Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen
 
Dorpsraad vergadering  24 september 
 
Het algemeen bestuur houdt a.s. dinsdag 24 september zijn algemene vergadering. Vergadering wordt in Het Trefpunt gehouden en begint om 19:30 uur. Klik hier voor de agenda.
 
Deze vergadering van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is (deels) openbaar.
Het is publiek toegestaan aanwezig te zijn bij het openbare deel van de vergadering doch het is niet toegestaan mee te vergaderen.

18 september 2019
       

 Fietsen met de gemeenteraadsleden
 

 
 In de ochtend van 28 september zal de Dorpsraad Nieuw-Vennep samen met een delegatie van de gemeenteraad Haarlemmermeer een 'tour de Nieuw-Vennep' fietsen. De route start in 't Trefpunt waar voorzitter Marcel Klein uitleg geeft over waar de Dorpsraad voor staat en wat de prioriteiten zijn voor het komende jaar. Een onderdeel daarvan vormt deze bijeenkomst. De route gaat via de Hype (wat betekent de Hype voor de jeugd?) en garage Langenkamp & van Steen (hoe staat het met de rioolaansluiting?) naar het station waar de uitbaters van de Broodjes Boetiek uitleg geven over de lusten en de lasten van de Kiss&Ride plek. 
Vervolgens fietsen we naar de kinderboerderij Dierenvreugd waar de activiteitencommissie zal verhalen over de plannen voor het lopende jaar (denk aan Halloween, Sint- en Kerstfeest) en bezoeken we enkele braakliggende terreinen, die velen al een lange tijd een doorn in het oog zijn. We bezoeken hiervoor de Hoefbladstraat maar ook de Doorbraak, waar modder en zand ervoor zorgen dat de huidige parkeerplaats minder prettig is om er gebruik van te maken. Als laatste spreken we met twee winkeliers in de Symfonie over de leegstand (de lege winkels in de Symfonie maar ook in de Venneperstraat) en eindigen we weer in 't Trefpunt met een fotofinish van het peloton! We hopen dat Vennepers onderweg vele vragen zullen stellen aan raadsleden en dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Tenslotte willen we dat er niet alleen veel nagepraat wordt over deze dag maar dat er daadwerkelijk concrete stappen worden gezet die ons mooie dorp nog mooier maken!   voorlopige tijdschema 
11 september 2019 

Wijkraad Linquenda definitief opgeheven
 

 
Het is wellicht inmiddels bekend dat de wijkraad van Linquenda met ingang van 1 mei 2019 definitief is opgeheven. Er meldden zich eind 2018 geen vrijwilligers  om de wijkraad te versterken na het aftreden van zowel de voorzitter dhr. Hoogendoorn als de secretaris mw. Holthuijsen. Ook de functie van penningmeester zou binnenkort voor een vacature zorgen. Ondanks een paginagroot interview in het Witte Weekblad met de heer Hoogendoorn waarin  om een aantal mensen werd gevraagd
 om de wijkraad voort te kunnen laten bestaan, kwam er geen reactie.Toen er al besloten was door de mensen van het zittende bestuur om de wijkraad op te heffen, kwamen er nog twee reacties, maar het was al te laat. Inmiddels is de dorpsraad Nieuw-Vennep, die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van het "oude dorp�, bereid gevonden om ook de wijk Linquenda in haar "verzorgings gebied� op te nemen. De wijk is overigens wel binnen de Dorpsraad vertegenwoordigd door mw. van Klingeren, een bewoonster van Linquenda die ook in de wijkraad zitting had. Op deze manier kunnen de belangen van Linquenda, de groenste wijk van Nieuw-Vennep, toch bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht.
 
9 september 2019

 
 Steun Dierenvreugd; stem via Rabo Club support
 
Wie een rekening heeft lopen bij de Rabobank kan Kinderboerderij Dierenvreugd helpen. Alle leden van de Rabobank kunnen vanaf 27 september t/m 11 oktober stemmen op hun favoriete goede doel. Elke stem levert een bedrag op. Stichting Dierenvreugd vervult meerdere maatschappelijke functies in Nieuw Vennep. Het is een afwisselende en uitdagende werkplek. Voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die zelfstandig of met een beetje toezicht hun werk kunnen doen. Daarnaast is de kinderboerderij de plek voor ouders, grootouders en kinderen om dieren te ontmoeten. De kinder-boerderij organiseert meerdere evenementen per jaar die worden bezocht door een groot aantal inwoners uit Nieuw Vennep.  Ieder jaar geeft de Rabo bank een deel van zijn winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

