Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen
 
 
Wie doet zaterdag 21 maart mee met NL Schoon?

 Dorpsraad Nieuw-Vennep en Buurt Clean-up Nieuw-Vennep doen gezamenlijk mee aan NL schoon op zaterdag 21 maart 10:00 uur tot ongeveer 12:00 uur. 
Wilt u mee doen, dan gaarne voor 8 maart aanmelden i.v.m. regelen van vuilgrijpers etc. Verzamelplek wordt nog bekend gemaakt.

Mail naar: webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl

23 februari 2020 

      
 

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep zoekt vertegenwoordiger voor de luchtvaart 


  De dorpsraad Nieuw-Vennep is op zoek naar een vertegenwoordiger voor het luchtvaartoverleg. Hij/zij zal ons dorp vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) nieuwe stijl welke, naar verwacht, eind 2020 vorm zal krijgen. Onze huidige kiesman heeft na zijn pensioen (medio 2021) andere plannen, vandaar dat een nieuwe kracht gelijk in de nieuwe ORS met anderen kan beginnen.  
 Ons dorp wordt in drie windstreken langs- en soms overgevlogen dus vinden wij het belangrijk dat we geïnformeerd blijven, niet alleen over geluidshinder, maar ook C02, stikstof en ultrafijnstof verdienen de aandacht.  Een tweede kaagbaan en een te grote groei zonder afspraken met bewoners liggen nog altijd op de loer. Participeren in de ORS- en het Kaagbaanclusteroverleg  heeft voor ons het voordeel dat we informatie direct krijgen en niet plotseling verrast worden door, voor ons dorp, ingrijpende zaken.Tot medio 2021 wordt, indien wenselijk, de kandidaat begeleid in luchtvaart-thema’s. Een specialist past ook in onze visie met betrekking tot Dorpsraad 2.0.  
De meeste vergaderingen worden in het Transpolis centrum in Hoofddorp gehouden en 4 á 5 keer per jaar in het dorpshuis te Badhoevedorp.
Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met secretaris@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
19 februari 2020

 Omgevingsgesprekken
 
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?

Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf ‘omgevingsgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. In Nieuw-Vennep werd dit 15 april in Het Trefpunt gehouden waar ruim 30 mensen aanwezig waren. Ook de leden van de Dorpsraad waren aanwezig en hebben hun input gegeven.  De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de omgevingsvisie. Ook de discussie in de jongerengemeenteraad op 3 juli 2019 en de resultaten van het Jongerenpanel- en het Digipanelonderzoek zijn inbreng voor de omgevingsvisie.In de omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen.
Hyperlink naar de kaarten van het omgevingsgesprek Nieuw-Vennep.
Hyperlink naar het verslag van omgevingsgesprek van ons dorp.
 
Per dorp zijn deze gesprekken gehouden en die resulteren in een omgevingsvisie voor de gehele Haarlemmermeer welke in 2024 de omgevingswet gaat vervangen.
Klik hier voor deze zo genaamde  70% versie concept omgevingsvisie, waar we als bewoners nog op kunnen reageren. 
 
9 februari 2020
       
 

  Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein kijkt vooruit

De Dorpsraad heeft komend jaar vier belangrijke thema’s:
 * Nieuw Kom
 * Pionier
 * Park21
 * Nieuw-Vennep West
 
Nieuw Kom
De Nieuwe Kom, oftewel ons dorpscentrum,  is al jaren een doorn in het oog van vele Vennepers. Mede door samenwerking met de winkeliersvereniging staat de Nieuwe Kom weer op de kaart bij het college van B&W. Klein vindt de aanblik van de Venneperstraat en Poststraat met zijn verpauperde panden en leegstaande winkels een gênante vertoning.   
 
