Informatie over vergaderingen van AB (Algemeen Bestuur) 
 
Ongeveer een week voor de vergaderdatum wordt de agenda bekend en geplaatst op de website.
Verslagen lopen altijd een maand achter omdat ze eerst goedgekeurd moeten worden.

Alle vergaderingen gehouden in de Rank om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, met dien verstande dat het algemeen bestuur een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan verklaren.

 Verslagen en agenda AB 2022

 Datum  Agenda  Verslag
 21 januari  agenda  verslag januari
 22 februari  verslag februari
 29 maart  agenda  verslag maart
 26 april  agenda  verslag april
 31 mei  agenda  verslag mei
 28 juni
 agenda  verslag juni
 juli geen vergadering    
 30 augustus  agenda  verslag augustus
 27 september  agenda  verslag september
 25 oktober  agenda  verslag oktober
 29 november  agenda  verslag november
 december geen vergadering
 agenda  verslag december

Voor oudere verslagen klik hier 
 
 

         Jaarverslag 2021