9 september 2019
 
 
  
 Stemmen kan van 27 september tot en met 11 oktober en is alleen mogelijk voor mensen met een Rabobank rekening, uitnodiging tot stemmen komt via de Rabo-nieuwsbrief.
Hyperlink naar Rabo support
 

 Halloween op kinderboerderij Dierenvreugd
 
(leeftijdsindicatie : basisschool) 


  Op zaterdagavond 26 oktober is het zover. Halloween op de kinderboerderij. Enge dingen horen, zien of zelf doen. Durf je het aan ?
Inloop is vanaf 18.30 uur. Vanaf 18.45 uur is er ieder kwartier een eng verhaal voor een groep, dus je kunt zelf kiezen hoe laat je komt. Het laatste verhaal is om 20.15 uur. Na het verhaal kun je op de kinderboerderij enge opdrachten uitvoeren of iets knutselen.
En ben je echt stoer en niet bang uitgevallen ? 

Dan kun je in het wandelpark naast de kinderboerderij een hele enge route wandelen. Maar pas op, er gebeuren vreemde dingen in het grote donkere bos ! Maar als je dan alle enge dingen gehad hebt, kun je terug op de kinderboerderij lekker even bijkomen met wat drinken bij een knapperend vuurtje.
Natuurlijk zijn ouders, opa�s en oma�s, vrienden en vriendinnen ook van harte welkom. En hoe gaaf is het als je zelf heel eng verkleed gaat. Vorig jaar waren dat er al best veel, misschien doen dit jaar de ouders ook mee ? Wie durft ?
Krijg je al zin ? Meld je dan aan via activiteitendierenvreugd@gmail.com.
Belangrijk : vermeld in de mail je voor- en achternaam, leeftijd en wie er met je mee komen.
Aanmelden kan t/m donderdag 24 oktober.
 
9 september 2019

 Even voorstellen, nieuw lid algemeen bestuur:  Marl�ne Hogervorst

Graag wil ik mij even voorstellen als een nieuw gezicht binnen de dorpsraad mijn naam is Marl�ne. Geboren en getogen in Nieuw- Vennep. Moeder van dochter Dina, en de tweelingbroers Perry en Bardo. Ik werk in het bedrijf van mijn ouders als houthakker, en heb sinds 3,5 jaar een eigen webwinkel voor de verkoop van BBQhout. 

Sinds enige tijd ben ik ook bezig om mijn eigen bedrijf in de healthy en beauty op te starten. Hierin verkoop ik producten ter bevordering van gezondheid en huidverzorging. Ook coach ik mensen met hun gewichtsbeheersing, en train ik nieuwe gezichten in de branche met het opstarten van hun eigen onderneming. Daarnaast, houd ik van koken, knutselen, handwerken,
       
tuinieren en klussen,alles wat mijn ogen zien willen mijn handen maken. Ook vind ik het leuk om me in te zetten om activiteiten te organiseren voor de jeugd op de kinderboerderij.  Vanaf jonge leeftijd vind ik politiek interessant. Daarom heb ik me ook weer aangesloten bij de dorpsraad van Nieuw-Vennep. Toen ik 18 was mocht ik al een paar jaren meedraaien in de dorpsraad. Nu ik wat meer tijd heb wil ik mij graag weer inzetten voor de verbeterpunten binnen ons dorp. 
Mijn interesses liggen bij het planten van meer bomen, in plaats van het kappen voor bijvoorbeeld biomassacentrales. Het krijgen van riolering op bedrijventerrein Spoorzicht, het centrum van Nieuw-Vennep weer te laten bruisen. En meer voorzieningen voor jeugd ouder dan 12 jaar. 

19 augustus 2019

 Inspraak en besluiten over Schiphol
 

 
Op 16 juli was er in Expohal in Hoofddorp een uitleg van het ministerie over de toekomst van de luchtvaart in ons land. Omdat de Omgevingsraad (ORS) geen consensus wist te bereiken over het aantal vliegtuigbewegingen (VTB) dat ze rondom Schiphol wilden toestaan, verwees de ORS de beslissing richting politiek en zal minister Cora van Nieuwenhuizen die afweging dit keer zelf moeten maken. Al eerder maakte de minister bekend dat Schiphol na 2020 mag groeien naar 540.000 VTB. (dat kunnen per dag dus 100 extra bewegingen zijn) 
 
Nadat het stof van protesten van bewonersvertegenwoordigers was neergedaald kwam de minister met wat uitleg dat deze toename "verdient� moest worden door de luchtvaartsector zoals dat er een aantoonbare vermindering moet zijn van het aantal gehinderden. Voor de complete tekst klik hier. 
CE Delft heeft een onderzoeksrapport uitgebracht Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? Een kritische analyse van veelgehoorde argumenten, klik hier voor het rapport.
 
22 juli 2019 

Bestrijding Processierups

De gemeente van Nieuw-Vennep is vorige week begonnen met het bestrijden van de processierups.
 
In dit overzicht kun je de locaties inzien.
  
14 juli 2019
 
 

     
 

Omgevingsgesprekken met bewoners en gemeente 
  
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?


Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf �omgevingsgesprekken� met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen.
 
Verslagen van de omgevingsgesprekken
Tijdens de vijf omgevingsgesprekken hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alles wat tijdens de gesprekken op die kaarten is genoteerd, is weergegeven in de kaarten hieronder. Voor elk omgevingsgesprek is ook een 'rad van de leefomgeving' gemaakt.
Voor Nieuw-Vennep; 
19 juli 2019

 In gesprek met wethouder Nobel over Schiphol


  Wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel is bezig met zijn tour door de polder om met mensen in gesprek te gaan over Schiphol. Hij wil vooral een luisterend oor zijn. Op 4 juli was Nieuw-Vennep aan de beurt. In een ontspannen en open sfeer wisselden de dorpsraadleden Lyda Rodenhuis en Peter Bootsman van gedachten over Schiphol. Met name zorgen over groei en de daarbij behorende uitstoot (luchtkwaliteit) en geluid kwamen aan bod. 
We boden de wethouder een papieren versie aan van onze enqu�te over Schiphol die we in 2017 hebben gehouden. Klik hier voor uitslag van die enqu�te. Uiteindelijk zal er een boekje komen over alle gesprekken die in de polder gehouden zijn.  
Enkele uren na ons het gesprek met de wethouder kwam het bericht dat de minister toch groei van Schiphol aankondigt.
 
6 juli 2019

 Geslaagd Full Colour festival

 
 
Zaterdag 29 juni was het Harmonieplein omgetoverd tot een groot kleurrijk festivalterrein. Deze dag hebben we kunnen genieten van diverse culturen met de daarbij behorende dans, zang, muziek en eten. Ivm de warmte waren veel partytenten en parasols neergezet zodat iedereen een plekje in de schaduw kon opzoeken.  Eén van de hoogtepunten was een modeshow van kleurrijke creaties van diverse ontwerpers uit zo'n 6 verschillende landen. De organisatoren: Stichting Amalia Haarlemmermeer, Pier-K,  Maatvast, Wij Doen mee, Vluchtelingen werk Nederland, dorpsraad Nieuw-Vennep en de vele vrijwilligers hebben een prachtige dag verzorgt. Wethouder Marjolein Steffens die het festival opende, sprak van een geweldige initiatief wat nu al voor de derde keer werd gehouden.

30 juni 2019


 Raadsfractie van Groen Links op bezoek in Nieuw-Vennep
 
 
Lyda Rodenhuis van de dorpsraad neemt de bloemzaadbommen in ontvangst van Maaike Ballieux
   Op 29 mei j.l. waren een aantal leden van de Groen Links raadsfractie op visite in ons dorp. Na de verkiezingen en college besprekingen was het wat rustiger en een prima moment om verder kennis te maken en van gedachten te wisselen.De dorpsraadleden, Lyda, Willemijn, Ben en Peter namen de fractieleden mee op een korte wandeling door het centrum van ons dorp. Via de Venneperstraat, Gelevinkstraat, Poststraat en Venneperplein om zo een goed beeld te krijgen van ons niet zo bruisende centrum. (de fractie van GL heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. klik hier). Onderweg hebben we het cadeautje (bloemzaadbommen) van GL op diverse plekken in het centrum tot "ontploffing� gebracht. Na de wandeling kwamen in Het Trefpunt nog de onderwerpen Schiphol en Park21 ter sprake.
Beide partijen vonden het een zeer prettige en leerzame ontmoeting. Zoals we al eerder berichtten gaan we met alle raadsleden fietsen in ons dorp. Waarschijnlijk gaat dat op zaterdag 21 september plaatsvinden.
 
27 juni 2019
 

Groenrenovatie Noordrand 

Op 11 juni was er een informatiebijeenkomst in de kantine van de tennisvereniging Nieuw-Vennep.
De aanwezigen werden bijgepraat over de groenrenovatie van de Noordrand: de aanleiding, de oorzaak en de oplossing.

Op de website van de gemeente kunt u alles nalezen. Tot en met 24 juni 2019 kunt u hier een reactie geven en meedenken over welke soorten bomen er terug worden geplaatst.
 
Naast de tennisbaan (zie foto hiernaast) wordt er al gekeken wat werkt bij grondverbetering: Gaat u over een maand kijken hoe de bloemenpracht eruit ziet?
 
11 juni 2019
      

 
Vrijwilligers voor Halloween gezocht
 

 
 Na een succesvol lentefeest op onze kinderboerderij zijn wij als activiteitenteam begonnen met de voorbereidingen op de volgende activiteit: Halloween.  Dit wordt, in samenwerking met toneelvereniging De Korenbloem, gehouden op zaterdagavond 26 oktober.  Nu lijkt dat nog ver weg, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorbereiden want er is genoeg te doen. Vorig jaar was  een groot succes, mede door hulp van veel vrijwilligers. Vandaar ook deze oproep. 

Waar zijn we naar op zoek? Naar mensen die ons willen helpen met de voorbereidingen vanaf nu, met de laatste voorbereidingen op vrijdag 25 of zaterdag 26 oktober, mensen die iets willen doen op de avond zelf zoals helpen bij spelletjes, figurant zijn, of gewoon hand en span diensten verlenen waar het maar nodig is.  
Kortom, het maakt niet uit wie of wat je bent en of je veel of weinig kunt doen, iedereen kan ons wel ergens mee helpen. 
Hoe kan je jezelf aanmelden?
Stuur een mail naar activiteitendierenvreugd@gmail.com met je naam en telefoonnummer en waar je ons bij wilt helpen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
Mogen wij op je hulp rekenen? Alvast bedankt!  
De activiteitencommissie Kinderboerderij Dierenvreugd 
 
23 juni 2019

 Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
  • Gratis 24 uur parkeren bij station
  • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
  • Komst van Jeugdland
  • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
  • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
  • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
Wij gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

  Druk bezochte Bevrijdingsdag
 
Bevrijdingsdag 2019 was druk bezocht, meer dan 1000 mensen hebben langs de route gestaan van de oude legervoertuigen of waren op het Harmonieplein getuige van diverse optredens of konden de voertuigen bezichtigen.Vrijwilligers van het  Nederlands Transport Museum hadden al vroeg in de ochtend een pantservoertuig van eind jaren dertig en een verkenningsvliegtuig uit 1943 geplaatst op het Harmonieplein. 


 
De ruim 60 voertuigen vertrokken rond 12:00 uur vanaf het museum en door de straten van Nieuw-Vennep was het geratel van rupsbanden van een echte tank te horen.
Locoburgemeester Marjolein Steffens nam van een groep jongeren het 1e exemplaar van boekje History Repeated in ontvangst. History Repeated is een project rondom de Tweede Wereldoorlog, ge�nitieerd door Stichting Maatvast, dat is gericht op het bewustmaken van jongeren van de gruwelijkheden die zich toen hebben afgespeeld. 18 jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar hebben hieraan deelgenomen. Eind maart is het 3 maanden durende project afgerond met een bezoek aan Auschwitz.
Naast de demonstratie van oude leger handwapens was er veel muziek van lokale zangeressen, een optreden van Big Band Haarlemmermeer, de dames Swing the Mood en een rapper.  Mede door de geweldige inzet van al die vrijwilligers was ook deze Bevrijdingsdag een geweldig evenement waar we als Nieuw-Vennep trots op mogen zijn.
 
 
update 7 mei 2019

  Zorg jij voor ons secretariaat?
 
