Doelstelling, middelen, organisatie van de dorpsraad Nieuw-Vennep. 
 
Wat is de dorpsraad Nieuw-Vennep en wat doet ze?
 
De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is een zelfstandig adviesorgaan en behartigt de belangen van geheel Nieuw-Vennep op het gebied van woon- en leefklimaat, economie, welzijn en cultuur.
Wij zijn een erkend participatiepartner van de Gemeente Haarlemmermeer en hebben daarom invloed middels participatie, lobby en onderhandeling.
Wij werken samen met andere belangenorganisaties zoals ondernemersvereniging OVHZ, BIZ centrum Nieuw-Vennep, Oranjevereniging, Pier K en Maatvast en Harmoniekoepel.  


Bij welke zaken is de dorpsraad Nieuw-Vennep betrokken?
Bijvoorbeeld bij de realisatie van:
 • Emissie onderzoek ijzergieterij Waeles
 • Rond flexwonen Sarabande bij gemeente opgekomen voor bewoners ,
 • Jeugdland,
 • Openbaar Groen,
 • de verdubbeling van de N207,
 • de doortrekking van de Spoorlaan Zuid
 • 1e dag gratis parkeren bij station
 • mogelijke komst van een coffeeshop is via rechtszaak niet door gegaan.
Wat speelt er nu?
 • Onze continue inspanning in 2020 heeft er mede voor gezorgd dat er een doorbraak kwam in de Venneperstraat en dat er zicht is dat er eindelijk gebouwd gaat worden. In februari 2021 zijn de oude panden in de Venneperstraat gesloopt. Nu staan we voor de uitdaging om de Nieuwe Kom te helpen vormgeven. Aan het eind van 2023 werd bekend dat de gemeente met projectontwikkelaars overeenkomsten hebben bereikt over de komst van Mercator en het Marktgebouw.
 • De bereikbaarheid voor het centrum staat onder druk. Via samenwerking met OVHZ en de BIZ centrum Nieuw-vennep zijn we met de gemeente in gesprek voor verkeersplannen en structuur. ook nemen we deel aan onder andere het zgn VSP VerkeersStructuurPlan hierin wordt de bereikbaarheid van nu en in de toekomst besproken voor de gehele gemeente. 
  Hiervoor start begin 2024 een extra onderzoek waarbij ook de dorpsraad bij betrokken is.
 • Voorts zijn we betrokken bij nieuwbouwplannen zoals Westerdreefkwartier, Bols/Pionier e.d. Hiervoor zitten we in de klankbordgroep.
 • Een groot plan dat op stapel staat is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zogenaamde Westflank. In het westen van de Haarlemmermeer moeten 10.000 woningen verrijzen, een project van Rijk, Provincie en Gemeente. Ten westen van Getsewoud zal een tweede Getsewoud gebouwd worden en dat heeft een forse impact op de voorzieningen van het huidige Nieuw-Vennep en de Vennepers. Daarom praat de Dorpsraad mee in de klankbordgroep Nieuw-Vennep west.
 • Ook hebben we de de komst van mogelijk vervuilde grond in PARK 21 aan de kaak gesteld, iets wat politiek nogal gevoelig lag. Inmiddels is in 2022 het besluit genomen om in PARK21 definitief geen vervuilde grond te gaan gebruiken. 
 
Waarom een dorpsraad Nieuw-Vennep?
In Haarlemmermeer bestaan zo’n 26 dorpskernen onder één gemeentebestuur. Veel diversiteit en soms lastig om te besturen. Maar daarnaast juist onze sterkte en charme. Veel energie van het gemeentebestuur gaat naar zaken als regio Amsterdam, Schiphol, het Rijk, Vinex wijken, bedrijven vestigen. Iedereen wil wat van onze economisch sterke gemeente.
Dat legt een forse claim op de capaciteit van ons Gemeentebestuur waardoor het gevaar aanwezig is dat de details er op uitvoeringsniveau bij inschieten. 
Nieuw-Vennep zelf heeft nu zo’n 31.500 inwoners, dat is even veel als een gemiddelde gemeente in Nederland.
De lobby om de belangen van onze woon- en werkplaats Nieuw-Vennep onder de aandacht te houden bij het gemeentebestuur is daarom méér dan noodzakelijk. Vandaar de dorpsraad Nieuw-Vennep, sinds 1956.  
 
Hoe is de dorpsraad Nieuw-Vennep georganiseerd?
De dorpsraad is een stichting en heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur bestaat uit verschillende gespecialiseerde commissies.
Die commissies zijn o.a.:
 • Grijs en Groen
 • Commissie Jeugd Veiligheid Cultuur (JVC)
 • Kinderboerderij Dierenvreugd
 • Harmoniekoepel
Van wie ontvangt de dorpsraad Nieuw-Vennep haar financiële middelen?
Omdat zij een erkend participatiepartner van de gemeente Haarlemmermeer is ontvangt de dorpsraad gemeentelijke subsidie zodat zij openbare sessies, vergaderingen, activiteiten, publicaties, secretariaat etc. kan bekostigen.   
Een ander deel van onze inkomsten komt van onze donateurs.
 

Samenwerking tussen dorpsraad, gebiedsmanager en externe partijen:

Inmiddels heeft de dorpsraad zitting in verschillende overleggroepen van gebiedsmanagement alsook heeft zij overleg met beleidsafdelingen van de gemeente, zodat zij haar ervaring en mening kan inbrengen bij zaken als veiligheid, gebiedsprogramma, beheer etc. Daarnaast is er samenwerking met allerlei maatschappelijke organisaties zoals oa. Stichting Meerwaarde en politie. Inzake allerlei projecten wordt ook overlegd met sportverenigingen, C punt.  


Samenwerking tussen dorpsraad en Gemeentebestuur:

Bij belangrijke zaken is er overleg tussen de dorpsraad en de betreffende wethouder(s). Over bepaalde lopende zaken is er minimaal twee maal per jaar overleg tussen de Dorpsraad en leden van de verschillende gemeenteraadsfracties. Tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden in de Haarlemmermeer is een convenant gesloten. 

 

update  23 december  2023