Doelstelling, middelen, organisatie van de dorpsraad Nieuw-Vennep. 
 
Wat is de dorpsraad Nieuw-Vennep en wat doet ze?
 
De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is een zelfstandig adviesorgaan en behartigt de belangen van geheel Nieuw-Vennep op het gebied van woon- en leefklimaat, economie, welzijn en cultuur.
Wij zijn een erkend participatiepartner van de Gemeente Haarlemmermeer en hebben daarom invloed middels participatie, lobby en onderhandeling.
Wij werken samen met andere belangenorganisaties zoals de wijkraden Getsewoud en Linquenda en de ondernemersvereniging OVHZ.  
 
Bekijk kort promo filmpje wat doet de DorpsraadBij welke zaken is de dorpsraad Nieuw-Vennep betrokken?
Bijvoorbeeld bij de realisatie van:
 • Venneperhout,
 • Jeugdland,
 • Openbaar Groen,
 • de verdubbeling N 207,
 • de doortrekking van de Spoorlaan Zuid om er maar eens een paar te noemen.
 
Ook lastige of bijzondere zaken worden aangepakt zoals de coffeeshop, veiligheid in woon- en leefomgeving, begraafplaats ruimte enz.
Ook zijn wij er altijd bij als het gaat om de grote plannen zoals de ontwikkeling Nieuwe Kom, Park21, of bepaalde nieuwe huizenbouwlocaties.
Een groot plan dat op stapel staat is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zogenaamde Westflank. In het westen van de Haarlemmermeer moeten 10.000 woningen verrijzen, een project van Rijk, Provincie en Gemeente. Ten westen van Getsewoud zal een tweede Getsewoud gebouwd worden en dat heeft een forse impact op de voorzieningen van het huidige Nieuw-Vennep en de Vennepers. Daarom praat de Dorpsraad mee. 
 
Waarom een dorpsraad Nieuw-Vennep?
In Haarlemmermeer bestaan zo’n 26 dorpskernen onder één gemeentebestuur. Veel diversiteit en soms lastig om te besturen. Maar daarnaast juist onze sterkte en charme. Veel energie van het gemeentebestuur gaat naar zaken als regio Amsterdam, Schiphol, het Rijk, Vinex wijken, bedrijven vestigen. Iedereen wil wat van onze economisch sterke gemeente.
Dat legt een forse claim op de capaciteit van ons Gemeentebestuur waardoor het gevaar aanwezig is dat de details er op uitvoeringsniveau bij inschieten. 
Nieuw-Vennep zelf heeft nu zo’n 30.000 inwoners, dat is even veel als een gemiddelde gemeente in Nederland.
De lobby om de belangen van onze woon- en werkplaats Nieuw-Vennep onder de aandacht te houden bij het gemeentebestuur is daarom méér dan noodzakelijk. Vandaar de dorpsraad Nieuw-Vennep, sinds 1956.  
 
Hoe is de dorpsraad Nieuw-Vennep georganiseerd?
De dorpsraad is een stichting en heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur bestaat uit verschillende gespecialiseerde commissies.
Die commissies zijn o.a.:
 • Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit (R.O.M.)
 • Verkeer en vervoer
 • Veiligheid
 • Cultuur Recreatie Welzijn Historie (CRWH)
 • Jeugd
 • Groen en Uitvoering
Van wie ontvangt de dorpsraad Nieuw-Vennep haar financiële middelen?
Omdat zij een erkend participatiepartner van de gemeente Haarlemmermeer is ontvangt de dorpsraad gemeentelijke subsidie zodat zij openbare sessies, vergaderingen, activiteiten, publicaties, secretariaat etc. kan bekostigen.   
 

Samenwerking tussen dorpsraad, gebiedsmanager en externe partijen:

Inmiddels heeft de dorpsraad zitting in verschillende overleggroepen van gebiedsmanagement alsook heeft zij overleg met beleidsafdelingen van de gemeente, zodat zij haar ervaring en mening kan inbrengen bij zaken als veiligheid, gebiedsprogramma, beheer etc. Daarnaast is er samenwerking met allerlei maatschappelijke organisaties zoals Stichting Meerwaarde, Politie etc. Inzake allerlei projecten wordt ook overlegd met sportverenigingen, Pier-K etc.  


Samenwerking tussen dorpsraad en Gemeentebestuur:

Bij belangrijke zaken is er overleg tussen de dorpsraad en de betreffende wethouder(s). Over bepaalde lopende zaken is er minimaal twee maal per jaar overleg tussen de Dorpsraad en leden van de verschillende gemeenteraadsfracties. Tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden in de Haarlemmermeer is een convenant gesloten. 

 

update  4 maart 2019