Het college is nu aan zet en we hopen dat alle betrokken partijen nu ook inzien dat er bewogen moet worden. De druk op de woningmarkt is hoog en wij hebben een enorm kale vlakte in ons dorpscentrum. Dat is niet te rijmen. Het is dus een prioriteit van de dorpsraad om druk op de ketel te houden bij het college van B&W.
Pionier
In de eerste helft van 2020 zal met een masterplan en bestemmingsplan duidelijk worden hoe dit gebied eruit zal gaan zien. De eerste stap zal het Westerkwartier zijn (ex Argo drukkerij terrein) waar naar verwachting in het 1e kwartaal mee begonnen gaat worden.
Park 21
We zijn als dorpsraad altijd duidelijk over Park21 geweest.  Het moet een recreatiegebied worden voor de.....lees meer 
 29 januari 2020
 

 Donatie Ploeg Kozijnen aan de kinderboerderij

 

 
En dan ligt er rond de kerstdagen opeens een brief in de bus van Ploeg kozijnen met daarin een vermelding dat we in het nieuwe jaar uitgenodigd zijn om een cheque van € 650 in ontvangst te nemen.  In plaats van de geijkte kerstgeschenken aan relaties hebben zij voor dit jaar besloten dit gereserveerde bedrag te verdelen over een aantal goede doelen.  De doelen mochten worden aangedragen door medewerkers.  Edwin Broos, medewerker van Ploeg kozijnen was vrijwilliger en heeft veel betekend bij de opbouw van de kinderboerderij, heeft ons aangedragen als goed doel.  Wat een kerstgedachte van dit bedrijf.
Zij hebben ons in het verleden al eerder gesponsord met het welkomstbord en nu deze verrassing.  Fantastisch! 
Duim omhoog voor Ploeg kozijnen!
 
 
 4 februari 2020

 Hulp van het Herbert Vissers College 

Weer iets om blij van te worden.
 
Dinsdag 17 december kwam Sjoerd Geerlings van het HVC, samen met de leerlingen Tess en Indy, naar kinderboerderij Dierenvreugd om een door hen op school gemaakte deksel voor de zandbak te brengen.  Zo houden we het zand lekker droog en schoon.
 
Super bedankt meiden, we zijn er erg blij mee!
 
4 februari 2020 
       
 

Gemeente en Wilma Wonen gaan samenwerken op Pionier-Bolsterrein

De gemeente Haarlemmermeer gaat samenwerken met Wilma Wonen op het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Dat terrein ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Wilma Wonen heeft stukken grond (percelen) gekocht op het Pionier-Bolsterrein. De gemeente gaat nu met Wilma Wonen samenwerken om het opnieuw ontwikkelen van deze percelen te onderzoeken. Het plan is om van het bedrijventerrein Pionier-Bolsterrein een gemengd woon-werkgebied te maken.
Overeenkomst
Voor de samenwerking sluiten de gemeente en Wilma Wonen een intentieovereenkomst. Het doel van de samenwerking is het onderzoeken van de mogelijkheden en voorwaarden voor het in de toekomst opnieuw ontwikkelen van deze percelen. De overeenkomst heeft ook als doel de kosten van de gemeente voor de voorbereiding door Wilma Wonen te laten betalen.Masterplan
De samenwerking tussen de gemeente en Wilma Wonen loopt vooruit op het vaststellen van het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. De gemeente werkt nu aan dit plan dat in de loop van 2020 besproken wordt met betrokkenen en omwonenden. De gemeente organiseert dan ook bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en vastgoedeigenaren. Na deze participatie wordt het concept-masterplan verder aangepast. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.
Vertrek Van Groningen
In september 2020 vertrekt Van Groningen van de huidige locatie. Met het komende vertrek van Van Groningen, is de interesse vanuit woningontwikkelaars voor het gebied sterk toegenomen. Meerdere ontwikkelaars hebben percelen op het Pionier-Bolsterrein gekocht.
Om op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen van dit terrein klik hier.
 
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
 
update 3 februari 2020

Dorpsvlag 
 

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum.Van alle dorpskernen heeft alleen Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 7 januari 2020

Vijfenzeventig VIP's gezocht voor 5 mei  
 
 
24 januari 2020

 Louise van Zandvoort, onze nieuwe secretaris
 
Mijn naam is Louise van Zandvoort en sinds een aantal jaren ben ik actief in de Dorpsraad van Nieuw-Vennep.
Vooral in de commissie Groen & Grijs krijg je een goed beeld hoe complex sommige zaken ervoor staan met alle betrokkenen en belanghebbenden. Daarom leek het mij nu een goed moment om mijn horizon te verbreden en heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. Na de stemming in de vergadering van november ben ik nu officieel voor deze functie aangenomen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om Jan Kiel te bedanken die deze functie voor zoveel jaren heeft waargenomen. Bij deze wil ik iedereen, die interesse heeft in ons mooie dorp, oproepen om onze vergaderingen bij te wonen (elke laatste dinsdag van de maand) en wie weet... bent u straks net zo enthousiast over de Dorpsraad als ik! Ik zeg graag �tot ziens� in Het Trefpunt!  
 
Met vriendelijke groet, Louise van Zandvoort

4 december 2019
       
 

 
 Motie "Vreemd " unaniem aangenomen in gemeenteraad
 
Afgelopen donderdag 3 oktober is in de gemeenteraad unaniem de motie Vreemd aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de regie van de Nieuwe Kom ter hand te nemen.
De motie is het gevolg van het bezoek van een delegatie raadsleden 28 september jl. aan Nieuw-Vennep. Zij waren hier op uitnodiging van de dorpsraad. (Een uitgebreid verslag van andere onderwerpen die tijdens fietsen met de raad aan de orde zijn geweest wordt nog later gepubliceerd).
 
Klik hier voor een video fragment waarin de motie wordt ingediend en bijbehorende reacties.


 
 
Foto links: Jasmijn v. Vliet houdt haar betoog voor raads- en dorpsraad leden
Foto rechts:  Marcel Klein voorzitter dorpsraad Nieuw-Vennep en Jasmijn v. Vliet
 
4 oktober 2019 

 Wijkraad Linquenda definitief opgeheven
 

 
Het is wellicht inmiddels bekend dat de wijkraad van Linquenda met ingang van 1 mei 2019 definitief is opgeheven. Er meldden zich eind 2018 geen vrijwilligers  om de wijkraad te versterken na het aftreden van zowel de voorzitter dhr. Hoogendoorn als de secretaris mw. Holthuijsen. Ook de functie van penningmeester zou binnenkort voor een vacature zorgen. Ondanks een paginagroot interview in het Witte Weekblad met de heer Hoogendoorn waarin  om een aantal mensen werd gevraagd
 om de wijkraad voort te kunnen laten bestaan, kwam er geen reactie.Toen er al besloten was door de mensen van het zittende bestuur om de wijkraad op te heffen, kwamen er nog twee reacties, maar het was al te laat. Inmiddels is de dorpsraad Nieuw-Vennep, die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van het "oude dorp ", bereid gevonden om ook de wijk Linquenda in haar "verzorgingsgebied " op te nemen. De wijk is overigens wel binnen de Dorpsraad vertegenwoordigd door mw. van Klingeren, een bewoonster van Linquenda die ook in de wijkraad zitting had. Op deze manier kunnen de belangen van Linquenda, de groenste wijk van Nieuw-Vennep, toch bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht.
 
9 september 2019  

  Even voorstellen, nieuw lid algemeen bestuur:  Marléne Hogervorst

Graag wil ik mij even voorstellen als een nieuw gezicht binnen de dorpsraad mijn naam is Marléne. Geboren en getogen in Nieuw- Vennep. Moeder van dochter Dina, en de tweelingbroers Perry en Bardo. Ik werk in het bedrijf van mijn ouders als houthakker, en heb sinds 3,5 jaar een eigen webwinkel voor de verkoop van BBQhout. 

Sinds enige tijd ben ik ook bezig om mijn eigen bedrijf in de healthy en beauty op te starten. Hierin verkoop ik producten ter bevordering van gezondheid en huidverzorging. Ook coach ik mensen met hun gewichtsbeheersing, en train ik nieuwe gezichten in de branche met het opstarten van hun eigen onderneming. Daarnaast, houd ik van koken, knutselen, handwerken,
       
tuinieren en klussen,alles wat mijn ogen zien willen mijn handen maken. Ook vind ik het leuk om me in te zetten om activiteiten te organiseren voor de jeugd op de kinderboerderij.  Vanaf jonge leeftijd vind ik politiek interessant. Daarom heb ik me ook weer aangesloten bij de dorpsraad van Nieuw-Vennep. Toen ik 18 was mocht ik al een paar jaren meedraaien in de dorpsraad. Nu ik wat meer tijd heb wil ik mij graag weer inzetten voor de verbeterpunten binnen ons dorp. 
Mijn interesses liggen bij het planten van meer bomen, in plaats van het kappen voor bijvoorbeeld biomassacentrales. Het krijgen van riolering op bedrijventerrein Spoorzicht, het centrum van Nieuw-Vennep weer te laten bruisen. En meer voorzieningen voor jeugd ouder dan 12 jaar. 

19 augustus 2019

  In gesprek met wethouder Nobel over Schiphol


  Wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel is bezig met zijn tour door de polder om met mensen in gesprek te gaan over Schiphol. Hij wil vooral een luisterend oor zijn. Op 4 juli was Nieuw-Vennep aan de beurt. In een ontspannen en open sfeer wisselden de dorpsraadleden Lyda Rodenhuis en Peter Bootsman van gedachten over Schiphol. Met name zorgen over groei en de daarbij behorende uitstoot (luchtkwaliteit) en geluid kwamen aan bod. 
We boden de wethouder een papieren versie aan van onze enqu�te over Schiphol die we in 2017 hebben gehouden. Klik hier voor uitslag van die enqu�te. Uiteindelijk zal er een boekje komen over alle gesprekken die in de polder gehouden zijn.  Enkele uren na ons het gesprek met de wethouder kwam het bericht dat de minister toch groei van Schiphol aankondigt.
 
6 juli 2019

 
  Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
  • Gratis 24 uur parkeren bij station
  • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
  • Komst van Jeugdland
  • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
  • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
  • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
We gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

  Martijn Schouten onze nieuwe penningmeester

Beste Vennepers, hierbij wil ik mij voorstellen als de nieuwe penningmeester van de dorpsraad. Mijn naam is Martijn Schouten en sinds kort woonachting in Nieuw Vennep.  Ik heb een lange tijd een grote binding met Nieuw-Vennep vanwege mijn vrouw die is geboren in dit mooie dorp. Na een lang verblijf in het buitenland hebben we dan ook gekozen om hier te gaan wonen. Wij hebben een gezin met drie kinderen en mijn hobbies zijn hardlopen, zeilen en golf. De reden om mij in te zetten voor de dorpsraad is het belang dat ik hecht om zelf een steentje bij te dragen aan de ontwikkelingen in Nieuw Vennep. Ik ben erg blij om dit te doen als penningmeester , iets waar ik eerder veel ervaring mee heb opgedaan.  Ik kijk er naar uit om met u samen te werken aan een nog mooier Nieuw Vennep en hartelijk dank voor uw blijvende steun aan de dorpsraad. 
 
Groet, Martijn Schouten
 
4 maart 2019
       
  

        Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


Overig Nieuws


Informatiemarkt over nieuwe energie in Haarlemmermeer


De gemeente Haarlemmermeer organiseert op woensdag 4 maart een doorlopende informatiemarkt met de titel ‘Comfortabel wonen met nieuwe energie’. Inwoners kunnen inlopen en vragen stellen over onderwerpen als energiebesparing en de energietransitie. Er zijn ook verschillende korte presentaties. 
De informatiemarkt is tussen 15.00 en 20.00 uur in een aantal zalen van het raadhuis in Hoofddorp. Bezoekers kunnen advies krijgen over het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Het is ook mogelijk een scan van een warmtebeeldcamera aan te vragen waarmee bij de woning energielekken kunnen worden opgespoord. hyperlink naar pagina

 
24 februari 2020

 
Pas in 2022 meer parkeerplaatsen bij NS station
 

 Het parkeerterrein bij NS-station Nieuw-Vennep kan pas in 2022 worden uitgebreid met driehonderd parkeerplaatsen.
Tot die tijd worden borden geplaatst om naar andere parkeerlocaties in de buurt te verwijzen. Om de hoek aan de Oosterdreef is parkeer-gelegenheid genoeg.Het huidige parkeerterrein bij het station staat elke dag vol. Er staan ook auto’s buiten de vakken. Met verwijsborden wil de gemeente Haarlemmermeer automobilisten erop attent maken dat op vijf minuten loopafstand parkeergelegenheid voldoende is.Ondertussen wordt een uitbreiding van het parkeerterrein voorbereid. Daarvoor wordt subsidie gevraagd aan de Vervoerregio Amsterdam.
Als een officiële aanvraag nodig is gaat die eind dit jaar de deur uit. De gemeente moet er zelf ook geld in stoppen. Dat wordt voorjaar 2021 aan de gemeenteraad gevraagd.
B en W van Haarlemmermeer melden dit in antwoord op vragen van D66
 
Bron Haarlems Dagblad 
23 februari 2020

Omwonenden van Schiphol 
hervatten overleg over ORS na toezeggingen Van Geel
 
 
De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol heeft na een openhartig gesprek met voorzitter Pieter van Geel besloten weer deel te nemen aan de Begeleidingscommissie Evaluatie ORS.Van Geel geeft bewoners ruimte om met aanvullende voorstellen te komen. Ook heeft hij de bewonersdelegatie externe deskundige ondersteuning aangeboden om deze te laten uitwerken.Voor de huidige wettelijke vastgelegde adviesfunctie gaat de bewonersdelegatie in gesprek met de commissie Cohen, die het verbeteren van de aansturing van de luchtvaart in Nederland in kaart brengt.De bevindingen van Van Geel en Cohen zouden tot een transparant en compleet pakket van bescherming voor bewoners moeten leiden, inclusief gegarandeerd toezicht op handhaving.De bewoners zullen daar later een oordeel over vormen en blijven in gesprek met Van Geel over tussenresultaten.
update 20 februari 2020 

BUURT CLEAN-UP NIEUW-VENNEP
 
Zaterdag 7 maart 2020 van 10.00-11.30 uur
Deze keer: Omgeving Venneperweg en Bosstraat.
 
 aanmelden kan via:   bcupnv@gmail.com
 
13 februari 2020

Nieuwe parkeerplaatsen bij De Doorbraak
 
De parkeerplaatsen komen in de middenberm van De Doorbraak. Hiervoor gebruikt de aannemer platen van beton. Deze zijn tijdelijk en blijven in ieder geval totdat de bouwwerkzaamheden in Nieuwe Kom klaar zijn. Daarna worden de parkeerplaatsen opnieuw aangelegd met bestrating dat ook op andere plaatsen in Nieuwe Kom wordt gebruikt. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden ongeveer twee weken duren. De aannemer voert ook werkzaamheden aan de straat uit, zoals het repareren van de weg. 
Meer informatie klik hier.
 
12 februari 2020

Samenwerken aan sfeervol Nieuw-Vennep centrum
 

 
Met de plannen van de gemeente voor het centrum in Nieuw-Vennep is ze het in grote lijnen eens, zegt Jasmijn van Vliet, mede-eigenaar van supermarkt Jumbo Van Vliet en bestuurslid van winkeliersvereniging De Symfonie. "Wij willen als winkeliers onze verantwoordelijkheid nemen, maar verwachten ook van de gemeente een actievere rol.”
Inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer hebben baat bij levendige, aantrekkelijke winkels en horeca. Onder meer door de opkomst van online winkelen, hebben veel zaken het moeilijk. Daarom heeft de gemeente vorig jaar haar beleid voor commerciële voorzieningen (zeg maar winkels en horeca) aangepast. Hiervoor is de gemeente in gesprek geweest met ondernemers, vastgoedeigenaren, dorps- en wijkraden. Nog meer dan voorheen..... lees het hele verhaal 
 
12 februari 2020

Nieuwsoverzicht gemeente Haarlemmermeer over Nieuw-Vennep 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp?
 
12 februari 2020

 
 Viering 75 jaar bevrijding in de Haarlemmermeer 
 


Komende mei wordt in de Haarlemmermeer een aantal activiteiten georganiseerd die in het teken staan van ‘75 jaar bevrijding en vrijheid’.  1 t/m 5 mei: Fort VictoryVan 1 tot en met 5 mei wordt er, op initiatief van het Nederlands Transport Museum, op het terrein van boer Molenaar aan de Hoofdweg 1041, een militair kamp opgezet waar acteurs en eigenaren met voertuigen van harte welkom zijn. Dit kampement, met de naam ‘Fort Victory’, is door iedereen te bezoeken (toegangsprijzen volgen op de site). Het kampement biedt deelnemers de ... lees gehele bericht
 
23 februari 2020

  Meldingen openbare ruimte 


 
Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte.