eerste helft van 2020 zal met een masterplan en bestemmingsplan duidelijk worden hoe dit gebied eruit zal gaan zien. De eerste stap zal het Westerkwartier zijn (ex Argo drukkerij terrein) waar naar verwachting in het 1e kwartaal mee begonnen gaat worden.
Park 21
We zijn als dorpsraad altijd duidelijk over Park21 geweest.  Het moet een recreatiegebied worden voor de.....lees meer 
 29 januari 2020
 

Donatie Ploeg Kozijnen aan de kinderboerderij

 

 
En dan ligt er rond de kerstdagen opeens een brief in de bus van Ploeg kozijnen met daarin een vermelding dat we in het nieuwe jaar uitgenodigd zijn om een cheque van € 650 in ontvangst te nemen.  In plaats van de geijkte kerstgeschenken aan relaties hebben zij voor dit jaar besloten dit gereserveerde bedrag te verdelen over een aantal goede doelen.  De doelen mochten worden aangedragen door medewerkers.  Edwin Broos, medewerker van Ploeg kozijnen was vrijwilliger en heeft veel betekend bij de opbouw van de kinderboerderij, heeft ons aangedragen als goed doel.  Wat een kerstgedachte van dit bedrijf.
Zij hebben ons in het verleden al eerder gesponsord met het welkomstbord en nu deze verrassing.  Fantastisch! 
Duim omhoog voor Ploeg kozijnen!
 
 
 4 februari 2020

 Hulp van het Herbert Vissers College 

Weer iets om blij van te worden.
 
Dinsdag 17 december kwam Sjoerd Geerlings van het HVC, samen met de leerlingen Tess en Indy, naar kinderboerderij Dierenvreugd om een door hen op school gemaakte deksel voor de zandbak te brengen.  Zo houden we het zand lekker droog en schoon.
 
Super bedankt meiden, we zijn er erg blij mee!
 
4 februari 2020 
       
 

Gemeente en Wilma Wonen gaan samenwerken op Pionier-Bolsterrein

De gemeente Haarlemmermeer gaat samenwerken met Wilma Wonen op het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Dat terrein ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Wilma Wonen heeft stukken grond (percelen) gekocht op het Pionier-Bolsterrein. De gemeente gaat nu met Wilma Wonen samenwerken om het opnieuw ontwikkelen van deze percelen te onderzoeken. Het plan is om van het bedrijventerrein Pionier-Bolsterrein een gemengd woon-werkgebied te maken.
Overeenkomst
Voor de samenwerking sluiten de gemeente en Wilma Wonen een intentieovereenkomst. Het doel van de samenwerking is het onderzoeken van de mogelijkheden en voorwaarden voor het in de toekomst opnieuw ontwikkelen van deze percelen. De overeenkomst heeft ook als doel de kosten van de gemeente voor de voorbereiding door Wilma Wonen te laten betalen.Masterplan
De samenwerking tussen de gemeente en Wilma Wonen loopt vooruit op het vaststellen van het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. De gemeente werkt nu aan dit plan dat in de loop van 2020 besproken wordt met betrokkenen en omwonenden. De gemeente organiseert dan ook bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en vastgoedeigenaren. Na deze participatie wordt het concept-masterplan verder aangepast. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.
Vertrek Van Groningen
In september 2020 vertrekt Van Groningen van de huidige locatie. Met het komende vertrek van Van Groningen, is de interesse vanuit woningontwikkelaars voor het gebied sterk toegenomen. Meerdere ontwikkelaars hebben percelen op het Pionier-Bolsterrein gekocht.
Om op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen van dit terrein klik hier.
 
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
 
update 3 februari 2020

Dorpsvlag 
 

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum.Van alle dorpskernen heeft alleen Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 7 januari 2020

 Louise van Zandvoort, onze nieuwe secretaris
 
Mijn naam is Louise van Zandvoort en sinds een aantal jaren ben ik actief in de Dorpsraad van Nieuw-Vennep.
Vooral in de commissie Groen & Grijs krijg je een goed beeld hoe complex sommige zaken ervoor staan met alle betrokkenen en belanghebbenden. Daarom leek het mij nu een goed moment om mijn horizon te verbreden en heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. Na de stemming in de vergadering van november ben ik nu officieel voor deze functie aangenomen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om Jan Kiel te bedanken die deze functie voor zoveel jaren heeft waargenomen. Bij deze wil ik iedereen, die interesse heeft in ons mooie dorp, oproepen om onze vergaderingen bij te wonen (elke laatste dinsdag van de maand) en wie weet... bent u straks net zo enthousiast over de Dorpsraad als ik! Ik zeg graag �tot ziens� in Het Trefpunt!  
 
Met vriendelijke groet, Louise van Zandvoort

4 december 2019
       
 

Motie "Vreemd " unaniem aangenomen in gemeenteraad
 
Afgelopen donderdag 3 oktober is in de gemeenteraad unaniem de motie Vreemd aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de regie van de Nieuwe Kom ter hand te nemen.
De motie is het gevolg van het bezoek van een delegatie raadsleden 28 september jl. aan Nieuw-Vennep. Zij waren hier op uitnodiging van de dorpsraad. (Een uitgebreid verslag van andere onderwerpen die tijdens fietsen met de raad aan de orde zijn geweest wordt nog later gepubliceerd).
 
Klik hier voor een video fragment waarin de motie wordt ingediend en bijbehorende reacties.


 
 
Foto links: Jasmijn v. Vliet houdt haar betoog voor raads- en dorpsraad leden
Foto rechts:  Marcel Klein voorzitter dorpsraad Nieuw-Vennep en Jasmijn v. Vliet
 
4 oktober 2019 

 
 
   Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
  • Gratis 24 uur parkeren bij station
  • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
  • Komst van Jeugdland
  • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
  • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
  • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
We gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

          Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


Overig Nieuws

Signeersessie boek de Dorpsdiender afgelast 

Burgemeester Marianne Schuurmans neemt het eerste exemplaar in ontvangst van Ben Haspels

Door de covid 19 maatregelen is er besloten om de signeersessie van het boek de Dorpsdiender, zoals gepland was op zaterdag 17 oktober, niet door te laten gaan. 

Mocht u toch een getekend exemplaar willen hebben dan kan de Bruna daar voor zorgen. Stuur een mail naar bruna8189@planet.nl  eventueel met tekst zoals : voor de jarige.. .. dan wordt dat geregeld., of gewoon in de winkel bestellen.  Omdat de dorpsraad een medesponsor van het boekje is, kunt u het op vertoon van onze Nieuwsbrief (papieren of digitale versie) tegen een gereduceerd tarief kopen. Normaal €10,00 en nu voor slechts €7,50.

 13 oktober 2020


 Geen kerstmarkt op het Harmonieplein


Om aan de huidige covid 19 regelgeving voor een evenement van de nationale en regionale overheid te voldoen is het organisatorisch en financieel een onmogelijke opgave voor de commissie Harmoniekoepel om een kerstmarkt te organiseren.
Daarom heeft de commissie de moeilijke beslissing genomen om de jaarlijkse kerstmarkt op het Harmonieplein geen doorgang te laten vinden. 

2 oktober 2020

 
 
 Fietsen in vrijheid


Een aantal maanden geleden
werd de app Fietsen in Vrijheid
gelanceerd door de Commissie
"75 jaar vrijheid Nieuw-Vennep".
De app is te downloaden in iedere
appstore en te vinden onder de
naam: "Fietsen in Vrijheid". Als u
de app op uw telefoon heeft, vindt
u maar liefst 13 stops die van
groot belang zijn geweest tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Van
iedere locatie is een beschrijving
toegevoegd en is er gesproken
tekst waar oorlogsverhalen
worden verteld.
De fietstocht "Fietsen in Vrijheid"
kan op iedere dag van de week
en op ieder uur worden gefietst.
Misschien een idee om met het
gezin eens in de buurt te gaan
fietsen?

12 september 2020 

Nieuwsoverzicht gemeente Haarlemmermeer over Nieuw-Vennep 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

 Meldingen openbare ruimte 


 
Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte.