Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                                                                                                                       Afbeelding invoegen                                                                                    

  
 Speciale raadsvergadering in Nieuw-Vennep

Afbeelding invoegen
 
Op donderdag 30 maart gaat de gemeenteraad voor het eerst op locatie vergaderen. Zij zullen naar Nieuw-Vennep gaan en daar locaties (voornamelijk in het centrum) bezoeken. De organisatie ligt bij de raad, maar de bedoeling is dat Dorps- en wijkraden actief betrokken worden.
De gemeenteraad wil ook de andere vijf gebieden opzoeken.

 15 maart 2023 
 

Landelijke Opschoondag  
 
Afbeelding invoegen  
De landelijke opschoondag werd in Nieuw-Vennep georganiseerd door Buurt-Clean-up Nieuw-Vennep. Zij organiseren elke maand in een wijk die ontdaan wordt van zwerfafval. Afgelopen zaterdag was het centrum aan de beurt en totaal 30 mensen gingen om 10.00 uur aan de slag. Dit keer waren we als Dorpsraad ook goed vertegenwoordigd. Onderweg werd er door dorpsgenoten getoeterd en gezwaaid, sommige mensen vroegen informatie omdat ze de volgende keer ook mee willen doen. Om 11.15 uur kwamen we terug met onze buit, o.a. een enorme  hoeveelheid blikjes en plastic werden opgedoken. Het toppunt was twee metalen lachgascilinders. Birgit van Winkel Centrum Nieuw-Vennep had de koffie en koek geregeld, gesponsord door Jumbo van Vliet. De Hema had koffiebonnen ter beschikking gesteld. Voordat we naar huis gingen kwam een auto van de gemeente alles ophalen en was het Harmonieplein weer schoon.

Kortom een geslaagde actie.  
De volgende Buurtcleanup gaat plaatsvinden in de Bachlaan op 1 april (dat is geen grap.) 

Klik hier om in te schrijven 
 
 19 maart 2023
  Afbeelding invoegen
  

 Nieuw dak voor pluimveeverblijf

Mooi werk van Houthandel Getsewoud, de kippen zijn jullie dankbaar dat ze weer een goed dak boven hun hoofd hebben en dat ze geen bezoek meer kunnen krijgen van de vogels van buitenaf!! Dank voor de inzet en natuurlijk heel veel dank aan alle donateurs van stichting Dierenvreugd. Tot slot voelen we ons gesteund door de bijdrage van de  Rabo club support !! 
Zonder jullie zijn dergelijke projecten simpelweg niet mogelijk.... fantastisch!!

17 februari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Reactie Dorpsraad op mediaberichten Marktgebouw
 
Afbeelding invoegen
 
Begin februari zijn in de diverse media stukken gepubliceerd over de onenigheid tussen de gemeente en twee projectontwikkelaars met betrekking tot de grond waar het Marktgebouw zou moeten komen. De Dorpsraad Nieuw-Vennep betreurt deze ontwikkelingen; dit leidt tot meer vertraging in de verdere ontwikkeling van onze dorpskern.  Meerdere keren heeft de Dorpsraad er bij de gemeente op aangedrongen om te gaan bouwen op het kavel wat wel geheel in eigendom is van de gemeente. 
Helaas kiest men voor een andere weg; bouwen op een plek waar je ruzie hebt met je buurman. Het is jammer dat er na 22 jaar discussie er alleen maar mooie plannen zijn gemaakt en er nog geen paal in de grond is geslagen. Uiteindelijk zijn onze inwoners de grootste verliezers.
We roepen alle partijen op om te stoppen met discussiëren en te beginnen met het bebouwen van een dorpskern om trots op te zijn.   

 
7 februari 2023

Opnieuw inrichten deel van wijk Welgelegen 

Afbeelding invoegen
 
De gemeente is bezig met het voorbereiden van het opnieuw inrichten van een deel van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. Om droge voeten te houden, gaan we een deel van de wijk Welgelegen klimaatbestendig maken. Dit is het aanpassen van de omgeving aan het klimaat dat aan het veranderen is. 
Ook gaan we een ‘drainagetransportriool’ aanleggen. Dit is een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is.

Klik hier voor hyperlink naar de gemeente pagina voor meer informatie.
 
5 februari 2023


Wandelbos bij Dierenvreugd wordt onder handen genomen
Afbeelding invoegen
 
 
Dinsdag 7 februari a.s. komt tussen 9.00 en 12.00 uur onze prachtige Krinkels verbind aanhanger op de parkeerplaats te staan bij het Piet van Houtenpark/ kinderboerderij Dierenvreugd .Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers kunnen voorbijgangers vragen stellen over het wandelbos en waarom wij behoorlijk aan het snoeien zijn, welke flora en fauna zit er in het wandelbos. Onze ecoloog de uitvoerder en de projectleider zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden

27 januari 2023.
  

 VSP
 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ centrum en de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) hebben hun gezamenlijke reactie op het concept VerkeersStructuurPlan  (VSP) ingestuurd. Genoemde partijen hebben een duidelijke visie over het verkeer.
Hoofdlijn is dat wij vinden dat de verkeersproblemen in het centrum en op de Dreven eerst aangepakt moeten worden alvorens de gewenste planning van het VSP doorgang kan vinden. Ter ondersteuning hebben we gezamenlijk een boekje gemaakt met de titel: Venneps Speerpunten Plan.         
Klik hier voor het boekje in pdf. 
 
20 januari 2023
  Afbeelding invoegen
 

Interview Dorpsraadvoorzitter met Witte Weekblad

Afbeelding invoegen    "Wat steeds meer opvalt is dat de gemeente grote ambities heeft die niet passen bij de lokale situatie.” Dat maakt voor Martijn Schouten hoe relevant een dorpsraad is. "Onze gemeente is te klein om de juiste stappen te zetten om haar doelen te bereiken. Simpele vraagstukken worden alleen verbeterd als ze onder de aandacht worden gebracht door de dorpsraad.”
Martijn Schouten staat voor het tweede jaar als voorzitter aan het roer van Dorpsraad Nieuw-Vennep. Het jaar waarin de dorpsraad haar 65ste verjaardag heeft gevierd. Het is echter niet allemaal koek en ei binnen de dorpsgrenzen..... Lees gehele interview op de website van het Witte Weekblad


 29 december 2022

 Marktgebouw 
 
Burgemeester en wethouders hebben besloten te gaan starten met de aanbesteding van het Marktgebouw. Het is een belangrijke stap op weg naar een levendig en aantrekkelijk centrum van Nieuw-Vennep. Het Markgebouw komt op de hoek van de Poststraat en de Gelevinkstraat.
De gemeente wil het Marktgebouw een maatschappelijke, culturele en commerciële functie geven met daarboven woningen.
Meer informatie over het besluit en het Marktgebouw leest u in het artikel van InforMeer. 
Het hele collegebesluit kunt u lezen in de nota van B&W (pdf)

10 december 2022
 
 Afbeelding invoegen
 Bron: Stefanova Architecten
 
 
 
 


Samenwerking
 
Afbeelding invoegen   Ook dit jaar zijn we als Vennepse gemeenschap er weer in geslaagd om kerstbomen op het Venneperplein te krijgen, de brug en twee vlaggenmasten te versieren. Het lijkt zo simpel, even de lichtjes in de kerstboom hangen maar het is een hele keten van samenspel. Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ centrum Nieuw-Vennep, winkeliersvereniging Symfonie, de OVHZ verdeelden de taken en met 15 vrijwilligers, inclusief Vennie is ons centrum in kerstsferen! 

Grote dank aan een hele keten van mensen en bedrijven die het mogelijk hebben gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.  Abram Rus van de Decemberhoeve voor het transport van de bomen, Joep en Ben Ham voor de verreiker, Rob Blom met de hoogwerker.  Voor de warme en koude versnaperingen en de aanmoedigingen voor en tijdens de opbouw:  Jumbo van Vliet Nieuw-Vennep, HEMA Nieuw-Vennep, Lunchroom Plein 7 en Orries eten & drinken.  En de mensen achter de schermen voor het regelen van de bomen, ophangen van de lichtornamenten, sleutels voor paaltjes, stroomkasten etc.  Geniet allemaal van ons mooie plein als je Centrum Nieuw-Vennep doorkruist en maak er prachtige feestdagen van!
 
4 december 2022

 Melden van overlast 

Afbeelding invoegen
 
Enige tijd geleden werd er door omwonenden overlast ervaren van (mogelijke) drugsdealers op de parkeerplaats rondom het gebouw Sarabande. Door de politie en de handhaving is er de afgelopen tijd zichtbaar (en niet zichtbaar) toezicht geweest. 
Bij hen zijn er geen meldingen meer binnengekomen over drugsdealen of andere overlast rondom Sarabande.  Mocht u alsnog overlast ervaren verzoeken wij u dat vooral te melden.
Dat kan bij: 
  • Politie 112 (spoed)
  • Politie 0900-8844 (geen spoed)·        
  • Handhaving 0900-1852  
Specifiek voor meldingen van overlast door jeugd kan men vanaf 16.30 uur mailen naar de straatcoaches van de gemeente Haarlemmermeer op: straatcoaches@haarlemmermeer.nl 
De straatcoaches ontvangen deze melding dan direct op hun mobiele telefoon. Zijn de straatcoaches niet in gelegenheid om op korte termijn te reageren dan wordt er alsnog zo spoedig mogelijk een politie-eenheid gestuurd. Overlastlocaties kunnen pas worden meegenomen in de surveillances als er meldingen gedaan worden door omwonenden.
Denk bij meldingen ook aan zo goed mogelijke omschrijving van:
  • Personen (hoeveel, schattingen van leeftijden, gedragen kleding etc.)        
  • Voertuigen (hoeveel, merk, kleur, kenteken etc.)      
  • Waarom er melding gedaan wordt: vuurwerk, vermoedelijk drugsdealen, geluidsoverlast etc.
Geplaatst namens de wijkagenten.
 
27 november 2022

 Gift van €2950 door Rabo ClubSupport actie

Afbeelding invoegen   Wij (Stichting Dierenvreugd) mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst €2950.44....WOW!!!
Dit betekent dat er ongelofelijk veel mensen op ons hebben gestemd waardoor we zo hoog zijn geeindigd!
Onze speciale dank gaat uit naar een ieder die de moeite heeft genomen om op ons te stemmen. Helemaal te gek. Het is dus zeker niet voor niets geweest.
Stichting Dierenvreugd draagt er zorg voor dat elke euro rechtstreeks ten goede zal komen aan de kinderboerderij! In dit geval zal van dit geld het dak van het pluimvee verblijf worden vernieuwd....
 
20 oktober 2022

 Geslaagd Venneperfestival!

Het Venneperfeest op het Harmonieplein van 24 september was een groot succes.  Naar schatting hebben ruim 1500 mensen het festival bezocht. De Dorpsraad vierde haar 65e verjaardag (1 jaar later dan gepland) en was tevens de grootste sponsor. Er waren optredens van drie bands, dansoptredens van Thaise danseressen en Wendy’s Dance Company.  
  Afbeelding invoegen
Lokale kunstenaars lieten hun werken zien in een gezellig opgezet tentenkamp.  
Het Ontmoetingscentrum verzorgde de bar en voor de hartige hap was er een frietkraam, barbecue en Indiaas eten. In het midden van het plein konden kinderen hun kleedjesmarkt houden. De kinderen konden ook een (gratis!) bezoek brengen aan de schminktafel en bij karikaturist. Beiden werden druk bezocht. Uiteraard was de plantjesmarkt met alles voor één euro een grote publiekstrekker.  Het geheel werd georganiseerd door de Harmoniekoepel met inzet van vele vrijwilligers. Harry Maarse vertolkte de rol als gastheer en praatte de middag aan elkaar.  Onze dank gaat uit naar Gertjan van Bloemenshop Somkido; hij stelde belangeloos de vele tenten beschikbaar. Om ons fotoalbum te bekijken van het feest klik hier
 
27 september 2022

 Voorzitter spreekt de raad toe over zorgen aanpak energiecrisis
 
Afbeelding invoegen
klik op de afbeelding voor afspelen
 
9 september 2022

Vaststelling masterplan Pionier-Bolsterrein

Afbeelding invoegen
 
Het Pionier-Bolsterrein bestaat uit de bedrijventerreinen De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Gemeente Haarlemmermeer wil het Pionier-Bolsterrein de komende jaren veranderen in een gebied voor wonen en werken. Met het masterplan heeft de gemeente samen met ontwikkelaars de haalbaarheid en de mogelijkheden hiervoor onderzocht.
 
Hierbij de hyperlink naar het masterplan inclusief  het Raadsvoorstel met bijlagen. Het was in de gemeenteraad  behandeld maar door omstandigheden niet gepubliceerd via officielebekendmakingen.nl.
 
16 juni 2022

Sloop voormalige ijzergieterij Waeles begonnen

Afbeelding invoegen
 
Onlangs is een start gemaakt met het slopen van het oude pand van voormalige ijzergieterij Waeles. Op 9 november 2021 was de Waeles holding door de rechter in staat van faillissement verklaard.
 
Voor de omwonenden is de sloop goed nieuws want een ander bedrijf kan nu geen doorstart meer maken onder de oude vergunning.

 15 juni 2022

Gift en status bouwprojecten Dierenvreugd

Gelukkig hebben we een  aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen en is het team weer op sterkte en kunnen we aan de gang. Voor het Konijnorama  heeft  Dierenvreugd  van de Rabo-clubsupport in 2021 een ondersteuning ontvangen.
De uitvoering was door Covid-19 vertraagd maar gaat dit jaar plaatsvinden. 
De bouwcommissie legt de laatste hand aan de definitieve plannen voor het Konijnorama  en de begroting is ook bijna klaar.  
  Afbeelding invoegen
Op 1 juni werden we verrast door Ruud Griekspoor van Paddockplaatshop / Grindplaatshop uit Nieuw-Vennep die  geheel belangeloos 60 m2 paddockplaten heeft geleverd/gesponsord t.b.v. een paddock voor de pony en als ondergrond voor het konijnenverblijf!   Wij willen Ruud  heel erg bedanken voor deze geweldige sponsoring. Het materiaal is heel erg welkom  en zorgt ervoor  dat de beestjes droge poten houden. Ook hopen we dit jaar het dak van het pluimvee-verblijf  aan te kunnen pakken en hebben dit project aangemeld voor Rabo-clubsupport 2022.  Daarover zullen we u later meer over berichten.
 
5 juni 2022

 Mag ik me even voorstellen?
 
Hallo allemaal,  

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Ik ben Tessa Bouterse, 47 jaar oud en ik woon sinds 2 jaar in Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep. Sinds kort ben ik lid van de Dorpsraad en commissie Groen en Grijs. Voor ik hier kwam wonen heb ik 20 jaar in Almere gewoond. In Almere was ik politiek en maatschappelijk betrokken. Ik ben daar 7 jaar assistent raadslid geweest en was daarnaast betrokken bij projecten in mijn wijk. Mijn politieke interesse en de betrokkenheid bij mijn woonomgeving is er nog steeds en ik zet me graag binnen de gemeente Haarlemmermeer ook weer in. Ik heb wel ontdekt dat politiek in een grote stad heel anders werkt dan in een gemeente met verschillende kernen.  Dus graag leer ik mijn 'eigen' dorp als eerste goed kennen. 
  Afbeelding invoegen
Na een korte zoektocht hoe ik dit vorm kon geven kwam ik bij de Dorpsraad terecht. Een mooie club mensen waar ik me thuis voel. Een plek waar ik mijn kennis en passie kwijt kan. Samen optrekken met bewoners en ondernemers om ons dorp een fijne, veilige en mooie plek te laten blijven om te wonen. Ik vind het belangrijk om de gemeente scherp houden door ontwikkelen te blijven volgen en ze advies te geven. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Ik ontmoet u graag! 
 
Hartelijke groet, Tessa. 

23 mei 2022

Koninklijke onderscheiding voor Valerie en Piet Kwak

Afbeelding invoegen
  Tijdens een  feestelijke bijeenkomst op 26 april kregen Valerie en Piet door burgemeester Marianne Schuurmans het lintje opgespeld. Deze verrassing was georganiseerd door hun dochter Hanna, die ook de aanvraag had ingediend. Valerie kreeg haar onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk wat zij de afgelopen 43 jaar heeft verricht.  Van het in 1977 mede  oprichten van een English Coffee Club voor Engels sprekenden in Nieuw-Vennep, 15 jaar actief voor Unicef, tot het al 30 jaar actief zijn als vrijwilligster in het Spaarne Gasthuis. 
Zij is daar, onder andere, het luisterend oor voor de patiënten op de dagbehandeling oncologie. Samen met Piet hebben zij, na een bezoek in 2001 aan Manilla op de Filipijnen, een stichting opgericht die financiële ondersteuning geeft aan The House With No Steps, een gemeenschap voor gehandicapten.  Lees meer...
 
16 mei 2022

Antwoorden van gemeente op vragen over beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom

Bewoners konden reageren op het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom van 7 maart 2022.  Buiten de digitale en schriftelijke reacties zijn ook vragen gesteld en reacties gegeven over andere onderwerpen. De reacties die zijn binnengekomen zijn soms wat ingekort om de leesbaarheid te vergroten. De onderdelen die betrekking hebben op Nieuwe Kom zijn dan verkort weergegeven, aldus de gemeente. 
  Afbeelding invoegen
U kunt hier de reactie nota als pdf lezen. 
On line op de gemeentewebsite zijn ook veel gestelde vragen te lezen. Klik hier
 
update 24 mei  2022

Reactie Dorpsraad op o.a. de MER van PARK21
 
Afbeelding invoegen
 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, MER en de concept-beeldkwaliteitsplannen van PARK21.
Onze grootste zorgen gaan uit naar de verkeersafwikkeling en het verwachte geluidsniveau rond het geplande evenementen terrein.  Ook zijn we kritisch over mogelijke zonneakkers op Park21.
 
6 april 2022

Peter Bokhorst en Marcel Klein benoemd tot erevoorzitters 
  
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
 Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van de Dorpsraad Nieuw-Vennep op  9 maart jl. zijn de oud-voorzitters Peter Bokhorst en Marcel Klein benoemd tot erevoorzitters van de Dorpsraad. De vermelding en en de daar bijbehorende oorkonde was nog ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Dorpsraad in 2021, maar kon toen door de coronamaatregelen niet uitgereikt worden.

Peter Bokhorst 
De huidige voorzitter Martijn Schouten noemde in zijn speech de grote betrokkenheid van Peter Bokhorst met het dorp en de Dorpsraad. Vaak na een avondoverleg, reed Peter nog naar Zeeland om daar te overnachten om zo in de ochtend op tijd bij het bouwproject of overleg aanwezig te zijn. In heel het dorp is Peter bekend om zijn enorme inzet voor de Kinderboerderij Dierenvreugd. We kunnen stellen dat zonder Peter er nu geen Dierenvreugd meer zou zijn, aldus voorzitter Martijn.

Marcel Klein 
Marcel Klein werd na zijn benoeming als voorzitter gelijk geconfronteerd met de mogelijke komst van vervuilde grond in PARK21. Hij heeft mede door het inspreken bij de gemeenteraad duidelijk gemaakt hoe wij als Vennepers daar over dachten.  Nu, in 2022, heeft B&W definitief besloten af te zien van het gebruik van vervuilde grond. Marcel heeft het ook voor elkaar gekregen om de politiek op één lijn te krijgen in het ‘hoofdpijndossier’ centrum.  Op de achtergrond heeft Marcel veel stille diplomatie gebruikt om uiteindelijk de wethouder zover te krijgen om de regie te nemen in het lastige verhaal. Grondbezitters zijn na lange onderhandelingen met gemeentelijke ambtenaren uiteindelijk tot elkaar gekomen en begin 2021 konden de vervallen panden in de Venneperstraat tegen de vlakte. Helaas in 2022 nog geen eerste paal in de grond maar we blijven optimistisch!
De uitreiking werd uiteraard met koffie en gebak opgeluisterd.
 
5 april 2022

Reactie Dorpsraad op plannen voor het centrum
  
Op maandag 8 maart heeft de gemeente een informatieavond gehouden over het zgn Beeldkwaliteitsplan voor het centrum. Tot 21 maart konden bezoekers en inwoners hun zienswijze op het plan indienen.
De dorpsraad heeft daar gebruik van gemaakt.
Klik hier voor onze reactie.
 
 
 
 
 
24 maart 2022
  Afbeelding invoegen
 

Dorpscentrum is weer schoon
 
Afbeelding invoegen
 
Op zaterdag 19 maart hebben de leden van de Buurtcleanup, de dorpsraad Nieuw-Vennep en de BIZ centrum de handen ineen geslagen om de omgeving van het centrum te verlossen van zwerfvuil. De ochtend werd gehouden in het kader van de landelijke NL schoon dag. Na afloop werden de deelnemers door de BIZ centrum getrakteerd op koffie en een welverdiende gevulde koek.
 
24 maart 2022 

 Mag ik mij even voorstellen?

Beste Dorpsgenoten, 
 
Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijzelf voor te stellen als nieuw lid van onze dorpsraad Nieuw-Vennep.  Mijn naam is Cees Keur. Ik ben een geboren Amsterdammer van 50 jaren jong, en ben sinds kort met mijn gezin in het centrum van Nieuw Vennep komen wonen. Mijn leuke gezin bestaat uit mijn vrouw Silvia en dochter Jessie en onze lieve hondenkind Soof. Wij hebben hiervoor 20 jaar in Zwanenburg gewoond waar ik mijn steentje heb mogen bijdragen in de dorpsraad en mij heb ingezet voor het Zwanenburg Schiphol isolatieproject.
Zelf ben werkzaam in de hotelbranche als hoofd technische dienst en belast met het dagelijks onderhouden en verbouwen en of renoveren van hotelkamers en zijn mede gebouwen. 
  Afbeelding invoegen
Door mijn jarenlange ervaring hierin ben ik een gastgerichte hospitality man geworden met oog voor detail. De reden dat ik mijzelf wil inzetten voor ons dorp is eigenlijk geboren uit zaken die je direct opvallen of constateert als je in het centrum van Nieuw-Vennep woont, en als je je dagelijks rondje loopt om je hond uit te laten.
Daarom wil ik mij binnen de dorpsraad gaan inzetten bij de commissie Groen en Grijs en mij dan vooral richten op het gebied van verkeer en veiligheid in het centrum, om zo een goede balans te vinden voor zowel ondernemend Nieuw-Vennep alsmede voor het woon-en leefgenot van de bewoners rond het centrum. Ik hoop dat ik een langdurige positieve bijdrage mag leveren, om zo ons dorp schoon, veilig, maar vooral leefbaar te houden. Ik sta altijd open voor een ieder die mee wil denken en helpen op dit gebied! 
 
Vriendelijke groet,  Cees Keur 
 
13 maart 2022

 Gemeente komt met een vernieuwd Beeldkwaliteitsplan voor de Nieuwe Kom

Afbeelding invoegen
 
Voorafgaand aan de tekst van de gemeente is het handig om te weten wat een beeldkwaliteitsplan eigenlijk is .
Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het plan geeft aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van bebouwing en de inrichting van de ruimte. Bijvoorbeeld aan de hand van schetsen en afbeeldingen.
Bron: website informatie leefomgeving 
Hieronder de tekst van de gemeente.
 
Het beeldkwaliteitsplan geeft het kader weer voor de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. "Het oude beeldkwaliteitsplan is uit 2010”, geeft verantwoordelijk wethouder Mariëtte Sedee aan. Het aantal inwoners van Nieuw-Vennep groeit en het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan past niet meer bij een centrum van een groot dorp. Ook moeten er meer woningen worden gebouwd. En we moeten in de openbare ruimte meer rekening houden met klimaatverandering. Ze is blij dat er weer schot in de zaak zit. "Voor veel Vennepers is het centrum al lang een doorn in het oog. Mooi dus dat er nu eindelijk weer iets gaat gebeuren. Ik hoop dat we nu echt door kunnen pakken.” 
Wilt u het Beeldkwaliteitsplan ontvangen?
Stuur dan een mail naar nieuwekom@haarlemmermeer.nl.
 
Voorlichting
Voorlichting heeft inmiddels op 7 maart in het Zalencentrum Het Trefpunt plaats gevonden.
De bijeenkomst werd door ruim 150 mensen bezocht. 

update 9 maart 2022

 Dorpsvlag  

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum.Van alle dorpskernen heeft alleen Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 7 januari 2020

            Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik op plaatje hierboven.  

Elke laatste dinsdag van de maand vergadering, deze zijn openbaar.


 Overig Nieuws

 

de Strik (mooie 2e hands kleding)

Afbeelding invoegen

Wist u dat in het woonzorgcentrum "In het Zomerpark” een winkeltje zit genaamd "de Strik”? Daar kunt u terecht voor nette tweedehands kleding.  Ook zijn er sjaals, tassen, riemen, sieraden en allerlei snuisterijen. Tevens kunt u hier uw bovenkleding en andere spulletjes inleveren voor de verkoop. De winkel wordt gerund door vrijwilligers en de opbrengst komt geheel ten goede voor de bewoners. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Adres Remmersteinpark 3-5  


 

 

  Dashboard voor raadsstukken

Afbeelding invoegen

Klik hier, voor de link naar het dashboard inkomende raadsstukken.


Nieuwsoverzicht over Nieuw-Vennep 

 Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

Meldingen openbare ruimte  

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem  Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte. 

update 14 maart 2022