De Dorpsraad is op zoek naar een nieuwe secretaris. Als secretaris heb je zitting in het Dagelijks-en Algemeen Bestuur en vergader je twee avonden per maand. Daarnaast verzorg je de correspondentie en de verslagen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Veel kan vanuit huis gebeuren. We werken met standaard verslagen met overzichtelijke besluitenlijsten e.d. Jan Kiel heeft deze functie vele jaren met veel plezier ingevuld. Meer weten?
 
30 maart 2019
       

 Stemmers bedankt!


 
De dorpsraad Nieuw-Vennep wil iedereen die gestemd heeft op de ING actie 'help Nederland vooruit' hartelijk bedanken!
Wij beginnen nu met de aanvraag voor een Social Sofa in de fruittuin aan de IJweg. Op onze website en via Facebook kunt u alle vervolgstappen volgen!
 
 

10 maart 2019

Harmoniekoepel jaarprogramma 2019


28 september, de muzikale barbecue en burendag
Deze burendag is natuurlijk bedoeld voor onze eigen buren aan het Harmonieplein, maar ook als welkom aan de bewoners van de Nieuwe Kom. Onder het genot van lekker eten, drinken en live muziek kunnen we kennismaken met elkaar en elkaar informeren over de mogelijkheden van ons mooi Nieuw-Vennep en omstreken

     
20 december Harmoniekoepel kerstmarkt
Deze wordt gehouden in grote tenten op het Harmonieplein. De hoogste kerstverlichting van Nieuw-Vennep zal van veraf te zien zijn, natuurlijk komt de kerstman, er is veel live muziek en kun je genieten van lekkere hapjes, oliebollen, warme wijn en chocomel. Het wordt een traditioneel familiekerstfeest.
 
15 maart 2019

Martijn Schouten onze nieuwe penningmeester

Beste Vennepers, hierbij wil ik mij voorstellen als de nieuwe penningmeester van de dorpsraad. Mijn naam is Martijn Schouten en sinds kort woonachting in Nieuw Vennep.  Ik heb een lange tijd een grote binding met Nieuw-Vennep vanwege mijn vrouw die is geboren in dit mooie dorp. Na een lang verblijf in het buitenland hebben we dan ook gekozen om hier te gaan wonen. Wij hebben een gezin met drie kinderen en mijn hobbies zijn hardlopen, zeilen en golf. De reden om mij in te zetten voor de dorpsraad is het belang dat ik hecht om zelf een steentje bij te dragen aan de ontwikkelingen in Nieuw Vennep. Ik ben erg blij om dit te doen als penningmeester , iets waar ik eerder veel ervaring mee heb opgedaan.  Ik kijk er naar uit om met u samen te werken aan een nog mooier Nieuw Vennep en hartelijk dank voor uw blijvende steun aan de dorpsraad. 
 
Groet, Martijn Schouten
 
4 maart 2019
       
 

Activiteiten 2019 Kinderboerderij Dierenvreugd
 
 Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar weer van alles georganiseerd op de kinderboerderij.  Hier krijgt u alvast een voorproefje van wat er komen gaat.   

Zaterdag 26 oktober  Halloween
Een spannende belevenis in de avond.  De kinderboerderij is omgetoverd tot een beetje enge kinderboerderij. Er zijn  opdrachten te doen, griezelige figuranten, spoken, enge geluiden en nog veel meer. En natuurlijk hopen we dat iedereen verkleed komt.  
 
       
 Zondag 15 december  Kerstmarkt
Voor wie van kerst en gezelligheid houdt: de jaarlijkse kerstmarkt. Een markt met kramen waarop van alles te koop is, koortjes, marshmallows maken, gl�hwein en lekkere hapjes, een levende kerststal  en een een loterij met prijzen. En natuurlijk is de kerstman er ook.    
 
Noteert u de data alvast in uw agenda ?
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op onze kinderboerderij ?  Ga dan naar www.facebook.com/Kinderboerderij.Dierenvreugd
 
20 februari 2019

 Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein blikt terug en kijkt vooruit 
 
Door Frans Tol
 

  Marcel Klein beleefde een druk eerste jaar als voorzitter van de Vennepse dorpsraad. Het Witte Weekblad blikt met hem terug op 2018 en kijkt uiteraard vooruit naar wat het komende jaar gaat brengen. "Ik hoop op korte lijnen met de politiek."Marcel Klein is nu ruim een jaar de dorpsraadvoorzitter van Nieuw-Vennep. "Ik kijk terug op een voor ons boeiend jaar als dorpsraad. Een jaar waarin toch veel gebeurd is. Voor onze laatste vergadering in 2018 heb ik op de website onze nieuwsbrieven nog eens doorgelezen en zag dat er in zo�n jaar toch heel wat thema�s langskomen. Grote thema�s zoals de inrichting van Park21, de groei van Schiphol, de nieuwbouw in de Nieuwe Kom, die van Getsewoud West en de Pionier. 
Maar ook kleinere belangrijke zaken zoals het opfleuren van het dorp via bloembakken. Dan zie ook weer eens wat een mooi archief onze website is.
 
Inhoudelijk 
Aan de keukentafel in zijn woning in Getsewoud benadrukt Klein dat hij met de dorpsraad vooral kwalitatief inhoudelijk bezig wil zijn. "Iedereen in de dorpsraad focust zich op een bepaald thema. Wij zijn ..... lees het gehele artikel
 
15 januari 2019 

 Truus Klerk zwaait af
 
Dinsdag 9 december hebben we als Dorpsraad afscheid genomen van onze penningmeester Truus Klerk. Zij had onvoldoende tijd meer ter beschikking om alle taken goed te vervullen. Bovendien was zij zelf van mening dat het na 12 jaar ook goed is als nieuwe mensen met andere idee�n de Dorpsraad komen versterken.
Tijdens de laatste vergadering van 2018 hebben we als bestuur afscheid genomen en Truus een prachtige fotocollage met bijzondere momenten van de afgelopen periode overhandigd.
       
 Inmiddels zijn we in gesprek met kandidaten voor de functie van penningmeester. Uiteraard zal de nieuwe penningmeester nog door Truus worden ingewerkt. Ook voor kinderboerderij Dierenvreugd en het project Leven in Nieuw-Vennep zal Truus zich blijven inzetten.Wij zijn als Dorpsraad erg blij met mensen zoals Truus die zich jarenlang willen inzetten voor de leefbaarheid in Nieuw-Vennep. Zelf zegt zij dat de Dorpsraad een heel fijne groep mensen is, die zich allemaal van harte inzetten. Zo lang blijven doe je alleen als je er zelf ook veel plezier in hebt: goede vergaderingen, interessante onderwerpen en waardering voor je werk. Wil jij je ook met veel plezier inzetten voor Nieuw-Vennep? Neem even contact op met onze secretaris , secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl want er komen veel projecten aan waar we hulp bij kunnen gebruiken.
 
16 december 2018 

  Vul de kale plekken

Het centrum heeft er heel veel, maar ook in de rest van Nieuw-Vennep staan panden leeg of zijn stukken grond aan het verrommelen. De Dorpsraad maakte een uitgebreid rapport met een overzicht en bood dit afgelopen zaterdag wethouder Tom Horn aan. Wij hopen dat de gemeente inziet dat er echt iets moet gebeuren. Bij de gemeenteraads-verkiezingen op 21 november kunnen ook de inwoners laten zien wat zij belangrijk vinden. Klik hier voor rapport. 

   Wethouder Thom Horn neemt de USB stick in ontvangst van voorzitter Marcel Klein
Lege kavels en lege panden.
Nieuw-Vennep telt maar liefst negen (bijna) leegstaande kavels. De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad dit allemaal in kaart gebracht. En dan hebben we het alleen over de kavels. Er staan ook heel veel (winkel)panden leeg en ook dat geeft ons dorp een slechte uitstraling.
 
16 oktober 2018

Dorpsraad komt met eigen MER over heuvels in Park21  
 
Veertig vrachtwagens die twee en een half jaar lang heen en weer rijden van Amsterdam naar Nieuw-Vennep. Dat is nodig om de grond voor de vier meter hoge heuvels die de gemeente Haarlemmermeer in Park 21 wil aanleggen, aan te voeren.
Wij stelden een Milieu Effect Rapportage op, zodat we een weloverwogen advies kunnen geven aan de gemeente.
De CO2-uitstoot bedraagt 5,43 miljoen kilogram.
       
 Dat zou betekenen dat we in Park 21 meer dan 5000 bomen moeten planten die dan 50 jaar nodig hebben om al deze CO2 te compenseren.
Belangrijke feiten voor de Dorpsraad om straks met een weloverwogen advies te komen.
 
Download de M.E.R. van de dorpsraad
 
18 september 2018

  Plantenbakken in centrum van Nieuw-Vennep
 
Heeft u onze nieuwe plantenbakken in het centrum al bewonderd? Na overleg met de gemeente zijn de bakken voorzien van gaten voor de drainage, wat het onderhoud zal vergemakkelijken. Een plantenbak is verhuisd van de hoek bij Family naar de wijk Linquenda. De gemeente blijft de eigenaar van de bakken maar Bloemenweijden heeft gezorgd voor de kleurenpracht in de bakken bij de ING. Family regelt het onderhoud voor de bakken bij zijn eigen onderneming en inmiddels zijn ook voor Sylvia's Leeuwtje de plantenbakken gevuld. Het is een lust voor het oog en een aanwinst voor de gemeente. Wij hopen dat iedereen ervan kan blijven genieten in elk jaargetijde! We hebben dit mede te danken  aan het volhouden van Louise van Zandvoort, lid van de dorpsraad Commissie Groen & Grijs. 
 
1 oktober 2018
       

 
 Gemeenteraad akkoord met aankoop grond van Groningen recycling 
   
Hieronder de tekst van B&W

Met de aankoop van de grondeigendommen en daarmee de verplaatsing van het recyclingbedrijf Van Groningen (hierna genoemd: Van Groningen) aan de Staringstraat en Bergsmastraat te Nieuw-Vennep willen we ruimte cre�ren om de herontwikkeling van bedrijventerrein de Pionier/Bols te Nieuw-Vennep mogelijk te maken. 
      
 We nemen met de verplaatsing de overlast van dit bedrijf voor de omgeving (milieu- en verkeershinder) weg en kunnen de locatie ontwikkelen. Daarnaast ontstaan, door het wegnemen van milieuhinder in het gebied, kansen op nieuwe initiatieven voor herstructurering en transformatie. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-159136.html 

 
Wat gaat B&W daarvoor doen?
We besluiten tot het aankopen van de percelen van Van Groningen met een totale oppervlakte van 13.981 m2 . We sluiten daartoe een koopovereenkomst met Van Groningen.  Tevens stellen we apart aan de raad voor een planologisch voorbereidingsbesluit te nemen met betrekking tot bedrijventerrein de Pionier met het oog op de herontwikkeling ervan. Hiermee voorkomen we dat er planologisch juridisch ontwikkelingen worden gefaciliteerd die de mogelijke herontwikkeling op het terrein van Van Groningen, maar ook voor het gehele bedrijventerrein de Pionier, zouden kunnen beperken of belemmeren. Lees de gehele brief van B&W
Zie ook officiele bekendmakingen voorbereidingsbesluit 
 
20 juli 2019

  Industriegrond naar Park 21: meer informatie  
 
"Industriegrond wordt in Nederland altijd gebruikt voor geluidswallen en dergelijke. Daar heeft geen inwoner iets over te zeggen en daar komt altijd geld bij mee. "De Haarlemmermeer behoort tot de schoonste grond van Nederland. "Een afdeklaag van 50 cm zorgt dat inwoners niet in contact komen met de industriegrond."
Zomaar wat uitspraken die op de informatieavond over de Nota Bodembeheer werden gedaan. De Nota Bodembeheer gaat over veel meer dan alleen de heuvels in Park 21.
Maar de heuvels zijn het onderwerp waarover de Dorpsraad zich zorgen maakt. 
      
De gemeente Haarlemmermeer had gezorgd dat er een flink aantal deskundigen in de zaal waren om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Hoewel gebruik van deze kwaliteit grond volgens de deskundigen toegestaan is en aanvaardbare risico's oplevert, blijft de Dorpsraad van mening dat het maken van de heuvels niet noodzakelijk is en we de risico's liever helemaal niet lopen. Tijdens de avond werd duidelijk dat de gemeente werkt aan een aantal scenario's voor het maken van de heuvels. Daarbij wordt ook een scenario bedacht zonder heuvels van industriegrond.
Deze scenario's worden door de gemeente ook aan de Dorpsraad voorgelegd. Vervolgens moet een MER (Milieu Effect Rapportage) worden opgesteld en een Bestemmingsplan worden vastgesteld. Natuurlijk realiseert de Dorpsraad zich dat het niet gebruiken van industriegrond betekent dat we ook zo'n 50 miljoen euro mislopen. Euro's die door de gemeente volledig in het Park ge�nvesteerd zouden worden. Park 21 zou er zonder dat geld totaal anders uit komen te zien. Het is de vraag of de Vennepers dat een probleem vinden. De gemeente gaat ervan uit dat de eerste vrachtwagens met grond over anderhalf jaar kunnen gaan rijden. En er moeten heel wat vrachtwagens gaan rijden om al die grond te verplaatsen. Eén van de bezoekers van de informatieavond had uitgerekend hoeveel Co2 daarbij vrijkwam. Om dat te compenseren zouden we wel een héél groen Park moeten maken. De Dorpsraad hoopt zich na de zomer te kunnen buigen over de voorgestelde scenario's. We houden u op de hoogte.
 
Download de nota klik hier (1 Mb)
Download de bijlage met kaarten etc. klik hier (9 Mb)
 
6 juli 2018 

      Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


Overig Nieuws


Stikstofdioxide boven Nederland
Onlangs was de hoge concentratie stikstofdioxide landelijk nieuws. De informatie komt van de ESA satelliet Sentinel 5P

 
Klik op bovenstaande foto voor vergroting.
Bron: Photo: ESA
 
Atlas leefomgeving

De kaart Milieu Gezondheids Risico (MGR) op de Atlas Leefomgeving geeft een inschatting van de effecten van zowel luchtvervuiling als geluid. Dit maakt de opeenstapeling van effecten zichtbaar. Deze is het grootst nabij steden en drukke wegen. Door luchtvervuiling kunnen mensen astmaklachten krijgen of eerder doodgaan. Omgevingsgeluid kan slecht zijn voor de nachtrust en hart- en vaatziekten veroorzaken of verergeren. De kaart Milieugezond-heidsrisico (MGR) op de Atlas Leefomgeving toont – van plek tot plek - hoe groot de geschatte gezondheidseffecten van deze risicofactoren bij elkaar opgeteld zijn  Dit hangt af van de ligging van steden, wegen, industrie en vliegvelden.

19 september 2019

 Website leven in Nieuw-Vennep is niet meer on line
 


De dorpsraad heeft jaren lang de website leven in Nieuw-Vennep in de lucht gehouden.
Het bezoekersaantal was de laaste jaren heel laag en dat gaf voor ons aan dat er geen behoefte was om deze site langer in de lucht te houden. Alle interviews en artikelen zijn wel bewaard.
 
9 september 2019

   Pop-up politiepost geopend. 

 

Ondanks het sluiten van het politiebureau in Nieuw-Vennep is er vanuit, met name de oudere bewoners, behoefte aan contact met de politie. Soms voor een simpele vraag, praatje of een verwijzing. In het voormalige winkelpand van Beter Horen in de Symfonie is een soort kantoortje gekomen. Als de wijkagent aanwezig is, te zien aan de banner die dan buiten staat, kunt u gewoon naar binnen lopen met uw vragen. 
Er zijn geen vaste openingstijden. 

6 juli 2019


  Is uw tuin waterproof?

 

 
 Door het veranderend klimaat komt hevige regenval steeds vaker voor. In zogenaamde versteende gebieden is veel steen en weinig groen te vinden. Het water kan hierdoor niet weg, en dit zorgt voor veel overlast en schade. De gemeente Haarlemmermeer en NMCX Centrum voor Duurzaamheid zijn daarom de campagne Haarlemmermeer Waterproof gestart. Het doel is om Haarlemmermeer bestand te maken tegen de regenval én het gratis regenwater beter te benutten.
  
Het waterproof maken van Haarlemmermeer kunnen en moeten we samendoen. Waterschap, gemeente én bewoners kunnen ieder een bijdrage leveren. Thuis kan je bijvoorbeeld een regenton neerzetten, de tegels uit je tuin vervangen door planten of grind, en een groen dak aanleggen. 
Wil je weten hoe jij zelf kan bijdragen aan een waterproof Haarlemmermeer? Klik hier voor tips, informatie en activiteiten.
 
28 juni 2019

     Melding openbare ruimte

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte