Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                    ! Kinderboerderij Dierenvreugd is gesloten !

 

Overleg toekomst centrum Nieuw-Vennep 
 
Dinsdag 25 februari was er een gesprek met alle betrokkenen over de toekomst van het centrum van Nieuw-Vennep. Grondeigenaren, ondernemers, vertegen-woordigers van de dorpsraad, de OVHZ, de BIZ Centrum Nieuw-Vennep en de gemeente zaten samen aan tafel. Aanleiding voor het gesprek was de ongerustheid over hoe het centrum van Nieuw-Vennep erbij ligt. Het gaat vooral om de Venneperstraat en omgeving.
Alle partijen willen graag door met de ontwikkeling van het gebied en een gezamenlijke oplossing voor de leegstand van winkels en dichtgetimmerde panden.

Levendig centrum
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze vraagt om ‘Regie op de Nieuwe Kom’. Wethouder Mieke Booij .... lees complete verhaal als pdf

       
 

 

Steun Dorpsraad


 
 'Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep steunt de lokale ondernemers, winkeliers, gemeenschap en ons lokale nieuwsblad het Witte Weekblad. Samen komen we sterker uit de coronacrisis'.
 
Dat staat op een pagina in deze krant geplaatst door Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep. Een mooi gebaar, dat wij als krant zeker goed kunnen gebruiken.
 
Door Frans Tol

De Dorpsraad had onlangs (digitaal) overleg schrijft lid Piet Kwak ons. "Eén van de ideeën waar we mee aan de slag gaan is het plaatsen van een advertentiepagina in het Witte Weekblad, waarin de Dorpsraad Nieuw-Vennep een oproep doet om, juist in deze moeilijke tijden, ons zo belangrijke lokale nieuwsblad en onze lokale winkels te steunen". En dat is nodig, want elke ondernemer en winkelier heeft op de een of andere manier last van de crisis.
Klik hier voor het hele artikel
Klik hier voor de advertentie
 
2 april 2020
 

Woningen op voormalig terrein van de Rehobothschool aan de Veldbloemstraat

Bron: Gemeente haarlemmermeer
Op het voormalig terrein van de Rehobothschool aan de Veldbloemstraat komen 43 'betaalbare woningen'. De gemeente heeft dit met woningbouwvereniging Ymere afgesproken.

De school werd in 2015 gesloopt. Twee jaar later ging de gemeente met Ymere in gesprek over mogelijke woningbouw op deze plek. Vorig jaar zijn deze gesprekken concreter geworden en heeft Ymere een voorlopig plan opgesteld. Enige vaart is wenselijk want er is een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer, vooral als het gaat om betaalbare woningen voor starters en jongeren. Dit geldt ook in Nieuw-Vennep. 
      
Samen met woningcorporaties kijkt de gemeente waar op korte termijn betaalbare woningen kunnen komen. Het stuk grond aan de Veldbloemstraat is een geschikte locatie. De woningen moeten goed in de bestaande buurt passen. De gemeente heeft daarom een aantal voorwaarden gesteld aan Ymere voor de woningbouw. De nieuwe bebouwing zal .. lees meer .
 
2 april 2020

 De Harmoniekoepel in Nieuw-Vennep kleurrijk verlicht


 
Als deelnemer in de actie; Light the sky, waarin de licht- en evenementen bedrijven in Europa de lucht met laserstralen even kleurden voor al de helden die voor ons zorgen, waren wij op onze manier ook even een lichtpuntje in Nieuw-Vennep.Dit mooie idee en uitvoering werd uitgevoerd door het bedrijf van Bastiaan van Aalst, lid van de Koepelcommissie.
 
 
 
24 maart 2020 
  

5 mei bevrijdingsfeest gaat niet door
 

Persbericht Nieuw-Vennep,

18 maart 2020  5 mei bevrijdingsfeest gaat niet door

De commissie Harmoniekoepel heeft besloten om de viering 75 jaar Vrijheid op 5 mei af te gelasten.
De commissie volgt hiermee het advies van de landelijke en lokale overheid om grootschalige evenementen niet door te laten gaan vanwege de wereldwijde corona-pandemie. Hoewel de viering van 75 jaar bevrijding pas op 5 mei en de afgekondigde maatregelen vooralsnog duren tot en met 6 april, hebben de gevolgen een dergelijk grote impact op de voorbereidingen, dat het programma niet gerealiseerd kan worden zoals beoogd. Voor iedereen die zich op de viering verheugde, temeer daar de komende viering in het kader van 75 jaar Bevrijding een heel bijzondere worden, is dit een grote tegenvaller. Maar zolang het virus covid-19 niet geheel onder controle is achten wij het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan.

De gezondheid van deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en leveranciers staan altijd voorop.  

Commissie Harmoniekoepel Nieuw-Vennep  

19 maart 2020

       

De Landelijke Opschoondag op 21 maart gaat niet door.
 
De organisatoren volgen daarbij het advies van de RIVM.
Als dorpsraad Nieuw-Vennep kunnen we alleen dit advies ook opvolgen.
Zelf hebben we alle vergaderingen en bijeenkomsten tot 31 maart afgelast.
 
14 maart 2020 
 

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep zoekt vertegenwoordiger voor de luchtvaart 


  De dorpsraad Nieuw-Vennep is op zoek naar een vertegenwoordiger voor het luchtvaartoverleg. Hij/zij zal ons dorp vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) nieuwe stijl welke, naar verwacht, eind 2020 vorm zal krijgen. Onze huidige kiesman heeft na zijn pensioen (medio 2021) andere plannen, vandaar dat een nieuwe kracht gelijk in de nieuwe ORS met anderen kan beginnen.  
 Ons dorp wordt in drie windstreken langs- en soms overgevlogen dus vinden wij het belangrijk dat we geïnformeerd blijven, niet alleen over geluidshinder, maar ook C02, stikstof en ultrafijnstof verdienen de aandacht.  Een tweede kaagbaan en een te grote groei zonder afspraken met bewoners liggen nog altijd op de loer. Participeren in de ORS- en het Kaagbaanclusteroverleg  heeft voor ons het voordeel dat we informatie direct krijgen en niet plotseling verrast worden door, voor ons dorp, ingrijpende zaken.Tot medio 2021 wordt, indien wenselijk, de kandidaat begeleid in luchtvaart-thema’s. Een specialist past ook in onze visie met betrekking tot Dorpsraad 2.0.  
De meeste vergaderingen worden in het Transpolis centrum in Hoofddorp gehouden en 4 á 5 keer per jaar in het dorpshuis te Badhoevedorp.
Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met secretaris@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
19 februari 2020

Omgevingsgesprekken
 
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?

Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf ‘omgevingsgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. In Nieuw-Vennep werd dit 15 april in Het Trefpunt gehouden waar ruim 30 mensen aanwezig waren. Ook de leden van de Dorpsraad waren aanwezig en hebben hun input gegeven.  De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de omgevingsvisie. Ook de discussie in de jongerengemeenteraad op 3 juli 2019 en de resultaten van het Jongerenpanel- en het Digipanel onderzoek zijn inbreng voor de omgevingsvisie.In de omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen.
Hyperlink naar de kaarten van het omgevingsgesprek Nieuw-Vennep.
Hyperlink naar het verslag van omgevingsgesprek van ons dorp.
 
Per dorp zijn deze gesprekken gehouden en die resulteren in een omgevingsvisie voor de gehele Haarlemmermeer welke in 2024 de omgevingswet gaat vervangen.
Klik hier voor deze zo genaamde  70% versie concept omgevingsvisie, waar we als bewoners nog op kunnen reageren. 
 
9 februari 2020
       
 

 Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein kijkt vooruit

De Dorpsraad heeft komend jaar vier belangrijke thema’s:
 * Nieuw Kom
 * Pionier
 * Park21
 * Nieuw-Vennep West
 
Nieuw Kom
De Nieuwe Kom, oftewel ons dorpscentrum,  is al jaren een doorn in het oog van vele Vennepers. Mede door samenwerking met de winkeliersvereniging staat de Nieuwe Kom weer op de kaart bij het college van B&W. Klein vindt de aanblik van de Venneperstraat en Poststraat met zijn verpauperde panden en leegstaande winkels een gênante vertoning.   
 
Het college is nu aan zet en we hopen dat alle betrokken partijen nu ook inzien dat er bewogen moet worden. De druk op de woningmarkt is hoog en wij hebben een enorm kale vlakte in ons dorpscentrum. Dat is niet te rijmen. Het is dus een prioriteit van de dorpsraad om druk op de ketel te houden bij het college van B&W.
Pionier
In de eerste helft van 2020 zal met een masterplan en bestemmingsplan duidelijk worden hoe dit gebied eruit zal gaan zien. De eerste stap zal het Westerkwartier zijn (ex Argo drukkerij terrein) waar naar verwachting in het 1e kwartaal mee begonnen gaat worden.
Park 21
We zijn als dorpsraad altijd duidelijk over Park21 geweest.  Het moet een recreatiegebied worden voor de.....lees meer 
 29 januari 2020
 

Donatie Ploeg Kozijnen aan de kinderboerderij

 

 
En dan ligt er rond de kerstdagen opeens een brief in de bus van Ploeg kozijnen met daarin een vermelding dat we in het nieuwe jaar uitgenodigd zijn om een cheque van € 650 in ontvangst te nemen.  In plaats van de geijkte kerstgeschenken aan relaties hebben zij voor dit jaar besloten dit gereserveerde bedrag te verdelen over een aantal goede doelen.  De doelen mochten worden aangedragen door medewerkers.  Edwin Broos, medewerker van Ploeg kozijnen was vrijwilliger en heeft veel betekend bij de opbouw van de kinderboerderij, heeft ons aangedragen als goed doel.  Wat een kerstgedachte van dit bedrijf.
Zij hebben ons in het verleden al eerder gesponsord met het welkomstbord en nu deze verrassing.  Fantastisch! 
Duim omhoog voor Ploeg kozijnen!
 
 
 4 februari 2020

 Hulp van het Herbert Vissers College 

Weer iets om blij van te worden.
 
Dinsdag 17 december kwam Sjoerd Geerlings van het HVC, samen met de leerlingen Tess en Indy, naar kinderboerderij Dierenvreugd om een door hen op school gemaakte deksel voor de zandbak te brengen.  Zo houden we het zand lekker droog en schoon.
 
Super bedankt meiden, we zijn er erg blij mee!
 
4 februari 2020 
       
 

Gemeente en Wilma Wonen gaan samenwerken op Pionier-Bolsterrein

De gemeente Haarlemmermeer gaat samenwerken met Wilma Wonen op het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Dat terrein ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Wilma Wonen heeft stukken grond (percelen) gekocht op het Pionier-Bolsterrein. De gemeente gaat nu met Wilma Wonen samenwerken om het opnieuw ontwikkelen van deze percelen te onderzoeken. Het plan is om van het bedrijventerrein Pionier-Bolsterrein een gemengd woon-werkgebied te maken.
Overeenkomst
Voor de samenwerking sluiten de gemeente en Wilma Wonen een intentieovereenkomst. Het doel van de samenwerking is het onderzoeken van de mogelijkheden en voorwaarden voor het in de toekomst opnieuw ontwikkelen van deze percelen. De overeenkomst heeft ook als doel de kosten van de gemeente voor de voorbereiding door Wilma Wonen te laten betalen.Masterplan
De samenwerking tussen de gemeente en Wilma Wonen loopt vooruit op het vaststellen van het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. De gemeente werkt nu aan dit plan dat in de loop van 2020 besproken wordt met betrokkenen en omwonenden. De gemeente organiseert dan ook bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en vastgoedeigenaren. Na deze participatie wordt het concept-masterplan verder aangepast. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.
Vertrek Van Groningen
In september 2020 vertrekt Van Groningen van de huidige locatie. Met het komende vertrek van Van Groningen, is de interesse vanuit woningontwikkelaars voor het gebied sterk toegenomen. Meerdere ontwikkelaars hebben percelen op het Pionier-Bolsterrein gekocht.
Om op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen van dit terrein klik hier.
 
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
 
update 3 februari 2020

Dorpsvlag 
 

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum.Van alle dorpskernen heeft alleen Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 7 januari 2020

 Louise van Zandvoort, onze nieuwe secretaris
 
Mijn naam is Louise van Zandvoort en sinds een aantal jaren ben ik actief in de Dorpsraad van Nieuw-Vennep.
Vooral in de commissie Groen & Grijs krijg je een goed beeld hoe complex sommige zaken ervoor staan met alle betrokkenen en belanghebbenden. Daarom leek het mij nu een goed moment om mijn horizon te verbreden en heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. Na de stemming in de vergadering van november ben ik nu officieel voor deze functie aangenomen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om Jan Kiel te bedanken die deze functie voor zoveel jaren heeft waargenomen. Bij deze wil ik iedereen, die interesse heeft in ons mooie dorp, oproepen om onze vergaderingen bij te wonen (elke laatste dinsdag van de maand) en wie weet... bent u straks net zo enthousiast over de Dorpsraad als ik! Ik zeg graag �tot ziens� in Het Trefpunt!  
 
Met vriendelijke groet, Louise van Zandvoort

4 december 2019
       
 

Motie "Vreemd " unaniem aangenomen in gemeenteraad
 
Afgelopen donderdag 3 oktober is in de gemeenteraad unaniem de motie Vreemd aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de regie van de Nieuwe Kom ter hand te nemen.
De motie is het gevolg van het bezoek van een delegatie raadsleden 28 september jl. aan Nieuw-Vennep. Zij waren hier op uitnodiging van de dorpsraad. (Een uitgebreid verslag van andere onderwerpen die tijdens fietsen met de raad aan de orde zijn geweest wordt nog later gepubliceerd).
 
Klik hier voor een video fragment waarin de motie wordt ingediend en bijbehorende reacties.


 
 
Foto links: Jasmijn v. Vliet houdt haar betoog voor raads- en dorpsraad leden
Foto rechts:  Marcel Klein voorzitter dorpsraad Nieuw-Vennep en Jasmijn v. Vliet
 
4 oktober 2019 

Wijkraad Linquenda definitief opgeheven
 

 
Het is wellicht inmiddels bekend dat de wijkraad van Linquenda met ingang van 1 mei 2019 definitief is opgeheven. Er meldden zich eind 2018 geen vrijwilligers  om de wijkraad te versterken na het aftreden van zowel de voorzitter dhr. Hoogendoorn als de secretaris mw. Holthuijsen. Ook de functie van penningmeester zou binnenkort voor een vacature zorgen. Ondanks een paginagroot interview in het Witte Weekblad met de heer Hoogendoorn waarin  om een aantal mensen werd gevraagd
 om de wijkraad voort te kunnen laten bestaan, kwam er geen reactie.Toen er al besloten was door de mensen van het zittende bestuur om de wijkraad op te heffen, kwamen er nog twee reacties, maar het was al te laat. Inmiddels is de dorpsraad Nieuw-Vennep, die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van het "oude dorp ", bereid gevonden om ook de wijk Linquenda in haar "verzorgingsgebied " op te nemen. De wijk is overigens wel binnen de Dorpsraad vertegenwoordigd door mw. van Klingeren, een bewoonster van Linquenda die ook in de wijkraad zitting had. Op deze manier kunnen de belangen van Linquenda, de groenste wijk van Nieuw-Vennep, toch bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht.
 
9 september 2019  

Even voorstellen, nieuw lid algemeen bestuur:  Marléne Hogervorst

Graag wil ik mij even voorstellen als een nieuw gezicht binnen de dorpsraad mijn naam is Marléne. Geboren en getogen in Nieuw- Vennep. Moeder van dochter Dina, en de tweelingbroers Perry en Bardo. Ik werk in het bedrijf van mijn ouders als houthakker, en heb sinds 3,5 jaar een eigen webwinkel voor de verkoop van BBQhout. 

Sinds enige tijd ben ik ook bezig om mijn eigen bedrijf in de healthy en beauty op te starten. Hierin verkoop ik producten ter bevordering van gezondheid en huidverzorging. Ook coach ik mensen met hun gewichtsbeheersing, en train ik nieuwe gezichten in de branche met het opstarten van hun eigen onderneming. Daarnaast, houd ik van koken, knutselen, handwerken,
       
tuinieren en klussen,alles wat mijn ogen zien willen mijn handen maken. Ook vind ik het leuk om me in te zetten om activiteiten te organiseren voor de jeugd op de kinderboerderij.  Vanaf jonge leeftijd vind ik politiek interessant. Daarom heb ik me ook weer aangesloten bij de dorpsraad van Nieuw-Vennep. Toen ik 18 was mocht ik al een paar jaren meedraaien in de dorpsraad. Nu ik wat meer tijd heb wil ik mij graag weer inzetten voor de verbeterpunten binnen ons dorp. 
Mijn interesses liggen bij het planten van meer bomen, in plaats van het kappen voor bijvoorbeeld biomassacentrales. Het krijgen van riolering op bedrijventerrein Spoorzicht, het centrum van Nieuw-Vennep weer te laten bruisen. En meer voorzieningen voor jeugd ouder dan 12 jaar. 

19 augustus 2019

 In gesprek met wethouder Nobel over Schiphol


  Wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel is bezig met zijn tour door de polder om met mensen in gesprek te gaan over Schiphol. Hij wil vooral een luisterend oor zijn. Op 4 juli was Nieuw-Vennep aan de beurt. In een ontspannen en open sfeer wisselden de dorpsraadleden Lyda Rodenhuis en Peter Bootsman van gedachten over Schiphol. Met name zorgen over groei en de daarbij behorende uitstoot (luchtkwaliteit) en geluid kwamen aan bod. 
We boden de wethouder een papieren versie aan van onze enqu�te over Schiphol die we in 2017 hebben gehouden. Klik hier voor uitslag van die enqu�te. Uiteindelijk zal er een boekje komen over alle gesprekken die in de polder gehouden zijn.  Enkele uren na ons het gesprek met de wethouder kwam het bericht dat de minister toch groei van Schiphol aankondigt.
 
6 juli 2019

  Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
  • Gratis 24 uur parkeren bij station
  • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
  • Komst van Jeugdland
  • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
  • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
  • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
We gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

          Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


Overig Nieuws


ING filiaal sluit

 

Het filiaal van de ING-bank aan de Hoofdweg 1197 in Nieuw-Vennep sluit op vrijdag 3 april. Dit heeft de bank haar klanten per brief laten weten. De reden is dat steeds meer mensen in Nederland hun bankzaken digitaal regelen. Klanten uit Nieuw-Vennep kunnen per maandag 6 april terecht in het filiaal op Burgemeester Stamplein 82 in Hoofddorp. In de brief wordt klanten gewezen op de mogelijkheid een beeldgesprek te kunnen voeren. Ook wordt benadrukt dat veel bankzaken via de app 'mijning' kunnen worden gedaan. 
30 maart 2020

Lancering website Schiphol verbaast omwonenden
 
Tot verrassing van omwonenden zijn Schiphol en LVNL tijdens de uitbraak van het Corona-virus een soort enquête gestart met de vraag wat mensen vinden van een serie voorgenomen maatregelen om geluidshinder te beperken.Als bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol worden we gedwongen te reageren op deze lancering, want we krijgen tientallen mails van omwonenden die zich afvragen wat wij ervan vinden. Wij vinden de timing van de lancering erg ongelukkig, omdat veel reizigers op dit moment onzeker zijn over hun terugreis. Ook vinden wij de inhoud van de website ver beneden de maat. Tot zover de reactie van Bewoners Omgeving Schiphol.
Meer lezen klik hier 
 
23 maart 2020

Samenwerken aan sfeervol Nieuw-Vennep centrum
 

 
Met de plannen van de gemeente voor het centrum in Nieuw-Vennep is ze het in grote lijnen eens, zegt Jasmijn van Vliet, mede-eigenaar van supermarkt Jumbo Van Vliet en bestuurslid van winkeliersvereniging De Symfonie. "Wij willen als winkeliers onze verantwoordelijkheid nemen, maar verwachten ook van de gemeente een actievere rol.”
Inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer hebben baat bij levendige, aantrekkelijke winkels en horeca. Onder meer door de opkomst van online winkelen, hebben veel zaken het moeilijk. Daarom heeft de gemeente vorig jaar haar beleid voor commerciële voorzieningen (zeg maar winkels en horeca) aangepast. Hiervoor is de gemeente in gesprek geweest met ondernemers, vastgoedeigenaren, dorps- en wijkraden. Nog meer dan voorheen..... lees het hele verhaal 
 
12 februari 2020

Nieuwsoverzicht gemeente Haarlemmermeer over Nieuw-Vennep 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 
12 februari 2020

 
 Meldingen openbare ruimte 


 
Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte.