Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen

   
 
Afbeelding invoegen   Algemene Bestuursvergadering van de dorpsraad is verplaatst van 27 februari naar 6 maart 19.30 uur

 Bezoek projectteam PARK21 aan de Dorpsraad Nieuw-Vennep 

Afbeelding invoegen   Op 30 januari brachten de projectmanagers PARK21  Tessel van Toorn en Frits van Loon een bezoek aan de Dorpsraad. 
Tijdens de openbare AB vergadering gaven ze uitleg over verschillende onderwerpen rondom de ontwikkeling van PARK21. 
De bewoners van Nieuw-Vennep werden o.a. opgeroepen om mee te helpen invulling te geven aan het park. Lees meer....
  
13 februari 2018
 

Dierenvreugd en NL doet
 
Op 9 en 10 maart a.s. doet de kinderboerderij Dierenvreugd weer mee met NL doet.
Inschrijven kan via de website van NL doet zelf.
De klussen die we dan willen oppakken staan daar aangemeld. 
 
 
 
 
 
09 februari 2018 
  Afbeelding invoegen

 
Brengparkjes en containers in uw buurt
 
Op verschillende plekken bij winkelcentra en in de wijk vindt u brengparkjes.
Hier staan afvalbakken voor glas, papier en plastic. Soms staat er ook een afvalbak voor textiel. U levert uw afval hier gescheiden in.
Uw afval wordt dan gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Een pracht idee, maar het is niet de bedoeling dat afval naast de afvalbakken wordt gedeponeerd. Toch gebeurt dat nog te vaak, met alle gevolgen van zwerfafval in uw buurt.  
De leerlingen van groep acht van de Antoniusschool aan de Ridderspoorstraat willen graag een zwerfafval vrije woon- en speelomgeving.
Twee of drie keer per keer ruimen ze het afval rond de containers bij het brengparkje aan de Oosterdreef op om te voorkomen dat het zwerfafval in het milieu terecht komt.
Een prachtig initiatief, waar volwassenen lering uit kunnen trekken. De gemeente ondersteunt dit schoonmaakwerk door een jaarlijkse geldelijke bijdrage. Hiervan doen de leerlingen, volgens eigen zeggen, leuke dingen.  Vorig jaar is het besteed aan mooie boeken voor de schoolbibliotheek.
 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
 09 februari 2018
 

 Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen 
 
Elke vijf jaar maken de lidstaten van de Europese Unie geluidsbelastingkaarten en actieplannen omgevingslawaai. Het doel hiervan is de omwonenden van belangrijke geluidsbronnen te informeren over de geluidsituatie in de omgeving van die bronnen, en over de acties die zijn of worden uitgevoerd om deze te verbeteren.

  Afbeelding invoegen
Een tweede doel is om de Europese Commissie te informeren over de geluidsituatie en het geluidbeleid in de lidstaten.  Het project bevindt zich in fase 1.
 
U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-actieplannen van 9 februari tot en met 22 maart 2018. 
E.e.a. past in de participatie van de burger.
 
Neem bijgevoegde link over en plak hem in uw browser. (participatiewebsite van de overheid): http://www.platformparticipatie.nl/projecten  Onze dorpsraadwebsite laat niet toe dat we naar onbeveiligde website doorlinken 
 
9 februari 2018

Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio (waaronder de Dorpsraad Nieuw-Vennep) roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien naar alternatieven voor
 
Afbeelding invoegen
 
Download het rapport als PDF (700kB)

het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen om op korte termijn een onderzoek op te starten naar de behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt.... lees meer..  
 
23 januari 2018
 

Voorzittershamer overgedragen
 
Afbeelding invoegen
 
Tijdens de laatste dorpsraad vergadering op 19 december is de voorzittershamer officieel overgedragen van Peter Bokhorst aan Marcel Klein. Peter Bokhorst wenste de nieuwe voorzitter veel succes en hoopte dat onder de nieuwe voorzitter de dorpsraad blijft bijdragen aan verbeteringen in ons mooie dorp. Marcel bedankte Peter voor de afgelopen weken waarin Marcel door Peter wegwijs is gemaakt in het dorpsraadleven.
 
 
 
 
 
21 december 2017

 Winnaars fotowedstrijd

Tijdens de receptie van afscheid Peter Bokhorst werden ook de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt.

De derde prijs was voor Piet Klaassen met zijn foto over het weidse landschap rondom Nieuw-Vennep. De tweede prijs was voor Nellie Bartels met een prachtige sfeervolle opname van de oude molen. Piet van Straalen met zijn foto over de nieuwbouw JvdP straat won de eerste prijs.
Lees hier het juryrapport
Klik hier voor de 16 afgedrukte foto's die volgend jaar als tentoonstelling door Nieuw-vennep zal reizen.
22 december 2017
  Afbeelding invoegen
 

 Kerstmarkt Dierenvreugd 

Afbeelding invoegen
 de gelukkige winnares Diane met het verzorgingsteam van Dierenvreugd

Wegens groot succes vorig jaar is zaterdag 16 december op kinderboerderij Dierenvreugd voor de tweede maal de kerstmarkt georganiseerd.  En ook nu was het een enorm succes met nog veel meer bezoekers dan vorig jaar !  Er was van alles te doen: een levende kerststal, marktkramen, kerstukjes maken, warme chocolade en gluhwein, kerstmuziek, een verhalenverteller, het koor De Christmas Bells, kampvuur, marshmellows maken  en nog veel meer. klik hier voor fotoalbum. 
Ook was er een loterij. Men kon een envelop met een lotnummer kopen en als je prijs had kon je die direct ophalen bij de prijzenkraam. Heel veel mensen vinden dit leuk en hebben lootjes gekocht.En er waren speciaal voor onze donateurs, bestaand en nieuw, vier extra prijzen te winnen: een koptelefoon, een fototoestel, een DAB-radio en de hoofdprijs, een elektrische damesfiets !  Aan het eind van de dag kon de balans opgemaakt worden:  65 nieuwe donateurs en een opbrengst van bijna € 1.200.  Een geweldig resultaat waar we vooraf wel op gehoopt, maar niet op gerekend hadden. Dankzij deze opbrengst kunnen we in 2018 op de kinderboerderij nog veel meer leuke activiteiten voor jong en oud organiseren.Iedereen die op welke wijze dan ook zijn steentje heeft bijgedragen, bezoekers, sponsoren, gulle gevers, vrijwilligers : ontzettend bedankt en tot volgend jaar !
 
29 december 2017 

 Dr. Van Haeringenplantsoen
Afbeelding invoegen
Foto: Hans ter Hoek
 
De gemeente heeft het plan voor de renovatie definitief vastgesteld. Op de website van de gemeente Haarlemmermeer zijn alle plannen te vinden: klik hier voor doorverwijzing naar gemeente website.

 
 
 

5 december 2017

  We hebben een nieuwe voorzitter 

Afbeelding invoegen
De gaande en komende man...
 
 Marcel Klein is door het bestuur van de stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep benoemd als voorzitter. 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is de keus van de Dorpsraad gevallen op Marcel Klein. Net als de huidige voorzitter is hij woonachtig in Getsewoud.
Marcel is 38 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen.
Hij krijgt energie van het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Als voorzitter van de Dorpsraad kan hij daarom veel betekenen voor ons mooie dorp. 
 
Afbeelding invoegen
Het hele bestuur is erg blij dat zo snel een opvolger gevonden is
8 november 2017>> update 18 januari 2018

 
Even voorstellen.... Frans Engelander
 
Als nieuw verkozen bestuurslid van de Dorpsraad Nieuw-Vennep wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Frans Engelander, ben 50 jaar en woon inmiddels 8 jaar in Nieuw-Vennep met mijn vrouw Tosca. 
Samen zijn wij de ouders van 1 zoon en 2 dochters in de leeftijd van 15, 12 en 9 jaar oud. 
Daarnaast hebben wij nog een schat van hond. Een Bearded Collie van nu anderhalf jaar oud. In mijn vrije tijd varen we af en toe een leuk tochtje met onze oude zeilboot, Het is een fantastische manier om op het water onze mooie Bollenstreek te ontdekken. Daarnaast vind ik het leuk om af en toe op de mountainbike of op de racefiets te stappen.Samen met ons gezin wandelen wij vaak met onze hond in de vele natuurgebieden die Nederland rijk is.  In de zomervakantie mag ik graag de duiksport beoefenen om het mooie onderwaterleven te ontdekken. .

  Afbeelding invoegen
 Mijn beroep kan ik het beste omschrijven als ICT Netwerk Consultant. Ben nu ongeveer 27 jaar actief binnen de ICT branche.Ik word ingehuurd door bedrijven om veel uitdagende projecten op te pakken. Meestal word ik op de niet alledaagse zwaardere projecten gezet. Mijn talent ligt niet alleen op het technische vlak maar zeker ook in het snel contacten leggen, met verschillende afdelingen /instanties, om projecten te doen slagen. Binnen de ICT wereld is het configureren van machines over het algemeen vrij ... lees meer......
16 november 2017

 Inloop avond van Haeringenplantsoen 9 oktober
 
Afbeelding invoegen
  Op de druk bezochte inloopavond in De Rank over het Van Haeringenplantsoen waren ongeveer 80 mensen af gekomen. De planning was om twee keer een presentatie te geven maar dat liep uit op een presentatie van ruim een uur. Vlak voor en na de presentatie konden bewoners de plannen op grote borden bekijken.
De eerste spreker was Stan van der Laan, projectleider van de gemeente, en de tweede spreekster was Saskia van Diemen, landschapsarchitecte.

Door de hr. van der Laan werd teruggekeken naar de opzet van het renovatieplan, wat was de bedoeling, wat is er gebeurd en welke overleggen zijn er geweest?
Ook kwam er een overzicht met het jaartal en het aantal bomen wat in dat jaar gerooid zou worden. lees meer..
14 oktober 2017

 
 Afbeelding invoegen
 Heeft u een vraag over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? 
Ga naar Sociale kaart Haarlemmermeer,  www.socialekaarthaarlemmermeer.nl

15 oktober 2017


Dorpsraad tegen de proef met stoplichten op kruising Oosterdreef-Venneperweg

De verkeerslichten op de kruising Oosterdreef-Venneperweg staan, bij wijze van proef, vanaf maandag 4 september een maand lang uit. De stoplichten zijn aan vervanging toe. Maar het is ook mogelijk de verkeerslichten weg te halen en geen nieuwe te plaatsen, denkt de gemeente Haarlemmermeer. Om inzichtelijk te krijgen of dit daadwerkelijk zo is, worden de lichten een maand lang uitgezet. 

  Afbeelding invoegen     
De dorpsraad Nieuw-Vennep vindt dit een slecht plan. De stoplichten werken prima en de doorstroming is bij dit kruispunt goed. Door de lichten uit te zetten lopen de kwetsbaarste verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, gevaar.  Heel veel mensen gaan op de fiets of lopend naar het station. Dat moet op een veilige manier kunnen.  Ondanks het negatieve advies van de dorpsraad, start de gemeente toch het experiment. Er staan borden om te waarschuwen dat de verkeerslichten uit zijn. Na een maand wordt het experiment geëvalueerd.
 
--> Gebruik je dit kruispunt vaak en is je tijdens het experiment iets opgevallen? We horen graag je mening. Reageer op onze facebookpagina, of stuur ons een mailtje (secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl).

4 september 2017 

 Een veelbelovende samenwerking is nu officieel 

Maandag 22 mei is officieel beklonken dat kinderboerderij Dierenvreugd en stichting vriendenkring (voor de activiteiten) vanaf nu samen verder zullen gaan onder de vleugels van de Dorpsraad Nieuw-Vennep
Zo heeft de vroegere vriendenkring weer een voltallig bestuur en kunnen we het voortbestaan van de kinderboerderij beter borgen. De combinatie van de twee verschillende vroegere stichtingen is gewijzigd in "Stichting Dierenvreugd".
  Afbeelding invoegen
 De kinderboerderij is een fantastische werkplek voor cliënten van Ons tweede thuis en daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die zich met vereende krachten inzetten om de kinderboerderij continu te verbeteren, te onderhouden en de activiteiten te organiseren voor jong en oud. Op het zonnige terras van Dierenvreugd werd de handtekening gezet. We zijn trots op deze prachtige plek in ons dorp en hopen op een mooie, constructieve en vruchtbare samenwerking. (lees ook stukje dorpsraad redt Dierenvreugd iets verder op onze homepagina)
 
23 mei 2017

   Website dorpsraad nu ook veilig door SSL certificaat 
 
Vanaf heden is onze website van de dorpsraad ook veilig.De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist van elke website dat de verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dus ook als bezoekers een contactformulier invullen is er sprake van het verzenden van vertrouwelijke gegevens en dient de website eigenaar alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze gegevens te beveiligen tegen enige vorm van misbruik. Dit wordt geregeld met een zgn SSL certificaat.
Afbeelding invoegen
 
13 mei 2017

 Dorpsraad redt Dierenvreugd
 
Afbeelding invoegen
 
Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers waren er wel, maar bestuursleden waren niet te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep neemt de bestuurstaken op zich, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn. Door het wegvallen van diverse bestuursleden bij Stichting Vrienden van kinderboerderij Dierenvreugd, was de toekomst van de stichting onzeker geworden.
Deze stichting organiseert de activiteiten die op de boerderij gehouden worden.
Hoewel de kinderboerderij er prachtig bij ligt en altijd een bezoek waard is, zijn activiteiten toch erg belangrijk. Bovendien is er een team geweldige vrijwilligers dat zich daarvoor wil inzetten. De Dorpsraad vindt de kinderboerderij een belangrijke plek in Nieuw-Vennep en heeft samen met beheerders en vrijwilligers gezocht naar een oplossing. Besloten is om de stichting over te dragen aan de Dorpsraad om in de toekomst de continuïteit van de activiteiten op de kinderboerderij te waarborgen. De Dorpsraad neemt alle bestuursfuncties over. Ook zien wij mogelijkheden om de activiteiten op de boerderij uit te breiden.
Deze plek is belangrijk voor het hele dorp, voor kinderen en volwassenen.
Maandag 22 mei zal de stichting officieel worden overgedragen aan de Dorpsraad.
Samen met de vrijwilligers, beheerders en Ons Tweede Thuis hopen wij dat alle Vennepers nog lang mogen genieten van de dieren en de activiteiten op deze prachtige boerderij. 
 
6 mei 2017

  Zoeken naar balans tussen groei en leefbaarheid

 Afbeelding invoegen
 
Discussie 

 
Dorpsraadcafé over Schiphol.
 
Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het dossier Schiphol. 
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers. Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken.
Vreemd, want juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te zien. Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van ‘vakantie of pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide presentatie is hier te vinden.De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen .. lees meer 

3 maart 2017

Mening van Vennepers over de groei van Schiphol.
 
102 Vennepers hebben de moeite genomen om de enquête van de Dorpsraad en wijkraad Getsewoud over Schiphol in te vullen. De enquête, die bestond uit acht vragen, was via kranten, social media en de nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Het resultaat is niet representatief voor de 31.000 Vennepers, maar geeft wel een beeld van wat leeft onder de inwoners. We zijn ook zeer verheugd over de reacties die bijna de helft van de invullers heeft achtergelaten.  Deze reacties geven ons een duidelijk beeld en kunnen goed gebruikt worden als input voor de dorps- en wijkraad. De dorpsraad en wijkraad Getsewoud willen dan ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.  We hadden de enquête gemaakt via Google-docs, maar al spoedig kwamen er klachten binnen dat voor het invullen van de enquête men over een Google account moest beschikken Dit was voor velen een drempel.
 
 Afbeelding invoegen
 Vraag 7 Moeten we als dorpsraad over de luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze website en in de nieuwsbrieven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan?

92% stemde voor ja blijven rapporteren en voor bijna 8 % hoeft dit niet   

We hebben daarom de vragen overgezet naar een ander enquêteprogramma en de antwoorden vanuit Google meegenomen. Omdat de enquête voor iedereen op internet in te vullen was, bestond de mogelijkheid dat ook niet Vennepers zich in de discussie zouden mengen en we een vertekend beeld zouden krijgen. Dit blijkt echter mee te vallen.
  • Klik hier voor de enquête uitslagen in grafiekvorm,
  • Klik hier voor een helder overzicht van de geplaatste reacties in de enquête,
  • Klik hier voor de presentatie gehouden in Het Trefpunt als pdf,
  • klik hier voor de Youtube animatie:  Luchthaven van de toekomst 2050 (lengte video = 5 minuten)
 
2 maart  2017  

Afbeelding invoegen   Commissie Groen en Grijs
 
Op 27 februari vergaderen de commissies 'Groen en Uitvoering' en' Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit' (ROM) voor het eerst samen. Op deze manier zullen de commissies elkaar versterken omdat de werkzaamheden in elkaars verlengde liggen. Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van deze commissie.
 
 26 februari  2017
  

 
Afbeelding invoegen   Dorpsraad in nieuw jasje gestoken

Lentegroen met op de borst het logo en op de rug ‘Dorpsraad Nieuw-Vennep’: dat zijn de jasjes waarin u in het vervolg de Dorpsraad tegenkomt. Uit het bewonersonderzoek kwam naar voren dat de Dorpsraad nog lang niet bij alle inwoners bekend is. Dat is jammer en daar proberen we uiteraard wat aan te doen. 
De acties ‘De Dorpsraad komt naar je toe’, de jubileumactiviteiten en Dorpsraadcafé’s zijn belangrijk om te laten zien wat we doen. Herkenbaar zijn als Dorpsraad is natuurlijk ook van belang, met name bij activiteiten in het dorp. De nieuwe jasjes maken dat wij duidelijk herkenbaar zijn en, nog belangrijker, aanspreekbaar voor iedereen die iets wil delen over ons dorp. Spreek ons gerust aan. We staan iedereen graag te woord!
 
 7 februari 2017

 
 
Afscheid Annelies Groenewoud
 
In de decembervergadering hebben we afscheid genomen van dorpsraadlid Annelies Groenewoud. Zij heeft zich in het verleden beziggehouden met de commissie jeugd en de laatste jaren is de nadruk komen te liggen op de commissie groen.
Daarnaast was Annelies de drijvende kracht achter de commissie Donateurs. Voor de Dorpsraad was Annelies erg waardevol, omdat zij als autochtone Venneper die altijd werkzaam is geweest in het onderwijs, erg veel mensen kent. Ook de huidige voorzitter van de Dorpsraad, Peter Bokhorst, heeft bij haar in de kleuterklas gezeten. Wanneer je met Annelies ergens een kraam van de Dorpsraad bemenst, is het altijd gezellig, want Annelies kent iedereen. Door haar inzet voor de Dorpsraad, maar ook op andere plekken in ons dorp, is Annelies ook dit jaar gekozen tot Koningin van Nieuw-Vennep.
Door privé-omstandigheden heeft zij moeten besluiten om haar werk voor de Dorpsraad te beëindigen. Wij vinden het fijn dat we in voorkomende gevallen een beroep op haar mogen doen.
 
07 januari 2017
  Afbeelding invoegen

 
Geslaagd Dorpsraadcafe 
 
Thema:  Hoe zit het nu echt rond het centrum van Nieuw-Vennep?
 
Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.
 
De dorpsraad was er in geslaagd om eindelijk duidelijkheid aan de inwoners te kunnen geven door presentaties van de gemeente Haarlemmermeer, Venneperhart en van de dorpsraad zelf. 
Voor wie het nog eens wil nalezen inclusief plattegronden etc. klik hier 
 
 
19 november 2016
 
 
Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
         
Afbeelding invoegen
  
  Dorpsraadleden helpen met achterstallig onderhoud 

Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden.
Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd.                  
Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek van het gebiedsmanagement kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen. 
De de laatste zaterdag van oktober 2016 zijn enkele leden van de dorpsraad aan de slag geweest en nu staan de bomen weer recht overeind.

26 november 2016

 
Afbeelding invoegen   Commissies slaan de handen ineen

Sinds oktober 2016 zijn drie commissies van de dorpsraad Nieuw-Vennep nauwer gaan samenwerken: Commissie Jeugd, Commissie Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving en de commissie CRWH (Cultuur, Recreatie, Welzijn en Historie). We opereren onder naam JVC (Jeugd, Veiligheid, Cultuur).

Waarom samen vergaderen?
  • Kruisbestuiving! De drie commissies hebben onderwerpen die elkaar overlappen en op deze manier kun je elkaar helpen.
  • Maandelijks overleg! Vergaderingen met meerdere personen worden minder snel afgezegd.
  • Aanvullend! Ideeën van de ene commissie kunnen leiden tot nieuwe inzichten bij de andere commissies.

     Zoals gebruikelijk worden de verslagen van de vergaderingen in de maandelijkse vergadering van het Algemeen Bestuur Dorpsraad Nieuw-Vennep op de laatste dinsdag van elke maand besproken.

 
1 november 2016 

 
Vennepse Raden willen recreatief groen
 

  Afbeelding invoegen    
De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders een brief gestuurd. Hoofdzaak is een snelle aanleg van een groot areaal aan recreatief groen, zodat de Venneper en andere inwoners van de Haarlemmermeer er kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Daar hebben zij na meer dan zestien jaar recht op. De voortgang van PARK21 baart de bewoners in Nieuw-Vennep ernstige zorgen. Door grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia, is een nijpend tekort aan recreatief groen ontstaan die naar het schijnt, structureel blijft bestaan.
De Vennepse Raden luiden daarom de noodklok. Als het downgraden van de plannen voor PARK21 tot nog meer vertraging leidt, is dat buitengewoon slecht. 
 
De hele brief kunt u hier lezen.
 
7 oktober 2016


Afbeelding invoegen
Op de foto een bekend straatbeeld, alleen 90 cm aan 
beide kanten van een voetpad zijn gemaaid, daarnaast 
verrijst het riet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maaibeleid
De Vennepse raden, dorpsraad Nieuw-Vennep, en de wijkraden Getsewoud en Linquenda hebben gezamenlijk een brief naar college van B& W gestuurd.
 
Het maaibeleid in Nieuw-Vennep is een raadsbesluit geweest in het kader van bezuinigingen op Beheer en Onderhoud.
Wij begrijpen dat er soms bezuinigingen nodig zijn omdat het geld maar één keer uitgegeven kan worden.
Het is een afweging waarbij men zoekt naar de beste oplossing om het in de Haarlemmermeer leefbaar en aangenaam te maken, ook in de toekomst. 

Maar het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving

De Vennepse Raden krijgen veel vragen van bewoners: zij laten hun ergernis blijken over het aanzien van het dorp. Waarom dáár wel maaien en daar weer niet.  
Wij wijzen de bewoners erop dat zij via 0900-1852 hun klacht aan de gemeente kenbaar kunnen maken. Ongetwijfeld zijn er veel klachten binnengekomen bij u.  
De Vennepse Raden verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dringend om de bezuinigingen op het maaibeleid te herzien. 
Indien we inzicht krijgen in de bezuinigingen op Beheer en Onderhoud in Nieuw-Vennep kunnen wij een bijdrage leveren door mee te denken over hoe de bezuinigingen mogelijk anders kunnen worden geprioriteerd. 
 
6 oktober 2016  

Verslag "Dorpsraad komt naar je toe Oude Dorp Zuid-West" is gepubliceerd

Afbeelding invoegen   Ter opfrissing van het geheugen: Op zaterdag 5 maart heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het Oude Dorp Zuid-West, het gebied begrensd door de Hoofdweg, Zuiderdreef, Westerdreef en Venneperweg.
In dit gebied bevindt zich onder meer het winkelcentrum, Pier K, het Ontmoetingscentrum, verzorgingshuis De Westerkim en een flink aantal ouderenwoningen.

Waarom is het rapport na 5 maanden pas gepubliceerd?
Voorzitter Peter Bokhorst: "We waren in overleg met gebiedsmanagement omdat we verschilden van mening over het opvolgen van onze adviezen van de vorige rapporten. In die periode was er binnen het gebiedsteam een wisseling van de wacht en andere invulling van de functies. Wij als dorpsraad hadden het druk met voorbereiding van de jubileum activiteiten. Twee van onze drijvende krachten van Dorpsraad komt naar je toe waren bij de jubileum voorbereiding betrokken en beide werken ook nog fulltime, dus stel je op dat moment prioriteiten." Lees meer en link naar rapport.
 
28 september 2016 Wie ruimt de rotzooi op?
 
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college van B&W.
  Afbeelding invoegen    
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
lees gehele brief aan B&W...
 
5 oktober 2016

 
Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

   Dorpsraad zet bomen bij Pier-K overeind
Afbeelding invoegen   Het was de commissie Groen en Uitvoering van de dorpsraad Nieuw-Vennep en van vele Vennepers een doorn in het oog dat de vorig jaar geplante bomen bij het Harmonieplein bijna allemaal scheef stonden. Vele verzoeken aan de gemeente om dit te corrigeren en er stokken bij te zetten werden niet gehonoreerd. Na overleg met Peter de Waard en Marcel Leek  van het gebiedsteam,  kreeg de dorpsraad stokken, gereedschap en bindtouw om zelf aan de slag te kunnen.
Op woensdag 4 mei gingen enkele leden van de dorpsraad aan de slag en na 2 uurtjes werk stonden de bomen weer recht overeind. Nu is het duidelijk zichtbaar dat er wat staat en toont het ook veel beter. Over een paar weken hoopt de dorpsraad ook de andere boompjes te hebben voorzien van een steuntje tegen de wind.

 5 mei 2016

Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen     Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


Oorlogsveteranen en hun verhaal

 Afbeelding invoegen
 
Op het Harmonieplein in Nieuw Vennep zal Bevrijdingsdag weer uitgebreid gevierd worden.Ter gelegenheid van deze vierde keer Bevrijdingsfeest op en rond de Muziekkoepel heeft de Koepelcommissie besloten oorlogsveteranen uit Haarlemmermeer speciale aandacht te geven en zal er een boek verschijnen waarin zoveel mogelijk verhalen van veteranen worden bijeen gebracht. Oorlogsveteranen, zowel mannen als vrouwen, worden hierbij gevraagd om hun verhaal, het liefst ook met fotomateriaal,  te delen met Sybil van Dam.Hiertoe wordt u uitgenodigd om een van de drie ochtenden te bezoeken in het Ontmoetingscentrum, Elemastraat 68 in Nieuw Vennep: namelijk op dinsdag 6, 13 en 20 maart, tussen 10.00 en 12.00 uur,  waar u ontvangen wordt met koffie en thee.Het is ook mogelijk om van te voren contact op te nemen via sybilvandam@planet.nl  of de website van de Harmoniekoepel: www.harmoniekoepel.nl 
 
18 februari 2018

 Jeugdland in voorjaarsvakantie extra open vanaf 10.00 uur
 Afbeelding invoegen

Van maandag 26 februari t/m zaterdag 3 maart is Jeugdland extra open vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur. Er wordt elke dag een leuke activiteit georganiseerd, zoals op maandag 26 februari speculaas bakken of op woensdag 28 februari Oud Hollandse spelletjes dag. Je mag natuurlijk ook je hut mooier maken, lekker skelteren of het pontje uitproberen. Ook als het iets minder mooi weer is kun je heerlijk op Jeugdland spelen. Lekker in de binnenzandbak, knutselen, tafeltennis, pingpong, keyboard, lekker lezen en nog veel meer. Website jeugdland
20 februari 2018

  Aanmelden voor deelname voor defilé  legervoertuigen 5 mei
  
Afbeelding invoegen
 
 
07 feb 2018

Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger
 Afbeelding invoegen
(video alleen afspeelbaar via de overheidswebsite)
 Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.Omgevingswet gaat in 2021 inOp 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen.  De wet treedt in 2021 in werking. 
Neem eens een kijkje op de website van de overheid. 
 
Ook de gemeente Haarlemmermeer is er druk mee bezig.klik hier voor info voor onze gemeente.

08 feb 2018

Welke nieuwe huisstijl kiest u? 
Afbeelding invoegen
 
Door het samengaan van de gemeentes Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn er drie ontwerpen gemaakt voor een nieuw gemeente logo.
 
Breng uw stem uit via deze link

 
Afbeelding invoegen 
 Nederlands Transport Museum
 
De net opgerichte Stichting Nederlands Transport Museum is onlangs neergestreken in één van de hallen op het Bolscomplex. Vrijwilligers zijn druk bezig om de hal aan te kleden om in ieder geval de deuren te kunnen openen in de voorjaarsvakantie vanaf 24 februari .  De mensen achter het museum hebben ambitieuze  plannen om uiteindelijk dit museum onder te brengen in PARK21. Gert van Kalsbeek, één van de initiatiefnemers,  verwacht voor 2019 een bijzonder jaar, zowel de KLM, als Fokker bestaan dan 100 jaar. Het zou mooi zijn als de  Fokker Spin naar Nieuw-Vennep zou kunnen komen. Ook is 2019 het 100 jaar geleden dat de ELTA  (Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam) werd gehouden. Daar kwamen ruim 500.000 mensen op af. Het museum in wording is nog op zoek naar vrijwilligers.  Laat het weten als je handig, verstandig, veelzijdig, en/of creatief bent, óf als je mooie objecten weet, of andere snode plannen voor wilt stellen..!  Het museum is  NU op zoek naar vrijwilligers die het niet erg vinden hun spierballen te gebruiken. Een specialisme (techneut, schilder, elektricien, monteur, installateur, etc. etc.) is altijd handig maar niet noodzakelijk!!! Ook iedereen die op een andere manier deel uit wil maken van het gezellige en ambitieuze team is van harte welkom! Stuur een mail naar: de-sntm@outlook.com als je interesse hebt.

18 januari 2018

App flighttrack voor omwonenden gelanceerd
 
 Afbeelding invoegen

Maandag 11 januari werd de app gelanceerd door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met de app kunnen omwonenden van Schiphol informatie over het actuele vliegverkeer rondom schiphol raadplegen. De app bestaat uit verschillende onderdelen. Zo kan je het aantal vliegtuigen zien dat dagelijks ‘overvliegt’ en de gemiddelde vlieghoogte te vinden.
 
Note webmaster: het is geen echte app maar een website, wil je een echte app dan zou je Flightradar24 Flight Tracker" kunnen downloaden 
 
19 januari 2018

 Schiphol groeit te hard

Afbeelding invoegen
  
 Het echte probleem van Schiphol is dat de luchthaven veel te hard groeit. De oorzaak daarvan is dat de luchtvaart een sector is die als geen ander allerhande belastingvoordelen geniet. Daar een eind aan maken zou prioriteit moeten hebben in het Schipholbeleid. Dat zegt econoom Walter Manshanden in de nieuwste uitgave van De Ingenieur. ‘Het hele idee dat Schiphol moet groeien is achterhaald.’De eerste prioriteit van de overheid zou dus moeten zijn om de luchtvaart op dezelfde manier te  belasten als andere vormen van vervoer, zegt Manshanden..’ Binnen Europa is dat met name het snelle treinverkeer.  De luchtvaart is nu veel te goedkoop.’lees meer(website de ingenieur)
 
19 januari 2018

     Melding openbare ruimte

Afbeelding invoegen

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app,  ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte.ving kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte 

14 mei 2017


   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje