Lange termijn planning Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep

Missie:
De doelstelling van de Stichting Dorpsraad Nieuw Vennep is het behartigen van de belangen van de kern
Nieuw-Vennep op het gebied van het leefklimaat.
Dit houdt in naast een belangenbehartiging richting gemeentebestuur, ook het zorgen voor en het bevorderen van activiteiten binnen de eigen leefgemeenschap gericht op het vergroten van het saamhorigheidsgevoel en daarmee ook aangelegenheden van algemeen nut, economie, welzijn en cultuur.