Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                                                                                                                       Afbeelding invoegen                                                                                    

  
 Nieuw-Vennep krijgt een echte Vennepse Social Sofa

 

 
Binnenkort wordt in de Venneperstraat, op initiatief van de Dorpsraad, een echte Vennepse Social Sofa geplaatst.Een Social Sofa is een zitbank van beton, naar een idee van Karin Bruers, in de vorm van een chaise longue en wordt versierd met duizenden mozaïeksteentjes.  Een bank waar we voor of na het winkelen even lekker op kunnen zitten en genieten van het weer.Onze sofa is een wel heel bijzondere; de lokale kunstenaars Riet Vermeulen en Rick Triest hebben, in overleg met de dorpsraad, de sofa ontworpen. ...  lees verder. 
 
22 mei 2023

Bevrijdingsdag op het Harmonieplein
 
Vele Vennepers waren uitgelopen om het jaarlijkse Vennepse bevrijdingsfestival te beleven waaronder zoals gebruikelijk het officieel het hijsen van onze nationale driekleur. De eer was dit keer aan kinderburgemeester Ramses Opdam, die onder het toeziend oog van de "echte grote” burgemeester  Marianne Schuurmans de vlag mocht hijsen.
 
Burgemeester Schuurmans in haar toespraak:
"Stonden we gisteren stil bij de oorlogsslachtoffers, vandaag vieren we het feest van de bevrijding”, sprak Schuurmans in haar toespraak. "Een oorlog laat diepe sporen achter, bij diegenen die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden. Maar de pijn, het verdriet, de woede, de onmacht én het schuldgevoel liggen als een zware schaduw over de naoorlogse gezinnen.” "We vieren de vrijheid, en het is goed dat we daar ieder jaar weer bij stil staan.
 
 
 
 

9 mei 2022
 
 
 
 Foto:  Stanley Galistan

Van de voorzitter
 
Afbeelding invoegen
 
Beste Vennepers,
 
De Dorpsraad heeft een paar drukke maanden achter de rug. Wij hebben ons hard gemaakt voor een betere doorstroming van verkeer door Nieuw-Vennep, de gehele gemeenteraad plus ambtenaren mogen ontvangen en richten ons nu op de mogelijke komst van flexwoningen op het voormalig zwembadterrein. Ik ben erg blij met de goede samenwerking met de ondernemers en winkeliers. Gezamenlijk geven we een sterk geluid af richting Hoofddorp. Gelukkig dat de wethouder nu, na enige moeite, akkoord is gegaan met een Verkeersplan (VSP) waar Vennepers wat aan gaan hebben. We zien dezelfde moeite om goed naar inwoners te luisteren terug bij het centrum. Na veel aandringen is de, reeds een jaar geleden beloofde planning, eindelijk zichtbaar voor iedereen en heeft de wethouder na aandringen van de VVD toegezegd om in het tweede kwartaal met nieuws te komen. Dit lijken allemaal kleine dingen, maar als het zo gemakkelijk was…..In ieder geval werkt de Dorpsraad samen met de gemeente om het Harmonieplein ... lees verder..
 
 2 mei 2023

Bewonersraadpleging over het landelijk gebied in Noord-Holland
 
 Alle inwoners van Noord-Holland kunnen vanaf 21 april tot 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied. De provincie vraagt in een online inwonersraadpleging hun mening over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij het Rijk inlevert. De raadpleging is in te vullen op raadpleginglandelijkgebied.nl.   
  
30 april 2023
Afbeelding invoegen
 

Verkeers Struktuur Plan in de ijskast

Afbeelding invoegen
  De Dorpsraad Nieuw-Vennep, OVHZ en Biz centrum hadden in januari gezamenlijk een visie ingediend op het Verkeers Struktuur Plan  (VSP). Dat waren concrete voorstellen om de huidige verkeersproblemen op te lossen. Later zou er dan naar de toekomst kunnen worden gekeken. 
 
 De gemeenteraad heeft de oorspronkelijke plannen in de ijskast gezet nadat verschillende politieke partijen een motie hadden ingediend met het verzoek aan B&W om naar de inwoners te luisteren. Het verkeersplan wordt geparkeerd tot er onderzoeken naar de bereikbaarheid van het dorpscentrum, betere verkeersdoorstroming op de Dreven en de toegankelijkheid van de nieuwe wijk op het Pionier-Bolsterrein zijn gedaan. 
Pas daarna zal er naar het verkeersplan gekeken worden. Vervolgens moet er elke twee jaar een evaluatie worden gedaan om te kijken of de plannen brengen wat Nieuw-Vennep nodig heeft. Nieuw-Vennep heeft baat bij de trieste ontwikkeling van Badhoevedorp. Daarvoor werd ook een verkeersplan gemaakt en dat blijkt helemaal niet te werken. De raad wil zulke toestanden in het tweede dorp van Haarlemmermeer voorkomen. 
 
11 april 2023

Dierenvreugd zoekt dringend vrijwilligers!!!

 Jullie kennen de activiteiten op de kinderboerderij vast wel: paasfeest, geboortefeest, Halloween en de kerstmarkt.  Om deze en andere kleinschalige activiteiten te organiseren zijn handen en organisatietalenten nodig in welke vorm dan ook. Dit kan zijn incidentele hulp bij activiteiten, deelnemen aan de vergaderingen t.b.v. de organisatie, lid worden van het activiteitenteam, noem het maar op....alle hulp is nodig!! ).  
  Afbeelding invoegen
 Daarnaast zoeken we mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken voor verschillende klussen.  Denk daarbij aan schilderwerkzaamheden, lichte bestratingswerkzaamheden, schoonmaak etc. etc. Wil je helpen of meer informatie en ben je minimaal 16 jaar?  
Meld je dan aan (*) via dierenvreugd@onstweedethuis.nl.  
 
(*) bij structurele vrijwillige werkzaamheden is het kosteloos opvragen van een VOG onderdeel van de procedure.      
 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt? 

 Landelijke Opschoondag  
 
Afbeelding invoegen  
De landelijke opschoondag werd in Nieuw-Vennep georganiseerd door Buurt-Clean-up Nieuw-Vennep. Zij organiseren elke maand in een wijk die ontdaan wordt van zwerfafval. Afgelopen zaterdag was het centrum aan de beurt en totaal 30 mensen gingen om 10.00 uur aan de slag. Dit keer waren we als Dorpsraad ook goed vertegenwoordigd. Onderweg werd er door dorpsgenoten getoeterd en gezwaaid, sommige mensen vroegen informatie omdat ze de volgende keer ook mee willen doen. Om 11.15 uur kwamen we terug met onze buit, o.a. een enorme  hoeveelheid blikjes en plastic werden opgedoken. Het toppunt was twee metalen lachgascilinders. Birgit van Winkel Centrum Nieuw-Vennep had de koffie en koek geregeld, gesponsord door Jumbo van Vliet. De Hema had koffiebonnen ter beschikking gesteld. Voordat we naar huis gingen kwam een auto van de gemeente alles ophalen en was het Harmonieplein weer schoon.

Kortom een geslaagde actie.  
De volgende Buurtcleanup gaat plaatsvinden in de Bachlaan op 1 april (dat is geen grap.) 

Klik hier om in te schrijven 
 
 19 maart 2023
  Afbeelding invoegen
  

 Nieuw dak voor pluimveeverblijf

Mooi werk van Houthandel Getsewoud, de kippen zijn jullie dankbaar dat ze weer een goed dak boven hun hoofd hebben en dat ze geen bezoek meer kunnen krijgen van de vogels van buitenaf!! Dank voor de inzet en natuurlijk heel veel dank aan alle donateurs van stichting Dierenvreugd. Tot slot voelen we ons gesteund door de bijdrage van de  Rabo club support !! 
Zonder jullie zijn dergelijke projecten simpelweg niet mogelijk.... fantastisch!!

17 februari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Reactie Dorpsraad op mediaberichten Marktgebouw
 
Afbeelding invoegen
 
Begin februari zijn in de diverse media stukken gepubliceerd over de onenigheid tussen de gemeente en twee projectontwikkelaars met betrekking tot de grond waar het Marktgebouw zou moeten komen. De Dorpsraad Nieuw-Vennep betreurt deze ontwikkelingen; dit leidt tot meer vertraging in de verdere ontwikkeling van onze dorpskern.  Meerdere keren heeft de Dorpsraad er bij de gemeente op aangedrongen om te gaan bouwen op het kavel wat wel geheel in eigendom is van de gemeente. 
Helaas kiest men voor een andere weg; bouwen op een plek waar je ruzie hebt met je buurman. Het is jammer dat er na 22 jaar discussie er alleen maar mooie plannen zijn gemaakt en er nog geen paal in de grond is geslagen. Uiteindelijk zijn onze inwoners de grootste verliezers.
We roepen alle partijen op om te stoppen met discussiëren en te beginnen met het bebouwen van een dorpskern om trots op te zijn.   

 
7 februari 2023

Opnieuw inrichten deel van wijk Welgelegen 

Afbeelding invoegen
 
De gemeente is bezig met het voorbereiden van het opnieuw inrichten van een deel van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. Om droge voeten te houden, gaan we een deel van de wijk Welgelegen klimaatbestendig maken. Dit is het aanpassen van de omgeving aan het klimaat dat aan het veranderen is. 
Ook gaan we een ‘drainagetransportriool’ aanleggen. Dit is een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is.

Klik hier voor hyperlink naar de gemeente pagina voor meer informatie.
 
5 februari 2023


Wandelbos bij Dierenvreugd wordt onder handen genomen
Afbeelding invoegen
 
 
Dinsdag 7 februari a.s. komt tussen 9.00 en 12.00 uur onze prachtige Krinkels verbind aanhanger op de parkeerplaats te staan bij het Piet van Houtenpark/ kinderboerderij Dierenvreugd .Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers kunnen voorbijgangers vragen stellen over het wandelbos en waarom wij behoorlijk aan het snoeien zijn, welke flora en fauna zit er in het wandelbos. Onze ecoloog de uitvoerder en de projectleider zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden

27 januari 2023.
  

 VSP
 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ centrum en de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) hebben hun gezamenlijke reactie op het concept VerkeersStructuurPlan  (VSP) ingestuurd. Genoemde partijen hebben een duidelijke visie over het verkeer.
Hoofdlijn is dat wij vinden dat de verkeersproblemen in het centrum en op de Dreven eerst aangepakt moeten worden alvorens de gewenste planning van het VSP doorgang kan vinden. Ter ondersteuning hebben we gezamenlijk een boekje gemaakt met de titel: Venneps Speerpunten Plan.         
Klik hier voor het boekje in pdf. 
 
20 januari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Interview Dorpsraadvoorzitter met Witte Weekblad

Afbeelding invoegen    "Wat steeds meer opvalt is dat de gemeente grote ambities heeft die niet passen bij de lokale situatie.” Dat maakt voor Martijn Schouten hoe relevant een dorpsraad is. "Onze gemeente is te klein om de juiste stappen te zetten om haar doelen te bereiken. Simpele vraagstukken worden alleen verbeterd als ze onder de aandacht worden gebracht door de dorpsraad.”
Martijn Schouten staat voor het tweede jaar als voorzitter aan het roer van Dorpsraad Nieuw-Vennep. Het jaar waarin de dorpsraad haar 65ste verjaardag heeft gevierd. Het is echter niet allemaal koek en ei binnen de dorpsgrenzen..... Lees gehele interview op de website van het Witte Weekblad


 29 december 2022

 Marktgebouw 
 
Burgemeester en wethouders hebben besloten te gaan starten met de aanbesteding van het Marktgebouw. Het is een belangrijke stap op weg naar een levendig en aantrekkelijk centrum van Nieuw-Vennep. Het Markgebouw komt op de hoek van de Poststraat en de Gelevinkstraat.
De gemeente wil het Marktgebouw een maatschappelijke, culturele en commerciële functie geven met daarboven woningen.
Meer informatie over het besluit en het Marktgebouw leest u in het artikel van InforMeer. 
Het hele collegebesluit kunt u lezen in de nota van B&W (pdf)

10 december 2022
 
 Afbeelding invoegen
 Bron: Stefanova Architecten
 
 
 
 


Samenwerking
 
Afbeelding invoegen   Ook dit jaar zijn we als Vennepse gemeenschap er weer in geslaagd om kerstbomen op het Venneperplein te krijgen, de brug en twee vlaggenmasten te versieren. Het lijkt zo simpel, even de lichtjes in de kerstboom hangen maar het is een hele keten van samenspel. Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ centrum Nieuw-Vennep, winkeliersvereniging Symfonie, de OVHZ verdeelden de taken en met 15 vrijwilligers, inclusief Vennie is ons centrum in kerstsferen! 

Grote dank aan een hele keten van mensen en bedrijven die het mogelijk hebben gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.  Abram Rus van de Decemberhoeve voor het transport van de bomen, Joep en Ben Ham voor de verreiker, Rob Blom met de hoogwerker.  Voor de warme en koude versnaperingen en de aanmoedigingen voor en tijdens de opbouw:  Jumbo van Vliet Nieuw-Vennep, HEMA Nieuw-Vennep, Lunchroom Plein 7 en Orries eten & drinken.  En de mensen achter de schermen voor het regelen van de bomen, ophangen van de lichtornamenten, sleutels voor paaltjes, stroomkasten etc.  Geniet allemaal van ons mooie plein als je Centrum Nieuw-Vennep doorkruist en maak er prachtige feestdagen van!
 
4 december 2022

 Melden van overlast 

Afbeelding invoegen
 
Enige tijd geleden werd er door omwonenden overlast ervaren van (mogelijke) drugsdealers op de parkeerplaats rondom het gebouw Sarabande. Door de politie en de handhaving is er de afgelopen tijd zichtbaar (en niet zichtbaar) toezicht geweest. 
Bij hen zijn er geen meldingen meer binnengekomen over drugsdealen of andere overlast rondom Sarabande.  Mocht u alsnog overlast ervaren verzoeken wij u dat vooral te melden.
Dat kan bij: 
  • Politie 112 (spoed)
  • Politie 0900-8844 (geen spoed)·        
  • Handhaving 0900-1852  
Specifiek voor meldingen van overlast door jeugd kan men vanaf 16.30 uur mailen naar de straatcoaches van de gemeente Haarlemmermeer op: straatcoaches@haarlemmermeer.nl 
De straatcoaches ontvangen deze melding dan direct op hun mobiele telefoon. Zijn de straatcoaches niet in gelegenheid om op korte termijn te reageren dan wordt er alsnog zo spoedig mogelijk een politie-eenheid gestuurd. Overlastlocaties kunnen pas worden meegenomen in de surveillances als er meldingen gedaan worden door omwonenden.
Denk bij meldingen ook aan zo goed mogelijke omschrijving van:
  • Personen (hoeveel, schattingen van leeftijden, gedragen kleding etc.)        
  • Voertuigen (hoeveel, merk, kleur, kenteken etc.)      
  • Waarom er melding gedaan wordt: vuurwerk, vermoedelijk drugsdealen, geluidsoverlast etc.
Geplaatst namens de wijkagenten.
 
27 november 2022

 Gift van €2950 door Rabo ClubSupport actie

Afbeelding invoegen   Wij (Stichting Dierenvreugd) mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst €2950.44....WOW!!!
Dit betekent dat er ongelofelijk veel mensen op ons hebben gestemd waardoor we zo hoog zijn geeindigd!
Onze speciale dank gaat uit naar een ieder die de moeite heeft genomen om op ons te stemmen. Helemaal te gek. Het is dus zeker niet voor niets geweest.
Stichting Dierenvreugd draagt er zorg voor dat elke euro rechtstreeks ten goede zal komen aan de kinderboerderij! In dit geval zal van dit geld het dak van het pluimvee verblijf worden vernieuwd....
 
20 oktober 2022

 Geslaagd Venneperfestival!

Het Venneperfeest op het Harmonieplein van 24 september was een groot succes.  Naar schatting hebben ruim 1500 mensen het festival bezocht. De Dorpsraad vierde haar 65e verjaardag (1 jaar later dan gepland) en was tevens de grootste sponsor. Er waren optredens van drie bands, dansoptredens van Thaise danseressen en Wendy’s Dance Company.  
  Afbeelding invoegen
Lokale kunstenaars lieten hun werken zien in een gezellig opgezet tentenkamp.  
Het Ontmoetingscentrum verzorgde de bar en voor de hartige hap was er een frietkraam, barbecue en Indiaas eten. In het midden van het plein konden kinderen hun kleedjesmarkt houden. De kinderen konden ook een (gratis!) bezoek brengen aan de schminktafel en bij karikaturist. Beiden werden druk bezocht. Uiteraard was de plantjesmarkt met alles voor één euro een grote publiekstrekker.  Het geheel werd georganiseerd door de Harmoniekoepel met inzet van vele vrijwilligers. Harry Maarse vertolkte de rol als gastheer en praatte de middag aan elkaar.  Onze dank gaat uit naar Gertjan van Bloemenshop Somkido; hij stelde belangeloos de vele tenten beschikbaar. Om ons fotoalbum te bekijken van het feest klik hier
 
27 september 2022

 Voorzitter spreekt de raad toe over zorgen aanpak energiecrisis
 
Afbeelding invoegen
klik op de afbeelding voor afspelen
 
9 september 2022

Vaststelling masterplan Pionier-Bolsterrein

Afbeelding invoegen
 
Het Pionier-Bolsterrein bestaat uit de bedrijventerreinen De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Gemeente Haarlemmermeer wil het Pionier-Bolsterrein de komende jaren veranderen in een gebied voor wonen en werken. Met het masterplan heeft de gemeente samen met ontwikkelaars de haalbaarheid en de mogelijkheden hiervoor onderzocht.
 
Hierbij de hyperlink naar het masterplan inclusief  het Raadsvoorstel met bijlagen. Het was in de gemeenteraad  behandeld maar door omstandigheden niet gepubliceerd via officielebekendmakingen.nl.
 
16 juni 2022

Sloop voormalige ijzergieterij Waeles begonnen

Afbeelding invoegen
 
Onlangs is een start gemaakt met het slopen van het oude pand van voormalige ijzergieterij Waeles. Op 9 november 2021 was de Waeles holding door de rechter in staat van faillissement verklaard.
 
Voor de omwonenden is de sloop goed nieuws want een ander bedrijf kan nu geen doorstart meer maken onder de oude vergunning.

 15 juni 2022

Gift en status bouwprojecten Dierenvreugd

Gelukkig hebben we een  aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen en is het team weer op sterkte en kunnen we aan de gang. Voor het Konijnorama  heeft  Dierenvreugd  van de Rabo-clubsupport in 2021 een ondersteuning ontvangen.
De uitvoering was door Covid-19 vertraagd maar gaat dit jaar plaatsvinden. 
De bouwcommissie legt de laatste hand aan de definitieve plannen voor het Konijnorama  en de begroting is ook bijna klaar.  
  Afbeelding invoegen
Op 1 juni werden we verrast door Ruud Griekspoor van Paddockplaatshop / Grindplaatshop uit Nieuw-Vennep die  geheel belangeloos 60 m2 paddockplaten heeft geleverd/gesponsord t.b.v. een paddock voor de pony en als ondergrond voor het konijnenverblijf!   Wij willen Ruud  heel erg bedanken voor deze geweldige sponsoring. Het materiaal is heel erg welkom  en zorgt ervoor  dat de beestjes droge poten houden. Ook hopen we dit jaar het dak van het pluimvee-verblijf  aan te kunnen pakken en hebben dit project aangemeld voor Rabo-clubsupport 2022.  Daarover zullen we u later meer over berichten.
 
5 juni 2022

 Mag ik me even voorstellen?
 
Hallo allemaal,  

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Ik ben Tessa Bouterse, 47 jaar oud en ik woon sinds 2 jaar in Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep. Sinds kort ben ik lid van de Dorpsraad en commissie Groen en Grijs. Voor ik hier kwam wonen heb ik 20 jaar in Almere gewoond. In Almere was ik politiek en maatschappelijk betrokken. Ik ben daar 7 jaar assistent raadslid geweest en was daarnaast betrokken bij projecten in mijn wijk. Mijn politieke interesse en de betrokkenheid bij mijn woonomgeving is er nog steeds en ik zet me graag binnen de gemeente Haarlemmermeer ook weer in. Ik heb wel ontdekt dat politiek in een grote stad heel anders werkt dan in een gemeente met verschillende kernen.  Dus graag leer ik mijn 'eigen' dorp als eerste goed kennen. 
  Afbeelding invoegen
Na een korte zoektocht hoe ik dit vorm kon geven kwam ik bij de Dorpsraad terecht. Een mooie club mensen waar ik me thuis voel. Een plek waar ik mijn kennis en passie kwijt kan. Samen optrekken met bewoners en ondernemers om ons dorp een fijne, veilige en mooie plek te laten blijven om te wonen. Ik vind het belangrijk om de gemeente scherp houden door ontwikkelen te blijven volgen en ze advies te geven. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Ik ontmoet u graag! 
 
Hartelijke groet, Tessa. 

23 mei 2022

Koninklijke onderscheiding voor Valerie en Piet Kwak

Afbeelding invoegen
  Tijdens een  feestelijke bijeenkomst op 26 april kregen Valerie en Piet door burgemeester Marianne Schuurmans het lintje opgespeld. Deze verrassing was georganiseerd door hun dochter Hanna, die ook de aanvraag had ingediend. Valerie kreeg haar onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk wat zij de afgelopen 43 jaar heeft verricht.  Van het in 1977 mede  oprichten van een English Coffee Club voor Engels sprekenden in Nieuw-Vennep, 15 jaar actief voor Unicef, tot het al 30 jaar actief zijn als vrijwilligster in het Spaarne Gasthuis. 
Zij is daar, onder andere, het luisterend oor voor de patiënten op de dagbehandeling oncologie. Samen met Piet hebben zij, na een bezoek in 2001 aan Manilla op de Filipijnen, een stichting opgericht die financiële ondersteuning geeft aan The House With No Steps, een gemeenschap voor gehandicapten.  Lees meer...
 
16 mei 2022

Antwoorden van gemeente op vragen over beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom

Bewoners konden reageren op het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom van 7 maart 2022.  Buiten de digitale en schriftelijke reacties zijn ook vragen gesteld en reacties gegeven over andere onderwerpen. De reacties die zijn binnengekomen zijn soms wat ingekort om de leesbaarheid te vergroten. De onderdelen die betrekking hebben op Nieuwe Kom zijn dan verkort weergegeven, aldus de gemeente. 
  Afbeelding invoegen
U kunt hier de reactie nota als pdf lezen. 
On line op de gemeentewebsite zijn ook veel gestelde vragen te lezen. Klik hier
 
update 24 mei  2022

 
 
 
  Dorpsvlag  

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum. Van alle dorpskernen hebben Spaarndam, Rijsenhout en Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 update 2 april 2023
            Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik op plaatje hierboven.  

Elke laatste dinsdag van de maand vergadering, deze zijn openbaar.


 Overig Nieuws  


 Voormalig ijzergieterij Waeles bijna geheel met de grond gelijk gemaakt.

 Afbeelding invoegen

Het is al weer ruim anderhalf jaar geleden dat de ijzergieterij Waeles haar deuren voorgoed sloot. Na een uitgebreide asbestsanering voor o.a. het dak is het pand bijna met de grond gelijk gemaakt.  Wat er op of met deze plek gaat gebeuren is ons niet bekend.

4 mei 2023


 Dashboard voor raadsstukken

Afbeelding invoegen

Klik hier, voor de link naar het dashboard inkomende raadsstukken.


Nieuwsoverzicht over Nieuw-Vennep 

 Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

Meldingen openbare ruimte  

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem  Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte. 

update 14 maart 2022